26-12-08

Electrabel regeert belgië


LetermeKoning.large_348563patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Het volgende artikeltje uit Het Nieuwsblad van 1.6.2008 toont nog eens aan door wie België in werkelijkheid geregeerd wordt.

1) PS-minister van Energie Paul Magnette kondigt aan dat hij met Electrabel tot een overeenkomst is gekomen over een bijdrage van 250 miljoen euro aan de begroting.
2) Electrabel ontkent dat er zo'n akkoord is.
3) De Vlaamse meerderheidspartijen CD&V en Open VLD laten weten dat het 'belangrijk is dat er verder onderhandeld wordt met Electrabel'.
4) Open VLD-voorzitter Bart Somers komt af met het smoesje dat erover 'gewaakt moet worden dat Electrabel die 250 miljoen euro niet doorrekent aan de klanten'.
5) Er volgen wat woordspelingen en politieke verwijten van de CD&V-top.
6) SP.A-voorzitter Caroline Gennez merkt terecht op dat Electrabel in een riante onderhandelingspositie geplaatst werd.
7) Mieke Vogels (Groen!) laat weten dat zij 'het erg vindt dat de regering in verspreide slagorde en op een klungelachtige manier omgaat met een onethisch bedrijf als Electrabel'.
8) En de onderhandelingen van CD&V en Open VLD met Electrabel die ongetwijfeld in het nadeel van de klanten gevoerd worden, kunnen doorgaan.

Stond er in de regeringsverklaring iets over 'consumentenbescherming' te lezen ?

 


CD&V en Open VLD willen verder onderhandelen met Electrabel

BRUSSEL - De Vlaamse meerderheidspartijen CD&V en Open VLD vinden het belangrijk dat er verder onderhandeld wordt met Electrabel over een bijdrage van 250 miljoen euro aan de federale begroting. Dat bedrag innen via een taks, zoals PS-minister van Energie Paul Magnette suggereerde, verwerpen de partijen, die brede onderhandelingen willen over het energiebeleid. Dat bleek zondag in De Zevende Dag.

Magnette kondigde maandag aan dat hij met Electrabel tot een overeenkomst was gekomen over een bijdrage van 250 miljoen euro aan de begroting. Electrabel zelf ontkende echter dat er zo'n akkoord was, waarop een boze Magnette zei dat hij het bedrag dan maar via een taks zou binnenhalen.

Dat zien Open VLD en CD&V niet zitten. Open VLD-voorzitter Bart Somers pleitte nogmaals voor 'een brede en goede onderhandeling', waarbij er over gewaakt wordt dat Electrabel die 250 miljoen euro niet doorrekent aan de klanten. 'Er zijn wel degelijk technieken om dat mogelijk te maken', meent hij. Belangrijker is volgens Somers werk te maken van meer concurrentie op de energiemarkt.

Premier Yves Leterme heeft de onderhandelingen nu naar zich toe getrokken. Voor CD&V is het belangrijk dat er de draad van de dialoog opgepakt is. 'Er moet heel veel geregeld worden, de energiemarkt is belangrijk op milieuvlak, bevoorradingsvlak, prijzen voor de consumenten. Je kan meer bereiken in dialoog', zei CD&V-voorzitter Thyssen.

De CD&V-voorzitster had wel kritiek op de communicatie van Magnette. 'Ik kader dat een beetje in de nieuwe politieke cultuur die in het post-Dehaene tijdperk is ontstaan om snel te communiceren, om te voorkomen dat iemand anders met de blijde boodschap wegloopt. Magnette heeft zijn best gedaan om de eerste te zijn en heeft waarschijnlijk iets te vroeg gecommuniceerd', zei Thyssen.

De oppositie hekelde eerder deze week al de Electrabel-saga en herhaalde die kritiek zondag. Dat de regering de 250 miljoen euro al in de begroting gezet heeft, plaats Electrabel in een riante onderhandelingspositie, zei SP.A-voorzitter Caroline Gennez. 'Ze hebben ons nodig voor hun begroting, denken ze bij Electrabel.' Gennez herhaalde het SP.A-pleidooi voor een taks op afgeschreven kerncentrales.

Mieke Vogels (Groen!) vindt het erg de regering 'in verspreide slagorde en op een klungelachtige manier' omgaat met een 'onethisch bedrijf' als Electrabel.

llc (belga)
Het Nieuwsblad, 1/06/2008

 

12:09 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (25) | Tags: electrabel regeert belgie |  Facebook |

Commentaren

Fortis-Paribas Electrabel-Suez Generale Maatschappij, Tractebel, Albert Frère, Electrabel, Suez, Fortis, Paribas, Etienne Davignon, Philippe Bodson, Maurice Lippens, CD&V, Open VLD...

-------

Het bod van Suez

Op 9 augustus kondigde de Franse nutsgroep Suez aan een bod te zullen doen van 11,4 miljard euro op 49,92 procent van de aandelen van de Belgische elektriciteitsproducent Electrabel. Momenteel produceert Electrabel 75 procent van de in België verbruikte elektriciteit. Electrabel boert financieel bijzonder goed: met een winstmarge van niet minder dan 22 procent steekt Electrabel met kop en schouders uit boven de elektriciteitsproducenten in onze buurlanden, die slechts 6 procent behalen. Tijdens het eerste semester van 2005 steeg de winst van Electrabel met niet minder dan 70,6 procent tot 1,25 miljard euro. Dit verklaart voor een groot stuk waarom onze elektriciteit zo duur betaald wordt en waarom Electrabel een zeer gegeerde bruid is.

Suez bezit reeds 50,08 procent van de Electrabel-aandelen. Suez wil voor elk Electrabel-aandeel zo’n 410 euro bieden, bestaande uit 4 Suez-aandelen en 322 euro in contanten (op 8 september verhoogd tot 323,56 euro omdat Suez een kapitaalsverhoging van 2,4 miljard euro plant om de overname te financieren). Geschat wordt dat de overname Suez tegen 2008 jaarlijks zo’n 350 miljoen euro aan synergievoordelen (groepsaankopen, kostenbesparing, fiscale en financiële voordelen enz.) zal opleveren plus een hogere winst per aandeel. Het verwezenlijken van die synergie brengt wel een eenmalige reorganisatiekost van 110 miljoen euro met zich mee.

Eigenlijk wou Suez zijn bod pas in september lanceren. Door de recente stijging van de koers van Electrabel zag Suez zich evenwel genoodzaakt zijn plannen vroeger bekend te maken. Langer wachten zou Suez immers duurder uitkomen. Daarnaast had ook de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) – d.i. de vroegere Bankcommissie – al een onderzoek geopend i.v.m. de koersevolutie van Electrabel.

Na de operatie zal Suez goed zijn voor een marktkapitalisatie van meer dan 27 miljard euro, waarmee het op de Europese energiemarkt de vierde plaats zal bekleden. Inzake productiecapaciteit en energieverkoop zal Suez de derde sterkste groep in Europa zijn.

De groep Suez (de huidige naam wordt pas sinds 2001 gebruikt) kwam in 1997 tot stand onder de naam “Suez Lyonnaise des Eaux” als samenvoeging van de holding Groupe Suez en de watergroep (met ook afval- en kabelactiviteiten) Lyonnaise des Eaux. Suez had in 1988 door het nemen van een meerderheidsparticipatie in de Generale Maatschappij meteen ook de controle verworven van de Belgische energiegroep Tractebel. Eén van de grootaandeelhouders van Suez is de Waalse financier Albert Frère.

Suez diende zijn bod in bij de CBFA, die Electrabel op de hoogte bracht. Normaliter had de Raad van Bestuur van Electrabel dan vijf dagen de tijd om een advies te formuleren, dat aan de prospectus wordt toegevoegd. Omwille van de complexiteit van de toestand verleende de CBFA aan de Raad van Bestuur van Electrabel een termijnverlenging voor het uitbrengen van zijn advies. Op 24 augustus bracht de Raad van Bestuur van Electrabel een gunstig advies uit. Op één onthouding na (Luc Hujoel – één van de twee vertegenwoordigers van de gemeenten – de andere, VLD’er Geert Versnick, stemde voor, “niet gemachtigd door de gemeenten, maar uit eigen naam”) werd de beslissing unaniem genomen door de 18-koppige Raad van Bestuur, waarin Suez acht leden heeft.

Aanvankelijk werd verwacht dat het bod zou lopen gedurende twintig werkdagen, te beginnen op 29 september. De CBFA besliste echter op 22 september de prospectus (152 blz., te raadplegen via www.suez.com) goed te keuren én dat het bod zal lopen van 10 oktober tot 7 november. In de prospectus werden op vraag van de CBFA de waarborgen opgenomen die Suez aan premier Verhofstadt had gegeven, alsook de vier zgn. fairness opinions, dit zijn de beoordelingen van het bod door vier “onafhankelijke deskundigen” (twee op verzoek van Suez en twee op verzoek van Electrabel). Deze toetsing “maakt de aandeelhouders van Electrabel niet veel wijzer”, vindt redacteur economie Pascal Sertyn. “De vier zakenbanken hebben – zelfs woordelijk – zeer gelijkluidende adviezen afgeleverd.” (“De Standaard”, 27 september)

De ontkoppeling van de goedkeuring van de prospectus en de start van het bod is zeer uitzonderlijk. De CBFA deed dit om de intercommunales en gemeenten meer tijd te gunnen om hun houding te bepalen en een beslissing te nemen. De samenroeping van de bevoegde organen van de intercommunales en van de gemeenteraden is immers aan wettelijke termijnen en procedures gebonden. De CBFA voegde eraan toe dat de intercommunales en gemeenten ook de mogelijkheid hebben in te gaan op het bod onder de opschortende voorwaarde dat de voogdijoverheid akkoord gaat. Indien Suez na afloop van het bod 90 procent van de aandelen verworven heeft, moet het zijn bod op Electrabel heropenen.

Uit de prospectus blijkt dat Suez niet speculeert op het geheel of gedeeltelijk herroepen van het Belgische uitstapscenario uit de kernenergie. Dit scenario, dat onder de paars-groene regering Verhofstadt I werd goedgekeurd, houdt in dat de zeven kerncentrales in België (4 in Doel en 3 in Tihange) tussen 2015 en 2025 geleidelijk aan worden gesloten, nl. 40 jaar na de ingebruikname van de reactor. Suez stelt dit dus niet in vraag en wijst er op dat het langer openhouden bijkomende kosten en investeringen voor de veiligheid en efficiëntie zou vergen. Echt verwonderlijk is dat niet, aangezien Suez één miljard euro wil investeren in bijkomende productiecapaciteit – waaronder een nieuwe kerncentrale – in Frankrijk…


'De overname van Electrabel door Suez en de gemeentefinanciën - Stand van zaken - Standpunt'

Bron:

Gepost door: Yves | 26-12-08

Minister Magnette - interview
Minister van Klimaat en Energie Paul Magnette (PS) na de clash met Electrabel


Zijn imago van politieke wonderboy kreeg na de clash met energiegigant Electrabel deze week een forse knauw. Maar Paul Magnette (37) wil het hoofd niet laten hangen: 'Wacht tot 15 juli. Pas dan mag u oordelen of ik naïef ben geweest.'

Maandag had Paul Magnette het triomfantelijk aangekondigd: Electrabel zou een vrijwillige bijdrage leveren van 250 miljoen euro, zoals voorzien in de begroting 2008. Daarover had de PS-minister van Klimaat en Energie een mondeling akkoord met Suez, eigenaar van Electrabel. Helaas sprak Suez de minister 's anderendaags flagrant tegen. Met veel heisa tot gevolg. 'Woordbreuk', foeterde Paul Magnette. Maar in het parlement werd de Carolo vooral gestuntel en politiek amateurisme verweten. Tegen 15 juli moet hij alsnog die 250 miljoen zien binnen te rijven. Premier Leterme kijkt voortaan over zijn schouder mee.

