25-12-08

Actie '1000 klachten over Electrabel' (66)


large_454001Vlaamse Ombudsman
t.a.v. de heer Paul Arteel, ombudsman
Leuvenseweg 86, 1000  Brussel, België

Geachte Heer,

Betreft: consumentenbescherming - klacht over Electrabel/Eandis/IMEA

Enkele jaren geleden leerde ik iemand kennen zodat ik nog nauwelijks op mijn thuisadres aanwezig was en dus ook geen electriciteit meer verbruikte.

Electrabel bleef mij echter rekeningen sturen die ik vanzelfsprekend betwistte en niet betaalde.
Ik vroeg Electrabel verschillende keren per aangetekende brief om mijn electriciteit af te sluiten maar dat gebeurde niet. Men bleef mij voortdurend abonnementsgeld en kosten voor aanmaningen vragen.

Enkele maanden geleden, kreeg ik plotseling van IMEA, een opdrachthoudende vereniging van Eandis te Melle, met maatschappelijke zetel op het Stadhuis te Antwerpen, te horen dat zij instonden voor mijn electriciteit terwijl ik nooit met hen een contract ondertekende en ik nog nooit van deze maatschappij gehoord heb.
Men heeft me zelfs, zonder dat ik daarvan iets afwist, een contractnummer gegeven.

Ik vermoed dat Electrabel mij als 'wanbetaler' of iets dergelijk heeft aangegeven want in hun rappelbrief van 22.12.2008 die ik op kerstdag aankreeg, spreken de heer Lode Vanhee, Diensthoofd van IMEA en de heer David Termont, Departementshoofd van IMEA, over 'betalingsproblemen' en 'schuldbemiddeling bij het OCMW of erkende instelling' terwijl dat het probleem niet is.
Het is dus mogelijk dat zij door Electrabel bewust verkeerd geinformeerd werden.

Toch heb ik de indruk dat ook zij bepaalde oplichtingspraktijken toepassen.
Zij hebben mij immers al twee rekeningen van 60 euro gestuurd terwijl ik geen electriciteit meer verbruik en het al bijna drie maanden geleden is dat ik nog in mijn woning ben geweest.
Zoals Electrabel stuurt men mij nu een rappelbrief (kosten 5 euro) terwijl ik hun de situatie een drietal weken geleden per aangetekende brief heb uitgelegd en ik hen uitdrukkelijk om een antwoord vroeg.
Mijn brief waarvan ik enkel het ondertekende ontvangstbewijs terugkreeg, wordt dus gewoon genegeerd.
Ik vrees dat zij dezelfde oplichterspraktijken als Electrabel gaan hanteren omdat ik enkele maanden geleden door mijn huisbaas werd opgebeld en deze me zei dat men een electriciteitsbeperker zou plaatsen, wat me natuurlijk een bom geld kan kosten.

Ik heb echter geen electriciteit meer nodig.

Wat moet ik nu doen ?
Moet ik de electriciteitskabel soms doorsnijden ?

Ik wil gewoon geen electriciteit meer en wens zeker niet opgelicht te worden door deze maatschappijen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jozef A.
Antwerpen

Kopie:

Sarah Van Kerckhoven (klachtenbehandelaar VREG)
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 19
1000 Brussel

Testaankoop, Minister Magnette,


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

- video filmpje ElectraBrol te bekijken
- Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
- Verander van leverancier in Vlaanderen
- Verander van leverancier in Brussel
- Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling
- Petitie Testaankoop voor een collectieve vordering
- Testaankoop - 'klachten electrabel'
- Vlaamse Ombudsdienst

We leggen ons vooral toe op het verzamelen en publiceren van klachten en hopen dat mensen met dezelfde problemen op die manier informatie met elkaar uitwisselen en gezamelijk aktie ondernemen. Dat is beter dan dat iederéén zich enkel bezig houdt met zijn eigen dossier zonder iets te bereiken.

