17-09-09

Actie '1000 klachten over Electrabel' (68)


61.250A A N G E T E K E N D
(en via het Electrabel-klachtenformulier)

ELECTRABEL
Customers Solutions N.V.
Regentlaan 8
B-1000 BRUSSEL

Brussel, 17 september 2009

Geachte Heer,

Betreft: Electrabel dreigt met deurwaarder voor 2000 euro die zij verkeerdelijk aanrekende - NV E.C.S. t/ Vervloesem Marcel - Ref. nummer: ECS0909022

De Geelse Bouwmaatschappij waarvan Jos Sannen (CD&V-politicus) de voorzitter is, startte enkele maanden geleden met een uithuiszettingsprocedure tegen ons verenigingslid Marcel Vervloesem, die na een reeks valse beschuldigingen, een jaar geleden in de gevangenis opgesloten werd.

De heer Vervloesem lijdt aan kanker, heeft een hartziekte, suikerziekte, en zijn nieren werken maar voor 50%.
In totaal moest hij meer dan 20 keren met spoed in het hospitaal opgenomen en geopereerd worden (waarvan 5 keren in de gevangenis). Sinds 30 juni 2009 diende hij meer dan 300 keren bij de verpleging te komen. Toch wil Justitieminister De Clerck (CD&V) die over een 'menselijke justitie' spreekt en die gevangenissen wil bijbouwen dat de heer Vervloesem tot op het einde van zijn levensdagen opgesloten blijft. Zelfs penitentiair verlof wordt uitgesloten.
De minister laat daarbij toe dat de dossiers door de Psycho Sociale Diensten van de gevangenissen worden geblokkeerd en medische dossiers worden achtergehouden.

De Geelse Bouwmaatschappij zette de heer Vervloesem enkele weken geleden uit zijn huis zonder de uitspraak van de vrederechter af te wachten die zei dat men dat dan maar 'op eigen risico moest doen'.

Nadat hij de huissleutels aan de advocaat van de Geelse Bouwmaatschappij had afgegeven en hij had gezegd dat de achterstallige huur via de waarborgsom kon opgelost worden, vroeg de Geelse Pro Deo-advocaat Gerd Verreyt aan Wendy Vervloesem, dochter van zijn cliënt, om voor een 'plaatsbeschrijving' naar het huis te komen.
Wendy Vervloesem weigerde dit omdat alles reeds was geregeld.

Op de zitting van de vrederechter eiste de Geelse Bouwmaatschappij plotseling 6.000 euro van de heer Vervloesem die op de zitting niet aanwezig kon zijn.
Men had namelijk het piekfijn onderhouden huis waarin de heer Vervloesem jarenlang zonder enige steun van de Geelse Bouwmaatschappij had geinvesteerd, gedeeltelijk gesloopt en op kosten van de heer Vervloesem laten 'renoveren'. Dit zijn dus echte gangsterpraktijken.

De uitspraak in deze zaak werd uitgesteld tot februari 2010.

Nadat de Geelse Bouwmaatschappij 6.000 euro had geëist, kwam Electrabel plotseling met een rekening van 2.000 euro op de proppen terwijl het huis al een jaar lang onbewoond is.
Voor de maand augustus 2009 rekende Electrabel maar liefst een bedrag van 1.726 euro aan terwijl de sleutels van het huis door advocaat Verreyt toen reeds terug aan de Geelse Bouwmaatschappij werden gegeven.
Mogelijks werd Electrabel door de Geelse Bouwmaatschappij verkeerd voorgelicht.
Het kan ook zijn dat er met de electriciteitsmeters werd geknoeid.
Misschien is één van de meters zonder enig verbruik blijven doordraaien zoals ik in een klacht over Electrabel zopas gelezen heb. Waarom dit dan juist in de maand augustus moest gebeuren, nadat het huis ontruimd werd en de sleutels van het huis aan de Geelse Bouwmaatschappij werden teruggegeven, begrijp ik niet goed.

Electrabel liet aan Wendy Vervloesem, die Electrabel daarover belde, weten dat er een 'fout gebeurd was' en zij werd aangemaand om de 'facturen stuk te scheuren'.
De heer Vervloesem kreeg echter een brief met een factuur ten bedrage van 2.041 euro en gedateerd op 9.9.2009 van het gerechtsdeurwaarderskantoor Dikaioma, in de gevangenis aan.
Vermoedelijk betreft het hier een tweede 'fout' van Electrabel alhoewel ik eerder de indruk heb dat er gefraudeerd wordt in deze zaak.