Dit was de moeilijkste week uit uw nog jonge politieke carrière?

Paul Magnette: 'O neen. Mijn eerste week in Charleroi (waar Elio Di Rupo hem vorig jaar vroeg om de PS op orde te zetten en een nieuw stadsbestuur te vormen, nvdr.) was veel lastiger. Daar moest ik een psychologisch drama tussen kameraden oplossen. Een conflict met mensen die niet mijn vrienden zijn, vind ik niet zo erg. En bij Electrabel heb ik geen vrienden: ik ben hier om de consument te beschermen.'

U hebt duidelijk te vroeg victorie gekraaid. Naïef geweest?

'Dat kan u zo interpreteren, maar er zijn ook andere mogelijkheden, hoor. Ik had een mondeling akkoord en ik heb dat aangekondigd om de publieke opinie daarvan getuige te maken. Ze hebben dat bevestigd in een persmededeling. Daarna moet er iets gebeurd zijn wat hen van gedacht heeft doen veranderen.'

Wat dan?

'Ik kan me indenken dat het idee om 250 miljoen te betalen zonder tegenprestatie niet makkelijk te aanvaarden was.'

Dat Electrabel geen tegenprestatie zou krijgen, gelooft toch geen mens?

'Dan moet u mij maar aantonen wat die tegenprestatie is. Dat Suez de kerncentrales langer mag openhouden? Als we dat hadden verkocht voor 250 miljoen, hadden ze heus wel toegehapt. Dat was voor hen een koopje geweest.'

Gaat u nu opnieuw onderhandelen met die 'veehandelaars' van Suez?

'Als Suez opnieuw op de deur klopt, zeg ik niet neen. Maar ik moet iets corrigeren, want ik schat de veehandelaars hoog in. Ik weet dat zij zich wèl aan hun woord houden. In het parlement heb ik gezegd dat ik een mondeling akkoord had met Electrabel zoals dat bestaat in vele sectoren, neem nu de vleessector. Dat was de eerste die me voor de geest kwam, meer niet.'

Suez heeft niet de deontologie van veekooplui?

'Ik hoop dat ze ons akkoord opnieuw bevestigen. Mocht ik van Electrabel zijn, dan zou ik een vrijwillige bijdrage verkiezen. Want die 250 miljoen gaat dienen voor een fonds ter promotie van hernieuwbare energie en reductie van energieconsumptie. Daarmee zou Electrabel aantonen dat het een onderneming is die zich van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bewust is.'

Dit verhaal doet denken aan wat Freya Van Den Bossche met het stookoliefonds overkwam. Zij kreeg de petroleumsector ook niet over de brug.

'Ik heb er met haar over gesproken. Er zijn nu eenmaal sectoren die het moeilijk hebben om hun sociale verantwoordelijkheid te nemen.'

Net als bij Freya is uw politieke geloofwaardigheid aangetast.

'Ik vind van niet. Ik ben hierdoor gegroeid als politicus. In de pers lees ik tegenstrijdige commentaren. Maar Le Vif/L'Express prijst mijn moed omdat ik durfde in te gaan tegen een mastodont die niemand in de politiek het hoofd biedt. Een politicus moet zich van kritiek niet te veel aantrekken. Dat moet er afglijden als water van een eend. Anders doe je beter niet aan politiek. Als een van mijn vrienden mij zegt dat ik niet goed bezig ben, zal mij dat wel schokken.'

U wordt nog wel met Freya Van Den Bossche vergeleken, maar dan omwille van uw sexappeal. U bent al de mannelijke Freya genoemd. Geflatteerd?

(bloost) 'Dat amuseert me wel. Ik ben onlangs verkozen tot de meest sexy politicus van Wallonië. Ik ontken niet dat zoiets me wel plezier doet. Ik onderschat ook niet het voordeel dat zoiets me als politicus oplevert. Een goed imago is nu eenmaal belangrijk. U hebt een look, zeggen ze me soms. Maar ik ga me echt niet vaker scheren omdat ik minister ben of een das dragen die ik niet graag heb.'

Uw partijgenoot Jean-Claude Van Cauwenberghe, tot voor kort dé sterke man van de PS in Charleroi en gewezen Waals minister-president, noemt u een 'gadget van Di Rupo'. Dat is al minder vriendelijk.

'Ach, dat sarcasme van Van Cauwenberghe ben ik al gewend.'

Maar het klopt toch dat Elio Di Rupo u uit het niets tot minister heeft gebombardeerd?

'Ik stam uit de civiele maatschappij en niet uit de politieke wereld, dat klopt. Ik verdedig dat ook. Ons politieke systeem, dat almaar meer belang hecht aan voorkeurstemmen en met zijn provinciale kieskringen, bevoordeelt mensen die al bekend zijn. Het wordt almaar moeilijker om nieuwe mensen aan te trekken. Dat kan nog alleen met het systeem van opvolgers, als gecoöpteerd senator of dus ook als minister van buiten het parlement. Dat heeft zijn nut. Maar bij de eerste gelegenheid moet je je wel door de kiezer laten legitimeren.'

U was professor politicologie aan de ULB. Niet raar opgekeken van de brutale zeden in de politiek?

'U moet het academische milieu niet onderschatten, hoor. Ook daar gaat het er soms hard aan toe. En de concurrentie is er minstens even hard. Publish or perish , luidt het devies. Je moet publiceren, of je vergaat.' (Magnette heeft al dertig boeken op zijn actief, nvdr.) U woont in Charleroi, maar bent in Leuven geboren. Hoe komt dat?

'Mijn ouders waren student toen ik geboren werd. Dat was dan wel na de splitsing van de Leuvense universiteit, maar de Franstalige afdeling was nog niet verhuisd naar Louvain-la-Neuve. Vlak na mei '68 was het hip om als student al kinderen te krijgen. Mijn ouders waren echte soixante-huitards .'

Waarom zijn ze naar Charleroi verhuisd?

'Zoals zoveel mensen in die tijd wilden ze naar een grote arbeidersstad waar ze veel konden doen. Mijn vader was arts en wilde geneesheer van het volk worden. Mijn moeder was advocaat en hield zich bezig met de rechten van jongeren, gevangenen enzovoort. Ze waren geëngageerd, maar dan meer maatschappelijk dan politiek.'

In het vijfde middelbaar bent u van school verwijderd. U was een moeilijke jongen?

'Ik zat in een enigszins schizofrene situatie: ik kwam uit een christelijke familie, maar wel links georiënteerd en zeker niet pratikerend. Op school botste ik met het katholieke gezag. Het was midden jaren tachtig, de hoogdagen van paus Johannes Paulus II. Als je 16 bent en aids ziet oprukken, heb je echt geen boodschap aan een godsdienstleraar die alleen periodieke onthouding verdedigt en gekant is tegen alle voorbehoedsmiddelen. Ik ben dan naar de jezuïeten overgestapt, en dat was veel interessanter. Veel jezuïeten zijn echte gauchisten.'

Uw stad Charleroi kreunt onder een slecht imago, zeker in Vlaanderen. U moet dat veranderen?

'Ik probeer dat in elk geval. Het drama van Charleroi is dat het geen universiteit heeft. Slechts 16 procent van wie het middelbaar beëindigt, kiest daarna voor de universiteit, minder dan elders in Wallonië. Bovendien keren ze zelden terug naar Charleroi. Charleroi kent een echte braindrain. Gelukkig heeft de stad een levendige creatieve scene, zoals in Rockerill, een oude ijzersmelterij die is omgebouwd tot kunstatelier, met een restaurant, techno-avonden en nog veel meer. Daar kijken velen van op.'

Heeft Charleroi zijn politieke schandalen al verteerd?

'Ik wacht met ongeduld op de processen. In twee of drie gevallen mogen we toch zware veroordelingen verwachten. Maar er zijn tientallen andere beschuldigingen waarvan ik me afvraag hoeveel daarvan gaat overblijven. Ik wil niet minimaliseren. Maar als je zeventig speurders permanent elke steen laat omkeren, zoals in Charleroi is gebeurd, dan vind je in elke stad met 200.000 inwoners wel iets dat niet door de beugel kan.'

Deze week weigerde u samen met minister Onkelinx een Vlaams proefproject met genetisch gemanipuleerde populieren. Alweer een communautair conflict?

'Ik had exact dezelfde beslissing genomen voor een proefveld in Wallonië. Die populieren zijn bestemd voor biobrandstoffen. De onrust daarover groeit niet alleen in België, maar zelfs bij voorzitter Barroso van de Europese Commissie. We moeten oppassen als we met de natuur spelen.'

Vindt u niet dat Vlamingen en Franstaligen almaar verder uit elkaar groeien?

'Ja en neen. Waar de regio's grote bevoegdheden hebben, slagen ze er makkelijk in met elkaar akkoorden af te sluiten. Daarom denk ik dat er een staatshervorming moet komen die voor meer coherente bevoegdheidspakketten voor de regio's moet zorgen. Dan zullen ze beter samenwerken.'

U pleit dus voor een staatshervorming?

'Niemand betwist daar nog de noodzaak van, zelfs niet bij de PS. We zijn daar nooit tegen geweest, alleen is dat niet onze prioriteit.'

Tot slot: u hebt drie kinderen van vijf, acht en tien jaar. Ziet u hen voldoende?

'Niet genoeg, neen. Ik heb ze één week op de twee bij mij, want ik ben gescheiden. Ik probeer dan thuis te zijn voor de Simpsons om kwart voor acht. Maar dat lukt zeker niet altijd. Mijn privéleven lijdt onder deze job en dat is een groot offer. Mijn kinderen willen zoals andere kinderen zijn en vinden het vooral vervelend dat ze nu zoon of dochter van een minister zijn. Ton père est un salaud ministre, un socialiste , krijgen ze soms te horen. De antipolitiek zit echt al diep in onze maatschappij ingebakken.'

PeterDeBacker
Het Nieuwsblad 31/05/2008

Gepost door: Yves | 26-12-08

Ombudsman Energie
Hoe staat het nu eigenlijk met die 'Ombudsman Energie' die 4 jaar geleden bij de zogenaamde liberalisering van de energiemarkt beloofd was ? Of hebben de politici het nu te druk omdat ze die oplichtingszaak rond Fortis in de doofpot moeten steken ?

----

OMBUDSMAN ENERGIE (m/v) voor de Ombudsdienst voor Energie
Datum 27/03/2008

België, Energie, Jobs, Milieubeleid - overheid, Website


27/03/2008

De Ombudsdienst voor de Energie is een autonome openbare dienst met rechtspersoonlijkheid, opgericht door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (artikel 27).

De Ombudsdienst is samengesteld uit twee leden die tot een verschillende taalrol behoren en benoemd zijn voor een hernieuwbare periode van vijf jaar. Deze dienst is voorzien van een administratieve cel waarvan de leden zijn aangeworven met een arbeidsovereenkomst (wet van 3 juli 1978), of zijn ter beschikking gesteld indien zij in een statutaire betrekking staan tot de Staat of elk ander persoon van openbaar recht die afhangt van de Staat.

De Ombudsdienst krijgt geen onderrichtingen van welke overheid dan ook. Hij heeft tot opdracht om alle geschillen te onderzoeken tussen de eindafnemer en een elektriciteit- en of aardgasbedrijf die de productie, het vervoer, de opslag, de distributie of de levering van energie verzekert.

