06-01-09

Electrabel - Eandis - Vlaamse ombudsman


large_454001On Mon, 5 Jan 2009
Carine De Paepe carine.depaepe@vlaamsparlement.be wrote:

Geachte,

Wij hebben uw mailbericht goed ontvangen.

U krijgt zo snel mogelijk meer nieuws over wat de Vlaamse Ombudsdienst voor u kan doen.

Met vriendelijke groeten,

Carine De Paepe
Secretaresse
Vlaamse Ombudsdienst
02 552 41 28
0800 240 50 (gratis nummer)
www.vlaamseombudsdienst.be

--------------

Geachte Mevrouw,

Hartelijk dank voor uw antwoord.

Ik nam reeds telefonisch contact op met Eandis dat me beloofde te zullen terugbellen en dat ook gedaan heeft.

Morgen zou mijn electriciteit worden afgesloten alhoewel ik niet begrijp dat ik daar 75 euro + BTW kosten voor moet betalen.

Diegene die mijn appartement overneemt, zal op zijn beurt 75 euro moeten betalen voor de heraansluiting van de electriciteit.

Het schijnt dat dit 'van hogerhand' bij Eandis beslist is.

Alhoewel Eandis vrij correct is en men dan toch geen oplichterspraktijken zoals bij Electrabel aantreft, zou het niet slecht zijn indien de prijzen voor afsluitingen aan bepaalde regels zouden verbonden worden.

Ik heb Eandis gezegd dat ik de 2 x 65 euro kosten zoals aangegeven in de facturen van IMEA niet zal betalen omdat ik niets verbruikt heb.

Ik ben niet het enige slachtoffer van een conflict met Electrabel dat mij vanwege zogezegde betalingsproblemen zonder mijn toelating naar Eandis heeft doorgestuurd terwijl ik Elektrabel verschillende keren per aangetekende brief gevraagd heb om de electriciteit af te sluiten.

Zo te zien aan de talrijke klachten over Electrabel, scheelt er iets aan de manier waarop Electrabel met klachten van cliënten omgaat.

Is er nu al een onafhankelijke (werkelijk onafhankelijk en dus niet politiek benoemd) ombudsman voor Energie aangesteld die de talrijke klachten en/of conflicten over/met een maatschappij als Electrabel op een snelle en doeltreffende manier kan afhandelen?

Ik hou u verder op de hoogte van het dossier.

Met de meeste hoogachting,


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

- video filmpje ElectraBrol te bekijken
- Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
- Verander van leverancier in Vlaanderen
- Verander van leverancier in Brussel
- Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling
- Petitie Testaankoop voor een collectieve vordering
- Testaankoop - 'klachten electrabel'
- Vlaamse Ombudsdienst

We leggen ons vooral toe op het verzamelen en publiceren van klachten en hopen dat mensen met dezelfde problemen op die manier informatie met elkaar uitwisselen en gezamelijk aktie ondernemen. Dat is beter dan dat iederéén zich enkel met zijn eigen dossiertje bezig houdt.

We zijn ook dringend op zoek naar vrijwillige medewerkers om de vele brieven met klachten te kunnen beäntwoorden en om Electrabel, de talrijke politici die in de Electrabel-besturen zetelen en de consumentenorganisaties het vuur aan de schenen te leggen.

Ons e-mailadres is gewijzigd: electrabel.klachten@web.nl

19:31 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (10) | Tags: electrabel eandis |  Facebook |