Het is bekend dat Electrabel met heel wat klachten te maken krijgt wegens onbegrijpelijke rekeningen en het valt op dat Electrabel steeds de slechte gewoonte heeft om haar klanten soms twee- of driemaal te veel (en nooit te weinig) aan te rekenen.
Het gaat hierbij dikwijls om bedragen van duizenden euros.
Ook bij de zogezegde eindafrekeningen vallen er heel wat onbegrijpelijke facturen in de bus van de klanten.
Indien de klant hiervoor een klacht indient, wordt deze zelden of nooit onderzocht door de klantendienst van Electrabel.
Dat komt omdat Electrabel met incassobureau's en gerechtsdeurwaarders werkt die de klant onder druk zetten om te betalen.
Sommige klanten worden bedreigd met 'bijkomende gerechts- en deurwaarderskosten als zij niet willen betalen', als zij om meer uitleg vragen.
Doordat de regionale en federale overheid van de miljardenwinsten van Electrabel profiteert, werden de energieconsumenten nooit tegen dergelijke gangsterpraktijken beschermd en werd er zelfs geen onafhankelijke Ombudsman aangesteld. Het schijnt dat er na 11 jaar door de Vlaamse overheid wel een ombudsman werd aangesteld maar die zetelt misschien in het bestuur van Electrabel want van deze ombudsman is niets te merken.
Het is op die manier dat de genoemde wanpraktijken jarenlang en zonder enige inspectie van de overheid blijven bestaan.

Onafgezien van mijn voorgaande opmerkingen, is het ook geweten dat Electrabel een hekel heeft aan pottenkijkers en activisten. Ik las dat een activiste die onlangs de slechte beveiligheidsmaatregelen rondom de kerncentrales van Electrabel durfde aan te klagen, wegens 'aanstellerij' (Electrabel werkte toen juist rond enkele miljardencontracten) tot 8 maanden cel werd veroordeeld.

In de hoop dat u deze zaak op een normale manier kan regelen, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie: Marcel Vervloesem, Wendy Vervloesem, Dikaioma, Mter Jos Verreyt, Mter Raf Jespers, Vlaamse en federale Ombudsdienst, Electrabel=klachtendienst, VREG, ministers, parlementsleden,

Foto: Gerard Mestrallet, de topman van GDF Suez

 


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

- video filmpje ElectraBrol te bekijken
- Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
- Verander van leverancier in Vlaanderen
- Verander van leverancier in Brussel
- Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling
- Petitie Testaankoop voor een collectieve vordering
- Testaankoop - 'klachten electrabel'
- Vlaamse Ombudsdienst

Enkele bijkomende adressen:

Vlaamse Ombudsman
Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Sarah Van Kerckhoven (klachtenbehandelaar VREG)
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 19
1000 Brussel

Electrabel
Postbus 109
2600 Berchem 2

Electrabel 'klachtendienst'
https://www.electrabel.be/protected/myhome/public/customerinteraction/input.do

 

U kon uw klacht per e-mail naar electrabel.klachten@web.nl zenden. Er zijn echter zoveel klachten binnengekomen dat de klachtbrieven niet meer beäntwoord konden worden. Gelieve uw klacht daarom rechtsstreeks als commentaar op deze weblog te publiceren. Men kan zich ook als vrijwilliger aanmelden om de tientallen klachtbrieven, zonder steun van de overheid, te helpen beantwoorden.

 

Commentaren

klachtenformulier ELECTRABEL KLACHTENFORMULIER

Brussel, 17 september 2009


Geachte Heer,

Betreft: NV E.C.S. t/ Vervloesem Marcel - Ref. nummer: ECS0909022

Ik stel vast dat Electrabel ten opzichte van de heer Vervloesem 2000 euro verkeerdelijk heeft aangerekend.

De heer Vervloesem is al een jaar in de gevangenis opgesloten. Toch rekende Electrabel hem, alleen al voor de maand augustus 2009, 1.726 euro aan en dreigt zij nu met een deurwaarder.

Meer informatie vindt u op http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Brussel


https://www.electrabel.be/protected/myhome/public/customerinteraction/input.do

Gepost door: Morkhoven | 17-09-09

klachtenformulier electrabel Een klachtenformulier invullen bij Electrabel is niet zo vanzelfsprekend:

The server on which this internet site is running is temporarily out of service for one of the following reasons:
- our site is in the process of being updated in order to make it more user-friendly;
- a technical problem has occurred and we are making every effort to resolve it quickly.
We apologize for this inconvenience.

