03-11-12

Klachten Electrabel: Minister Van den Bossche zwijgt

freya-van-den-bossche-even-onwel-geworden.jpg

Klachten Electrabel

Minister Freya Van den Bossche (sp.a) die verantwoordelijk is voor Energie, blijft zwijgen over het feit dat honderden klanten van Electrabel  met onverklaarbare facturen krijgen te maken en vervolgens door deurwaarders van Electrabel onder druk worden gezet.

Dat geldt ook voor de klanten die van energie-leverancier durfden te veranderen.

Heel wat mensen die nog klant zijn van Electrabel, zijn bang om weg te gaan bij Electrabel. Zij vrezen immers dat Electrabel hen dan ook via een deurwaarder zal dwingen tot het betalen van de hoge bedragen die op de onjuiste facturen vermeld staan. 

Dat kan zeker niet de bedoeling geweest zijn van de Vlaamse regering die de 'concurrentie tussen de energiebedrijven' juist wilde aanmoedigen.

Het is verwonderlijk dat minister Van den Bossche die politiek verantwoordelijk is voor dit dossier, dergelijke intimidaties en oplichtingspraktijken goedkeurt.

Dat verklaart waarom de ombudsdienst Energie thans overspoeld wordt met klachten waarvoor geen oplossing kan gevonden worden (indien het zoeken van een oplossing de bedoeling is).

Profiterende criminelen

Doordat Van den Bossche niet optreedt, publiceert het criminele milieu ook voortdurend voorstellen tot het aangaan van leningen op deze blog:

Er werd een nieuwe reactie gepost op je blog op de notitie Action '1000 plaintes envers Electrabel' (29)
"WELKOM OP HENRY globale leningen Hallo goede dag, Ik ben de heer Tony Henry een geregistreerd en legitiem lening kredietverstrekker, geven we alle soorten van leningen tegen lage rente van 3% aan particulieren en bedrijven in nood van de lening. we geven leningen binnen het bereik van 2000 dollar euro en pond naar 500 miljoen dollar euro en pond als je nodig hebt finacail bijstand contact met ons op via E-mail: henry_loans17@yahoo.com. Bellow is het bedrijf de lening aanvraagformulier .... te vullen en terug te keren naar de aprover ofyour lening mogelijk te maken. Lening aanvraagformulier ingevuld terug te sturen ..... NAAM ADRES SEX AGE FAX TELEFOONNUMMER Huidige arbeidsplaats JAARLIJKSE WINST LAND LENING DUUR BEDRAG als lening Beste Regard De heer Tony Henry (c.e.o) In acknowlegde dit detail van het bedrijf verstrekt u met onze looptijd en voorwaarden."
Deze reactie werd gepost door Mr Tony Henry.

---

Fraude sociale woningen

vrouw.82jaar.op.straat.geelsehuisvesting.jpgMinister Van den Bossche is ook politiek verantwoordelijk voor het Woonbeleid. En ook op dat punt blijft zij in gebreke zoals het volgende verhaal aantoont.

We schreven de ex-Vlaams minister van Wonen Marino Keulen (Open VLD) en minister Van den Bossche herhaaldelijk over het gezinnetje B. met hun 82-jarige bedlegerige moeder die meer dan 20 jaar lang een woning van de Geelse Huisvesting huurden en steeds trouw de huur betaalden. Die dreigden op een bepaald moment als een vuilniszak op straat te worden gezet. Dat gebeurde nadat zij door enkele buren uit de wijk waren beschuldigd van het feit dat zij de dochter van hun nieuwe buurman (een fabrieksdirecteur) waren gaan aangegeven voor zwartwerk, wat zeer ongeloofwaardig was gezien zij met er een zeer goede relatie mee hadden. Zoals reeds in een andere zaak het geval was geweest, stelden de fabrieksdirecteur en enkele buren vervolgens een petitie in verband met 'lawaaioverlast' op en lieten die door de wijkagent aan het bestuur van de Geelse Huisvesting overmaken. Alhoewel het 'lawaaioverlast' nooit door de wijkagent of de lokale politie werd vastgesteld, nam het bestuur van de Geelse Huisvesting deze klacht onmiddellijk ernstig en liet zij een 'sociaal onderzoek' opstarten.

De sociaal assistente van de Geelse Huisvesting voerde een totaal éénzijdig onderzoek. Zij ging er van uit dat er inderdaad sprake was van 'lawaaioverlast'. Op een bepaald moment stelde zij in haar rapport dat de buurman 'geen deel wenste te nemen aan de ronde-tafelgesprekken'. Maar nadien schreef zij dat de man en de vrouw van het gezinnetje 'niet wilden meewerken'. Het gezinnetje werd maandenlang gepest door allerlei klachten van de fabrieksdirecteur die telkens gevolgd werden door  bezoekjes van de sociaal assitente. De vrouw van het gezinnetje schreef hierover naar het bestuur van de Geelse Huisvesting die haar met allerlei berichten en valse aantijgingen bestookte. De gesprekken met de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) bleven zonder resultaat. Het gezinnetje deed vervolgens een beroep op de Vrederechter die zich aanvankelijk welwillend opstelde maar er tenslotte mee akkoord ging dat de fabrieksdirecteur niet wenste deel te nemen aan de tal van voorgestelde verzoeningspogingen en daarop besliste om de zaak af te sluiten. De Geelse Huisvesting startte vervolgens met een gerechtelijke procedure die jarenlang bleef duren waardoor de vrouw van het gezinnetje een zelfmoordpoging ondernam. 

