10-05-08

Klacht bij Europese Ombudsman


large_454001RE: Dossier Energie-Consumentenbescherming
Van: Euro-Ombudsman
Verzonden: maandag 5 mei 2008
Aan: Yves Goossen

Geachte,

De Europese Ombudsman heeft als taak om klachten te onderzoeken inzake wanbeheer door de instellingen en organen van de Europese Gemeenschappen.

Voor meer informatie, gelieve de volgende website te contateren:
http://ombudsman.europa.eu/home/nl/default.htm

Hoogachtend,

S. Lahousse
Bureau van de Europese Ombudsman
(EO@ombudsman.europa.eu)


-----Original Message-----
From: Yves Goossen
Sent: 25 April 2008 13:04
To: schelfhout@senators.senate.be
Cc: tony.vanparys@dekamer.be; fractie.cdenv@vlaamsparlement.be
Subject: Dossier Energie - Consumentenbescherming

Geachte Mevrouw Schelfhout,

Betreft: Dossier Energie - Consumentenbescherming

Ik las dat de verbruikersorganisatie Test-Aankoop zeven energieleveranciers in gebreke heeft gesteld voor het doorrekenen van de Eliataks aan de consumenten.

De Vlaamse regering had de zogenaamde Eliaheffing met ingang van 1 januari 2008 afgeschaft maar de netbeheerders blijven de heffing aanrekenen aan de energieleveranciers, die ze vrolijk afwentelen op de consument, terwijl daar geen wettelijke basis voor is.
Voor een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh/jaar gaat het om bedragen van ongeveer 15 euro tot 20 euro per gezin. Te weinig dus om verhaal te zoeken, laat staan naar de rechtbank te stappen als individuele consument.

Welk standpunt neemt de CD&V daar als regeringspartij in ?

Enkele maanden geleden beloofde de regering dan weer om de door de VLD-Sp.a-regering al jarenlang geleden 'onafhankelijke ombudsman Energie' eindelijk aan te stellen maar daar komt blijkbaar niets van en de consumenten die in de regeringsverklaring niet eens ter sprake kwamen, kunnen nergens met hun klachten terecht.
In bijlage zend ik u een kopij van de klacht van de heer Fons Podevijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Yves Goossen
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/


Niet akkoord met eindafrekening.

17 Apr 2008

Aan:
ELECTRABEL
Customers Solutions N.V.
Regentlaan 8
B-1000 BRUSSEL

ONDERWERP: Verbruiksfactuur van 10 Apr 2008
Referte: 1. Klantnummer: 2 150 877 877 - 2. Factuurnummer: 706 960 716 431

Geachte,

Wij hebben met blijheid uw afrekening gevonden, met het goede nieuws dat U ons in de komende dagen 118,02 € zult terug betalen.

Wij hebben tevens met droefheid vastgesteld dat de voorafbetaling van 200 €, die wij tot nu toe maandelijks betaalden , opgetrokken wordt tot 231 € per maand.

Dat klopt NIET, en wel om volgende redenen:

1. Omwille van de besparingspogingen die voornamelijk mijn echtgenote heeft gedaan, heb ik de hele winter kou gehad. NIET voor NIETS, want wij trekken ongeveer 10 € per maand terug. Hoera!!!

2. Ik ben dus bereid in de toekomst nog 190 € in de maand vooraf te betalen en als jullie daar NIET kunnen mee leven, het gewoon bij de 200 € per maand te houden, verder kou te lijden en bij de volgende afrekening het eventuele verschil bij te leggen.

3. De reden waarom ik zo denk is:

Volgens cijfers die ik op uw site vind, was uw Operationele Winst in het jaar 2006 € 2272 Miljoen! Ik wou dat ik daarmee zelf kon pronken!

U baseert zich op de “MOGELIJKE PRIJSEVOLUTIE”. Dat is een VERONDERSTELLING.