De server waarop deze website draait, is tijdelijk buiten dienst om een van de volgende redenen:
- onze site ondergaat momenteel een update om de toegankelijkheid ervan te verbeteren;
- er heeft zich een technisch probleem voorgedaan en wij stellen alles in het werk om dit zo snel mogelijk op te lossen.
Wij hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.

Le serveur sur lequel tourne ce site Internet est temporairement hors service pour la raison suivante:
- une mise à jour de notre site est en cours afin d'améliorer sa convivialité;
- un problème technique est survenu et nous mettons tout en oeuvre pour le résoudre rapidement.
Nous sommes désolés de cet inconvénient.

https://www.electrabel.be/protected/myhome/public/customerinteraction/input.do

Gepost door: Morkhoven | 17-09-09

klachtenformulier electrabel Een klachtenformulier invullen bij Electrabel is niet zo vanzelfsprekend.
Het is misschien niet de bedoeling dat het formulier echt gebruikt wordt...https://www.electrabel.be/protected/myhome/public/customerinteraction/input.do
Contact Via e-mail

Error detected
java.lang.NullPointerException
at com.electrabel.enrp.common.view.junisim.forms.
CustomerInteractionForm.isUserLogged(CustomerInteraction
Form.java:538)
at com.electrabel.enrp.common.view.junisim.forms.
CustomerInteractionForm.validateHandleForm
(CustomerInteractionForm.java:144)
at com.electrabel.junisim.JunisimForm.validate
(JunisimForm.java:28)
at org.apache.struts.action.RequestProcessor.process
Validate(RequestProcessor.java:942)
at org.apache.struts.action.RequestProcessor.process
(RequestProcessor.java:255)
at com.electrabel.sleek.SleekRequestProcessor.process
(SleekRequestProcessor.java:238)
at org.apache.struts.action.ActionServlet.process
(ActionServlet.java:1482)
at org.apache.struts.action.ActionServlet.doPost
(ActionServlet.java:525)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service
(HttpServlet.java:763)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service
(HttpServlet.java:856)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service
(ServletWrapper.java:1075)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service
(ServletWrapper.java:1016)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter
(WebAppFilterChain.java:118)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._do
Filter
(WebAppFilterChain.java:87)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.do
Filter
(WebAppFilterManager.java:771)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.do
Filter
(WebAppFilterManager.java:679)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest

