13-11-12

Electrabel hofleverancier van de overheid

freya-van-den-bossche-even-onwel-geworden.jpg


'Electrabel ondanks protest Vande Lanotte toch hofleverancier overheid'

28 oktober 2012,

Terwijl de Belgische fiscus Electrabel ervan beschuldigt honderden miljoenen belastingen te hebben ontdoken, is diezelfde energiereus vrijdag toch maar fijntjes hofleverancier van de federale overheid geworden. Weliswaar dik tegen de zin van SP.A-minister en ‘Electrabel-basher’ Johan Vande Lanotte.

Electrabel mag in 2013 de gas en elektriciteit leveren voor zowat alle federale overheidsgebouwen in ons land. De energiereus kwam als goedkoopste uit een aanbesteding waaraan ook nog twee andere grote energieleveranciers deelnamen. Met het contract is een bedrag van zo’n 65 miljoen euro gemoeid.

Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten (CD&V) heeft het over een ‘bijzonder forse bezuiniging’ op de jaarlijkse energiefactuur van de federale overheid. ‘Het is voor de allereerste keer dat we een aanbesteding uitschreven voor bijna alle overheidsgebouwen tegelijk. Tot nog toe sloot elke overheidsdienst op zijn eigen houtje contracten af met een energieleverancier, waardoor we niet altijd de beste prijzen op de markt kregen.’

Strengere spelregels

Nog volgens Verherstraeten levert deze ‘groepsaankoop’ de federale overheid volgend jaar een besparing van 6,5 miljoen euro op. Een mooi bedrag in tijden van economische crisis. Toch was economieminister Johan Vande Lanotte (SP.A), die het al een tijdje niet begrepen heeft op de volgens hem veel te dure energiereus Electrabel, allesbehalve enthousiast.

‘Maar dat heeft niks te maken met het feit dat Electrabel deze aanbesteding won’, klinkt het op zijn kabinet. ‘Wat ons tegen de borst stuit, is dat ook in dit contract de gasprijs verbonden is aan de prijs van de olie op de internationale markten. Dat mechanisme vinden wij niet correct.’

Dat het contract toch groen licht kreeg van de regering is omdat het alternatief – een tijdrovende nieuwe aanbesteding uitschrijven – ook de besparing van 7 miljoen euro in het gedrang bracht. ‘Maar voor het contract van 2014 gaan we de spelregels dus duidelijk nog veel strenger opstellen’, klinkt het ferm bij Vande Lanotte.

Klantenverlies

Verherstraeten en Vande Lanotte verwachten overigens van alle federale overheidsdiensten dat zij vanaf 2014 ook fors op hun verbruik gaan besparen. ‘Het is niet omdat we nu goedkopere energie aankopen, dat onze ambtenaren het licht ’s avonds mogen aan laten.’ Om een forse daling van het verbruik te kunnen halen, zal er worden samengewerkt met specialisten van de energiewaakhond CREG.

Electrabel kan het federale energie-contract overigens goed gebruiken, nu het door de aanhoudende kritiek van Vande Lanotte over haar ‘bedrieglijke hoge prijzen’, in een recordtempo klanten verliest. Voor aardgas is de energiereus afgelopen week zelfs onder de symbolische grens van een marktaandeel van vijftig procent gezakt.

Foto: Minister Freya Van den Bossche (sp.a) die bevoegd is voor Energie en Woonbeleid en zich blijkbaar graag laat fotograferen. Het kabinet van Van de Bossche ziet geen probleem in het feit dat honderden klanten van Electrabel electriciteitsrekeningen aankrijgen die niet overéénkomen met de werkelijke kosten voor hun verbruik en die ze onder zware dreigingen (deurwaarder, afsluiting electriciteit,) moeten betalen.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121027_00349998

http://michaeltack.blogspot.be/2012/01/factuur-electrabel-het-was-mijn-energie.html

http://www.youtube.com/watch?v=UckiK6AUb44

http://gent.pvdaplus.be/sites/default/files/fields/attachment/pvda_gent_stadsprogramma_energie.pdf
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2012/briefing_outofnukes_nl_def.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eandis

Electrabel wil folterfilmpje Di Rupo van het net

electrabel-di-rupo.jpg27 juni 2012

Milieuorganisatie Greenpeace heeft een shockerend filmpje op het internet gezet waarin te zien is hoe Elio Di Rupo gegijzeld en gefolterd wordt door Electrabel om de kerncentrales langer open te houden. Electrabel noemt het filmpje 'totaal onaanvaardbaar' en dreigt met juridische stappen.