Solliciteren mogelijk tot: 28/03/2008

Profiel

Je moet aantonen dat je over een grondige kennis beschikt van de verschillende wetgevingen en reglementeringen betreffende productie, vervoer, distributie en levering van elektriciteit en aardgas, alsook op het gebied van de bescherming van de verbruikers, met inbegrip van de Europese regelgevingen en richtlijnen en over een algemene kennis van deze materie op het technische vlak.
Je beschikt over een goed inzicht in de institutionele structuur op het domein van energie en de bescherming van de consumenten.
Ten opzichte van een grote hoeveelheid informatie geef je blijk van een kritische geest. Je beschikt zowel over een grote zin voor analyse als over een grote zin tot synthese.
Je hebt verantwoordelijkheidszin en je hebt het vermogen om te beslissen zonder te refereren aan om het even welke overheid. Je toont een grote zin voor integriteit en loyaliteit.
Je beschikt over de nodige assertiviteit.
Je geeft blijk van onderhandelingsvaardigheden en kan anderen beïnvloeden.
Je bent een doorzetter.
Je stelt alles in het werk om de verwachte resultaten te behalen.
Je hebt goede redactionele vaardigheden en een sterke mondelinge communicatievaardigheid, zowel in individuele gesprekken als in groep.
Je bent een organisatietalent en kan uw werk efficiënt plannen.

VEREISTE ERVARING: beschikken over een nuttige beroepservaring van minimaal zes jaar in juridisch of administratief beheer, in een domein dat betrekking heeft tot de organisatie en het beheer van het vervoer, de distributie en/of de levering van gas en elektriciteit.VEREISTE DIPLOMA'S:

diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat.

Functie

De ombudsmannen zijn belast met de volgende opdrachten:

alle klachten van de eindafnemers onderzoeken die betrekking hebben op de activiteiten van een elektriciteit- en of aardgasbedrijf
bemiddelen om een minnelijke schikking te vergemakkelijken tussen de eindafnemers en het elektriciteit- en of aardgasbedrijf
aanbevelingen formuleren ten behoeve van de elektriciteit- of aardgasbedrijven indien een minnelijke schikking niet kan worden getroffen
op eigen initiatief of op vraag van de Minister bevoegd voor energie, adviezen verstrekken in het kader van hun opdrachten.


Solliciteren ?

Meer informatie over deze selectie vind je in het selectiereglement.

Je sollicitatie voor deze selectie moet vergezeld zijn van het standaard-cv van Selor ANE08801, dat volledig en correct is ingevuld en een kopie van je diploma. Zoniet zal met je sollicitatie geen rekening worden gehouden.

Als je via het web solliciteert, vergeet dan niet de gevraagde documenten op te sturen.

Selor
tel.: 0800-505.54
e-mail: info@selor.be
http://www.selor.be

Gepost door: Hedwig | 28-12-08

Vlaamse Christen Democraten
Ik las het volgende persbericht op de website van de CD&V en ik dacht: Yves Leterme (die inmiddels vanwege de Fortis-affaire is moeten opstappen) en Paul Magnette zijn verheugd over Electrabel-GdF Suez met E.ON. Vandaar dus dat er zoveel opgelichte en ontevreden klanten bij Electrabel zijn.

----------

Yves Leterme en Paul Magnette verheugd over overeenkomst Electrabel-GdF Suez met E.ON

Persberichten

Klimaat, energie en milieu

Federaal


17/12/2008

Yves Leterme, Eerste Minster, en Paul Magnette, Minister van Klimaat en Energie, zijn verheugd met de aankondiging door Electrabel - GdF Suez van de overeenkomst met de Duitse elektriciteitsproducent E.ON AG.

Yves Leterme, Eerste Minster en Paul Magnette, Minister van Klimaat en Energie, zijn verheugd met de aankondiging door Electrabel - GdF Suez van de overeenkomst met de Duitse elektriciteitsproducent E.ON AG. De overeenkomst houdt in dat 1.700 MW van de Belgische productiecapaciteit, ofwel ruim 11% van het totale opgestelde vermogen, zal worden overgedragen aan het Duitse energiebedrijf E.ON AG. E.ON AG wordt door deze overeenkomst de derde producent op de Belgische elektriciteitsmarkt. Voor de Belgische consumenten en bedrijven zou het moeten betekenen dat meer competitieve prijzen kunnen aangeboden worden.

Deze belangrijke wending beantwoordt rechtstreeks aan de doelstellingen van de federale regering voor een verhoogde concurrentie op de Belgische elektriciteitsmarkt. Het betekent tevens een nieuwe stap in de verdere liberalisering van de energiemarkten, een proces dat wordt voltrokken in het belang van bedrijven en gezinnen. Tenslotte is het een rechtstreeks antwoord op één van kritische aanbevelingen van de Europese Commissie van 16 december 2008 voor een vitaal socio-economisch beleid.
De Eerste Minister en de Energie- en Klimaatminister herinneren eraan dat in 2008 het Belgische energielandschap dankzij een aantal strategische beslissingen reeds grondig werd herschikt. Zo werd het aandeel nucleaire capaciteit van Electrabel-GdF Suez in de Belgische kerncentrales herverdeeld ten voordele van de tweede speler SPE, waardoor deze laatste een aandeel van 15% op de markt bereikt. Daarnaast werd het Suez-aandeel in Distrigas verkocht aan het Italiaanse Eni en werd het GdF-aandeel in SPE verkocht aan het Britse Centrica, waardoor deze laatste de meerderheidsaandeelhouder van SPE is geworden.

Gepost door: Hedwig | 28-12-08

Debat Electrabel
Op 6 december 2007 gingen communicatieverantwoordelijke Griet Heyvaert en marketingverantwoordelijke Anne Marie Godts van Electrabel in debat met de PVDA’ers Tom De Meester (energiespecialist) en Jean Marie Fretz (energieadviseur).


7 december 2007

Thema Energie, Dossier energie, Actie
De uitvluchten van Electrabel - de antwoorden van de PVDA

---

Electrabel: “Geen forse prijsverhogingen meer? Dat kan ik onmogelijk beloven.”

--

Tom De Meester. Volgens een rapport van de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) zal de prijsverhoging met 17% voor Gas, die Electrabel in juni aankondigde, volledig voelbaar zijn op de rekeningen van 2008. Terwijl jullie dat eerst ontkenden. Voor een gemiddeld gezin betekent dat 172 euro per jaar extra kosten.

Griet Heyvaert. Electrabel is heel bezorgd over de dure prijzen voor energie. We zijn het ermee eens dat dit één van de belangrijkste sociale problemen van het moment is. Deze prijsstijging is nodig omdat de gasproducerende landen, zoals Algerije, Rusland en Nigeria, hun prijzen omhoog drijven.

Tom De Meester. Dat klopt niet. Hetzelfde rapport stelt duidelijk dat de internationale prijsstijgingen al verwerkt werden in de prijzen van Electrabel. Wat er ook van zij, het rapport stelt duidelijk dat de prijsstijging ongeoorloofd is. De opbrengsten zullen dan ook in hoofdzaak naar uw aandeelhouders vloeien, die in 2006 al een megawinst van 2,3 miljard euro mochten incasseren.

Griet Heyvaert. We hebben deze uitzonderlijke verhoging moeten doorvoeren omdat we de contracten met onze gasleveranciers hebben moeten vernieuwen. Deze contracten moesten we naar boven aanpassen.

Tom De Meester. Maar het rapport van CREG verklaart enkel dat deze contracten niet naar boven werden aangepast. In tegendeel.

Griet Heyvaert. Maar we werden ook met specifieke omstandigheden geconfronteerd. Voor de liberalisering van de Waalse en Brusselse markt in 2007, vroeg men ons om in september 2006 al een schatting van de prijs te maken. We hebben toen te laag geschat en moesten dus bijsturen.

Tom De Meester. Zegt u dan dat Electrabel niet meer zo’n forse verhogingen zal doorvoeren nu de liberalisering een feit is?

Griet Heyvaert. Dat kan ik onmogelijk beloven.

---

“Waarom investeert Electrabel in Polen en niet hier? Simpel omdat ze denken daar meer winst te kunnen halen”

---

Tom De Meester. De liberalisering zou de prijzen omlaag duwen, heeft men ons verteld. In de praktijk gebeurde net het omgekeerde.

Griet Heyvaert. Toen de Europese Unie eind jaren ’90 besloot de energiemarkt te liberaliseren was er een overschot aan elektriciteit en gas. In die omstandigheden zal een vrije markt de prijs naar omlaag duwen. Spijtig genoeg bestaat dat overschot vandaag niet meer. Volgens de CREG zullen we tegen 2015 in België trouwens een tekort hebben van 4000 MegaWatt.

Tom De Meester. Het productietekort is niet de oorzaak van de prijsstijging. Het is zelfs een gevolg van de liberalisering en het onderinvesteren in de productiecapaciteit door de grote bedrijven, met Electrabel op kop. Waarom investeert Electrabel wel in Polen en niet hier? Simpel omdat ze denken daar meer winst te kunnen halen. De beslissingen worden genomen om de winst op korte termijn te maximaliseren in plaats van aan de behoeften te kunnen voldoen op lange termijn.

Griet Heyvaert. Tot voor de liberalisering waren er centrale plannen voor 10 jaar. De verdwijning van die planning is inderdaad één van de oorzaken van het tekort. Nu kunnen we minder investeren omdat we minder zekerheid hebben over het aantal klanten. Je kan ons ook niet verwijten dat wij niet investeren, want de politiek wil net dat ons marktaandeel kleiner wordt, zodat er meer concurrentie komt.
Bij Electrabel zijn er ook mensen die denken dat het vroegere systeem beter was. Misschien is het wel waar dat de prijzen lager waren geweest zonder liberalisering. Maar Europa laat dat niet toe.

Jean Marie Fretz. U maakt zich er wel eenvoudig vanaf. Het was net meneer Mestrallet, de baas van Suez, die samen met andere grote bazen van multinationals in 1995 op de Europese Ronde Tafel van de Industrielen (ERTI), voor de liberalisering van de energiemarkt hebben gepusht. Daarna ging ze bij de Europese commissie aankloppen om de markt te liberaliseren. Met succes.

Griet Heyvaert. Wie ben ik om meneer Mestrallet tegen te spreken...

---

PVDA: “In Frankrijk zijn de prijzen veel lager dan hier omdat de prijzen gecontroleerd worden”

---

Anne Marie Godts. Sinds de liberalisering is de productieketen opgesplitst. Electrabel bepaalt dus niet meer als enige de prijzen op de factuur. Ik kan wel nuttige tips geven, waarmee iedereen zijn energieverbruik en dus ook zijn factuur kan verminderen.

Jean Marie Fretz. Die tips kennen we al. Wat gaat Electrabel doen om onze factuur te verminderen? Dat is de vraag.

Griet Heyvaert. We doen ons uiterste best. De energieprijzen liggen hier 24% lager dan in Nederland en 26% lager dan in Duitsland.

Tom De Meester. Maar zijn duurder dan in Frankrijk... Daar is een publieke maatschappij voor energie (EDF) en ze hebben een maximumprijs voor energie. We zijn ook voor een invoering van zo’n maximumprijs. Dit is perfect betaalbaar door de superwinsten van Electrabel. Maar dat gaat natuurlijk op kosten van de aandeelhouders.

Griet Heyvaert. Een maximumprijs is niet meer aanvaardbaar voor de Europese Unie.