(ServletWrapper.java:546)
at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handle
Request(ServletWrapper.java:478)
at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.
forward(WebAppRequestDispatcher.java:321)
at com.electrabel.emhotep.filter.EmhotepFilter.rewriteUrlAnd
Forward
(EmhotepFilter.java:456)
at com.electrabel.emhotep.filter.EmhotepFilter.doFilter
(EmhotepFilter.java:183)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter
(FilterInstanceWrapper.java:190)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter
(WebAppFilterChain.java:130)
at com.electrabel.enrp.iss.filter.SetNavigationProfileFilter.doFilter
(SetNavigationProfileFilter.java:57)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.do
Filter
(FilterInstanceWrapper.java:190)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.do
Filter
(WebAppFilterChain.java:130)
at com.electrabel.webanalytics.stat.Filter.doFilter
(Unknown Source)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.do
Filter
(FilterInstanceWrapper.java:190)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.do
Filter
(WebAppFilterChain.java:130)
at com.electrabel.enrp.common.view.filters.BlockRESPCustomer
Filter.doFilter(BlockRESPCustomerFilter.java:153)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.do
Filter
(FilterInstanceWrapper.java:190)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter
(WebAppFilterChain.java:130)
at com.electrabel.enrp.common.view.filters.CustomerDataFilter.do
Filter(CustomerDataFilter.java:115)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.do
Filter
(FilterInstanceWrapper.java:190)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter
(WebAppFilterChain.java:130)
at com.electrabel.enrp.common.view.filters.AvailabilityFilter.do
Filter
(AvailabilityFilter.java:111)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:190)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter
(WebAppFilterChain.java:130)
at com.electrabel.enrp.common.view.filters.SessionInfoFilter.do
Filter(SessionInfoFilter.java:48)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter
(FilterInstanceWrapper.java:190)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter
(WebAppFilterChain.java:130)
at com.electrabel.enrp.common.view.filters.ErrorFilter.doFilter
(ErrorFilter.java:41)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.do
Filter
(FilterInstanceWrapper.java:190)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter
(WebAppFilterChain.java:130)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._do
Filter
(WebAppFilterChain.java:87)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.do
Filter
(WebAppFilterManager.java:771)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.do
Filter
(WebAppFilterManager.java:679)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handle
Request
(ServletWrapper.java:546)
at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handle
Request(ServletWrapper.java:478)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.CacheServletWrapper.handle
Request(CacheServletWrapper.java:90)
at com.ibm.ws.webcontainer.WebContainer.handle
Request
(WebContainer.java:744)
at com.ibm.ws.wswebcontainer.WebContainer.handle
Request
(WebContainer.java:1455)
at com.ibm.ws.webcontainer.channel.WCChannelLink.ready
(WCChannelLink.java:115)
at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInbound
Link.
handleDiscrimination(HttpInboundLink.java:458)
at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInbound
Link
.handleNewInformation(HttpInboundLink.java:387)
at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpICLRead
Callback.
complete(HttpICLReadCallback.java:102)
at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.AioReadCompletionListener.
futureCompleted(AioReadCompletionListener.java:165)
at com.ibm.io.async.AbstractAsyncFuture.invokeCallback
(AbstractAsyncFuture.java:217)
at com.ibm.io.async.AsyncChannelFuture.fireCompletion
Actions
(AsyncChannelFuture.java:161)
at com.ibm.io.async.AsyncFuture.completed(Async
Future.java:136)
at com.ibm.io.async.ResultHandler.complete(ResultHandler.java:195)
at com.ibm.io.async.ResultHandler.runEventProcessingLoop
(ResultHandler.java:743)
at com.ibm.io.async.ResultHandler$2.run(Result
Handler.java:873)
at com.ibm.ws.util.ThreadPool$Worker.run(ThreadPool.java:1473)

Gepost door: Morkhoven | 17-09-09

gerechtsdeurwaarderskantoor 'DIKAIOMA': 'Ik heb recht op recht'
Welkom op website van DIKAIOMA

Dikaioma groepeert de activiteiten van de gerechtsdeurwaarders Dockers Alex te Waregem en Vanthournout Mia te Ieper.

Dikaioma is een Grieks woord dat vrij vertaald 'recht hebben op recht' wil zeggen.
Dit fundamentele recht dient zeer ruim gezien te worden :

Ik heb recht op recht.
Ik heb recht op een zoeken naar recht.
Ik heb recht dat mij recht wordt gedaan.
Ik heb recht op rechtvaardigheid.
Ik heb recht op een rechtvaardige behandeling.
Ik heb recht op rechtszekerheid.
Ik heb recht op mijn fundamentele rechten.
Ik heb recht ….


De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ministerieel ambtenaar, medewerker van het gerecht, die ten dienste staat van de uitvoerende macht en alle rechtzoekende burgers. Hij is tevens de figuur van het menselijk contact tussen het gerecht en de burger (schuldeiser én schuldenaar) en is vaak de enige medewerker van het gerecht die de burgers ook effectief te zien krijgen.

In de dagelijkse uitoefening van zijn ambt is Dikaioma voor een gerechtsdeurwaarder een fundamenteel gegeven. Op basis van de ons toevertrouwde titel er voor zorgen dat de rechten van de eiser worden gehonoreerd, en dat de debiteur zijn opgelegde verplichtingen nakomt, met respect voor de rechten van de debiteur, in het belang van alle partijen. Een moeilijke evenwichtsoefening die van een gerechtsdeurwaarder veel ervaring en psychologische omgang met mensen vergt…

De gerechtsdeurwaarder heeft dan ook een grote sociaal-maatschappelijke bemiddelingsfunctie die hij vanuit zijn expertise als gerechtelijk veldwerker uitoefent.

http://www.gdw-dockers.be/nl/index.asp

Gepost door: Yves | 17-09-09

deurwaarder From: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
Date: 17 sep. 2009 15:15
Subject: onterechte aanrekening
To: ecs@gdw-dockers.be
Cc: Wendy Vervloesem, Raf Jespers <raf.jespers@progresslaw.net>, Gert Verreyt <advocaat.verreyt@telenet.be>


Gerechtseurwaarderskantoor Dikaioma, Waregem


Geachte Heer,

Electrabel rekent 2000 euro onterecht aan in de zaak Vervloesem.