Twee mannen slepen in het filmpje een acteur mee die met zijn rode vlinderdas overduidelijk aan premier Elio Di Rupo doet denken. Nadat ze hem hebben vastgemaakt aan een stoel, hangen ze hem een natte doek over zijn hoofd en beginnen ze hem te 'waterboarden': ze gooien water over zijn gezicht waardoor hij dreigt te stikken. Daarna duwen ze hem een pistool tegen het hoofd en laten ze hem de tekst 'de kerncentrales zullen tien jaar langer open blijven' voorlezen vanop een kaart met het logo van Electrabel op.

'We willen het debat over de kernuitstap weer op de agenda zetten', zegt Eloi Glorieux, één van de campagneverantwoordelijken van Greenpeace. 'We willen dat de regering zijn belofte nakomt om de drie oudste kerncentrales in 2015 te sluiten. Dat staat zo in het regeerakkoord. Electrabel probeert de politiek te gijzelen en dreigt haar aardgascentrales te sluiten om zo de verouderde kerncentrales langer aan de gang te kunnen houden. We vragen de premier om niet toe te geven aan die nucleaire maffia.'

Premier Di Rupo zelf wou gisteren niet reageren op de beelden. Electrabel noemt het filmpje, dat gisteren ongeveer vijfduizend kijkers trok opYoutube, 'totaal onaanvaardbaar'. 'Zowel qua taal, stijl als qua woordkeuze getuigt dit van grote demagogie', zegt woordvoerster Lut Vande Velde. 'Er spreekt een totaal gebrek aan respect uit voor de bedrijfswereld, voor de politiek en voor de 7.200 mensen die bij Electrabel werken.' Electrabel bekijkt nu of het juridische stappen kan nemen. 'We moeten zien of we hier nog iets tegen kunnen doen', zegt Vande Velde.

Bij Greenpeace vinden ze niet dat ze te ver zijn gegaan. 'Als je ziet hoe Electrabel zelf al dertig jaar lang de Belgen uitperst door via hun machtspositie de hoogst mogelijke prijs te vragen voor hun energie, dan zijn wij nog erg braaf gebleven', zegt Glorieux. 'We hebben een duidelijke boodschap willen geven: we hopen dat de beslissing over de kernuitstap wordt genomen in het algemeen belang, en niet in functie van de winst van één multinational. En als de regering zich niet aan zijn belofte houdt en de kerncentrales toch langer openhoudt, dan stappen we naar de Raad van State om die beslissing aan te vechten.'

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120626_00201045

http://michaeltack.blogspot.be/2012/01/factuur-electrabel-het-was-mijn-energie.html

http://www.youtube.com/watch?v=UckiK6AUb44

http://gent.pvdaplus.be/sites/default/files/fields/attachment/pvda_gent_stadsprogramma_energie.pdf
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2012/briefing_outofnukes_nl_def.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eandis

Premier Di Rupo's problemen met Electrabel

FotoDiRupo.jpg

Electrabel maakt dankzij de afgeschreven kerncentrales, woekerwinsten.

Heel wat mensen ondervinden ook ernstige problemen met Electrabel.  Zij ontvangen electriciteitsrekeningen die niet overéénkomen met de werkelijke kosten voor hun verbruik en worden vervolgens gedwongen om deze rekeningen te betalen.