Commentaren

vreemde ervaring bij electrabel
Heb zelf ook een vreemde ervaring bij electrabel. Tot 2006 leverde Sibelgas de electriciteit, alle voorschotten en eindfacturen werden steeds betaald en kreeg zelfs een teruggave aangezien ik minder had verbruikt dan de voorschotten die ik had betaald. Een volwaardig gezin van drie personen die effectief nogal veel verbruikt, maar goed, ik kom op een verbruik tussen de 2200kWh en 2500kWh per jaar. Ik heb 4 wasmachines per week draaien, koelkast, diepvries, strijkijzer met stoomgenerator, 4 pc’s (die bijna non-stop aanstaan), maar goed, dat doet niet terzake. Dit jaar krijg ik een afrekening van electrabel, met nog wat minder verbruik dan het vorige jaar, dus zijn mijn voorschotten weer ongeveer voldoende voor het volledige jaar. Wat blijkt ineens? Ik heb nog een rekening ter waarde van de voorschotten die ik betaald heb bij sibelgas voor het jaar 2006. Welliswaar wordt dit aangerekend zonder enige uitleg. Electrabel gebeld en die sturen me door naar Sibelgas. Sibelgas kan echter niets meer zien, want alles zit bij Electrabel. Bovendien worden de voorschotten verdubbeld aangezien ik nu hetzelfde zou moeten betalen op 1 jaar wat ik vroeger betaalde voor 2 jaar. Dit geheel lijkt me ergens strijdig met de wetgeving, aangezien geen enkele uitleg kan worden verschaft over dat jaar 2006. Bijgevolg heb ik besloten om de domiciliering stop te zetten en een aangetekende zending te sturen naar Electrabel, met de reden waarom ik niet van plan ben om te betalen. Namelijk dat ik niets betaal waar geen detail over kan gegeven worden. Als ze de gegevens niet kunnen aantonen, hebben ze wettelijk ook niet het recht om het aan te rekenen. Ik kan aantonen dat ik in 2006 altijd correct heb betaald, maar zij tonen niet aan dat er nog een rekening zou openstaan. Ze zeggen dat gewoon en dan nog van een vorige leverancier. Wat betreft de voorschotten is er geen enkel probleem om dat te laten aanpassen, je krijgt toch de eindrekening. Wanneer er eenmaal een fout van bij hen is gebeurd, zullen je voorschotten toch voldoende blijken te zijn en anders betaal je op het einde van het jaar bij. Is veel logischer dan dat je op het einde van het jaar bedragen zou moeten terugkrijgen van een paar 1000 euro, zoals ik bepaalde mensen ken, maar waar het geld dan wel intresten opbrengt voor electrabel. Als je te weinig betaald, kan je het discuteerbare gedeelte zelf op een spaarrekening plaatsen en intresten voor jezelf laten opbrengen. Op het einde van het jaar hou je dan toch nog iets meer over, al is het maar enkele euros.
Electrabel is niet vies van illegale praktijken en er bestaan al heel wat klachten tegen hen. Hopelijk krijgt dit binnenkort wat meer aandacht en wordt er echt iets tegen ondernomen.

Bron:

Gepost door: Joeri | 10-01-09

Groenestroom certificaten worden veel te laat uitbetaald Dit is nu de 2de keer dat ik na 8 weken moet gaan bellen emailen(maar je komt er niet door) dat de groenestroom certificaten gewoon niet uitbetaald worden. Kan hier niets aan gedaan worden. BVD

Gepost door: hans frijters | 02-10-09

afrekening eandis Beste,

ik wil graag een aantal dingen te weten komen. Een korte situatieschets: een persoon heeft ter goeder trouw zich vergeten aansluiten bij een energieleverancier en heeft na twee jaar meterstanden doorgegeven op aangeven van de huisbaas aan de netbeheerder eandis (IMEWO). Deze persoon echter vindt dat er hem teveel aangerekend wordt en wil navraag doen over de totstandkoming van deze totaalbedragen. Na gesproken te hebben met medewerkers van eandis die zelf toegeven dat het bedrag en verbruik "nogal aan de hoge kant liggen maar steeds mogelijk" is hij niets wijzer geworden.Na wat doorvragen laat men plots de term "tarief onrechtmatig gebruik" vallen.


Vragen:
1-Waar kan men terecht om de gemiddelde tariefprijzen (elektriciteit en aardgas) te weten te komen of van de leveranciers apart. periodes 2007-2008 en 2008-2009

2Hoe berekent eandis haar tarief. Gaat men uit van de gemiddelde marktprijs?

3Wat houdt "tarief onrechtmatig gebruik" precies in, en is dit wettelijk vastgelegd m.b.t. de prijs?

4Valt dit werkelijk onder onrechtmatig gebruik, en waar kan of moet men dit aanvechten?

P.s. Gezien de context waar enkele politici de kunstmatige verhoging van de energieprijzen fel bekritiseren en ijveren voor een rechtstreekse terugbetaling aan de consument, vind ik het nog onrechtvaardiger dat men zulk een tarief zou toepassen (dat uiteindelijk op deze hoge marktprijzen is gebaseerd).

