09-11-12

Elektriciteit werd op vijf jaar tijd maar liefst 44 procent duurder

Freya.Vanden.Bossche.GuyVerhofstadt.genever.GentseFeesten2006.jpgElektriciteit werd op vijf jaar tijd maar liefst 44 procent duurder. De gasprijs steeg zelfs met meer dan de helft. 
Electrabel maakt woekerwinsten, dankzij de afgeschreven kerncentrales, en betaalt in België nauwelijks belastingen.
Ook de forse toename van de subsidies voor zonnepanelen jagen de consument op kosten.
Grote bedrijven legden grote zonnepanelenparken aan, louter als financiële belegging.
De Vlaamse regering besliste onlangs dat de distributienetbeheerders de kostprijs van
zonnepanelensubsidies mogen doorrekenen aan de consumenten, via het distributienettarief in de stroomfactuur.
Alle gezinnen betalen mee, ook wie zelf géén zonnepanelen heeft liggen. Een gemiddeld gezin betaalt zo 97 euro per jaar extra voor de zonnepanelen van grote bedrijven.
De Vlaamse minister van energie, Freya Vandenbossche (sp.a Gent) is hiervoor verantwoordelijk.

De prijsverhoging van gas en electriciteit werd in mei 2011 doorgevoerd door distributienetbeheerder Eandis.
Eandis is een Belgische werkmaatschappij van het distributienet voor elektriciteit en aardgas die actief is in 239 gemeenten in Vlaanderen. Het bedrijf telt ruim 4250 medewerkers.
De aandeelhouders van Eandis zijn de gemengde Vlaamse distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas, met name Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas. 70% van de aandelen van Eandis zijn eigendom van de gemeenten. De overige 30% zijn momenteel eigendom van het privé-bedrijf Electrabel.
De Vlaamse gemeentes hebben via hun financieringsverenigingen een financiële participatie van 3% in Electrabel Customer Solutions.

De Raad van Bestuur bij Eandis bestaat helemaal uit lokale politici. De voorzitter is Geert Versnick (Open VLD, 'Partij van de Burger'), de Gentse OCMW-voorzitter, die tot voor kort ook – bij wijze van lucratieve bijverdienste - in de Raad van Bestuur van Electrabel zetelde. De ene dag verhoogt Geert Versnick de elektriciteitsprijs bij Eandis, de volgende dag ontvangt hij als OCMW-voorzitter gezinnen die hun energiefactuur niet meer kunnen betalen!

Foto: Guy Verhofstadt (Open VLD) en Freya Van den Bossche (sp.a) drinken jenever op de Gentse Feesten in 2006. Geert Versnick, Open VLD-OCMW-raadslid van de Stad Gent en toen nog lid van de raad van bestuur van Electrabel, ontbreekt.

----

Klachten electriciteits- en gasfacturen:

Indien men niet terecht kan bij de Ombudsdienst voor Energie die de verwerking van al de klachten niet aankan, schrijf, telefoneer, mail of fax dan naar Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie (sp.a) en laat ons weten of de minister de moeite wil doen om uw vraag te beäntwoorden.
Of schrijf naar Geert Versnick (Open VLD) en laat weten of hij de moed heeft om te reageren zodat men daarmee rekening kan houden bij de eerstvolgende federale verkiezingen in 2014.
Men kan ook Siegfried Bracke (NV-A) contacteren om te zien of hij bereid is om iets te ondernemen. 

Ombudsman voor Energie
http://www.ombudsmanenergie.be/index.php?lang=nl)

Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie en Wonen
Martelaarsplein 7, 1000 Brussel
Telefoon: 02 552 61 00
Fax: 02 552 61 01
kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be
http://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/vlaamse-regering-2009-2014/freya-van-den-bossche-vlaams-minister-van-energie-wonen-steden-en-sociale-economie

OCMW voorzitter Geert Versnick
Onderbergen 86
9000 Gent
Schepen.Versnick@gent.be
http://www.geertversnick.be/

Siegfried Bracke
Huis der Afgevaardigden, bureau 1106
Leuvenseweg 21
1008 BRUSSEL
siegfried@siegfriedbracke.be
http://www.siegfriedbracke.be
https://twitter.com/sthbracke/status/262483553785376769

Links naar interessante artikels:
http://gent.pvdaplus.be/sites/default/files/fields/attachment/pvda_gent_stadsprogramma_energie.pdf
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2012/briefing_outofnukes_nl_def.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eandis

Commentaren

energie weer duurder ?
kijk eens op http://www.energietoppers.nl/ daar kan je heel simpel kijken welke nou echt het goedkoopst is.

Gepost door: Energie vergelijken | 23-09-14

De commentaren zijn gesloten.