Premier Elio Di Rupo (PS, Parti Socialiste) verklaarde in een interview met Metro dat hij 'een einde wil maken aan het gevoel van straffeloosheid en dat een misstap niet zonder gevolgen mag blijven'. Dat kwam hem echter duur te staan...

http://www.youtube.com/watch?v=UckiK6AUb44

http://gent.pvdaplus.be/sites/default/files/fields/attachment/pvda_gent_stadsprogramma_energie.pdf
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2012/briefing_outofnukes_nl_def.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eandis

Problemen met Electrabel: Minister Van den Bossche 'antwoordt'

freya-van-den-bossche-even-onwel-geworden.jpg

van: VAN DEN BOSSCHE, kabinet kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be
aan:  werkgroepmorkhoven@gmail.com
datum: 13 november 2012 15:52
onderwerp: RE: Problemen met electriciteits- en gasfacturen: sp.a, VLD, N-VA
verzonden door: vlaanderen.be

Geachte heer,

Het toezicht op het consumentenrecht, en dus ook op de opmaak van (afrekeningsfacturen) is in ons land een federale bevoegdheid waar minister Freya Van den Bossche als Vlaams minister voor Energie niet voor bevoegd is.

Indien u klachten zou hebben over uw afrekeningsfactuur neemt in u eerste instantie best contact op met uw leverancier.

Indien u niet tevreden bent over het resultaten kan u zich wenden tot de Ombudsdienst Energie:
Koningsstraat, 47
1000 Brussel
E-mail: klacht@ombudsmanenergie.be            
Telefoon: 02/211.10.60
Fax: 02/211.10.69

Met vriendelijke groeten,

Kabinet minister Van den Bossche

---

Electrabel.eind.afrekening.jpgElectriciteit op vijf jaar tijd 44 procent duurder

Het administratief antwoordje van het kabinet van Minister Van de Bossche (sp.a) die bevoegd is voor Energie en Woonbeleid, is een mooi voorbeeld van struisvogelpolitiek.

In plaats van in te gaan op onze opmerking dat er een blijkbaar een structureel probleem is omdat honderden klanten en ex-klanten van Electrabel geconfrontreerd worden met onverklaarbare facturen, laat de Minister ons weten dat deze mensen maar contact moeten opnemen met Electrabel die hen juist afdreigt met de afsluiting van gas en electriciteit of met het betalen van extra-deurwaarderskosten indien zij niet akkoord gaan met de ontvangen facturen.

En doordat de Ombudsman Energie slechts individuele klachten kan behandelen (alhoewel men zich kan afvragen hoeveel mensen er daadwerkelijk geholpen worden), kan Electrabel gewoon haar gang blijven gaan.

Maar zo verwonderlijk is dit niet. Van den Bossche laat immers ook toe dat Electrabel, dankzij de afgeschreven kerncentrales, woekerwinsten maakt en dat Electrabel nauwelijks belastingen moet betalen in België.

Verder zijn Van den Bossche en de Vlaamse regering verantwoordelijk voor het feit dat de consumenten de zonnepanelensubsidies aan de grote bedrijven zoals Electrabel, die de zonnepanelenparken als een louter financiële belegging zien, moeten betalen.
Een gemiddeld gezin betaalt 97 euro per jaar extra voor die zonnepanelen terwijl de electriciteit op vijf jaar tijd reeds 44 procent duurder werd.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto's: 1) Freya Van den Bossche die zich blijkbaar graag laat fotograferen  2) Een zogenoemde 'eindafrekening' van Electrabel die heel wat consumenten in de bus krijgen en die niets te maken heeft met het werkelijke electriciteitsverbruik

(Er waren problemen met deze publicatie, maar die verdwenen nadat er melding van werd gemaakt op andere blogs)

http://gent.pvdaplus.be/sites/default/files/fields/attachment/pvda_gent_stadsprogramma_energie.pdf
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2012/briefing_outofnukes_nl_def.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eandis

09-11-12

Elektriciteit werd op vijf jaar tijd maar liefst 44 procent duurder

Freya.Vanden.Bossche.GuyVerhofstadt.genever.GentseFeesten2006.jpgElektriciteit werd op vijf jaar tijd maar liefst 44 procent duurder. De gasprijs steeg zelfs met meer dan de helft. 
Electrabel maakt woekerwinsten, dankzij de afgeschreven kerncentrales, en betaalt in België nauwelijks belastingen.
Ook de forse toename van de subsidies voor zonnepanelen jagen de consument op kosten.
Grote bedrijven legden grote zonnepanelenparken aan, louter als financiële belegging.
De Vlaamse regering besliste onlangs dat de distributienetbeheerders de kostprijs van
zonnepanelensubsidies mogen doorrekenen aan de consumenten, via het distributienettarief in de stroomfactuur.
Alle gezinnen betalen mee, ook wie zelf géén zonnepanelen heeft liggen. Een gemiddeld gezin betaalt zo 97 euro per jaar extra voor de zonnepanelen van grote bedrijven.
De Vlaamse minister van energie, Freya Vandenbossche (sp.a Gent) is hiervoor verantwoordelijk.

