17-10-09

Koehandel tussen Belgische regering en Electrabel: Oktober 2009

1.10.2009

BRUSSEL - Groen! heeft zware kritiek op het voorstel van minister Magnette om de oudste kerncentrales langer open te houden. 'Vandaag keert de regering terug naar het verleden in plaats van te kiezen voor de toekomst. Ons land is op één vlak alvast innovatief. Nergens in de wereld staan zo'n oude kerncentrales als in België', zegt kamerlid Tinne Van der Straeten.

'De waarheid is dat de regering al een tijdje bezig is met het opzettten van een koehandel tussen de regering en Electrabel. In ruil voor een paar schamele stuivers voor de begroting zal Electrabel zo zijn monopolie en winsten veilig kunnen stellen', reageert Van der Straeten.

'Door deze beslissing wordt het monopolie van Electrabel in stand gehouden. Er komt geen plaats voor nieuwe spelers, geen plaats voor andere groene energie. De winsten van Electrabel worden veilig gesteld. De nucleaire rente wordt berekend op zo'n 2 miljard euro per jaar. Centen die dus allemaal naar Frankrijk vloeien. De champagnekurken zullen hard knallen in Frankrijk', zegt het groene Kamerlid. (Bron: Belga)
1.10.2009

BRUSSEL - De SP.A verzet zich tegen de beslissing van de regering om de wet op de kernuitstap terug te schroeven.

 

'De verlenging van de levensduur van de kerncentrales bestendigt het monopolie van Electrabel zodat de prijzen voor de consument hoog blijven en de ontwikkeling van hernieuwbare energie wordt afgeremd. Electrabel koopt zijn monopolie af voor een prikje. En de Belgische consument betaalt de prijs', zegt Bruno Tobback.

Er is volgens de Vlaamse socialisten nochtans een alternatief voorhanden voor deze regering: de al eerder door SP.A voorgestelde mottenballentaks op de monsterwinsten van Electrabel. 'Door die taks in te voeren, zouden er voldoende investeringsmiddelen vrijkomen om voluit in te zetten op hernieuwbare energie en energiebesparing. Als de regering daar werk zou van maken, zouden we over afzienbare tijd zonder kerncentrales kunnen en voor onze bevoorrading niet langer afhankelijk zijn van de grillen van een buitenlandse energiegigant', aldus de SP.A.

Door de kerncentrales open te houden, krijgt de Franse nutsgroep Suez Gaz de France vrije baan om zijn dominante positie op de Belgische markt te bestendigen, zeggen de socialisten. 'Nieuwe producenten krijgen geen voet aan de grond', luidt het.  (Bron: Belga)
5.10.2009

 

Acht dagen voor de deadline voor de federale begroting zijn de regeringspartijen het grondig oneens over de bijdrage die elektriciteitsproducent Suez moet leveren voor het uitstel van de kernuitstap met tien jaar.
(belga) - Het conflict over de bijdrage zou zich vooral afspelen tussen de Franstalige socialisten en liberalen, zo schrijft De Morgen. De PS stuurt aan op een bijdrage van de elektriciteitsproducent Suez in ruil voor het langer openhouden van de kerncentrales tot minstens 2025, het voorziene tijdstip voor de sluiting van de kernreactoren. Die bijdrage zou 50 procent moeten zijn van de winstmarges van de kerncentrales. Nog eens de helft daarvan, ongeveer 150 miljoen euro, zou rechtstreeks de begroting moeten opkrikken.

Ook Open Vld is voorstander van 'een langetermijncontract dat niet om de haverklap moet worden herzien'. Als Suez dat aanbod weigert, dreigt de PS ermee een heffing op te leggen.

Bij de MR wordt veeleer gedacht aan een jaarlijkse bijdrage, door de tegenstanders een 'one shot' genoemd, die zeker in 2009 en 2010 de begrotingskas moet vullen met telkens 500 miljoen euro. Die bijdrage zou maximaal voor de komende vijf jaar gelden, in totaal zou ze 2 miljard euro voor de schatkist kunnen opleveren.  (Bron: De Tijd)
12.10.2009

Begroting: akkoord over bijdrage Electrabel en banken

 

Het federale kernkabinet heeft maandag een akkoord bereikt over de bijdrage van de nucleaire sector in ruil voor het langer openhouden van de oudste kerncentrales. Ook over de bijdrage van de financiële sector werd een akkoord bereikt.