Gelieve daar rekening mee te houden. Ik las op uw website dat 'Recht op recht' de betekenis is van Dikaioma....

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

In bijlage vindt u een kopie van ons klachtenformulier bij Electrabel en van de aangetekende brief de we naar Electrabel stuurden

Gepost door: Jan Boeykens | 17-09-09

Internetcensuur / skynet problemen Skynet Klantendienst

Geachte Heer,

Zoals bij Mevrouw Gina Bernard die met Marcel Vervloesem van onze vereniging rond de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald werkte en die bij een nachtelijk ongeval om het leven kwam, na eindeloze problemen te hebben gehad met haar Belgacom-telefoonlijn, blijven onze problemen met onze Belgacomserver en Skynetblogs aanhouden.

De skynetblogs 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' en 'Doofpot Justitie' blijken na de publicatie van het artikel dat we aan de bijgaande perstekst voegden, van het Internet te zijn gehaald.
De publicatie op 'skynet Problemen' bleek onmogelijk te zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint Gillis

==============================================================

IINTERNETCENSUUR IN BELGIE / PROBLEMEN MET SKYNET

Brussel, 18.9.2009

Zoals bij Gina Bernard die met Marcel Vervloesem rond de verdwenen Duitse jongen Maunel Schadwald werkte en die (na eindeloze problemen te hebben gehad met haar Belgacom-telefoonlijn) bij een nachtelijk ongeval om het leven kwam, blijven de reeds wekenlange problemen van de vzw Werkgroep Morkhoven met haar Belgacom-server en skynetblogs aanhouden.
Na de publicatie van het onderstaande bericht, bleken de blogs 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' en 'Doofpot Justitie' niet langer meer toegankelijk te zijn. Zelfs de klacht hierover bij de Skynet-klantendienst hierover kon niet gepubliceerd worden wat bewijst dat bepaalde personen of diensten gebruik maken van de Skynet-code en de skynetblogs hiertegen onvoldoende beveiligd zijn.

Gebeurt dit alles op vraag van Justitie waarmee de Belgische Internetproviders zoals Skynet een samenwerkingscontract hebben afgesloten zodat bepaalde weblogs of websites op vraag van Justitie of de Minister van Justitie geblokkeerd kunnen worden ?

Gisteren was er in de gevangenis van Turnhout een personeelscollege waarop Morkhoven-activist Marcel Vervloesem en zijn advocaat werden uitgenodigd en waarbij de publicaties van de vzw Werkgroep Morkhoven over ondermeer het feit dat Marcel Vervloesem meer dan drie weken lang aan zijn ziekenhuisbed geboeid lag in het AZ Sint Jan te Brugge, opnieuw werden bekritiseerd.
Vandaar waarschijnlijk dat de website van de Fondation Princesse de Croÿ gisteren tot tweemaal het bezoek kreeg van de FOD Justitie.

Toen de Werkgroep Morkhoven enkele dagen geleden enkele artikels en brieven inzake Carine Russo publiceerde, werd Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout opgebeld door iemand die zich voor een 'journalist van Het Laatste Nieuws' uitgaf.
Marcel Vervloesem mag echter al een jaar lang geen journalisten meer spreken nadat hem in 2006 door middel van een vonnis van de correctionele rechtbank te Turnhout, een 'spreekverbod met de pers' werd opgelegd.

De zogezegde journalist die de toelating had gekregen om Marcel Vervloesem te telefoneren of die, beter gezegd, van het Ministerie van Justitie als zogenaamde journalist de opdracht kreeg om te informeren, vroeg Marcel Vervloesem wat hij van Carine Russo dacht....

========

ARCHIEF

Brussel, 5.8.2009

Enkele dagen nadat Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven door de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort (1998), de internationale pers (waaronder zelfs drie Japanse kranten) over de vloer van zijn huisje in Morkhoven kreeg, werd hij door zijn halfbroer Victor Vervloesem, wonende in dezelfde wijk, van 'verkrachtingen en folteringen' beschuldigd.

Victor Vervloesem deed dit via een geënsceneerd interview met de krant Het Nieuwsblad waarbij hij, zonder enig bewijs, beweerde dat de 'feiten' zich 20 jaar voordien hadden afgespeeld. Marcel Vervloesem noch de vzw Werkgroep Morkhoven kregen een recht op antwoord van Het Nieuwsblad en de andere kranten van de Corelio mediagroep die het 'nieuws' verspreidden.

