13-11-12

Problemen met Electrabel: Minister Van den Bossche 'antwoordt'

freya-van-den-bossche-even-onwel-geworden.jpg

van: VAN DEN BOSSCHE, kabinet kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be
aan:  werkgroepmorkhoven@gmail.com
datum: 13 november 2012 15:52
onderwerp: RE: Problemen met electriciteits- en gasfacturen: sp.a, VLD, N-VA
verzonden door: vlaanderen.be

Geachte heer,

Het toezicht op het consumentenrecht, en dus ook op de opmaak van (afrekeningsfacturen) is in ons land een federale bevoegdheid waar minister Freya Van den Bossche als Vlaams minister voor Energie niet voor bevoegd is.

Indien u klachten zou hebben over uw afrekeningsfactuur neemt in u eerste instantie best contact op met uw leverancier.

Indien u niet tevreden bent over het resultaten kan u zich wenden tot de Ombudsdienst Energie:
Koningsstraat, 47
1000 Brussel
E-mail: klacht@ombudsmanenergie.be            
Telefoon: 02/211.10.60
Fax: 02/211.10.69

Met vriendelijke groeten,

Kabinet minister Van den Bossche

---

Electrabel.eind.afrekening.jpgElectriciteit op vijf jaar tijd 44 procent duurder

Het administratief antwoordje van het kabinet van Minister Van de Bossche (sp.a) die bevoegd is voor Energie en Woonbeleid, is een mooi voorbeeld van struisvogelpolitiek.

In plaats van in te gaan op onze opmerking dat er een blijkbaar een structureel probleem is omdat honderden klanten en ex-klanten van Electrabel geconfrontreerd worden met onverklaarbare facturen, laat de Minister ons weten dat deze mensen maar contact moeten opnemen met Electrabel die hen juist afdreigt met de afsluiting van gas en electriciteit of met het betalen van extra-deurwaarderskosten indien zij niet akkoord gaan met de ontvangen facturen.

En doordat de Ombudsman Energie slechts individuele klachten kan behandelen (alhoewel men zich kan afvragen hoeveel mensen er daadwerkelijk geholpen worden), kan Electrabel gewoon haar gang blijven gaan.

Maar zo verwonderlijk is dit niet. Van den Bossche laat immers ook toe dat Electrabel, dankzij de afgeschreven kerncentrales, woekerwinsten maakt en dat Electrabel nauwelijks belastingen moet betalen in België.

Verder zijn Van den Bossche en de Vlaamse regering verantwoordelijk voor het feit dat de consumenten de zonnepanelensubsidies aan de grote bedrijven zoals Electrabel, die de zonnepanelenparken als een louter financiële belegging zien, moeten betalen.
Een gemiddeld gezin betaalt 97 euro per jaar extra voor die zonnepanelen terwijl de electriciteit op vijf jaar tijd reeds 44 procent duurder werd.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto's: 1) Freya Van den Bossche die zich blijkbaar graag laat fotograferen  2) Een zogenoemde 'eindafrekening' van Electrabel die heel wat consumenten in de bus krijgen en die niets te maken heeft met het werkelijke electriciteitsverbruik

(Er waren problemen met deze publicatie, maar die verdwenen nadat er melding van werd gemaakt op andere blogs)

http://gent.pvdaplus.be/sites/default/files/fields/attachment/pvda_gent_stadsprogramma_energie.pdf
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2012/briefing_outofnukes_nl_def.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eandis

Commentaren

Mv Van den Bossche ik dien klacht in tegen elektrabel die sturen mij altijd herrineringen van5 eur 46 cent dat is zo al de5 brief van elektrabel en ik heb al gebeld en die willen dat niet annuleren en alles is betaalt daar zijn 3 briefen bij alle dagen 1ne ik ga daar niet met akkoord om die te betalen Ze gingen mij terug bellen komt op het andwoordapparaat en dan bellen ze 2 dagen later ik hoop dat ik antwoord krijg en dat je daar iets kan aan doen Dank u

Gepost door: Mans josiane | 01-02-13

Er zijn duizenden mensen die dergelijke problemen met Electrabel ondervinden.
Het is dan ook een schande dat Minister Freya Vanden Bossche die toch een 'socialiste' beweert te zijn, zich niets van deze situatie aantrekt.
Het enige wat men kan doen, is ervoor zorgen dat mensen zoals zij niet meer herkozen worden.
Zorg ervoor dat de sp.a overal ten lande afgestraft wordt bij de eerstkomende federale verkiezingen in 2014. Overtuig je vrienden of buurman om niet meer op de sp.a te stemmen.
Als ieder slachtoffer van de Electrabel-praktijken (en van minister Vanden Bossche) een tiental mensen rond zich kan overtuigen om niet meer op de sp.a, en zeker niet meer op de Gentse sp.a-er Freya Vanden Bossche te stemmen, dan zal de sp.a bij de volgende verkiezingen zo'n 100.000 stemmen verliezen.
Het is op deze manier dat men moet werken.
Als burger hebben we de macht om politici en partijen die niets om ons geven, af te straffen.
Onderschat jezelf niet. De moeders van de verdwenen (en vermoorde) kinderen in Chili, hebben ook jarenlang geprotesteerd. Men heeft ze neergeknuppeld en vervolgd maar zij hebben bepaalde machtshebbers die dachten dat ze ongenaakbaar waren, tenslotte op de knieën gekregen.

Gepost door: Yves | 02-02-13

De commentaren zijn gesloten.