We zijn dringend op zoek naar vrijwillige medewerkers om de vele brieven met klachten te kunnen beäntwoorden en om Electrabel, de politici die in de Electrabel-besturen zetelen en de consumentenorganisaties het vuur aan de schenen te leggen.

Ons e-mailadres is gewijzigd: electrabel.klachten@web.nl

Commentaren

Minister Magnette
Brussel, 25 december 2008

Kabinet van de heer Paul Magnette
Minister van Klimaat en Energie
Brederodestraat, 9
1000 Brussel


Excellentie,

Betreft: klachten Electrabel

Ik stuurde vandaag de volgende brief naar de Vlaamse Ombudsman, waarvan ik U hierbij een kopie zend.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,


Jozef A.
Antwerpen

-----------

Vlaamse Ombudsdienst

Geachte Heer,

Betreft: consumentenbescherming - klacht over Electrabel/Eandis/IMEA

Enkele jaren geleden leerde ik iemand kennen zodat ik nog nauwelijks op mijn thuisadres aanwezig was en dus ook geen electriciteit meer verbruikte.

Electrabel bleef mij echter rekeningen sturen die ik vanzelfsprekend betwistte en niet betaalde.
Ik vroeg Electrabel verschillende keren per aangetekende brief om mijn electriciteit af te sluiten maar dat gebeurde niet. Men bleef mij voortdurend abonnementsgeld en kosten voor aanmaningen opsturen.

Enkele maanden geleden, kreeg ik plotseling van IMEA, een opdrachthoudende vereniging van Eandis te Melle, met maatschappelijke zetel op het Stadhuis te Antwerpen, te horen dat zij instonden voor mijn electriciteit terwijl ik nooit met hen een contract ondertekende en ik nog nooit van deze maatschappij gehoord heb.
Men heeft me zelfs, zonder dat ik daarvan iets afwist, een contractnummer gegeven.

Ik vermoed dat Electrabel mij als 'wanbetaler' of iets dergelijk heeft aangegeven want in hun rappelbrief van 22.12.2008 die ik op kerstdag aankreeg, spreken de heer Lode Vanhee, Diensthoofd van IMEA en de heer David Termont, Departementshoofd van IMEA, over 'betalingsproblemen' en 'schuldbemiddeling bij het OCMW of erkende instelling' terwijl dat het probleem niet is.
Het is dus mogelijk dat zij door Electrabel bewust verkeerd geinformeerd werden.

Toch heb ik de indruk dat ook zij bepaalde oplichtingspraktijken toepassen.
Zij hebben mij immers al twee rekeningen van 60 euro gestuurd terwijl ik geen electriciteit meer verbruik en het al bijna drie maanden geleden is dat ik nog in mijn woning ben geweest.
Zoals Electrabel stuurt men mij nu een rappelbrief (kosten 5 euro) terwijl ik hun de situatie een drietal weken geleden per aangetekende brief heb uitgelegd en ik hen uitdrukkelijk om een antwoord vroeg.
Mijn brief waarvan ik enkel het ondertekende ontvangstbewijs terugkreeg, wordt dus gewoon genegeerd.
Ik vrees dat zij dezelfde oplichterspraktijken als Electrabel gaan hanteren omdat ik enkele maanden geleden door mijn huisbaas werd opgebeld en deze me zei dat men een electriciteitsbeperker zou plaatsen, wat me natuurlijk een bom geld kan kosten.

Ik heb echter geen electriciteit meer nodig.

Wat moet ik nu doen ?
Moet ik de electriciteitskabel soms doorsnijden ?