Tom De Meester. Maar wel voor de consument. Wat in Frankrijk kan, kan hier ook. Wij zijn ook voor een mottenballentaks op de onterechte winsten die Electrabel haalt uit de kerncentrales, die in feite betaald werden door de bevolking. Vandaag betaalt Electrabel minder dan 1% belasting op haar totale winst. Dat moet veranderen en met dat geld moet energie betaalbaar worden gemaakt en hernieuwbare energiebronnen worden gefinancierd.

Griet Heyvaert. Die winsten hebben ook een positieve invloed op België. Daardoor kunnen we nog investeren en mensen tewerkstellen. Sinds 2003 is de tewerkstelling in de elektriciteits- en gassector met 10% gegroeid. Electrabel en ons moederbedrijf Suez zullen in de komende jaren nog honderden mensen aannemen. De kerncentrales hebben er ook voor gezorgd dat de prijzen in België stabiel zijn gebleven. In andere landen stijgen ze veel sneller! De baas van NUON zei me twee dagen geleden nog dat de prijzen hier te laag zijn. Dat onze prijzen hem pijn doen.

Tom De Meester. Uw prijzen doen vooral de consumenten pijn. Verder is in deze discussie duidelijk geworden dat de energiesector op termijn opnieuw een openbare dienst moet worden.

Mark Kennes

Gepost door: Jeroen | 28-12-08

Electrabel: Bart Martens (Sp.a Antwerpen)
“Iedereen blaft naar Electrabel, maar niemand durft te bijten.”

Bart Martens, Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerps gemeenteraadslid voor sp.a, hekelt de wanpraktijken van de grootste energieleverancier van ons land. De miljardenwinst wordt door Electrabel uit onze economie gezogen en overgeheveld naar Suez…

Als de federale overheid niet snel werk maakt van een dwingende regulering van onze energiemarkt, zal aan de wanpraktijken van Electrabel niet snel een eind komen en zal de monopolist van onze energiemarkten kunstmatig hoge prijzen blijven doorrekenen die niet in verhouding staan tot de reële productiekosten. De stoere taal van de regering maakt niet echt indruk. Zij zal Electrabel opnieuw op de canapé ontvangen om het bedrijf te overtuigen te veel doorgerekende kosten vrijwillig terug te geven. De eerdere pogingen om in het kader van de kaduke begroting een "vrijwillige bijdrage" van 250 miljoen euro te "onderhandelen", draaiden voorlopig op niets uit.

Vorig weekend werd nog maar eens duidelijk hoe Electrabel zijn monopoliepositie op onze markt misbruikt om kunstmatig hoge tarieven aan te rekenen. CO2-uitstootrechten die het bedrijf gratis had gekregen, werden integraal in de prijzen doorgerekend. De praktijk is niet nieuw. Wel nieuw is de omvang van het bedrag, die werd berekend door de energiewaakhond CREG: in de periode 2005-2007 gaat het om meer dan 1,2 miljard euro die extra werd doorgerekend. Die bedenkelijke praktijk oogstte kritiek op alle banken, alle partijen struikelden over elkaar om hun verontwaardiging te uiten. Verder dan wat stoerdoenerij zal de nieuwe ploeg van Leterme wellicht niet geraken. Jazeker, minister van Energie en Klimaat Paul Magnette kondigt aan Electrabel en de bedrijven te zullen uitnodigen om een vergelijk te vinden en dreigt met dwingende maatregelen indien een akkoord rond terugbetaling uitblijft. De liberalen herhaalden hun refrein van de voorbije vijf jaar dat meer concurrentie (ooit) moet zorgen voor lagere prijzen. Maar uit de afwijzing van de dwingende maatregelen die wij in wetsvoorstellen neerlegden in Kamer en Senaat blijkt duidelijk dat deze meerderheid Electrabel geen strobreed in de weg durft te leggen. Dit is beleid met de billen dicht. Dit zijn bestuurders die niet durven te sturen. De ploeg-Leterme zit vol blaffende honden die niet durven te bijten.

Al in januari 2006 stelde sp.a de misbruiken op de elektriciteitsmarkt aan de kaak en dienden we concrete wetsvoorstellen in om hieraan te verhelpen. Recent nog werden onze amendementen op de Programmawet om de CREG meer bevoegdheden te geven en de superwinsten van Electrabel voor een stuk af te romen en terug te geven aan de consument zonder veel discussie weggestemd door de meerderheidspartijen. Nochtans zijn onze voorstellen duidelijk: de grote winsten uit de onrechtmatige voordelen die Electrabel gratis heeft gekregen moeten door middel van een zogenaamde "mottenballentaks" op afgeschreven centrales worden afgeroomd en teruggegeven aan de consument.

Electrabel kreeg niet alleen zijn CO2-uitstootrechten gratis, maar ook nagenoeg zijn complete productiepark. Dat werd in de nog beschermde markt met veel te hoge tarieven versneld afbetaald door de Belgische verbruiker. Met die centrales kan Electrabel in de ondertussen vrij gemaakte markt zeer goedkoop stroom produceren om die vervolgens zeer duur te verkopen aan prijzen die worden bepaald door de laatste en duurst geproduceerde kWh waar op de markt nog vraag naar is. De concurrenten van Electrabel die op onze markt niet over afgeschreven centrales beschikken, hebben immers geen keuze: zij moeten in nieuwe en duurdere centrales investeren en in afwachting voor de levering aan de reeds afgesnoepte klanten stroom aankopen bij hun grootste concurrent of invoeren via te beperkte 'interconnecties' met de hoogspanningsnetten in de buurlanden.

Bart Martens.
(Opiniestuk in De Morgen van 20 mei 2008)

Gepost door: Jeroen | 28-12-08

'Aardgas wordt goedkoper' De aardgas wordt goedkoper. Dat wil zeggen dat andere zaken dan weer duurder zullen worden.

Hoe zit het nu eigenlijk met al die facturen waarin Electrabel onterechte kosten aanrekent ? Hoe staat het met de Ombudsman Energie ?
Welke politieke partij maakt daar werk van ?

----------

De Standaard, dinsdag 30 december 2008 | Bron: belga, hln

Vanaf februari verlaagt stroom- en gasleverancier Electrabel zijn prijzen met 8 tot 25 procent. Voor een gezin met een gemiddeld aardgasverbruik komt de prijsdaling neer op een verlaging met 120 tot 540 euro per jaar. Die zal verrekend worden via een aanpassing van de tussentijdse factuur.
De prijsdaling is afhankelijk van de periode waarin de klant zijn jaarlijkse verbruiksfactuur ontvangt. Electrabel zal zijn klanten daarover vanaf de tweede helft van januari informeren.

Volgens Electrabel was de daling van de factuur niet te voorspellen. 'Bij het begin van elk jaar maken wij een schatting van de prijzen die op dat moment gelden', zegt woordvoerster Lut Vande Velde in Het Laatste Nieuws. 'Dit jaar blijken die prijzen flink overschat. Daarom laten wij onze klanten meegenieten van de daling op de internationale markten.'

Aardgasnetbeheerder meldde eerder wel al dat de prijs voor het transport van aardgas volgend jaar zal stijgen. Dit zal dan zeker een deel van het voordeel ongedaan maken.


jns/wle

Gepost door: Yves Goossen | 30-12-08

Een op de tien gezinnen in knoei door schulden
BRUSSEL - Een op de twee gezinnen heeft schulden en één vijfde daarvan raakt daardoor in de knoei.

Schulden die fiscaal aftrekbaar zijn, zijn goed voor wie een stabiel inkomen heeft. Maar schulden kunnen ook arm maken, en doen dat in toenemende mate. Het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen (UA) brengt de schulden voor het eerst geheel in kaart en dit vanuit het perspectief van de gezinnen.

De belangrijkste bevinding is dat de helft van de gezinnen (53 procent) schulden heeft en dat amper één vijfde daarvan, dus één tiende van de totale bevolking, in de knoei raakt door schulden.

Van degenen die schulden hebben, heeft 28 procent enkel een hypotheeklening, 13 procent enkel consumentenkrediet, en 11,5 procent zowel een hypotheeklening als consumentenkrediet. Een kwart van de bevolking heeft dus producten gekocht op afbetaling.

Een vijfde van degenen die schulden hebben - een tiende van alle gezinnen - raakt daardoor in de knoei. De onderzoekers onderscheiden 'problematische schulden' en 'problematische achterstallen'.

Schulden zijn problematisch als de afbetalingen gezinnen onder de armoedegrens brengen of 'nog dieper' onder de armoedegrens brengen. Vijf procent van de bevolking valt onder die categorie. De helft ervan (2,5 procent) wordt arm door die afbetalingen, de helft (2,5 procent) was al arm maar wordt nog armer door die afbetalingen.

Rekeningen niet kunnen betalen is de tweede indicator. Het hebben van twee achterstallige betalingen voor essentiële voorzieningen zoals elektriciteit, water, gas, huur of hypotheek, gezondheidszorg en dwingende betalingen als belastingen en boetes, beschouwt men als problematisch. Zes procent van de bevolking is in dat geval.

Gezinnen met kinderen hebben dubbel zoveel kans om met problematische achterstallen te zitten en viermaal zoveel kans om arm te worden door schulden dan gezinnen zonder kinderen.

De groep die nog armer wordt door de afbetaling van schulden zit vooral bij de huishoudens zonder werk, eenoudergezinnen en huurders.

Guy Tegenbos

De Standaard, 29 december 2008

Gepost door: Yves Goossen | 30-12-08

'Electrabel doet forse stap terug'
Eén stap terug en twee stappen vooruit dus, zegt men wel eens...

Onder de titel 'Electrabel doet forse stap terug' schreef Pascal Sertyn in De Standaard van 18.12.08 het volgende artikel over Electrabel.

-------------

Electrabel doet forse stap terug

De elektriciteitsproducent Electrabel krijgt voor het eerst voet aan de grond in Duitsland. mh

Regering looft Electrabel

BRUSSEL - Zo'n acht procent van de elektriciteitscapaciteit in ons land komt in Duitse handen. Electrabel en de Duitse energiegroep E.on hebben daarover een principeakkoord bereikt. 'We zetten de deur open voor een nieuwe concurrent in België', vindt Gérard Mestrallet, de topman van GDF Suez.


GDF Suez, het moederbedrijf van Electrabel, stelt dat de Belgische elektriciteitsproducent met deze transactie zijn belofte om het productieoverwicht in ons land in te krimpen, ruimschoots is nagekomen. De belofte van het topduo Gérard Mestrallet en Jean-Pierre Hansen dateert al van oktober 2006. De afspraken werden nog gemaakt met de toenmalige premier Guy Verhofstadt.

De voorbije weken en dagen werd Electrabel herhaaldelijk met de vinger gewezen omdat het de belofte uit de zogenaamde Pax Electrica II om productiecapaciteit af te staan aan een derde speler, niet was nagekomen. (DS 8 december). De top van GDF Suez zei dat er nooit een concrete afspraak werd gemaakt over de timing van zo'n operatie. In regeringskringen zegt men van wel.

Mestrallet voegde er gisteren tijdens een persbriefing meteen aan toe dat het nu de beurt is aan de Belgische regering om haar belofte te houden. 'Vergeet het plan om Electrabel een heffing op te leggen van 250 miljoen euro', zei hij.

Door afstand te doen van twee klassieke elektriciteitscentrales en een deel van de productie van de Belgische kerncentrales, valt het aandeel van Electrabel in het elektriciteitspark van ons land terug van 75 tot 61 procent.

E.on, dat tot nog toe geen enkele centrale in ons land had, verwerft in een klap een marktaandeel van ruim 8 procent. Het Duitse energieconcern verwerft de centrales van Genk-Langerlo en van Vilvoorde (samen 941 megawatt) en het recht op de elektriciteitsopbrengst van 500 megawatt kerncapaciteit.