Dat ik nu al veel betaal, kou lijdt en dat die “mogelijke prijsevoluties” NIET vaststaan.
Dat is een FEIT!

Daarom weiger ik in te gaan op uw optrekking van mijn maandelijkse voorafbetaling.

Met beleefde groet,

Ondertekend

Magda MEULEMAN en Fons PODEVIJN
Val. de Saedeleerstraat, 21
B-9300 AALST


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
Verander van leverancier in Vlaanderen
Verander van leverancier in Brussel
Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling

09:03 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

Commentaren

Electrabel rekende 1 miljard te veel aan
BRUSSEL - Electrabel heeft de Belgische bedrijven tussen 2005 en 2007 meer dan een miljard euro doen betalen voor CO{-2}-uitstootrechten die het zelf gratis had gekregen.
De Creg, de federale instelling die toezicht moet houden op de elektriciteits- en gasmarkt in ons land, heeft in een recente studie berekend of in de periode 2005 tot en met 2007 de elektriciteitsprijzen in België omhoog werden gejaagd door CO{-2}-bijdragen. Na veel cijferwerk besluit de Creg dat dit inderdaad het geval is. Volgens de regulator hebben de twee Belgische elektriciteitsproducenten - Electrabel en SPE - in de periode 2005 tot en met 2007 ten minste 1,217 miljard euro extra aangerekend aan hun bedrijfsklanten. Dat komt voor de Belgische bedrijven neer op een meerprijs van 6,88 euro per megawattuur.

'Ik ben even moeten gaan zitten toen ik het bedrag zag', was gisteren al meteen te horen.

Volgens de Creg kan het onmogelijk gaan om het doorrekenen van CO{-2}-kosten die de elektriciteitsproducenten zelf moesten maken. In heel Europa werden aan de bedrijven, en dus ook de elektriciteitsproducenten, in de periode 2005-2007 gratis CO{-2}-uitstootrechten uitgedeeld.

Na heel wat rekenwerk blijkt volgens de Creg bovendien dat de twee Belgische elektriciteitsproducenten de particuliere verbruikers en de bedrijven de voorbije jaren heel verschillend hebben behandeld. Bij de verkoop van elektriciteit die bestemd was voor de gezinnen, werd een prijs aangerekend zonder CO{-2}-bijdrage. De prijs die aan de Belgische bedrijven werd aangerekend, bevat daarentegen wel een CO{-2}-bijdrage.

Het is vooral Electrabel dat welgevaren is bij het verrekenen van die CO{-2}-bijdrage in de stroomprijs. Door zijn overwicht inzake productie zal het aandeel van Electrabel tussen 90 en 95 procent schommelen. Dat komt neer op een bedrag van meer dan 1 miljard euro.

De praktijk van de elektriciteitsproducenten om een CO{-2}-bijdrage te verrekenen in de stroomprijs, werd de voorbije jaren al herhaaldelijk aangeklaagd door het bedrijfsleven, maar het was totaal onduidelijk over welke bedragen het ging. De Creg heeft nu voor het eerst de rekening gemaakt. Het ongenoegen bij de bedrijven werd nog in de hand gewerkt omdat ze voor hun elektriciteitsleveringen niet buiten Electrabel kunnen. Het is de enige producent in ons land die in staat is om constant zeer grote leveringen te kunnen doen.

Het doorrekenen van de kostprijs van de CO{-2} in de elektriciteitsprijs is niet alleen in België gebeurd, voegt de regulator er nog aan toe. De Creg wijst erop dat in het Verenigd Koninkrijk ook al een berekening is gemaakt. Dat resulteerde uiteindelijk in de belofte van de elektriciteitsproducenten om een fuel poverty plan te financieren. De elektriciteitssector heeft zich tegenover de Britse regering geëngageerd om jaarlijks belangrijke bedragen te storten in sociale fondsen.