Ik wil gewoon geen electriciteit meer en wens zeker niet opgelicht te worden door deze maatschappijen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jozef A.
Antwerpen

Kopie:

Sarah Van Kerckhoven (klachtenbehandelaar VREG)
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 19
1000 Brussel

Testaankoop, Minister Magnette,

Gepost door: Jozef A. | 25-12-08

Vlaamse Ombudsman
30 jun 2008

Paul Arteel wordt de nieuwe Vlaamse ombudsman


Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft vandaag besloten om de heer Paul Arteel als nieuwe Vlaamse ombudsman aan de plenaire vergadering van aanstaande woensdag voor te dragen. De heer Paul Arteel is als beste kandidaat uit de selectieprocedure gekomen. De selectie werd, in opdracht van het parlement, aan externe instanties toevertrouwd en het Uitgebreid Bureau sluit zich aan bij de keuze van deze externe instanties voor de heer Paul Arteel als beste kandidaat.

De heer Paul Arteel werd door een externe examenjury onder het voorzitterschap van prof. dr. Hendrik Vuye (Universiteit Hasselt) als beste kandidaat geselecteerd voor het mandaat van Vlaams ombudsman. Het Uitgebreid Bureau sluit zich aan bij het oordeel van de jury en draagt de heer Paul Arteel als Vlaams ombudsman aan de plenaire vergadering van aanstaande woensdag voor.

De nieuwe Vlaamse ombudsman

Paul Arteel (°1951) is jurist van opleiding. Na een kort verblijf aan de Gentse Balie, was hij verbonden als wetenschappelijk medewerker aan het seminarie en laboratorium voor Jeugdwelzijn en Volwassenenvorming van de Universiteit Gent. Hij is medeoprichter en coördinator van de eerste Vlaamse vzw tegen Kindermishandeling "Kind en Geweld". Later was hij als educatief medewerker verbonden aan de Stichting Lodewijk De Raedt (West-Vlaamse Volkshogeschool en de Wakkere Burger). Sinds 1988 is hij stafmedewerker en sinds 1991 directeur van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid.

Een unieke functie

De Vlaamse ombudsman vervult een unieke brugfunctie tussen de burger, het parlement en de regering(sadministratie). Om goed te functioneren moet de ombudsman een groot moreel gezag hebben. Dat gezag steunt op de kwaliteit van zijn klachtenbehandeling, op een voldoende draagvlak bij de volksvertegenwoordiging en op het vertrouwen van de burger en de overheid. Belangrijk is verder dat de werking van de ombudsdienst transparant verloopt, en dat de ombudsman onafhankelijk, onpartijdig en integer is. Met de voordracht tot aanstelling van de heer Paul Arteel vertrouwt het Uitgebreid Bureau erop dat de nieuwe ombudsman deze hoge verwachtingen zal waarmaken.

Selectieprocedure

Tijdens de selectieprocedure werden de kennis, de attitudes en de competenties voor de sleutelfunctie van ombudsman uitgebreid getest. Deze opdracht werd aan twee externe instanties toevertrouwd. Het rekruterings- en selectiekantoor GITP heeft de kandidaten in een reeks van kennis- en persoonlijkheidstests, interviews en assessment centers gescreend. De geselecteerde kandidaten hadden tot slot een gesprek met een externe jury. Die besliste over het slagen van de kandidaten en stelde een rangschikking van geslaagde kandidaten op. Het Uitgebreid Bureau sluit zich hierbij aan en draagt de heer Paul Arteel aan de plenaire vergadering voor.
De externe jury stond onder het voorzitterschap van prof. dr. Hendrik Vuye (Universiteit Hasselt) en bestond uit de leden dr. Alex Brenninkmeijer (Nationale Ombudsman Nederland), mw. Karla Blomme (Ombudsvrouw stad Antwerpen), prof. dr. Filip De Rynck (Hogeschool Gent), prof. dr. Herwig Reynaert (UGent), prof. dr. Frankie Schram (UA en KUL) en dhr. Guido Schuermans (federaal ombudsman). De selecties bij GITP verliepen onder de verantwoordelijkheid van mw. Bea Janssens, senior consultant.