E.on liep het voorbije jaar in ons land in de kijker met zijn voorstel om in de Antwerpse haven een steenkoolcentrale met een capaciteit van 1.100 megawatt te bouwen. E.on houdt ook na de ruil met Electrabel vast aan dit project, zegt Jens Schreiber, woordvoerder van E.on. Hij voegde er nog aan toe dat zijn bedrijf momenteel geen plannen heeft om de stroom van die centrales te gaan verkopen aan de gezinnen en kmo's. E.on verkoopt vandaag alleen elektriciteit aan de middelgrote bedrijven.

De transactie omvat ten slotte nog een klein Nederlands verlengstuk. Electrabel staat in Nederland immers een deel van zijn productie in Nederland af. Het gaat daar om een capaciteit van 270 megawatt.

Electrabel kan de afzwakking van zijn dominantie op de Belgische elektriciteitsmarkt wel compenseren door een versterking van zijn positie in Duitsland. Electrabel ruilt zijn Belgische activiteiten immers in tegen Duitse.

De Belgische elektriciteitsproducent krijgt zo voor het eerst voet aan de grond in Duitsland. Electrabel krijgt er 1.691 megawatt bij in Duitsland en heeft nu uitzicht op een vermogen van 3.000 megawatt. Dat staat gelijk aan 2,5 procent van de Duitse productiecapaciteit. E.on staat drie klassieke centrales af (Zolling, Farge, Jansen) met een capaciteit van 991 megawatt en biedt Electrabel ook het recht aan om een deel van zijn nucleaire productie van vier kerncentrales - 700 megawatt - te verkopen. De nucleaire ruil is wel beperkt in de tijd. De twee energieconcerns hebben kerncentrales gekozen die tussen 2015 en 2018 stilgelegd moeten worden.

Pascal Sertyn

De Standaard, donderdag 18 december 2008

Gepost door: Yves Goossen | 30-12-08

EU-Commissie start procedure tegen EDF
Niet alleen Electrabel misbruikt zijn dominante marktpositie voor van alles en nog wat.

Er dienen dringend europese initiatieven genomen om dit te voorkomen, tenminste als die niet worden geblokkeerd door de europese politieke, financiële en economische lobbygroepen die ondermeer in de besturen van de europese energiebedrijven zitting hebben.

-----

De Europese Commissie heeft een onderzoek geopend naar het Franse elektriciteitsconcern EDF. De Commissie verdenkt het bedrijf ervan zijn dominante marktpositie misbruikt te hebben om zijn Franse industriële klanten aan zich te binden, en heeft een zogeheten inbreukprocedure gestart, klinkt het maandag in een mededeling.
(belga) - De Commissie heeft een 'mededeling van punten van bezwaar' gericht aan EDF, de eerste stap van een inbreukprocedure. In de brief haalt de Commissie de contracten aan die EDF gesloten heeft met zijn grote industriële klanten in eigen land. 'De Commissie denkt dat deze contracten de klanten kunnen verhinderen over te stappen naar andere leveranciers', luidt het. De Commissie heeft vooral problemen met 'het exclusieve karakter' en de 'duur' van de contracten, die de concurrentie op de elektriciteitsmarkt schade zouden kunnen berokkenen.

Ook wordt onderzocht of de contracten de doorverkoop van elektriciteit 'beknotten'. Dat is verboden in de Europese regelgeving met betrekking tot het misbruiken van een dominante marktpositie, en zou in het bijzonder de groei van de andere leveranciers en hun toegang tot de Franse elektriciteitsmarkt verhinderen.

EDF kan nu met een brief antwoorden op de mededeling van de Commissie, of kan vragen om opnieuw gehoord te worden. Het onderzoek naar EDF werd al in juli 2007 geopend, gelijktijdig met een onderzoek naar het Belgische Electrabel, dat er eveneens van verdacht wordt misbruik te maken van zijn dominante marktpositie.

De Commissie doet al jaren verwoede pogingen om de nationale energiemarkten open te breken en meer concurrentie te introduceren. Eerder vormden al het Belgische Distrigas, het Franse Gaz de France en het Duitse E.ON het voorwerp van een onderzoek.


15:07 - 29/12/2008 Copyright © De Tijd

Gepost door: Yves Goossen | 30-12-08

Fortis-Paribas Electrabel-Suez Yves Leterme, (ex-)Eerste Minister en Paul Magnette, Minister van Klimaat en Energie, verheugden zich onlangs met de aankondiging door Electrabel - GdF Suez van de overeenkomst met de Duitse elektriciteitsproducent E.ON AG omdat E.ON AG door deze overeenkomst de derde producent op de Belgische elektriciteitsmarkt zou worden en de Belgische consumenten en bedrijven daardoor 'meer competitieve prijzen' zouden aangeboden worden.

Sp.a-kopstuk Johan Vande Lanotte zei echter bij de overname van Electrabel door Suez dat Electrabel haar marktpositie op deze manier verder versterkt waardoor concurrentiële prijsvorming op de Belgische energiemarkt bemoeilijkt wordt...

--------

Sp.a: "Overname Electrabel bemoeilijkt concurrentiële prijsvorming"

(17/08/2005) De sp.a schrijft:

De Franse nutsgroep Suez wil het Belgische energiebedrijf Electrabel helemaal overnemen. Johan Vande Lanotte vreest voor het ontstaan van een nog dominantere speler op de Belgische energiemarkt waardoor concurrentiële prijsvorming wordt bemoeilijkt. “De regering moet de komende weken maatregelen nemen om de elektriciteitsprijs te drukken.”

De Franse nutsgroep Suez bezit op dit moment al 50,08 procent van Electrabel. Het doet nu een openbaar bod op alle resterende aandelen en legt daarvoor 11 miljard euro op tafel. Suez wil Electrabel, het belangrijkste energiebedrijf in België, dus helemaal overnemen.

Federaal minister van Begroting en Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte plaatst hierbij enkele kanttekeningen. “Ik vrees voor het ontstaan van een nog dominantere speler op de Belgische energiemarkt. Dat bemoeilijkt de concurrentiële prijsvorming. In België betaalt men nu al redelijk hoge tarieven. De overname door Suez versterkt de marktpositie van Electrabel nog. Dat bemoeilijkt een daling van de energieprijzen.”

Vande Lanotte vindt dat de regering de komende weken en maanden maatregelen moet nemen om de elektriciteitsprijs te drukken. “Daarnaast eist sp.a dat de geplande veiling van elektriciteit begin 2006 van start gaat. Op die manier krijgen de concurrenten van Electrabel een kans. Ook willen we beperkingen invoeren op de productiecapaciteit voor de dominante producenten.”

“Het feit dat Electrabel in buitenlandse handen valt, vind ik niet zo verschrikkelijk”, vertelt de minister. “De tijd dat we protectionistisch moesten optreden tegenover buitenlanders die een Belgische vennootschap in handen nemen, is voorbij. Het baart mij meer zorgen dat nu in feite een Europese groep het monopolie verwerft op de Belgische elektriciteitsmarkt.”

Gepost door: Yves Goossen | 30-12-08

'Groene stroom'
Gemeenten kiezen voor groene stroom

BRUSSEL - Steeds meer Vlaamse gemeentebesturen kiezen voor groene stroom. Milieuverenigingen vragen zich af of die stroom wel zo groen is als ze lijkt.

Het stadsbestuur van Mechelen schakelde gisteren over naar 100 procent groene stroom voor al zijn installaties, gebouwen en openbare verlichting. 'Een besparing op de energiefactuur, want de federale overheid vraagt voor groene stroom minder taksen, maar belangrijker is dat we groene milieuvriendelijke energie gebruiken. Daarmee passen we als lokaal bestuur het principe think global, act local toe', zegt Greet Geypen, schepen van Openbare Werken in Mechelen.

Ook de stad Antwerpen schakelt bij het begin van dit nieuwe jaar over naar 100 procent groene stroom. Maar Antwerpen en Mechelen zijn niet de enige gemeenten die de groene kaart trekken. Distributienetwerkbedrijf Eandis organiseerde in 2008 voor de Vlaamse gemeenten een samenaankoop van groene energie. Van de 308 Vlaamse gemeenten vallen er 239 onder hun beheer. Van deze 239 gingen 190 gemeenten in op het aanbod van samenaankoop groene stroom. 30 procent, of 58 gemeenten, kozen voor 100 procent groene stroom. Een groot aantal gemeenten koos voor 50, 40 of 20 procent. Een kwart koos voor het wettelijk opgelegd minimum van 6 procent groene stroom (zie grafiek).

'Groene stroom is iets duurder', zegt Simon Van Wijmeersch, woordvoerder van Eandis. 'Maar omdat gemeenten voor groene stroom een korting op de federale bijdrage krijgen, komt het op hetzelfde neer of is het eerder goedkoper.'

Voor de samenaankoop werd een aanbesteding uitgeschreven. Electrabel haalde het contract binnen. Daar zijn milieuverenigingen dan weer niet zo blij mee. In de klassementslijst van Greenpeace scoort Electrabel slecht op de lijst van groene leveranciers. Electrabel haalt zijn groene stroom uit waterkrachtcentrales in de Alpen, uit windmolens, maar ook voor een behoorlijk gedeelte uit de bijstook van biomassa in steenkoolcentrales. 'Steenkoolcentrales zijn heel vervuilend en het rendement van de verstookte biomassa ligt er een pak lager dan wat men van een efficiënte elektriciteitsproductie zou mogen verwachten', aldus Greenpeace.

'De bijstook van biomassa in steenkoolcentrales is vervuilend maar wel een goedkope vorm van energie. Het verbaast dus niet dat Electrabel de goedkoopste groene-stroomleverancier bleek te zijn toen Eandis de offerte uitschreef. Voor een samenaankoop door gemeenten moet je natuurlijk ook een leverancier hebben die veel energie over heel Vlaanderen kan leveren, dan is Electrabel natuurlijk ook in het voordeel.'

'Aan onze industriële klanten leveren we alleen groene stroom die afkomstig is van de waterkrachtcentrales, aan residentiële klanten alleen groene stroom die in België is geproduceerd. Voor de gemeenten is het een mengeling', zegt Lut Vande Velde, woordvoerder van Electrabel. 'We zitten met de EU-richtlijn die ons verplicht om een bepaalde hoeveelheid groene stroom te produceren, maar ook met de geografische beperkingen van ons land. Je kunt niet overal windturbines plaatsen, waterkrachtcentrales zijn al helemaal onmogelijk, dan is biomassa nu eenmaal nodig om de normen te halen.'


Inge Ghijs
De Standaard, vrijdag 02 januari 2009

Gepost door: Jeroen | 02-01-09

Sophie Dutordoir
Gasnetbeheerder Fluxys meldt dat Sophie Dutordoir, voorzitter van het directiecomité en gedelegeerd bestuurder van Fluxys, haar ontslag heeft ingediend.

(tijd) - 'De reden voor het ontslag is de vraag van GDF Suez om operationele verantwoordelijkheid op te nemen met betrekking tot de Electrabel-activiteiten in de Benelux en Duitsland', verklaart Fluxys in het persbericht.

Dutordoir (1962) studeerde Romaanse filologie (Gent) en economische, financiële en fiscale wetenschappen aan de Economische Hogeschool Sint-Aloysius en het General Management Program aan de Cedep in Fontainebleau (Fr). Van 1984 tot eind 1989 was zij kabinetsadviseur bij premier Wilfried Martens en bij de ministers van Financiën en Onderwijs.