Gepost door: Dimitrios AThanasiou | 10-02-10

tunnelvisie debiteuren Hoogeveen Er wordt helemaal niet gereageerd op brieven en telefoongesprekken uren wachten en vervolgens niemand aan de lijn eind resultaat deurwaarder met kosten, ik had al een lopende zaak die niet correct is afgehandeld ik stuur kopie's van bankafschriften van betalingen en vervolgens krijg ik deurwaarder van weer betalen, ik hoef toch maar maandelijk 1x betalen, men heeft een tunnelvisie en doet gewoon niets, nu eindafrekening heb ik erbij nog het idee dat zelfs twee familie's zelfde straat door elkaar gehaald zijn, er moet de juiste oplossing komen, en wat betaald moet worden moet betaald worden, maar dit moet wel correct zijn, ik was net overgestapt van Rendo naar 40 jaar naar zuster maatschappij nog nooit met deurwaarder in contact geweest verschrikkelijk gewoon, onheuse behandeling

Gepost door: de jonge | 06-06-10

Geachte ,

betreft : verkeerd verbruiksadres (electrabel)/eandis

Nav het ontvangen van een vraag tot meteropneming merk ik tot mijn grote ergernis opnieuw op dat het verbruiksadres verkeerd is (verzendadres is wel juist).
Mijn ergernis is groot , gezien dit reeds werd gemeld in 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , bij Electrabel (facturatiegegevens van Electrabel zijn ondertussen wel reeds in orde) , Eandis , aan de hand van meerdere telefoontjes , aan de hand van een aangetekend schrijven in 2007 (aan eandis) (waar ik echter NOOIT antwoord op heb gekregen) ,aan de hand van een bewijs van de gemeente (zoals me werd gevraagd door eandis).

Hoe kan ik mijn verbruiksadres laten correct opnemen ???
Mag ik toegang weigeren aan de gezien mijn adres niet gelijk is aan het verbruiksadres ?

Graag had ik na 4 jaar een antwoord ontvangen op papier én een vermelding van een juist verbruiksadres.

Met de meeste hoogachting

H Rosseel-Goris

Gepost door: Hilde Rosseel - Goris | 20-07-10

Geachte
Ik ben 66+ invalide met stopzetting van bedrijf sinds december 2001.Op 10 Juli van dit jaar ontving ik van FOD sociale zekerheid een attest geldig tot het bekomen v.h.specifiek soc.tarief voor gas en electriciteit en dit met terugwerkende kracht vanaf 01/05/2009 en voor onbepaalde duur(FOB meldt dat het electronisch systeem van electrabel niet werkte,vandaar de brief aan mij)Op 12/07/10 stuurde ik het attest door naar electrabel.
Op 12/11/10 na 4 maanden nog geen antwoord en bel ikzelf.Er moet iets misgelopen zijn maar toch vind men mijn schrijven. Er wordt mij geantwoord dat ik geen recht heb vermits ik als professionele klant ingeschreven sta.Ik moest een nieuwe aanvraag indienen en voor de terugwerkende kracht kwam ik niet meer in aanmerking.Gezien ik me met deze goedkope uitleg geen vrede kon nemen schreef ik een brief om mijn probleem uit te leggen en een oplossing te vragen en als antwoord kreeg ik een zéér onpersoonlijke voorgedrukte brief met allerlei info over soc.tarieven maar zeker geen antwoord op mijn specifieke vragen.Ik voel mij (die 39 jaar klant(was)is met een kluitje in het riet gestuurt.!!!
Zo'n reactie heb ik in mijn handelaarscarriere zelfs niet overwogen!
Kunnen jullie me verderhelpen?
Marcel De Winne
Markt 20 1840 Londerzeel
TEL.052 30 16 89

Klant nr 2150614296!

Gepost door: de winne marcel | 01-12-10

heb hier een europese domiciliering gekregen zonder voorafgaandelijke verwittiging alsook staat er vermeld dat ik iets zou ondertekend hebben op 12-11-2011 wat totaal niet klopt en wil weten wat er juist aan de hand is!!!!!!!!

Gepost door: jaak goossens | 13-12-11

ik huur een studioke ,en krijg ik hier zo maar eventjes een rekening van 5092 euro en 1290euro aan gas ,komaan ,ben nooit thuis !!
altijd gaan werken !!!
en alles is in de huurprijs inbegrepen!!
daar kan ik nie mee lachen !!!
wil alles weten!!!
en wil 50euro afbetalen ,moest het kloppen !!
meer nie !!
kan nie meer !!!
maar da klopt totaal nie

Gepost door: kristof sap | 07-09-12

eandis heeft onze tellers veranderd .... wat is er gebeurd gebeurd ... ze hebben een verkeerde teller doorgegeven... mijn teller hebben ze aan luminus doorgegeven en de zijne aan electrabel , ik krijg een brief van electrabel dat ik mijn kontrakt opgezegd heb en da wil ik ni .. dan krijg ik een factuur alleen voor de gas ... als ik zonder electriciteit val ga ik naar de krant ... zoek da is op als je wil

Gepost door: mar crabbe | 30-01-13

http://www.levver.be/
Ontdek hoeveel u kunt besparen met energieleveranciers vergelijken!

Gepost door: Andy | 29-09-14

De commentaren zijn gesloten.