30-03-09

Electrabel rekent 3.000 gezinnen te veel aan


61.250Alweer een artikel over fraude bij Electrabel.

De energieleverancier heeft zo’n 3000 gezinnen met een sociale woning teveel aangerekend. Deze gezinnen hebben namelijk recht op een wettelijke korting als ze gebruik maken van één centrale aardgasketel.

Electrabel heeft hier geen rekening mee gehouden en rekende het normale tarief aan voor 4 jaar, daardoor hebben ze zo’n 2.2 miljoen euro teveel winst geboekt.

Het zal wel om de zoveelste zogenaamde vergissing gaan, maar dit is weeral een artikel waarin Electrabel als een slechte energieleverancier naar voor komt (Kijk ook naar: 'Electrabel minst milieuvriendelijke energieleverancier').

Bron: De Tijd - 26/03/2009

Foto: Gerard Mestrallet, de topman van GDF Suez


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

- video filmpje ElectraBrol te bekijken
- Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
- Verander van leverancier in Vlaanderen
- Verander van leverancier in Brussel
- Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling
- Petitie Testaankoop voor een collectieve vordering
- Testaankoop - 'klachten electrabel'
- Vlaamse Ombudsdienst

Uw klacht over Electrabel: electrabel.klachten@web.nl

Vrijwilligers gezocht om de tientallen klachtbrieven te beantwoorden !


Commentaren

Electrabel n'a pas payé d'impôt sur ses profits!
01/07/2009


Non seulement Electrabel n'a pas payé d'impôt mais le groupe a même bénéficié d'un crédit d'impôt de 94 millions d'€!


BRUXELLES "Cela peut paraître incroyable mais c'est une réalité: Electrabel, le premier producteur d'électricité en Belgique, n'a pas payé d'impôt des sociétés pour l'exercice 2008", rapporte nos confrères de La Libre Belgique dans leur édition de mercredi.

Première explication: le résultat d'exploitation est en légère baisse, une explication qui étonne certains analystes. Certains "se demandent s'il n'y a pas des transferts en faveur de la maison-mère GDF-Suez sous forme de divers honoraires pour prestations de services en tout genre".

Autre élément, incontesté celui-là: les charges financières qui ont largement progressé (à 1,239 milliard d'euros) suite aux financements contractés dans le cadre de l'acquisition de la participation en Suez Tractebel.

Enfin, les intérêts notionnels qui permettent de déduire le coût de financement par fonds propres. Or, les capitaux propres d'Electrabel sont passés de 8,9 à 12,2 milliards d'euros, toujours dans le cadre du rachat de Suez Tractebel.

"Tout mis dans tout, Electrabel affiche pour 2008 un bénéfice de 186 millions d'euros (dont 94 millions de crédit d'impôt)" en baisse de 81,5% par rapport à l'année précédente "mais qu'on ne s'y trompe pas, cela ne signifie pas qu'Electrabel est en mauvaise posture", souligne La Libre.

"Reste à voir comment le gouvernement pourrait analyser ces chiffres, lui qui a le projet de faire passer la taxe dite 'nucléaire' de 250 à 500 millions", conclut-elle.
© La Dernière Heure 2009

Gepost door: Yves | 02-07-09

'Electrabel betaalt geen belastingen'
Het Nieuwsblad, 1/07/2009


BRUSSEL - "Het kan onwaarschijnlijk lijken, maar het is realiteit: Electrabel, de grootste elektriciteitsproducent van België heeft voor de rekening 2008 geen bedrijfsbelastingen betaald", zo schrijft La Libre Belgique woensdag. Bovendien heeft de groep zelfs een belastingkrediet van 94 miljoen euro gekregen.

Een eerste verklaring is dat het bedrijfsresultaat licht is gedaald, een verklaring die sommige experts verbaast. Sommigen "vragen zich af of er geen transferts hebben plaatsgevonden ten voordele van moederbedrijf GDF-Suez, onder de vorm van verschillende vergoedingen voor prestaties van diensten allerhande", aldus La Libre Belgique.

Een ander element is de financiële lasten die sterk zijn toegenomen (tot 1,239 miljard euro) als gevolg van de overname van de participatie in Suez Tractebel.

Tot slot laat de notionele interestaftrek toe om de financieringskost via eigen middelen af te trekken. Zo is het eigen vermogen van Electrabel gestegen van 8,9 tot 12,2 miljard euro.


Debatteer mee
Vindt u het kunnen dat Electrabel geen belastingen betaalde in 2008?

Gepost door: Yves | 02-07-09

machteloos
Het is absoluut onaanvaardbaar dat de burger met zijn klachten over Electrabel, die dikwijls van strafrechterlijke aard zijn, nergens terecht kan.

De overheid laat hem wel toe een klachtenformulier in te vullen maar daar blijft het dikwijls bij.

Hoeveel klachten worden er daadwerkelijk behandeld ?

Waarom bestaan er geen jaarrapporten over het aantal klachten en over de klachtendossiers die met sukses worden afgehandeld ?

Waarom wordt er door Justitie geen onderzoek gevoerd naar een mogelijk systematische fraude ?

Wil de overheid niets aan deze situatie doen omdat zij politiek en financieel te veel betrokken is bij een maatschappij zoals Electrabel en zij van de enorme winsten van Electrabel die ten koste gaan van de gewone burger, te veel kan profiteren ?

Gepost door: Morkhoven | 26-08-09

De commentaren zijn gesloten.