05-06-12

Problemen met energie-facturen: Schrijf naar de bevoegde Minister !

Freya Van den Bossche.VlaamsEnergie.jpgGezien de slachtoffers van onterechte energiefacturen nergens terecht kunnen, is het belangrijk dat zij zichzelf organiseren.
Mensen met dezelfde klachten kunnen met elkaar contact opnemen, elkaar informeren en samen klachten indienen.  Samen staat men sterker.

Men kan zich samen met een klacht (per aangetekend schrijven) tot de minister die verantwoordelijk is voor Energie richten.  En als die niet antwoordt op al die brieven met dezelfde problemen, dan is het duidelijk dat hij/zij niet geinteresseerd is in de belangen van de energiegebruikers. 

Indien de Minister niet antwoordt, dan kan men zich gezamelijk met zijn klachten en de vermelding dat de bevoegde minister geen aandacht besteedt aan de problemen, per aangetekend schrijven tot de Vlaamse Ombudsman wenden.

Alle brieven die men samen schrijft (met vermeldig van het uitblijven van antwoorden) publiceert men op het Internet, maakt men bekend via kranten enzoverder.   Hoe meer lawaai errond wordt gemaakt, hoe beter.  En desnoods blijft men dat jaren volhouden zodat men tenslotte goed-geörganiseerde groepen heeft die op allerlei vlakken kunnen samenwerken.

Als de overheid niets wil doen omdat zij in deze zaken mee betrokken is, dan moeten de mensen zichzelf organiseren.  Een andere mogelijkheid is er niet.

Er zijn vier energieministers in België die elkaar regelmatig ontmoeten en afspraken maken: Paul Magnette, federaal minister van Energie
Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Energie
Jean-Marc Nollet, Waals minister van Energie
Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie

-----------

Minister Van den Bossche
Martelaarsplein 7, 1000 Brussel (België)
Telefoon: 02 552 61 00 - Fax: 02 552 61 01
E-mail:

Contactpersonen: 

Joris Vandenbroucke, kabinetschef
Helmer Rooze, adjunct-kabinetschef wonen
Gorik Van Holen, adjunct-kabinetschef energie - woordvoerder
Peggy De Nil, kabinetssecretaris
Wim Buelens, raadgever Energie
Helga Coppen, raadgever algemeen beleid - juridische zaken
Christian Fieremans, raadgever Wonen
Koen Lebegge, raadgever Begroting
Tinne Op de beeck, raadgever Wonen
Jan Schaerlaekens, raadgever Energie
Benediekt Van Damme, raadgever Wonen
Tom Vanden Eede, raadgever Wonen
Seppe De Blust, beleidsmedewerker energie en stedenbeleid
Felix Braeckman, secretariaat van de kabinetschef
Eva Degrieck, secretariaat wonen
Raf Marien, secretariaat energie, stedenbeleid en sociale economie
Arachida Outferdine, secretariaat van de minister en opvolging parlement

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
Telefoon: 0800 240 50 - Fax: 02 552 48 00 
http://www.vlaamseombudsdienst.be

Foto: Freya Van den Bossche (Sp.a) http://www.freyavandenbossche.be/freya/biografie