Premier Herman Van Rompuy en de topministers zaten sinds maandagmiddag bijeen om de laatste knopen inzake de begroting 2010-2011 door te hakken. Dinsdag leest Van Rompuy zijn beleidsverklaring, met de krachtlijnen van de begroting, in het parlement voor.

Kernuitstap tien jaar uitgesteld

Maandag in de vooravond bevestigde Magnette dat de sluiting van de oudste kerncentrales (Doel 1, Doel 2 en Tihange 1) met tien jaar wordt uitgesteld. De kernuitstap gebeurt pas vanaf 2025 in plaats vanaf 2015, zoals de minister eerder al had voorgesteld.

Het kernkabinet legde de vergoeding vast die de producenten van kernenergie (Electrabel en SPE) moeten betalen voor het langer openhouden van de kerncentrales.

De eerste vijf jaar gaat het om een bedrag dat ligt tussen de 215 en 245 miljoen euro. Een nog op te richten Opvolgingscomité zal het precieze bedrag bepalen.

Ook voor de jaren nadien (tot 2025) moet het Opvolgingscomité de bedragen nog vastleggen. Het jaarlijks bedrag zal worden berekend op basis van de productiekosten en de marktprijzen. Volgens de regering zal het mogelijk hoger liggen dan 245 miljoen euro.

Investeringen GdF Suez

Magnette zegt daarover een akkoord te hebben met Gaz de France Suez. Volgens de minister engageert de Franse energiereus zich om vanaf 2010 minstens 500 miljoen te investeren in hernieuwbare energiebronnen.

Daarnaast verbindt GdF Suez er zich toe om voor 2015 meer dan 10.000 mensen aan te werven. (Bron: Knack)


 

13.10.2009

Begroting: "regering enkel geïnteresseerd in snel geld" (Greenpeace)

 

Greenpeace heeft kritiek op de beslissing van de federale regering om de oudste kerncentrales langer open te houden. De organisatie meent dat de regering enkel uit is op geld voor de begroting.

"De regeringsbeslissing heeft dan ook niets met energiebeleid of bevoorradingsproblemen te maken", zegt Jan Vande Putte, energiespecialist bij Greenpeace. "Dit zijn slechts voorwendselen om te verhullen dat de regering enkel geïnteresseerd is in snel en gemakkelijk geld om de putten in de begroting te dichten", aldus Vande Putte. "In ruil voor een aalmoes van Electrabel is de regering bereid de bevolking op te zadelen met nucleaire risico's, de consument over te leveren aan een monopolist en de investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie af te remmen. Daardoor gaan tewerkstellingskansen in de groene sector verloren." (Bron: Belga, Skynet)


 

13.10.2009

Suez dreigde met vertrek uit België

Begin deze maand waarschuwde de Belgische ambassadeur in Parijs de federale regering dat Suez, de eigenaar van Electrabel, met vertrek uit België dreigde. Dat bericht De Tijd dinsdag.

"De groep zal niet aarzelen België te verlaten", waarschuwde ambassadeur Baudouin de la Kethulle, op 2 oktober de regering-Van Rompuy, na een onderhoud met de Suez-top. De Tijd kon de hand leggen op de email die de Belgische ambassadeur in Parijs verstuurde. De la Kethulle was blijkbaar onder de indruk van de dreigementen van de Belg Gérard Lamarche, de algemeen financieel directeur van GDF Suez, en Philippe Peyrat, directeur buitenlandse relaties. De Belgische ambassadeur stuurde prompt een mail naar minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme (CD&V), waarin hij meldde dat de Franse energiegroep ermee dreigde ons land te verlaten als de regering te diep in haar zakken zou zitten. Van de recuperatie van een deel van de zogenaamde "nucleaire rente" kon volgens Suez geen sprake zijn, noch voor het verleden, noch in de toekomst. En om de kerncentrales langer open te houden, zullen zware investeringen (zo'n 800 miljoen euro) nodig zijn. (Bron: Belga, Skynet)
13.10.2009

Groen! :"De Regering gaat volledig door de knieën voor de Electrabel.