-----------------

Contactpersonen:

Dirk Nuyts
Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Tel. 02 552 40 45; 0473 74 94 45 (gsm)
dirk.nuyts@vlaamsparlement.be

Frank Ornelis
Beleidsmedewerker HR
Tel. 02 552 40 62
frank.ornelis@vlaamsparlement.be

Gepost door: Jozef A. | 25-12-08

Vlaamse ombudsman
Welke klachten kunnen klachtenmanager en ombudsman behandelen?

Wilt u een klacht indienen, dan moet u er op letten dat u:

- duidelijk aangeeft dat u een klacht heeft of ontevreden bent
- concreet aangeeft waar u vindt dat een dienst of ambtenaar in de fout ging
- concreet aangeeft wanneer dit probleem zich voordeed
- uw naam en voldoende contactgegevens vermeld zodat de klachtenbehandelaar u kan contacteren


Waarover kan een klacht bijvoorbeeld gaan?

- een ambtenaar of dienst gaf u geen of geen tijdig antwoord op uw vragen
- de regelgeving werd in uw dossier niet op een goede manier nageleefd door de dienst
- De klacht kan ook gaan over een privé-bedrijf dat in opdracht van de Vlaamse overheid bepaalde werkzaamheden uitvoerde en waarover u ontevreden bent.

Welke klachten kunnen niet op deze manier officieel behandeld worden?

- u bent ontevreden over de regelgeving zelf (decreten, besluiten van de regering):
- u mag natuurlijk uw suggesties over overbodige of tegenstrijdige reglementering wel melden bij de bevoegde dienst of de kenniscel wetsmatiging
- staat u niet alleen met uw bedenkingen, misschien brengt de verzoekschriftenprocedure voor het Vlaams parlement dan soelaas
- u bent ontevreden over het algemene gevoerde beleid of bepaalde beleidsvoornemens of verklaringen van ministers: dan kan u best reageren naar het kabinet van de bevoegde minister

----

Vlaams Parlement
Telefoonnummer: 02 552 11 11
Faxnummer: 02 552 11 22
Adres: Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, België
E-mail: algemeen@vlaamsparlement.be
Websites: http://www.vlaamsparlement.be

Gepost door: Jozef A. | 25-12-08

IMEA Het is niet verwonderlijk dat je met IMEA en opnieuw met Electrabel-toestanden te maken krijgt !

Volgens het N-VA rapport 'De overname van Electrabel door Suez en de gemeentefinanciën - Stand van zaken - Standpunt'      van 16.9.2005, bedienen de gemengde intercommunales zoals IMEA, met participatie van Electrabel, 80 procent van Vlaanderen.
De aandelen in Electrabel leverden de gemeenten in 2005 een dividendrendement op van 7 tot 9 procent.


Gepost door: Joost | 26-12-08

Klachten Electrabel Gisteren kreeg ik de afrekeningsverbruiksfactuur van mijn gasverbruik van Electrabel. En wat stel ik vast o.a.? Ik verbruikte 10% minder gas! Dankzij alle inspanningen. En daarenboven daalde de distributienetvergoeding tot 58,30 euro (komende van 117,21 euro (-101%), vorig jaar). ECHTER, de vaste vergoeding en tariefmeetactiviteit steeg tot 69,79 euro(komende van 15,00 euro vorig jaar (+365%). Hoe kan dit nu? Ik gaf mijn meterstand elektronisch door, en dan nog?: enerzijds doet men als particulier alle moeite van de wereld om te besparen op het enegieverbruik, en anderzijds krijgt men een opslag van 365% op een andere post van de energiefactuur? Absoluut ongehoord en onaanvaardbaar. Wat kan hiertegen gedaan worden? Christian Fernandes.

22 april 2008

Als reactie op:

Gepost door: Jaap | 26-12-08

Electrabel en Sp.a
Stadspartij Antwerpen
t.a.v. de heer Bart Martens
Belpairestraat 20/9-2600 Antwerpen
stadspartij@s-p-a.be


Geachte Heer Martens,

Ik las zopas een interessant opiniestuk van u in De Morgen in verband met Electrabel.
U zegt daarbij dat 'iedereen wel naar Electrabel blaft, maar dat niemand durft te bijten'.