In 1990 startte haar carrière bij Electrabel, waar ze hoofd van de Dienst Externe Betrekkingen werd. In 2003 promoveerde ze tot gedelegeerd bestuurder van Electrabel Customer Solutions (ECS), het Belgische leveranciersbedrijf van Electrabel. In 2005 werd Dutordoir directeur-generaal Marketing & Verkoop van heel Electrabel en trad ze toe tot het directiecomité van Electrabel. Sinds 2007 was ze gedelegeerd bestuurder bij Fluxys.


6/01/2009 Copyright © De Tijd

-------

Als er nu één persoon was die ik als feministe niet wenste te steunen was dat Mevrouw Dutortoir. Haar oom was reeds grote baas van Distrigas. Energie-aandelen liggen met hopen in de familie - nu vooral GdF-Suez aandelen. Politiek was alles opportunistisch - CD&V in het Gentse, Open VlD overal elders. Ministers, partijvoorzitters, enz., niemand was te min, op kosten van de gas- en elektriciteitsverbruikersévidemment ! Geholpen door een leger van verwende bestuurders in Intermixt-intercommunales en experte professoren. Fluxys was één van haar belangrijkste opdrachten : de Franse dominantie in de haven van Zeebrugge waarborgen. Voorlopig is zij daar in geslaagd. Vlaanderen is geen baas meer op eigen grondgebied. Zij weet natuurlijk veel van de innige kanten van de politiek, zoals Mata Hari. Velen zullen er voor vrezen. Met uitgesproken Franse namen is haar toekomst in Frankrijk gegarandeerd. Lachen kan zij met al die domme Belgen. Terecht. Weldra krijgt zij de Légion d' Honneur. Geplaatst door Eva B op 06 januari 2009

Maw een dame die 'gevormd' werd binnen en door electrabel, even iets bij fluxys moest regelen, mag nu terug naar 'huis'. Voor de licht gelovigen die vrije concurrentie en opdeling van monopolisten prediken: zie hier uw tegenargument. Alles blijft zoals het was - enkel een ander (duur) naamplaatje aan het gebouw en minder loon (indien mogelijk) voor arbeiders en bedienden in de naam van de vrije concurrentie en de concurrentiepositie. En laten we even tellen. Geboren in 62, op 18 aan de univ voor 4 jaar = 22 jaar. Van '84 tot '89 was ze kabinetsadviseur. Dus heeft ze ofwel in minder dan 1 jaar alles aan ehsal en fontainebleau gedaan, ofwel tijdens haar kabinetsperiode. Eerste zet kwaliteit op de helling (gezien hoeveelheid), tweede zet vragen bij wie wat betaald heeft -ofwel volledig, ofwel de 'studiedagen'. Laatste mogelijkheid is dat electrabel alles mogelijk maakte en dan zit ze nu waar ze hoort en niet meer bij een 'onafhankelijke' gasnetbeheerder. Geplaatst door GR5 op 06 januari 2009

Gepost door: Jeroen | 08-01-09

Electrabel stapt ook uit Waalse energiedistributie
DS zaterdag 7 februari 2009

BRUSSEL - Electrabel doet nu ook een stap opzij in de uitbating van de Waalse energiedistributienetten. Het heeft die activiteit overgedragen aan Ores. Dat is een filiaal van de acht gemengde energiedistributie-intercommunales die in Wallonië actief zijn. De elektriciteitsmaatschappij had al eerder de uitbating in Vlaanderen en Brussel opgegeven. In Vlaanderen gebeurt dat nu door Eandis. Ores beheert in Wallonië 49.000 kilometer elektriciteits- en 8.900 kilometer aardgasleidingen en heeft 2.000 werknemers. Net zoals in Vlaanderen knipt Electrabel de banden niet helemaal door. Het blijft als vennoot actief in de gemengde intercommunales. (pse)

Gepost door: Jaap | 07-02-09

En wij ons maar blauw betalen...... Een zeer goede bekende was sinds 1960 tewerkgesteld bij Ebes-Schelle. In 1966, toen ik ( A 2 ) ongeveer 8.500,- Bfr. bruto maandloon had, bekwam betrokkene reeds een bruto maandwedde van 45.000,- Bfr. Persoon was tewerkgesteld in een 3-ploegensysteem, m.a.w, drie weken werken en drie weken rust. Dus, van de 52 weken per jaar min 4 weken verlof bleven er 48 weken over, waarvan hij er dan 24 moest werken, alle zes weken een zater en zondag. Weken van 37,5 uur. Betrokkene geboren 1942, had enkel atheneum gevolgd, kon enkel lezen en schrijven, dus was zeker niet hooggeschoold.
Wat ik mij nog herinner van alle mogelijke voordelen zijn de volgende :
- loon einde loopbaan tussen de 240.000 à 300.000 Bfr. Ploegenstelsel bedroeg ongeveer 30 % toeslag
- bij oppensioenstelling extra pensioen zodat hij aan een bedrag kwam van 92 % van zijn eindwedde.
- zij waren bevoorrecht bij de uitgifte van nieuwe Electrabel aandelen.
- ancienniteitspremie van enkele maande loon bij 10,15,20 etc. jaren dienst.
- jaarlijkse kolenpremie, sint-niklaaspremie etc....
- een dertiende, veertiende en vijftiende maand.
- volldige terugbetaling van geneeskundige verzorgingen.
- verminderde elektriciteits, gas en teledistributie tarieven.
Bij zijn oppensioenstelling is betrokkene zelfs niet vervangen.Hij heeft mij dikwijls zelf verklaard dat hij betaald werd om op het werk aanwezig te zijn, kruiswoordraadsels in te vullen en verder enkele uren per dag privaat te telefoneren naar zijn vriendenkring.
Nu nog, en zolang hij in leven is, genieten zij van Electrabel-voordelen ( 100 % terugbetaling van dokter, ziekenhuis, apotheker, tandarts etc ).
Ondertussen betalen wij ons blaauw aan gas en elektriciteitstarieven. Enkele jaren terug maakte Electrabel een netto winst van € 5.000.000.- ( 200.000.000.- Bfr ) per 24 uren.
( En dit was toen reeds een gemanipuleerd cijfer, zodat in de realiteit hun winst nog stukken hoger lag ).
Verder stel ik mij de vraag wat een ingenieur of een hooggeschoolde verdient bij Electrabel, aangezien een laaggeschoolde reeds een decadent maandloon ontvangt.
Deze opsomming is nog lang niet volledig.
Ondertussen weten wij ook dat er over Electrabel een boek kan geschreven worden over hun onfrisse praktijken aangaande het behouden van hun monopoliepositie.

En wij ons maar blauw betalen...............

Gepost door: Hopstaken | 12-07-09

En wij ons maar blauw betalen...... Een zeer goede bekende was sinds 1960 tewerkgesteld bij Ebes-Schelle. In 1966, toen ik ( A 2 ) ongeveer 8.500,- Bfr. bruto maandloon had, bekwam betrokkene reeds een bruto maandwedde van 45.000,- Bfr. Persoon was tewerkgesteld in een 3-ploegensysteem, m.a.w, drie weken werken en drie weken rust. Dus, van de 52 weken per jaar min 4 weken verlof bleven er 48 weken over, waarvan hij er dan 24 moest werken, alle zes weken een zater en zondag. Weken van 37,5 uur. Betrokkene geboren 1942, had enkel atheneum gevolgd, kon enkel lezen en schrijven, dus was zeker niet hooggeschoold.
Wat ik mij nog herinner van alle mogelijke voordelen zijn de volgende :
- loon einde loopbaan tussen de 240.000 à 300.000 Bfr. Ploegenstelsel bedroeg ongeveer 30 % toeslag
- bij oppensioenstelling extra pensioen zodat hij aan een bedrag kwam van 92 % van zijn eindwedde.
- zij waren bevoorrecht bij de uitgifte van nieuwe Electrabel aandelen.
- ancienniteitspremie van enkele maande loon bij 10,15,20 etc. jaren dienst.
- jaarlijkse kolenpremie, sint-niklaaspremie etc....
- een dertiende, veertiende en vijftiende maand.
- volldige terugbetaling van geneeskundige verzorgingen.
- verminderde elektriciteits, gas en teledistributie tarieven.
Bij zijn oppensioenstelling is betrokkene zelfs niet vervangen.Hij heeft mij dikwijls zelf verklaard dat hij betaald werd om op het werk aanwezig te zijn, kruiswoordraadsels in te vullen en verder enkele uren per dag privaat te telefoneren naar zijn vriendenkring.
Nu nog, en zolang hij in leven is, genieten zij van Electrabel-voordelen ( 100 % terugbetaling van dokter, ziekenhuis, apotheker, tandarts etc ).
Ondertussen betalen wij ons blaauw aan gas en elektriciteitstarieven. Enkele jaren terug maakte Electrabel een netto winst van € 5.000.000.- ( 200.000.000.- Bfr ) per 24 uren.
( En dit was toen reeds een gemanipuleerd cijfer, zodat in de realiteit hun winst nog stukken hoger lag ).
Verder stel ik mij de vraag wat een ingenieur of een hooggeschoolde verdient bij Electrabel, aangezien een laaggeschoolde reeds een decadent maandloon ontvangt.
Deze opsomming is nog lang niet volledig.
Ondertussen weten wij ook dat er over Electrabel een boek kan geschreven worden over hun onfrisse praktijken aangaande het behouden van hun monopoliepositie.

En wij ons maar blauw betalen...............

Gepost door: Hopstaken | 12-07-09

En wij ons maar blauw betalen...... Een zeer goede bekende was sinds 1960 tewerkgesteld bij Ebes-Schelle. In 1966, toen ik ( A 2 ) ongeveer 8.500,- Bfr. bruto maandloon had, bekwam betrokkene reeds een bruto maandwedde van 45.000,- Bfr. Persoon was tewerkgesteld in een 3-ploegensysteem, m.a.w, drie weken werken en drie weken rust. Dus, van de 52 weken per jaar min 4 weken verlof bleven er 48 weken over, waarvan hij er dan 24 moest werken, alle zes weken een zater en zondag. Weken van 37,5 uur. Betrokkene geboren 1942, had enkel atheneum gevolgd, kon enkel lezen en schrijven, dus was zeker niet hooggeschoold.
Wat ik mij nog herinner van alle mogelijke voordelen zijn de volgende :
- loon einde loopbaan tussen de 240.000 à 300.000 Bfr. Ploegenstelsel bedroeg ongeveer 30 % toeslag
- bij oppensioenstelling extra pensioen zodat hij aan een bedrag kwam van 92 % van zijn eindwedde.
- zij waren bevoorrecht bij de uitgifte van nieuwe Electrabel aandelen.
- ancienniteitspremie van enkele maande loon bij 10,15,20 etc. jaren dienst.
- jaarlijkse kolenpremie, sint-niklaaspremie etc....
- een dertiende, veertiende en vijftiende maand.
- volldige terugbetaling van geneeskundige verzorgingen.
- verminderde elektriciteits, gas en teledistributie tarieven.
Bij zijn oppensioenstelling is betrokkene zelfs niet vervangen.Hij heeft mij dikwijls zelf verklaard dat hij betaald werd om op het werk aanwezig te zijn, kruiswoordraadsels in te vullen en verder enkele uren per dag privaat te telefoneren naar zijn vriendenkring.
Nu nog, en zolang hij in leven is, genieten zij van Electrabel-voordelen ( 100 % terugbetaling van dokter, ziekenhuis, apotheker, tandarts etc ).
Ondertussen betalen wij ons blaauw aan gas en elektriciteitstarieven. Enkele jaren terug maakte Electrabel een netto winst van € 5.000.000.- ( 200.000.000.- Bfr ) per 24 uren.
( En dit was toen reeds een gemanipuleerd cijfer, zodat in de realiteit hun winst nog stukken hoger lag ).
Verder stel ik mij de vraag wat een ingenieur of een hooggeschoolde verdient bij Electrabel, aangezien een laaggeschoolde reeds een decadent maandloon ontvangt.
Deze opsomming is nog lang niet volledig.
Ondertussen weten wij ook dat er over Electrabel een boek kan geschreven worden over hun onfrisse praktijken aangaande het behouden van hun monopoliepositie.