 

Ze laat de nucleaire rente ongemoeid (zo'n 2 miljard), ze pakt de monopoliepositie van Electabel niet aan, en ze zorgt voor extra winsten voor Frankrijk gedurende 10 jaar" reageert federaal parlementslid Tinne Van der Straeten. Groen! eist dat alle documenten van het akkoord onmiddellijk aan het parlement bezorgd worden, zoals Paul Magnette twee weken geleden reeds beloofd heeft.

Electrabel zou tussen 215 en 245 miljoen betalen tot en met 2014, later "misschien" meer, voor het 10 jaar langer openhouden van de 3 oudste kerncentrales. "Dit bedrag is belachelijk laag, zeker in vergelijking met 2 miljard die Electrabel jaarlijks verdient aan haar kerncentrales" reageert Tinne Van der Straeten, federaal parlementslid van Groen! In totaal baat Electrabel de overgrote meerderheid van de kerncentrales in ons land uit. Omdat kernenergie goedkoop gemaakt wordt, maar duur verkocht, ontstaat er een grote nucleaire rente van zo'n 2 miljard per jaar.

Het moederbedrijf van Electrabe, GdF/Suez, heeft maandenlang druk uitgeoefend op de regering zoals blijkt uit de mail van de Belgische ambassadeur aan Yves Leterme. "Ze hebben de Belgische regering een rad voor de ogen gedraaid en de regering is gewoon gevolgd. In de feiten betaalt Electrabel nu evenveel als GdF/Suez had voorgesteld om te betalen. Misschien moeten de burgers ook maar gewoon voorstellen hoeveel belastingen ze willen betalen op een jaar, dan wordt ten minste iedereen in dit land gelijk behandeld" aldus Tinne Van der Straeten.

Bovendien zijn de contouren van het akkoord helemaal niet duidelijk. Zo wordt er nog maar eens een nieuw "opvolgingscomité" opgericht, terwijl de federale energieregulator CREG reeds de bevoegdheid heeft om prijzen te monitoren en terwijl Minister Magnette vorig jaar nog een nationaal energie-observatorium opgericht heeft.

En dan is er nog het prijzenobservatorium van Minister Van Quickenborne dat ook de energierpijzen observeert. "Zelfs het afdwingen en opvolgen van de habbekrats die de regering heeft gekregen zal de mist in gaan. Waarom nog een extra instantie naast de drie instanties die al bestaan? Is de minister zijn vorige beslissingen al gegeven? Of was het een zoveelste eis van Electrabel die liever niet had dat de CREG zou betrokken worden in zo'n opvolgingscomité gezien de vele kritische studies van de CREG ten aanzien van Electrabel?" aldus Tinne Van der Straeten. (Bron: Politics.be)


 

14.10.2009

Europa akkoord met overname Electrabel-centrales

De Europese Commissie heeft de overname van enkele Electrabel-centrales door het Duitse E.ON goedgekeurd. E.ON verwierf de centrales en trekkingsrechten op stoomproductie via een ruiloperatie, waarbij Electrabel enkele Duitse activiteiten in handen kreeg.


De overname zal volgens de Commissie geen mededingingsproblemen opleveren, 'omdat E.ON met de overeenkomst slechts een klein marktaandeel toevoegt aan de bescheiden positie in België en Nederland'.
E.ON en Electrabel besloten tot een ruiloperatie, nadat de Europese Commissie in november 2008 had besloten dat E.ON een te grote speler was in Duitsland. Eerder had de Belgische regering Electrabel-moederbedrijf GDF Suez al de wacht aangezegd over haar dominante positie in België.

De ruiloperatie is nu in één richting goedgekeurd. De Duitse overnames van Electrabel zijn nog 'in behandeling.' Die beslissing zou tegen 16 oktober moeten vallen. (Bron: De Tijd)


 

15.10.2009

GDF Suez betaalt dit jaar geen bijdrage aan België

 

De topman van GDF Suez, Gérard Mestrallet, gaat ervan uit dat hij dit jaar geen bijdrage moet betalen, ook al heeft de regering 500 miljoen euro in de begroting 2009 ingeschreven. Dat heeft Mestrallet gezegd in Parijs, zo melden verschillende media donderdag. De komende vijf jaar zou het bedrijf wel jaarlijks 235 miljoen euro bijdragen aan de begroting.

