11-04-12

Politici vullen hun zakken met het geld van opgelichte cliënten

Vision of St. John.painting.Angerer the Elder..jpgGeachte Heer,

U zei me dat u van Electrabel (veronderstel ik), een eindafrekening van een vorige woonst ten bedrage van 470 euro ontving omdat u zogenaamd 'in fout bent geweest'.

Er zijn duizenden mensen die hetzelfde meemaken.  

Indien men weigert te betalen omdat men vaststelt dat er met de rekening geknoeid werd, krijgt men, na allerlei aangetekende brieven met dreigementen, uiteindelijk een deurwaarder op zich afgestuurd.

Gewoon veranderen van maatschappij lijkt mij dan ook het best aangewezen.

Op die zogezegde ombudsman Energie die de Vlaamse regering na 20 jaar en veel politiek getouwtrek aanstelde, kan men toch niet rekenen. Ik vraag mij trouwens af waarom men een speciale ombudsman 'Energie' moest aanstellen terwijl er een klachtendienst bij de Vlaamse Ombudsman bestaat.

Het probleem is dat de politici allemaal in het bestuur van die maatschappijen zetelen om hun zakken te vullen.  Dat doen ze ondermeer met het geld van de opgelichte clienten.  En hoe meer opgelichte cliënten, hoe interessanter dat hun bestuursfunctie wordt.

Een tijdje geleden kregen we een verhaal te horen van iemand die problemen had gehad met Sibelga.

Na een maandenlange discussie over onverklaarbare rekeningen, stuurde Sibelga haar ombudsman, een soort meester-oplichter, op hem af.   Die toonde allerlei onoverzichtelijke facturen waaruit zogenaamd moest blijken dat er nog minstens 1000 euro moest betaald worden.

Een boekhouder die ter plaatse was, pakte toen zijn rekenmachientje en ontdekte dat er bedrog in het spel was.  

De meester-oplichter-ombudsman kreeg het blijkbaar iets te warm en wilde er snel onderuit muizen maar de boekhouder had beslag kunnen leggen op een aantal rekeningen die de meester-oplichter-ombudsman van Sibelga ten allen koste terug in handen wilde krijgen.  Hij begon er zelfs voor te vechten en propte op een bepaald moment een rekening in zijn mond om het te kunnen vernietigen.  Vervolgens gaf hij de protesterende cliënt, die enkel toeschouwer was, een forse duw zodat deze op een stoel terecht kwam die in tweeën brak en vluchtte hij met zijn koffertje het huis uit.

Van het voorval werd aangifte gedaan bij de politie maar van de klacht werd niets meer vernomen.

Het wordt tijd dat de slachtoffers van al die energie-maatschappijen hun krachten bundelen en een vereniging oprichten die een goede advocaat aanstelt.  Alleen staat men machteloos tegenover zulke maffiapraktijken.

Met vriendelijke groet,

Yves

Commentaren

Klacht over Electrabel

Verkeerde slotfactuur

Ik kreeg in september 2009 de slotfactuur voor gas en electriciteit; met een prijsverhoging van bijna 40%. Ik heb herhaaldelijk telefonisch en schriftelijk naar details gevraagd (ik heb de bewijsstukken nog) Telefonisch werd mij altijd gezegd dat die verhoging normaal was en schriftelijk heb ik welgeteld 1 nietszeggende brief van de marketing-afdeling gekregen. Pas nadat ik op 13/07/10 een klacht indiende bij de ombudsdienst indiende ((PK/11.852), kwam de waarheid aan het licht: wegens een defecte meterteller werd mijn verbruik heringeschat en het ingeschatte verlies werd via een prijsverhoging alsnog gefactureerd. ik vind het schandalig dat deze informatie leugenachtig verzwegen werd. Daarnaast zou die meter al van juli 2008 defect geweest zijn. Waarom wachtte electrabel een volledig jaar, tot net voor ik veranderde van leverancier? Ik ben trouwens veranderd van leverancier omdat de slotfactuur van 2008 ook niet in orde was; maar ik moest toen betalen of ik had geen eletr. meer.(Nuon en Luminus worden al 2 jaar heel stipt betaald, incl slotfacturen) Ik heb altijd correct en stipt mijn meterstanden doorgegeven. Ik ben niet verantwoordelijk voor het al dan niet goede functioneren van de meters voor gas en electr.

Gewenste Oplossing

Ik wens dat de slotfactuur700002022240 van 21/09/09 volledig gecrediteerd wordt omdat ik niet veranwoordelijk ben voor een defecte meter en ik wens een schadevergoeding van 350 euro van Electrabel wegens het verzwijgen van juiste informatie en het geven van valse informatie.

http://www.klachtenpunt.be/klacht/electrabel/verkeerde-slotfactuur/3386

Gepost door: Yves | 11-04-12

De commentaren zijn gesloten.