Kort nadien organiseerde Victor Vervloesem met enkele vrienden van de wijk, een soort persconferentie met de journalisten van het programma Telefacts van de nieuwszender VTM, die de verhalen van de zogezegde slachtoffers gretig overnam en via een satellietwagen in de vlaamse huiskamers dreunde.
Dat gebeurde in de bar-dancing Berkenmus waardat Victor Vervloesem toen 's nachts werkzaam was en zijn vrienden aan de toog ontving.

Jan Boeykens, voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, kwam op het ogenblik van de rechtsstreekse uitzending toevallig langs en vroeg om ook een woordje te mogen zeggen maar dat werd hem door een VTM-journalist die hem vroeg of hij 'nog andere slachtoffers kende', geweigerd.

Jan Boeykens maakte hiervan een kort verslag en stuurde dit naar de procureur te Turnhout. Hij ontving echter nooit een antwoord en zijn brief werd nooit aan het strafdossier van Marcel Vervloesem toegevoegd. Ook met de schriftelijke verklaring van één der zogezegde slachtoffers aan de procureur te Turnhout, dat men voor de verhalen aan de pers 'ieders 250 euro kreeg' (+ 250 euro voor de klachten bij justitie), werd geen rekening gehouden. De procureur stuurde dit schrijven zelfs terug naar de afzender.

Alhoewel Het Nieuwsblad en konsoorten hun best deden om de Morkhoven-activist als een 'kindermisbruiker' door het slijk te sleuren (over de kinderpornozaak Zandvoort die door het gerecht van Turnhout niet werd onderzocht, zweeg men natuurlijk), groeide er toch een zeker twijfel. Rechter-voorzitter F. Caers van de correctionele rechtbank te Turnhout gaf in 2005 de opdracht om zowel de vermeende slachtoffers als Marcel Vervloesem aan een leugendetectortest te onderwerpen.
De leugendetectortest wees uit dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken.
Een van de vermeende slachtoffers, maakte zoveel kabaal rond de leugendetectortest dat de Turnhoutse openbare aanklager Peter Vander Flaes liet verstaan dat F. Caers er beter aan deed om niemand meer voor de leugendetectortesten op te roepen. Dat verklaart grotendeels waarom de resultaten van de leugendetectortest, zoals tal van ontlastende getuigenissen, zelfs niet aan het strafdossier werd gevoegd.

Om de klachten tegen Marcel Vervloesem te kunnen handhaven, trommelde men drie minderjarigen uit de wijk op die ondermeer wegens een gewapende roofoverval, enkele inbraken, afpersingen en drugshandel enzovovoorts, in een gesloten instelling zaten (van waaruit ze af en toe ontsnapten). De jongeren die deel uitmaakten van de Morkhovense 'Bende van Rosse Gie' verklaarden eveneens dat zij door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werden. Enkele bamboestokjes die zich ten huize van Marcel Vervloesem bevonden, moesten daarvoor als bewijs dienen.
De lokale pers, waaronder Het Nieuwsblad, gaf opnieuw ruchtbaarheid aan deze kwestie.
Marcel Vervloesem werd door een indrukwekkende strijdmacht van de Politie Neteland voor de ogen van zijn dochter en kleinkinderen uit het huis gesleurd en in de gevangenis van Turnhout opgesloten waar hij direct met een hongerstaking begon.
Tijdens de hongerstaking werd er door de vriendin van Victor Vervloesem (en moeder van de bendeleider van de 'Bende van Rosse Gie' die Marcel Vervloesem verantwoordelijk achtte voor de opsluiting van haar zoon) een petitie in de wijk opgestart. In de petitie werd gezegd dat 'de wijkbewoners van het negatieve imago afwilden'. In de petitie werd voorts de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en de verwijdering van de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet geëist. De eis om uithuiszetting was opvallend omdat Victor Vervloesem toen in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde die Marcel Vervloesem enkele weken geleden nog als een hond op straat zette.
De petitie die enkel door de vrienden-aanklagers van Victor Vervloesem was getekend, werd via het Herentalse gemeenteraadslid Marleen Diels (CD&V -Vlaamse Christen Democraten) uit Morkhoven, in de Herentalse gemeenteraad ter sprake gebracht.
De Herentalse burgemeester Jan Peeters, die zoals Victor Vervloesem in het bestuur van de Sp.a te Herentals zetelt (en die bovendien kamerlid, ex-partijbureaulid en ex-minister is), verklaarde dat hij 'wel oren had naar de gestelde eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betreft'. Hij beloofde de eis om de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, 'door een jurist van de Stad te laten onderzoeken'.