"Het zal geen 500 miljoen euro zijn, maar zero", zo verklaarde Mestrallet in de marge van een persconferentie. Nu er een akkoord is over het langer openhouden van de kerncentrales, is dat eerder opgelegde bedrag niet meer aan de orde, vindt hij. Al in 2008 vroeg de Belgische regering een bijdrage van 250 miljoen euro van GDF Suez, maar de Franse energiegroep vecht die bijdrage aan voor het Belgische Grondwettelijk Hof. (Bron: Skynet)
17.10.2009

Regering stelt Suez ultimatum - De federale regering wil tegen donderdag duidelijkheid over de zaak-Suez.


Eerder deze week verklaarde de Franse energiegroep GDF Suez dat het niet van plan was om een bijdrage van 500 miljoen euro te leveren aan de federale begroting. Dat engagement tussen de regering en het moederbedrijf van Electrabel werd eerder aangegaan via een onderlinge afspraak, in plaats van Suez met een wet tot betalen te dwingen.

Premier Herman Van Rompuy (CD&V) vraagt aan minister van Energie Magnette om die engagementen op papier te zetten. 'Anders wordt het oorlog', zegt Van Rompuy in Le Soir. Volgens de premier heeft het weinig zin om komende donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer met lege handen op te dagen en opnieuw onder vuur te worden genomen door de oppositie.

Op de eerder vrijblijvende afspraak met Suez, rees de afgelopen week veel kritiek. In een interview met De Standaard noemde minister van Staat Freddie Willockx (SP.A) de manier waarop de regering Electrabel aanpakt, te soft.  (Bron: Belga)
18.10.2009

Reynders noemt fout van Mestrallet "redelijk zwaar"

 

Federaal minister van Financiën Didier Reynders (MR) heeft zondag verzekerd dat de energiegroep GDF Suez wel degelijk zijn bijdrage voor de begroting voor dit jaar moet betalen. "Er moeten maatregelen genomen worden voor de bijdrage voor 2009", verklaarde Reynders zondagmiddag op de televisiezender RTBF.

"Ofwel zal er een akkoord zijn, wat het simpelste zal zijn. Anders komt er een wet die een mechanisme voorziet", legt Reynders uit. Hij noemde de verklaringen van de topman van GDF Suez, Gérard Mestrallet, van vorige donderdag "une erreur assez lourde". "Wanneer men onderhandelt met een staat, moet je die respecteren", aldus Reynders. (Bron: Skynet)
20.10.2009

'Federale regering kan bijdrage Electrabel wel degelijk opeisen'

 

De federale regering kan voor dit jaar van Electrabel wel degelijk de voorziene bijdrage van € 500 miljoen eisen. Dat heeft Etienne Davignon, lid van het directiecomité van de Franse energiegroep GdF Suez, gezegd. Volgens Davignon is er een wettelijke basis voor het opeisen van de bijdrage. Maar tot nog toe heeft de regering volgens hem aan Electrabel en moederbedrijf GdF Suez nog niet gevraagd om te betalen. Davignon zit met zijn uitspraken op een ander spoor dan Gérard Mestrallet, de topman van GdF Suez. Die had onlangs duidelijk laten verstaan dat de bijdrage van € 500 miljoen in geen geval zou betaald worden. Davignon voegde er verder aan toe dat het langer openhouden van de kerncentrales een positief effect zou hebben op de prijs voor de consumenten. (Bron: Belga, Express)

19:39 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: regering, belgische, electrabel, koehandel, oktober 2009 |  Facebook |

Commentaren

GDF Suez: Archief Suez en Gaz de France creëren nieuwe energiegigant
03/09/2007

De Frans-Belgische nutsgroep Suez en het Franse energiebedrijf Gaz de France hebben zoals verwacht hun fusie aangekondigd. Beide bedrijven smelten samen tot de nieuwe entiteit GDF SUEZ.

De raden van bestuur van beide bedrijven stemden zondagavond in met de grote lijnen van de operatie.