De prijsverhoging van gas en electriciteit werd in mei 2011 doorgevoerd door distributienetbeheerder Eandis.
Eandis is een Belgische werkmaatschappij van het distributienet voor elektriciteit en aardgas die actief is in 239 gemeenten in Vlaanderen. Het bedrijf telt ruim 4250 medewerkers.
De aandeelhouders van Eandis zijn de gemengde Vlaamse distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas, met name Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas. 70% van de aandelen van Eandis zijn eigendom van de gemeenten. De overige 30% zijn momenteel eigendom van het privé-bedrijf Electrabel.
De Vlaamse gemeentes hebben via hun financieringsverenigingen een financiële participatie van 3% in Electrabel Customer Solutions.

De Raad van Bestuur bij Eandis bestaat helemaal uit lokale politici. De voorzitter is Geert Versnick (Open VLD, 'Partij van de Burger'), de Gentse OCMW-voorzitter, die tot voor kort ook – bij wijze van lucratieve bijverdienste - in de Raad van Bestuur van Electrabel zetelde. De ene dag verhoogt Geert Versnick de elektriciteitsprijs bij Eandis, de volgende dag ontvangt hij als OCMW-voorzitter gezinnen die hun energiefactuur niet meer kunnen betalen!

Foto: Guy Verhofstadt (Open VLD) en Freya Van den Bossche (sp.a) drinken jenever op de Gentse Feesten in 2006. Geert Versnick, Open VLD-OCMW-raadslid van de Stad Gent en toen nog lid van de raad van bestuur van Electrabel, ontbreekt.

----

Klachten electriciteits- en gasfacturen:

Indien men niet terecht kan bij de Ombudsdienst voor Energie die de verwerking van al de klachten niet aankan, schrijf, telefoneer, mail of fax dan naar Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie (sp.a) en laat ons weten of de minister de moeite wil doen om uw vraag te beäntwoorden.
Of schrijf naar Geert Versnick (Open VLD) en laat weten of hij de moed heeft om te reageren zodat men daarmee rekening kan houden bij de eerstvolgende federale verkiezingen in 2014.
Men kan ook Siegfried Bracke (NV-A) contacteren om te zien of hij bereid is om iets te ondernemen. 

Ombudsman voor Energie
http://www.ombudsmanenergie.be/index.php?lang=nl)

Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie en Wonen
Martelaarsplein 7, 1000 Brussel
Telefoon: 02 552 61 00
Fax: 02 552 61 01
kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be
http://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/vlaamse-regering-2009-2014/freya-van-den-bossche-vlaams-minister-van-energie-wonen-steden-en-sociale-economie

OCMW voorzitter Geert Versnick
Onderbergen 86
9000 Gent
Schepen.Versnick@gent.be
http://www.geertversnick.be/

Siegfried Bracke
Huis der Afgevaardigden, bureau 1106
Leuvenseweg 21
1008 BRUSSEL
siegfried@siegfriedbracke.be
http://www.siegfriedbracke.be
https://twitter.com/sthbracke/status/262483553785376769

Links naar interessante artikels:
http://gent.pvdaplus.be/sites/default/files/fields/attachment/pvda_gent_stadsprogramma_energie.pdf
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2012/briefing_outofnukes_nl_def.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eandis

03-11-12

Klachten Electrabel: Minister Van den Bossche zwijgt

freya-van-den-bossche-even-onwel-geworden.jpg

Klachten Electrabel

Minister Freya Van den Bossche (sp.a) die verantwoordelijk is voor Energie, blijft zwijgen over het feit dat honderden klanten van Electrabel  met onverklaarbare facturen krijgen te maken en vervolgens door deurwaarders van Electrabel onder druk worden gezet.