Uiteindelijk werd het gezinnetje (een getrouwd koppel met één van hun kinderen en hun 82-jarige moeder) uit huis gedreven.  De fabrieksdirecteur had intussen reeds lang, en voor de vijfde keer, een andere sociale woning gekregen. Dat gebeurde zonder dat hij zich eerst op een wachtlijst moest inschrijven.

Wij trachtten het gezinnetje te helpen door, als vertrouwenspersoon, deel te nemen aan de gesprekken met de sociaal assistente. We schreven ook jarenlang aan de sp.a-voorzitters Johan Vande Lanotte en Caroline Gennez. Ook de sp.a-parlementsleden en ministers werden aangeschreven maar die gaven zelfs geen antwoord.

Vlak voor de verkiezingen van 14 oktober 2012 contacteerden wij de nieuwe sp.a-voorzitter Bruno Tobback. Deze wist ons te antwoorden dat hij ons schrijven over de hierboven beschreven fraude met sociale woningen aan minister Freya Van den Bossche doorgaf 'die terzake bevoegd is'.

Sindsdien hebben we echter niets meer van deze zaak vernomen en we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de sp.a deze kwestie wil toedekken.

Voortgaande op het feit dat er in de sociale woonwijk reeds een andere petitie werd opgesteld waarin de verbanning van een wijkbewoner en zelfs de sluiting van diens blog op het internet werd geëist (deze zaak kwam zelfs in de Herentalse gemeenteraad ter sprake), was het vanaf het begin aan duidelijk dat de genaamde V., een sp.a-Herentals-gemeenteraadslid, achter deze zaak stak. V. die zichzelf destijds tot 'directeur-generaal' van het plaatselijke wijkcomité inzake de toewijzing van sociale woningen benoemde, zetelt reeds jarenlang in het bestuur van de Geelse Huisvesting en betrekt met zijn vrienden een aantal woningen van de Geelse Huisvesting in dezelfde wijk.

De man, die als bestuurslid van de Herentalse sp.a, al jarenlang goede contacten onderhoudt met de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a), maakte een politieke bliksemcarrière. Na als 'directeur-generaal' van de door hem opgerichte wijkraad en bij de CD&V en Groen wat te hebben aangemodderd, stapte hij over naar sp.a. Herentals waar hij al gauw in het bestuur werd opgenomen. Die stelden hem aan tot bestuurslid van het Herentalse OCMW (Openbar Centrum voor Maatschappelijk Werk). In 2006 kon hij het met een hondertal stemmen tot gemeenteraadslid brengen. Na tot voorzitter van de Herentalse commissie Veiligheid en Politie te worden benoemd, werd hij aangesteld als vertegenwoordiger van twee intercommunales. Hij is thans lid van de politieraad Neteland die onder het gezag staat van burgemeester Jan Peeters (Peeters is ook de voorzitter van het Herentalse sp.a-bestuur waarvan V. eveneens deel uitmaakt).

Misschien wenst de sp.a deze zaak toe te dekken omdat zij weet dat V. betrokken was bij een grote doofpotaffaire en er processen-verbaal van ernstige zedenmisdrijven met minderjarigen op zijn naam staan...

De blogbeheerder
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/

Commentaren

Ik word momenteel verplicht een eindafrekening te betalen van 25000kWh; waarvan het contract door iemand anders gestart was in mijn naam maar de aanvragers adres. Hierdoor zit ik zelf zwaar in de miserie tot deurwaardersbeslag toe.

Men heeft deze bewijzen bij Electrabel, maar men vind het blijkbaar makkelijker; onterecht iemand op te zadelen met vreemde rekeningen...

Omdat het gerecht heeft beslist, kan het creg blijkbaar geen advies meer geven; terwijl ze toen niet eens bestonden :( ik weet zelf niet meer wat gedaan of gelaten... Ik gebruik zelf amper 4000kWh en moet nu boetten voor 21000kWh meer als alleenstaande...

Enig advies?

Gr. G

Gepost door: Gunther Voet | 09-11-12

@ Gunther Voet

Dit is nogmaals een bewijs van waarop Electrabel, met de stilzwijgende steun van de politici van sp.a, VLD en CD&V, te werk gaat.

Schrijf, telefoneer, mail of fax naar Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie (sp.a) en laat ons weten of de minister de moeite wil doen om uw vraag te beäntwoorden. Dan kan men daarmee rekening houden tijdens de eerstvolgende federale verkiezingen van 2014.

Adres: Martelaarsplein 7, 1000 Brussel
Telefoon: 02 552 61 00
Fax: 02 552 61 01
E-mail: kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be
Website: http://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/vlaamse-regering-2009-2014/freya-van-den-bossche-vlaams-minister-van-energie-wonen-steden-en-sociale-economie
--
Indien de sp.a aan struisvogelpolitiek blijft doen, dan kan u ook Siegfried Bracke (NV-A) contacteren. Laat ons weten of Siegfried Bracke bereid is om mensen zoals u die problemen met Electrabel ondervinden, te helpen.

Contact per mail: siegfried@siegfriedbracke.be
Contact per post:
Siegfried Bracke
Huis der Afgevaardigden, bureau 1106
Leuvenseweg 21
1008 BRUSSEL
http://www.siegfriedbracke.be
https://twitter.com/sthbracke/status/262483553785376769
('Belastingontduiking Electrabel met politici in de Raad van Bestuur.. Die dan achteraf altijd zelfde zeggen: wij wisten van niets.. Hoezo?')

Interessante artikels:
http://gent.pvdaplus.be/sites/default/files/fields/attachment/pvda_gent_stadsprogramma_energie.pdf
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2012/briefing_outofnukes_nl_def.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eandis

Gepost door: Yves | 09-11-12

in dit artikel staan veel harde feiten.

Gepost door: Energie vergelijken | 26-09-14

De commentaren zijn gesloten.