Om de fusie mogelijk te maken, moest Suez wel afstand doen van zijn milieutak. Die milieutak wordt nu als de aparte entiteit Suez Environnement naar de beurs gebracht. Daarbij wordt 65 procent van de aandelen van Suez Environnement uitgekeerd aan de aandeelhouders van Suez. GDF SUEZ behoudt een controleminderheid van 35 procent. Het gaat om een fusie van gelijken, met een uitwisselingsratio van 0,9545 tegen 1, of 21 aandelen Gaz de France voor 22 aandelen Suez. De Franse staat wordt de belangrijkste aandeelhouder van het fusiebedrijf met een belang van 35 procent. De transactie moet in 2008 afgerond zijn.

De fusiegroep wordt wereldwijd een van de grootste energiebedrijven met een gezamenlijke marktkapitalisatie van 90 miljard euro en een omzet van 72 miljard euro. Het bedrijf zal de grootste koper en verkoper worden van gas in Europa. GDF SUEZ wordt wereldleider op het vlak van LNG (liquefied natural gas) met een marktaandeel van 25 procent in Europa.

Gérard Mestrallet, de topman van Suez, zal ook aan het hoofd staan van de nieuwe groep na de fusie met Gaz de France.

Verwilghen
Energieminister Marc Verwilghen zal "spoedig", samen met de regionale ministers, de fusietop in Brussel uitnodigen om zich te vergewissen van de fusievoorwaarden en Suez te wijzen op de naleving van zijn engagementen.

De woordvoerder van de minister wijst erop dat dat de bedoeling van de afspraken, die Suez eerder met de regering maakte, is om meer concurrentie op de markt te brengen. Die afspraken zijn "eenzijdige engagementen" van de groep, aldus nog de woordvoerder. Dat gebeurt evenwel allemaal onder toezicht van de Europese Commissie, vooral dan als het over de gasactiviteiten van de groep gaat.

Suez beloofde om zijn handelsactiviteiten in gasleverancier Distrigas af te stoten. De groep controleert 57,24 procent van Distrigas. Suez beloofde ook toegang tot 30 procent van de nucleaire productiecapaciteit aan twee nieuwe spelers. Die 30 procent is overigens een "indicatief cijfer", luidt het bij Verwilghen. Het is nog niet duidelijk wie die 2 nieuwe spelers zijn. Lange tijd was er alvast sprake van SPE.

Een derde afspraak is dat de Belgische regering een 'golden share' of vetorecht krijgt in de nieuwe groep, zo herinnert er men bij Verwilghen aan. De groep belooft ook zijn participatie in netbeheerder Elia af te bouwen tot minder dan 25 procent . En niet onbelangrijk: er is de overdracht van het capaciteitsbeheer op het aardgasnet van Distrigas naar Fluxys.

(bron: Belga)

Gepost door: LPD | 17-10-09

PVDA wil harde aanpak Electrabel
19.10.2009


De PVDA is niet te spreken over de tamme houding van de oppositie in het parlement. “De regering komt hier veel te gemakkelijk mee weg,” zegt PVDA-energiespecialist Tom De Meester. “GDF Suez weigert een belasting van 500 miljoen euro te betalen, en na een discussie van een uur gaat de oppositie over tot de orde van de dag. Een multinational als Electrabel, dat is een bloedzuiger die leeft op de kap van miljoenen hardwerkende gezinnen.”

In plaats van geheime deals achter gesloten deuren, wil de PVDA dat er klaar en duidelijk een woekerwinstentaks wordt opgelegd aan Electrabel. “GDF Suez heeft het lef om dit jaar ‘zéro euro’ van haar winst af te staan, terwijl de aandeelhouders dit jaar meer dan 4 miljard euro krijgen uitgekeerd. In volle crisistijd! Dat is obsceen. De kerncentrales leveren Electrabel elk jaar 1,2 miljard euro op. Dat geld is van ons en moet terugkeren.”

De PVDA pleit voor een harde aanpak. “Als Electrabel niet wil betalen, dan slaan we die kerncentrales maar aan. Als wij onze belastingen niet betalen, krijgen we binnen de kortste keren een deurwaarder over de vloer,” zegt De Meester. “Maar Electrabel staat in België blijkbaar boven de wet. Zij mogen helemaal zelf beslissen hoeveel belastingen ze betalen. De regering loopt aan de leiband van Electrabel, houdt smekend haar hand open, en hoopt op een aalmoes.”

Gepost door: Yves | 21-10-09

De commentaren zijn gesloten.