Alhoewel ik weet dat de Sp.a in het energiedossier een standpunt heeft gekozen dat fundamenteel verschilt van dat van andere partijen, vraag ik mij toch af of de Sp.a dit standpunt wel overal even consequent verdedigt.

IMEA bijvoorbeeld is een gemengde intercommunale en heeft haar zetel op het Stadshuis te Antwerpen.

Electrabel participeert in IMEA dat dezelfde praktijken lijkt toe te passen als Electrabel, getuige de bijgaande klacht bij de Vlaamse Ombudsman.

Met vriendelijke groet,

Yves Goossen


Meer info op: http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/

----------------

Actie '1000 klachten over Electrabel' (66)

Vlaamse Ombudsman
t.a.v. de heer Paul Arteel, ombudsman
Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, België

Geachte Heer,

Betreft: consumentenbescherming - klacht over Electrabel/Eandis/IMEA

Enkele jaren geleden leerde ik iemand kennen zodat ik nog nauwelijks op mijn thuisadres aanwezig was en dus ook geen electriciteit meer verbruikte.

Electrabel bleef mij echter rekeningen sturen die ik vanzelfsprekend betwistte en niet betaalde.
Ik vroeg Electrabel verschillende keren per aangetekende brief om mijn electriciteit af te sluiten maar dat gebeurde niet. Men bleef mij voortdurend abonnementsgeld en kosten voor aanmaningen vragen.

Enkele maanden geleden, kreeg ik plotseling van IMEA, een opdrachthoudende vereniging van Eandis te Melle, met maatschappelijke zetel op het Stadhuis te Antwerpen, te horen dat zij instonden voor mijn electriciteit terwijl ik nooit met hen een contract ondertekende en ik nog nooit van deze maatschappij gehoord heb.
Men heeft me zelfs, zonder dat ik daarvan iets afwist, een contractnummer gegeven.

Ik vermoed dat Electrabel mij als 'wanbetaler' of iets dergelijk heeft aangegeven want in hun rappelbrief van 22.12.2008 die ik op kerstdag aankreeg, spreken de heer Lode Vanhee, Diensthoofd van IMEA en de heer David Termont, Departementshoofd van IMEA, over 'betalingsproblemen' en 'schuldbemiddeling bij het OCMW of erkende instelling' terwijl dat het probleem niet is.
Het is dus mogelijk dat zij door Electrabel bewust verkeerd geinformeerd werden.

Toch heb ik de indruk dat ook zij bepaalde oplichtingspraktijken toepassen.
Zij hebben mij immers al twee rekeningen van 60 euro gestuurd terwijl ik geen electriciteit meer verbruik en het al bijna drie maanden geleden is dat ik nog in mijn woning ben geweest.
Zoals Electrabel stuurt men mij nu een rappelbrief (kosten 5 euro) terwijl ik hun de situatie een drietal weken geleden per aangetekende brief heb uitgelegd en ik hen uitdrukkelijk om een antwoord vroeg.
Mijn brief waarvan ik enkel het ondertekende ontvangstbewijs terugkreeg, wordt dus gewoon genegeerd.
Ik vrees dat zij dezelfde oplichterspraktijken als Electrabel gaan hanteren omdat ik enkele maanden geleden door mijn huisbaas werd opgebeld en deze me zei dat men een electriciteitsbeperker zou plaatsen, wat me natuurlijk een bom geld kan kosten.

Ik heb echter geen electriciteit meer nodig.

Wat moet ik nu doen ?
Moet ik de electriciteitskabel soms doorsnijden ?

Ik wil gewoon geen electriciteit meer en wens zeker niet opgelicht te worden door deze maatschappijen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jozef A.
Antwerpen

Kopie:

Minister Magnette, Sarah Van Kerckhoven (klachtenbehandelaar VREG)

Gepost door: Yves Goossen | 28-12-08

De commentaren zijn gesloten.