En wij ons maar blauw betalen...............

Gepost door: Hopstaken | 12-07-09

En wij ons maar blauw betalen...... Een zeer goede bekende was sinds 1960 tewerkgesteld bij Ebes-Schelle. In 1966, toen ik ( A 2 ) ongeveer 8.500,- Bfr. bruto maandloon had, bekwam betrokkene reeds een bruto maandwedde van 45.000,- Bfr. Persoon was tewerkgesteld in een 3-ploegensysteem, m.a.w, drie weken werken en drie weken rust. Dus, van de 52 weken per jaar min 4 weken verlof bleven er 48 weken over, waarvan hij er dan 24 moest werken, alle zes weken een zater en zondag. Weken van 37,5 uur. Betrokkene geboren 1942, had enkel atheneum gevolgd, kon enkel lezen en schrijven, dus was zeker niet hooggeschoold.
Wat ik mij nog herinner van alle mogelijke voordelen zijn de volgende :
- loon einde loopbaan tussen de 240.000 à 300.000 Bfr. Ploegenstelsel bedroeg ongeveer 30 % toeslag
- bij oppensioenstelling extra pensioen zodat hij aan een bedrag kwam van 92 % van zijn eindwedde.
- zij waren bevoorrecht bij de uitgifte van nieuwe Electrabel aandelen.
- ancienniteitspremie van enkele maande loon bij 10,15,20 etc. jaren dienst.
- jaarlijkse kolenpremie, sint-niklaaspremie etc....
- een dertiende, veertiende en vijftiende maand.
- volldige terugbetaling van geneeskundige verzorgingen.
- verminderde elektriciteits, gas en teledistributie tarieven.
Bij zijn oppensioenstelling is betrokkene zelfs niet vervangen.Hij heeft mij dikwijls zelf verklaard dat hij betaald werd om op het werk aanwezig te zijn, kruiswoordraadsels in te vullen en verder enkele uren per dag privaat te telefoneren naar zijn vriendenkring.
Nu nog, en zolang hij in leven is, genieten zij van Electrabel-voordelen ( 100 % terugbetaling van dokter, ziekenhuis, apotheker, tandarts etc ).
Ondertussen betalen wij ons blaauw aan gas en elektriciteitstarieven. Enkele jaren terug maakte Electrabel een netto winst van € 5.000.000.- ( 200.000.000.- Bfr ) per 24 uren.
( En dit was toen reeds een gemanipuleerd cijfer, zodat in de realiteit hun winst nog stukken hoger lag ).
Verder stel ik mij de vraag wat een ingenieur of een hooggeschoolde verdient bij Electrabel, aangezien een laaggeschoolde reeds een decadent maandloon ontvangt.
Deze opsomming is nog lang niet volledig.
Ondertussen weten wij ook dat er over Electrabel een boek kan geschreven worden over hun onfrisse praktijken aangaande het behouden van hun monopoliepositie.

En wij ons maar blauw betalen...............

Gepost door: Hopstaken | 12-07-09

En wij ons maar blauw betalen...... Een zeer goede bekende was sinds 1960 tewerkgesteld bij Ebes-Schelle. In 1966, toen ik ( A 2 ) ongeveer 8.500,- Bfr. bruto maandloon had, bekwam betrokkene reeds een bruto maandwedde van 45.000,- Bfr. Persoon was tewerkgesteld in een 3-ploegensysteem, m.a.w, drie weken werken en drie weken rust. Dus, van de 52 weken per jaar min 4 weken verlof bleven er 48 weken over, waarvan hij er dan 24 moest werken, alle zes weken een zater en zondag. Weken van 37,5 uur. Betrokkene geboren 1942, had enkel atheneum gevolgd, kon enkel lezen en schrijven, dus was zeker niet hooggeschoold.
Wat ik mij nog herinner van alle mogelijke voordelen zijn de volgende :
- loon einde loopbaan tussen de 240.000 à 300.000 Bfr. Ploegenstelsel bedroeg ongeveer 30 % toeslag inbegrepen.
- bij oppensioenstelling extra pensioen zodat hij aan een bedrag kwam van 92 % van zijn eindwedde.
- zij waren bevoorrecht bij de uitgifte van nieuwe Electrabel aandelen.
- ancienniteitspremie van enkele maanden loon bij 10,15,20 etc. jaren dienst.
- jaarlijkse kolenpremie, sint-niklaaspremie etc....
- een dertiende, veertiende en vijftiende maand.
- volldige terugbetaling van geneeskundige verzorgingen voor het ganse gezin.
- verminderde elektriciteits, gas en teledistributie tarieven.
Bij zijn oppensioenstelling is betrokkene zelfs niet vervangen.Hij heeft mij dikwijls zelf verklaard dat hij betaald werd om op het werk aanwezig te zijn, kruiswoordraadsels in te vullen en verder enkele uren per dag privaat te telefoneren naar zijn vriendenkring.
Nu nog genieten zij van Electrabel-voordelen
( 100 % terugbetaling van dokter, ziekenhuis, apotheker, tandarts etc ).
Ondertussen betalen wij ons blaauw aan gas en elektriciteitstarieven. Enkele jaren terug maakte Electrabel een netto winst van € 5.000.000.- ( 200.000.000.- Bfr ) per 24 uren.
( En dit was toen reeds een gemanipuleerd cijfer, zodat in de realiteit hun winst nog stukken hoger lag ).
Verder stel ik mij de vraag wat een ingenieur of een hooggeschoolde verdient bij Electrabel, aangezien een laaggeschoolde reeds een decadent maandloon ontvangt.
Deze opsomming is nog lang niet volledig.
Ondertussen weten wij ook dat er over Electrabel een boek kan geschreven worden over hun onfrisse praktijken aangaande het behouden van hun monopoliepositie.

En wij ons maar blauw betalen...............

Gepost door: Hopstaken | 12-07-09

En wij ons maar blauw betalen...... Een zeer goede bekende was sinds 1960 tewerkgesteld bij Ebes-Schelle. In 1966, toen ik ( A 2 ) ongeveer 8.500,- Bfr. bruto maandloon had, bekwam betrokkene reeds een bruto maandwedde van 45.000,- Bfr. Persoon was tewerkgesteld in een 3-ploegensysteem, m.a.w, drie weken werken en drie weken rust. Dus, van de 52 weken per jaar min 4 weken verlof bleven er 48 weken over, waarvan hij er dan 24 moest werken, alle zes weken een zater en zondag. Weken van 37,5 uur. Betrokkene geboren 1942, had enkel atheneum gevolgd, kon enkel lezen en schrijven, dus was zeker niet hooggeschoold.
Wat ik mij nog herinner van alle mogelijke voordelen zijn de volgende :
- loon einde loopbaan tussen de 240.000 à 300.000 Bfr. Ploegenstelsel bedroeg ongeveer 30 % toeslag inbegrepen.
- bij oppensioenstelling extra pensioen zodat hij aan een bedrag kwam van 92 % van zijn eindwedde.
- zij waren bevoorrecht bij de uitgifte van nieuwe Electrabel aandelen.
- ancienniteitspremie van enkele maanden loon bij 10,15,20 etc. jaren dienst.
- jaarlijkse kolenpremie, sint-niklaaspremie etc....
- een dertiende, veertiende en vijftiende maand.
- volldige terugbetaling van geneeskundige verzorgingen voor het ganse gezin.
- verminderde elektriciteits, gas en teledistributie tarieven.
Bij zijn oppensioenstelling is betrokkene zelfs niet vervangen.Hij heeft mij dikwijls zelf verklaard dat hij betaald werd om op het werk aanwezig te zijn, kruiswoordraadsels in te vullen en verder enkele uren per dag privaat te telefoneren naar zijn vriendenkring.
Nu nog genieten zij van Electrabel-voordelen
( 100 % terugbetaling van dokter, ziekenhuis, apotheker, tandarts etc ).
Ondertussen betalen wij ons blaauw aan gas en elektriciteitstarieven. Enkele jaren terug maakte Electrabel een netto winst van € 5.000.000.- ( 200.000.000.- Bfr ) per 24 uren.
( En dit was toen reeds een gemanipuleerd cijfer, zodat in de realiteit hun winst nog stukken hoger lag ).
Verder stel ik mij de vraag wat een ingenieur of een hooggeschoolde verdient bij Electrabel, aangezien een laaggeschoolde reeds een decadent maandloon ontvangt.
Deze opsomming is nog lang niet volledig.
Ondertussen weten wij ook dat er over Electrabel een boek kan geschreven worden over hun onfrisse praktijken aangaande het behouden van hun monopoliepositie.

En wij ons maar blauw betalen...............

Gepost door: Hopstaken | 12-07-09

En wij ons maar blauw betalen...... Een zeer goede bekende was sinds 1960 tewerkgesteld bij Ebes-Schelle. In 1966, toen ik ( A 2 ) ongeveer 8.500,- Bfr. bruto maandloon had, bekwam betrokkene reeds een bruto maandwedde van 45.000,- Bfr. Persoon was tewerkgesteld in een 3-ploegensysteem, m.a.w, drie weken werken en drie weken rust. Dus, van de 52 weken per jaar min 4 weken verlof bleven er 48 weken over, waarvan hij er dan 24 moest werken, alle zes weken een zater en zondag. Weken van 37,5 uur. Betrokkene geboren 1942, had enkel atheneum gevolgd, kon enkel lezen en schrijven, dus was zeker niet hooggeschoold.
Wat ik mij nog herinner van alle mogelijke voordelen zijn de volgende :
- loon einde loopbaan tussen de 240.000 à 300.000 Bfr. Ploegenstelsel bedroeg ongeveer 30 % toeslag inbegrepen.
- bij oppensioenstelling extra pensioen zodat hij aan een bedrag kwam van 92 % van zijn eindwedde.
- zij waren bevoorrecht bij de uitgifte van nieuwe Electrabel aandelen.
- ancienniteitspremie van enkele maanden loon bij 10,15,20 etc. jaren dienst.
- jaarlijkse kolenpremie, sint-niklaaspremie etc....
- een dertiende, veertiende en vijftiende maand.
- volldige terugbetaling van geneeskundige verzorgingen voor het ganse gezin.
- verminderde elektriciteits, gas en teledistributie tarieven.
Bij zijn oppensioenstelling is betrokkene zelfs niet vervangen.Hij heeft mij dikwijls zelf verklaard dat hij betaald werd om op het werk aanwezig te zijn, kruiswoordraadsels in te vullen en verder enkele uren per dag privaat te telefoneren naar zijn vriendenkring.
Nu nog genieten zij van Electrabel-voordelen
( 100 % terugbetaling van dokter, ziekenhuis, apotheker, tandarts etc ).
Ondertussen betalen wij ons blaauw aan gas en elektriciteitstarieven. Enkele jaren terug maakte Electrabel een netto winst van € 5.000.000.- ( 200.000.000.- Bfr ) per 24 uren.
( En dit was toen reeds een gemanipuleerd cijfer, zodat in de realiteit hun winst nog stukken hoger lag ).
Verder stel ik mij de vraag wat een ingenieur of een hooggeschoolde verdient bij Electrabel, aangezien een laaggeschoolde reeds een decadent maandloon ontvangt.
Deze opsomming is nog lang niet volledig.
Ondertussen weten wij ook dat er over Electrabel een boek kan geschreven worden over hun onfrisse praktijken aangaande het behouden van hun monopoliepositie.