Dat geldt ook voor de klanten die van energie-leverancier durfden te veranderen.

Heel wat mensen die nog klant zijn van Electrabel, zijn bang om weg te gaan bij Electrabel. Zij vrezen immers dat Electrabel hen dan ook via een deurwaarder zal dwingen tot het betalen van de hoge bedragen die op de onjuiste facturen vermeld staan. 

Dat kan zeker niet de bedoeling geweest zijn van de Vlaamse regering die de 'concurrentie tussen de energiebedrijven' juist wilde aanmoedigen.

Het is verwonderlijk dat minister Van den Bossche die politiek verantwoordelijk is voor dit dossier, dergelijke intimidaties en oplichtingspraktijken goedkeurt.

Dat verklaart waarom de ombudsdienst Energie thans overspoeld wordt met klachten waarvoor geen oplossing kan gevonden worden (indien het zoeken van een oplossing de bedoeling is).

Profiterende criminelen

Doordat Van den Bossche niet optreedt, publiceert het criminele milieu ook voortdurend voorstellen tot het aangaan van leningen op deze blog:

Er werd een nieuwe reactie gepost op je blog op de notitie Action '1000 plaintes envers Electrabel' (29)
"WELKOM OP HENRY globale leningen Hallo goede dag, Ik ben de heer Tony Henry een geregistreerd en legitiem lening kredietverstrekker, geven we alle soorten van leningen tegen lage rente van 3% aan particulieren en bedrijven in nood van de lening. we geven leningen binnen het bereik van 2000 dollar euro en pond naar 500 miljoen dollar euro en pond als je nodig hebt finacail bijstand contact met ons op via E-mail: henry_loans17@yahoo.com. Bellow is het bedrijf de lening aanvraagformulier .... te vullen en terug te keren naar de aprover ofyour lening mogelijk te maken. Lening aanvraagformulier ingevuld terug te sturen ..... NAAM ADRES SEX AGE FAX TELEFOONNUMMER Huidige arbeidsplaats JAARLIJKSE WINST LAND LENING DUUR BEDRAG als lening Beste Regard De heer Tony Henry (c.e.o) In acknowlegde dit detail van het bedrijf verstrekt u met onze looptijd en voorwaarden."
Deze reactie werd gepost door Mr Tony Henry.

---

Fraude sociale woningen

vrouw.82jaar.op.straat.geelsehuisvesting.jpgMinister Van den Bossche is ook politiek verantwoordelijk voor het Woonbeleid. En ook op dat punt blijft zij in gebreke zoals het volgende verhaal aantoont.

We schreven de ex-Vlaams minister van Wonen Marino Keulen (Open VLD) en minister Van den Bossche herhaaldelijk over het gezinnetje B. met hun 82-jarige bedlegerige moeder die meer dan 20 jaar lang een woning van de Geelse Huisvesting huurden en steeds trouw de huur betaalden. Die dreigden op een bepaald moment als een vuilniszak op straat te worden gezet. Dat gebeurde nadat zij door enkele buren uit de wijk waren beschuldigd van het feit dat zij de dochter van hun nieuwe buurman (een fabrieksdirecteur) waren gaan aangegeven voor zwartwerk, wat zeer ongeloofwaardig was gezien zij met er een zeer goede relatie mee hadden. Zoals reeds in een andere zaak het geval was geweest, stelden de fabrieksdirecteur en enkele buren vervolgens een petitie in verband met 'lawaaioverlast' op en lieten die door de wijkagent aan het bestuur van de Geelse Huisvesting overmaken. Alhoewel het 'lawaaioverlast' nooit door de wijkagent of de lokale politie werd vastgesteld, nam het bestuur van de Geelse Huisvesting deze klacht onmiddellijk ernstig en liet zij een 'sociaal onderzoek' opstarten.