Victor Vervloesem die destijds een wijkraad oprichtte waarvan hij zich tot directeur-generaal benoemde en waarin hij zijn later door hem aangeklaagde halfbroer Marcel als secretaris aanstelde, wist zich politiek vrij snel op te werken.
Hij werd in 2005, als eerste Sp.a-er, lid van van het Herentalse OCMW-bestuur. In 2006 (het jaar dat Marcel Vervloesem door de correctionele rechtbank van Turnhout werd veroordeeld), kreeg hij een paar honderd stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en werd hij door het Sp.a-bestuur van Herentals tot gemeenteraadslid aangesteld.
In 2007 werd hij tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie, waarvan iederéén zich afvraagt waarmee ze zich in feite bezig houdt, verkozen.
Hij werd door de gemeenteraadsleden ook tot plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Stad Herentals in de intercommunales PIDPA en CIPAL verkozen.

De vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich af wat er met de 30 processen-verbaal gebeurde waarin Victor Vervloesem inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarige jongetjes wordt genoemd.
In oktober 2006 bezorgde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een lijst van deze PV's aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers die ook verantwoordelijk is voor de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen. De cd-roms die door de vzw Werkgroep Morkhoven in 1998 aan het Belgische Koningshuis werden bezorgd, werden immers in opdracht van de Koning via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) 'voor onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal overgemaakt.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) die in 1998, in een interview over de kinderpornozaak Zandvoort met de krant Het Laatste Nieuws, verklaarde dat 'men de ogen had gesloten', wordt al maandenlang op de hoogte gebracht van deze feiten maar wenst geen onderzoek naar deze verdwijning te laten voeren.
In het justitierapport dat onlangs uitlekte, stond zelfs dat de zwaar zieke Marcel Vervloesem 'ten allen koste in de gevangenis moest opgesloten blijven omdat hij anders zijn activiteiten van kinderpornojager zou hernemen en de media zou contacteren'.

De vzw Werkgroep Morkhoven is het met de Nederlandse pedofielenjager Chris Hölsken zeker niet op alle vlakken eens maar kan wel begrijpen waarom hij de CD&V 'dé pedofielenpartij van Vlaanderen' noemt. Maar Chris Hölsken zou zich ook moeten afvragen waarom de Vlaamse socialisten (Sp.a) de kinderpornozaak Zandvoort mee dichtdekten en zij de Sp.a-bestuursleden die van kindermisbruiken verdacht worden, allerlei bestuursmandaten toekent.

Het is geweten dat er binnen de Sp.a heel wat homosexuelen huizen maar de meeste homosexuelen hebben een grondige afkeer van kindermisbruik en wensen zeker niet voor 'pedofielen' door te gaan.
Vandaar dat de houding van de Sp.a-partijleiding die perfect van deze zaken op de hoogte is, heel wat vragen oproept.

Eind 2007 vroeg de Gentse strafpleiter Els Van Eeckhaut, dochter van de bekende Gentse strafpleiter Piet Van Eeckhaut en lid van het Gentse Sp.a-bestuur, om de 'dubieuze' weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de rankings en uit de Top 100 van de meest invloedrijke blogs van het Gentse bedrijfje Metatale te verwijderen. Zij deed dat op een ongewoon heftige wijze en liet daarbij uitdrukkelijk verstaan dat Marcel Vervloesem een 'pedofiel' was. Haar openbare oproep kwam juistgeteld een jaar voordat Marcel Vervloesem door het hof van beroep van Antwerpen voor de drie nieuwe beschuldigingen uit 2005 werd veroordeeld.
Els Van Eeckhaut is lid van de probatiecommissie (die zich moet uitspreken over de vrijlating van gevangenen) en is lid van de Raad van Bestuur van de Orde van Advocaten.
De Gentse strafuitvoeringsrechter Nadia Goossens, sprak enkele maanden geleden in dezelfde bewoordingen als die van Els Van Eeckhaut, een negatief advies uit aangaande de verzoeken van Marcel Vervloesem's advocaat Raf Jespers om een penitentiair verlof en een ambulante begeleiding. De rechter citeerde daarbij, met een uitzonderlijk respect voor het principe der scheiding der machten, uit een rapport van het ministerie van justitie dat nooit aan het gerechtelijk dossier werd gevoegd en verdwenen zou zijn...