En wij ons maar blauw betalen...............

Gepost door: Hopstaken | 12-07-09

En wij ons maar blauw betalen...... Een zeer goede bekende was sinds 1960 tewerkgesteld bij Ebes-Schelle. In 1966, toen ik ( A 2 ) ongeveer 8.500,- Bfr. bruto maandloon had, bekwam betrokkene reeds een bruto maandwedde van 45.000,- Bfr. Persoon was tewerkgesteld in een 3-ploegensysteem, m.a.w, drie weken werken en drie weken rust. Dus, van de 52 weken per jaar min 4 weken verlof bleven er 48 weken over, waarvan hij er dan 24 moest werken, alle zes weken een zater en zondag. Weken van 37,5 uur. Betrokkene geboren 1942, had enkel atheneum gevolgd, kon enkel lezen en schrijven, dus was zeker niet hooggeschoold.
Wat ik mij nog herinner van alle mogelijke voordelen zijn de volgende :
- loon einde loopbaan tussen de 240.000 à 300.000 Bfr. Ploegenstelsel bedroeg ongeveer 30 % toeslag inbegrepen.
- bij oppensioenstelling extra pensioen zodat hij aan een bedrag kwam van 92 % van zijn eindwedde.
- zij waren bevoorrecht bij de uitgifte van nieuwe Electrabel aandelen.
- ancienniteitspremie van enkele maanden loon bij 10,15,20 etc. jaren dienst.
- jaarlijkse kolenpremie, sint-niklaaspremie etc....
- een dertiende, veertiende en vijftiende maand.
- volldige terugbetaling van geneeskundige verzorgingen voor het ganse gezin.
- verminderde elektriciteits, gas en teledistributie tarieven.
Bij zijn oppensioenstelling is betrokkene zelfs niet vervangen.Hij heeft mij dikwijls zelf verklaard dat hij betaald werd om op het werk aanwezig te zijn, kruiswoordraadsels in te vullen en verder enkele uren per dag privaat te telefoneren naar zijn vriendenkring.
Nu nog genieten zij van Electrabel-voordelen
( 100 % terugbetaling van dokter, ziekenhuis, apotheker, tandarts etc ).
Ondertussen betalen wij ons blaauw aan gas en elektriciteitstarieven. Enkele jaren terug maakte Electrabel een netto winst van € 5.000.000.- ( 200.000.000.- Bfr ) per 24 uren.
( En dit was toen reeds een gemanipuleerd cijfer, zodat in de realiteit hun winst nog stukken hoger lag ).
Verder stel ik mij de vraag wat een ingenieur of een hooggeschoolde verdient bij Electrabel, aangezien een laaggeschoolde reeds een decadent maandloon ontvangt.
Deze opsomming is nog lang niet volledig.
Ondertussen weten wij ook dat er over Electrabel een boek kan geschreven worden over hun onfrisse praktijken aangaande het behouden van hun monopoliepositie.

En wij ons maar blauw betalen...............

Gepost door: Hopstaken | 12-07-09

En wij ons maar blauw betalen...... Een zeer goede bekende was sinds 1960 tewerkgesteld bij Ebes-Schelle. In 1966, toen ik ( A 2 ) ongeveer 8.500,- Bfr. bruto maandloon had, bekwam betrokkene reeds een bruto maandwedde van 45.000,- Bfr. Persoon was tewerkgesteld in een 3-ploegensysteem, m.a.w, drie weken werken en drie weken rust. Dus, van de 52 weken per jaar min 4 weken verlof bleven er 48 weken over, waarvan hij er dan 24 moest werken, alle zes weken een zater en zondag. Weken van 37,5 uur. Betrokkene geboren 1942, had enkel atheneum gevolgd, kon enkel lezen en schrijven, dus was zeker niet hooggeschoold.
Wat ik mij nog herinner van alle mogelijke voordelen zijn de volgende :
- loon einde loopbaan tussen de 240.000 à 300.000 Bfr. Ploegenstelsel bedroeg ongeveer 30 % toeslag inbegrepen.
- bij oppensioenstelling extra pensioen zodat hij aan een bedrag kwam van 92 % van zijn eindwedde.
- zij waren bevoorrecht bij de uitgifte van nieuwe Electrabel aandelen.
- ancienniteitspremie van enkele maanden loon bij 10,15,20 etc. jaren dienst.
- jaarlijkse kolenpremie, sint-niklaaspremie etc....
- een dertiende, veertiende en vijftiende maand.
- volldige terugbetaling van geneeskundige verzorgingen voor het ganse gezin.
- verminderde elektriciteits, gas en teledistributie tarieven.
Bij zijn oppensioenstelling is betrokkene zelfs niet vervangen.Hij heeft mij dikwijls zelf verklaard dat hij betaald werd om op het werk aanwezig te zijn, kruiswoordraadsels in te vullen en verder enkele uren per dag privaat te telefoneren naar zijn vriendenkring.
Nu nog genieten zij van Electrabel-voordelen
( 100 % terugbetaling van dokter, ziekenhuis, apotheker, tandarts etc ).
Ondertussen betalen wij ons blaauw aan gas en elektriciteitstarieven. Enkele jaren terug maakte Electrabel een netto winst van € 5.000.000.- ( 200.000.000.- Bfr ) per 24 uren.
( En dit was toen reeds een gemanipuleerd cijfer, zodat in de realiteit hun winst nog stukken hoger lag ).
Verder stel ik mij de vraag wat een ingenieur of een hooggeschoolde verdient bij Electrabel, aangezien een laaggeschoolde reeds een decadent maandloon ontvangt.
Deze opsomming is nog lang niet volledig.
Ondertussen weten wij ook dat er over Electrabel een boek kan geschreven worden over hun onfrisse praktijken aangaande het behouden van hun monopoliepositie.

En wij ons maar blauw betalen...............

Gepost door: Hopstaken | 12-07-09

En wij ons maar blauw betalen...... Een zeer goede bekende was sinds 1960 tewerkgesteld bij Ebes-Schelle. In 1966, toen ik ( A 2 ) ongeveer 8.500,- Bfr. bruto maandloon had, bekwam betrokkene reeds een bruto maandwedde van 45.000,- Bfr. Persoon was tewerkgesteld in een 3-ploegensysteem, m.a.w, drie weken werken en drie weken rust. Dus, van de 52 weken per jaar min 4 weken verlof bleven er 48 weken over, waarvan hij er dan 24 moest werken, alle zes weken een zater en zondag. Weken van 37,5 uur. Betrokkene geboren 1942, had enkel atheneum gevolgd, kon enkel lezen en schrijven, dus was zeker niet hooggeschoold.
Wat ik mij nog herinner van alle mogelijke voordelen zijn de volgende :
- loon einde loopbaan tussen de 240.000 à 300.000 Bfr. Ploegenstelsel bedroeg ongeveer 30 % toeslag inbegrepen.
- bij oppensioenstelling extra pensioen zodat hij aan een bedrag kwam van 92 % van zijn eindwedde.
- zij waren bevoorrecht bij de uitgifte van nieuwe Electrabel aandelen.
- ancienniteitspremie van enkele maanden loon bij 10,15,20 etc. jaren dienst.
- jaarlijkse kolenpremie, sint-niklaaspremie etc....
- een dertiende, veertiende en vijftiende maand.
- volldige terugbetaling van geneeskundige verzorgingen voor het ganse gezin.
- verminderde elektriciteits, gas en teledistributie tarieven.
Bij zijn oppensioenstelling is betrokkene zelfs niet vervangen.Hij heeft mij dikwijls zelf verklaard dat hij betaald werd om op het werk aanwezig te zijn, kruiswoordraadsels in te vullen en verder enkele uren per dag privaat te telefoneren naar zijn vriendenkring.
Nu nog genieten zij van Electrabel-voordelen
( 100 % terugbetaling van dokter, ziekenhuis, apotheker, tandarts etc ).
Ondertussen betalen wij ons blaauw aan gas en elektriciteitstarieven. Enkele jaren terug maakte Electrabel een netto winst van € 5.000.000.- ( 200.000.000.- Bfr ) per 24 uren.
( En dit was toen reeds een gemanipuleerd cijfer, zodat in de realiteit hun winst nog stukken hoger lag ).
Verder stel ik mij de vraag wat een ingenieur of een hooggeschoolde verdient bij Electrabel, aangezien een laaggeschoolde reeds een decadent maandloon ontvangt.
Deze opsomming is nog lang niet volledig.
Ondertussen weten wij ook dat er over Electrabel een boek kan geschreven worden over hun onfrisse praktijken aangaande het behouden van hun monopoliepositie.

En wij ons maar blauw betalen...............

Gepost door: Hopstaken | 12-07-09

frauduleus Vreemde werkwijzen en berekeningen bij electrabel

27 Mei 2008


Enkele dagen geleden viel mijn toeslag van electrabel in de bus. Ik viel een beetje achterover: 350+ euro bij te betalen sedert de periode Maart 2007.

Even nagekeken op de zeven bladzijden berekeningen wat blijkt, mijn energieverbruik zou van 1100kwh naar 2025kwh gegaan zijn, dus niet een vermeerdering, maar bijna een verdubbeling. Dat is, licht uitgedrukt, vrij opmerkelijk, sinds ik sinds 2007 dezelfde apparatuur thuis gebruik en daarenboven mijn oude verlichting verving met LED lampjes.

Bij een verder nazicht besloot ik eens zelf de tellerstand te gaan bekijken. Dit factuur sloot eind Maart af. Meteen zag ik hoe de teller naast de 16 anderen in het gebouw wel tot 2-3 keer sneller draaide dan de rest. *Iets* moest dus wel dat verbruik kunnen staven, vreesde ik. Terug naar boven, en alles eens uitgetrokken, tot de koelkast en andere permanente apparatuur toe. En wat blijkt? Die teller blijft gewoon doorlopen, weliswaar minder snel, maar met een permanent verbruik terwijl geen enkel apparaat nog aanstond.

De ‘energielijn’ van electrabel gebeld, en zij wisten me te vertellen dat meters e.d. werden onderbesteed aan het bedrijf Sibelga. Van de energielijn naar het (02) nummer van Sibelga viel de vriendelijkheid en de minuten wachten aan de lijn al meteen wat meer tegen. Wanneer ik eindelijk een medewerker te pakken kreeg en een datum ermee afsprak, besloot die met ‘U ziet dat u die 230 euro dan in orde kan brengen?’ Pardon? ‘Ja, nazicht van een meter is 230 euro mijnheer. Maar indien wij echt een fout vinden, vervangen wij deze gratis, natuurlijk’.

Is dit de courante werkwijze? Is het aan mij om, bovenop de 350 euro nog eens op te leggen om te bewijzen dat er een probleem zit? Me dunkt is het aan electrabel om zelf in te zien dat een verbruik van 110 euro per maand in een vertrek van enkele tientallen m² wel een beetje raar is, neen?

Kan dit ergens aangekaart worden of heeft iemand identieke ervaringen?


In Wonen in Brussel
door Bart

http://www.brusselblogt.be/2008/05/27/vreemde-werkwijzen-en-berekeningen-bij-electrabel.html

Gepost door: Morkhoven | 18-10-09

De commentaren zijn gesloten.