27-04-12

Ook de bijenvolken hebben rechten. Red de bijen van Bayers gif !

bijenraat.jpgOnderteken de petitie voor het stoppen van de productie van gif dat bijenvolken doodt

Beste vrienden in de strijd,

Als vice-president J.H.P. Donner van de Raad van State uitvoering geeft aan ons verzoek d.d. 24 april 2012 die u hieronder vindt  ingelast, dan is er geen ondertekening meer nodig, want dan mogen de agrariers betreffende bestrijdingsmiddelen niet meer gebruiken zonder vooraf vereiste milieuvergunning (en in samenhang daarmee WVO-vergunning) gedurende de gebruiks en afvalfase en wordt de Nederlandse Staat als gevolg daarvan niet nog voor meer miljarden euro's opgelicht (voor bewijs lees het Echte Nieuws: http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-10.php )         

 
Ik spreek nog steeds de hoop uit dat vice-president J.H.P. Donner voor 1 mei 2012 als zodanig beslist, dan is ook het doden van de bijenvolken voorbij.   
 
Kopie hiervan heb ik verstuurd aan vice-president J.H.P. Donner van de Raad van State. 
 
Met vriendelijke groten
Ad van Rooij
 

De politieke groepering De Groenen, Afdeling Sint-Oedenrode

Voor deze A.M.L. van Rooij als gemachtigde

’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode

Website: https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/  :

E-mail: ekc.avanrooij@gmail.com Tel: +32 484749360

  

Onderteken de petitie voor het stoppen van de productie van gif dat bijenvolken doodt. Het gif wordt door de firma Bayer geproduceerd en is al in enkele landen verboden. Er is haast bij, omdat heel binnenkort de aandeelhouders van Bayer erover kunnen stemmen:

http://www.avaaz.org/en/bayer_save_the_bees/?sbc

 

-----------------------------------------------------------------


Het gaat slecht met de honingbij !


Dat ligt niet alleen aan het afnemend aantal imkers. Honingbijen blijken zeer gevoelig voor middelen waarmee gewassen beschermd worden tegen insectenvraat. Bijen zijn bijzonder nuttig omdat ze stuifmeel overdragen bij vruchtbomen. Ze zijn bekend om nuttige producten als honing en was.

Honing bederft niet gemakkelijk. Er is in de piramiden duizenden jaren oude honing gevonden, zwart maar nog goed. 
Deze eigenschap maakt dat honing ook gebruikt wordt bij genezing van brandwonden. (Brandwondencentrum Beverwijk).

Was wordt niet alleen in kaarsen toegepast. Minder bekende producten van bijen zijn propolis en koninginne gelei.

Bijen raken verzwakt door blootstelling aan minieme hoeveelheden gif en worden daardoor extra gevoelig voor ziekten en parasieten als de varoa mijt.

Het Nederlandse toelatingsbeleid inzake de nieuwe generatie insecticiden verzuimt bijenvolken te beschermen.

http://www.hansdijkstra.com/bijen/bijen.html

De commentaren zijn gesloten.