-----------------

Gemeenteraad Herentals
Zitting van 3 mei 2005


Aanwezig: Jan Peeters, Burgemeester-Voorzitter;
Guy Paulis, Kris Peeters, Alfons Vercalsteren, Alois Verheyden, Roger Van Nuffel, Anne-Mie Hendrickx, Schepenen;
August Heylen, Jozef Van Thielen, Marcel Leirs, Ria Janssens, Raf Liedts, Luc De Cat, Marleen Diels, Maria Bervoets, Jozef Schellens, Alfons Michiels, Mien Van Olmen, Johan Deckers, Muriel Poortmans, Daniël Marcipont, Gunther Verlinden, Ilse Cras, Erik Vervoort, Martine Moriau, Ludo Driesen, Els Sterckx, Geert Van Rompaey, Raadsleden
en Frans Van Dyck, Secretaris.

4 vzw Morkhoven

De Gemeenteraad,

Raadslid Marleen Diels zegt zich, samen met vele Morkhovenaars, te ergeren over de website “vzw Morkhoven”. Als je een website opzoekt onder de naam Morkhoven, kom je telkens deze site tegen. In al die negatieve aandacht wordt ons dorpje regelmatig “de achterstandswijk” van Herentals genoemd, hiermee wordt de wijk Koninkrijk bedoeld. Die mensen verdienen het niet om zo genoemd te worden. Eén rotte appel in de kist wil niet zeggen dat de hele kist is aangestoken.
Het raadslid vraagt om uit te zoeken of die site, “vzw Morkhoven”, niet kan verwijderd worden.
Misschien raken we dan af van dat slechte imago dat wij Herentalsenaren echt niet verdienen.

De burgemeester geeft het raadslid volkomen gelijk. Hij vindt dit erg voor de bewoners van Koninkrijk, hij zou dit liever anders zien.
De jurist van de stad zal de mogelijkheden bekijken om deze site te laten verwijderen.
De burgemeester vreest echter dat er niet veel kan aan gedaan worden. Het is beter dat de Morkhovense gemeenschap positief tracht naar buiten te treden. De stad heeft via haar communicatie-dienst reeds gereageerd op de onjuiste en beschimpende informatie over Morkhoven in de pers. Zij zal dit in de toekomst blijven doen...

Door de raad,
Bij verordening;De secretaris
De Burgemeester

ir. F.Van Dyck - J.Peeters (Sp.a - Vlaamse Socialisten)


http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Gepost door: Morkhoven | 18-09-09

Belgische Staat voor de rechter Jan Hellebaut daagt de Belgische staat voor de rechter omdat hij niet wil dat zijn belastinggeld naar het leger gaat.

-------------

REACTIE

Het zou misschien het onderwerp van een wetsvoorstel kunnen zijn.

Laat de burgers hun belastingen betalen maar laat ze zelf aangeven ( in een bijgevoegde lijst waaruit zij kunnen kiezen) voor wat hun belastingsgeld mag/moet dienen.

Want waarom zou men zijn geld inderdaad laten uitgeven aan zaken waarmee met het ethisch en deontologisch gezien niet eens is, zoals de oorlog in Afghanistan bijvoorbeeld ?

Waarom zou men zijn geld door de Belgische Staat laten verspillen aan het afhuren of bouwen van gevangenissen terwijl de Belgische Staat geen alternatieve strafmaatregelen uitwerkt en zieke gevangenen in overbevolkte gevangenissen laat creperen ?

Waarom zou men zijn geld door de Belgische Staat laten gebruiken om kerncentrales langer dan voorzien open te laten en miljardenwinsten aan electriciteitsmaatschappijen zoals Suez-Electrabel te gunnen (met andere woorden om de zware criminaliteit in de energiesector te bevorderen) ?

Gepost door: Yves | 08-11-09

vraagje Ik vul maandelijks mijn verbruikmeter in per pc,
krijg ik binnen kort mijn eind of jaar afrekening ? wanneer ?
Dank u en de groeten

Gepost door: Vincent Bastiaens | 08-07-10

vraagje Ik geef maandelijks de verbruikmeter Gas en elec. door per PC , wanneer krijg ik de eind of jaar afrekening?
Dank u en de groeten

Gepost door: Vincent Bastiaens | 08-07-10

De commentaren zijn gesloten.