De sociaal assistente van de Geelse Huisvesting voerde een totaal éénzijdig onderzoek. Zij ging er van uit dat er inderdaad sprake was van 'lawaaioverlast'. Op een bepaald moment stelde zij in haar rapport dat de buurman 'geen deel wenste te nemen aan de ronde-tafelgesprekken'. Maar nadien schreef zij dat de man en de vrouw van het gezinnetje 'niet wilden meewerken'. Het gezinnetje werd maandenlang gepest door allerlei klachten van de fabrieksdirecteur die telkens gevolgd werden door  bezoekjes van de sociaal assitente. De vrouw van het gezinnetje schreef hierover naar het bestuur van de Geelse Huisvesting die haar met allerlei berichten en valse aantijgingen bestookte. De gesprekken met de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) bleven zonder resultaat. Het gezinnetje deed vervolgens een beroep op de Vrederechter die zich aanvankelijk welwillend opstelde maar er tenslotte mee akkoord ging dat de fabrieksdirecteur niet wenste deel te nemen aan de tal van voorgestelde verzoeningspogingen en daarop besliste om de zaak af te sluiten. De Geelse Huisvesting startte vervolgens met een gerechtelijke procedure die jarenlang bleef duren waardoor de vrouw van het gezinnetje een zelfmoordpoging ondernam. 

Uiteindelijk werd het gezinnetje (een getrouwd koppel met één van hun kinderen en hun 82-jarige moeder) uit huis gedreven.  De fabrieksdirecteur had intussen reeds lang, en voor de vijfde keer, een andere sociale woning gekregen. Dat gebeurde zonder dat hij zich eerst op een wachtlijst moest inschrijven.

Wij trachtten het gezinnetje te helpen door, als vertrouwenspersoon, deel te nemen aan de gesprekken met de sociaal assistente. We schreven ook jarenlang aan de sp.a-voorzitters Johan Vande Lanotte en Caroline Gennez. Ook de sp.a-parlementsleden en ministers werden aangeschreven maar die gaven zelfs geen antwoord.

Vlak voor de verkiezingen van 14 oktober 2012 contacteerden wij de nieuwe sp.a-voorzitter Bruno Tobback. Deze wist ons te antwoorden dat hij ons schrijven over de hierboven beschreven fraude met sociale woningen aan minister Freya Van den Bossche doorgaf 'die terzake bevoegd is'.

Sindsdien hebben we echter niets meer van deze zaak vernomen en we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de sp.a deze kwestie wil toedekken.

Voortgaande op het feit dat er in de sociale woonwijk reeds een andere petitie werd opgesteld waarin de verbanning van een wijkbewoner en zelfs de sluiting van diens blog op het internet werd geëist (deze zaak kwam zelfs in de Herentalse gemeenteraad ter sprake), was het vanaf het begin aan duidelijk dat de genaamde V., een sp.a-Herentals-gemeenteraadslid, achter deze zaak stak. V. die zichzelf destijds tot 'directeur-generaal' van het plaatselijke wijkcomité inzake de toewijzing van sociale woningen benoemde, zetelt reeds jarenlang in het bestuur van de Geelse Huisvesting en betrekt met zijn vrienden een aantal woningen van de Geelse Huisvesting in dezelfde wijk.

De man, die als bestuurslid van de Herentalse sp.a, al jarenlang goede contacten onderhoudt met de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a), maakte een politieke bliksemcarrière. Na als 'directeur-generaal' van de door hem opgerichte wijkraad en bij de CD&V en Groen wat te hebben aangemodderd, stapte hij over naar sp.a. Herentals waar hij al gauw in het bestuur werd opgenomen. Die stelden hem aan tot bestuurslid van het Herentalse OCMW (Openbar Centrum voor Maatschappelijk Werk). In 2006 kon hij het met een hondertal stemmen tot gemeenteraadslid brengen. Na tot voorzitter van de Herentalse commissie Veiligheid en Politie te worden benoemd, werd hij aangesteld als vertegenwoordiger van twee intercommunales. Hij is thans lid van de politieraad Neteland die onder het gezag staat van burgemeester Jan Peeters (Peeters is ook de voorzitter van het Herentalse sp.a-bestuur waarvan V. eveneens deel uitmaakt).

Misschien wenst de sp.a deze zaak toe te dekken omdat zij weet dat V. betrokken was bij een grote doofpotaffaire en er processen-verbaal van ernstige zedenmisdrijven met minderjarigen op zijn naam staan...

De blogbeheerder
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/