(pse)
De Standaard,
zaterdag 17 mei 2008

Gepost door: Leentje | 17-05-08

Creg zwengelt discussie over superwinsten aan BRUSSEL - Dat Electrabel zijn machtspositie gebruikt om superwinsten te maken, is een vaak gehoorde kritiek. De kans is zeer groot dat de Creg deze discussie fors aanzwengelt.

De federale regulator waagt zich in zijn rapport over het doorrekenen van CO2-rechten in de elektriciteitsprijs niet aan een waardeoordeel over de aanpak van de elektriciteitsproducenten. Maar indirect doet de Creg dat toch wel. In de studie wordt uiteengezet op welke manier de overheid in Groot-Brittannië en in Spanje geprobeerd hebben -of nog steeds aan het proberen zijn- om de doorrekening van de CO2-kosten te compenseren. In het Verenigd Koninkrijk bleef een advies van de regulator dode letter. De zogenaamde windfallprofit die de stroomproducenten maken omdat ze een CO2-bijdrage in de elektriciteitsprijs verrekenen terwijl de productie weinig of geen CO2-kosten meebrengt, moest belast worden, luidde dit advies.

Uiteindelijk stemden de producenten in het Verenigd Koninkrijk in om 225 miljoen pond over een periode van drie jaar (2008-2011) te storten in sociale fondsen. De regering gaat ervan dat de stroomproducenten ook daarna de fondsen blijven stijven arato van 150 miljoen pond per jaar.

Volgens de Creg blijkt overduidelijk uit haar cijferwerk dat ook de Belgische elektriciteitsproducenten in de periode 2005-2007 CO2-kosten hebben doorgerekend aan de bedrijven. Het gaat gemiddeld om 6,88 euro per megawattuur. Tegelijk wijst de regulator erop dat de elektriciteitsproducenten zelf in die periode geen CO2-kosten hebben gehad omdat de emissierechten gratis werden verstrekt aan alle bedrijven. De Creg wijst erop dat de gratis rechten die Electrabel had gekregen, niet volstonden om de volledige uitstoot te compenseren. Maar de elektriciteitsproducent heeft dit tekort in 2007 op een zeer voordelige manier kunnen aanvullen omdat hij toen zeer goedkoop extra emissierechten kon kopen.

De federale regulator komt tot deze besluiten na een immens rekenwerk. De Creg verzamelde een heleboel prijsgegevens uit de periode 2005-2007. Dat ging van de waardering van de CO2-emissierechten, de marktprijzen tot de brandstofprijzen. Tegelijk vergaarde hij ook de gegevens over de werking van de elektriciteitscentrales in ons land. Zodat de Creg bijna van uur tot uur kon vaststellen welke centrales hadden gedraaid en welke niet.

Een tweede vaststelling van de Creg: de residentiële verbruikers (de gezinnen dus) hebben in de periode 2003 tot 2007 niets extra moeten betalen voor de CO2-uitstoot van de elektriciteitscentrales van Electrabel en SPE.

Uit de berekeningen blijkt dat de productprijs al die jaren tussen 200 en 250 euro schommelde. De prijsaanpassingen waren te wijten aan de uitbreiding van het nachttarief tot een weekendtarief en de verhoging van de abonnementsprijs (de zogenaamde vaste term). De Creg is er vrij zeker van dat die prijsevoluties niets te maken hebben met CO2. De timing van de prijsaanpassingen komt niet overeen met de momenten waarop de prijs van de CO2-emissierechten op en neer is gegaan.(pse)

De Standaard,
zaterdag 17 mei 2008

Gepost door: Leentje | 17-05-08

Grootverbruikers pleiten voor meer concurrentie BRUSSEL - De grootverbruikers van elektriciteit pleiten voor meer concurrentie op de markt. Ze reageren hiermee op de studie van de Creg waaruit blijkt dat Electrabel tussen 2005 en 2007 meer dan een miljard euro te veel aanrekende aan bedrijven.
'De prijzen zijn de laatste jaren sterk gestegen en een van de oorzaken is dat er een duidelijk gebrek aan concurrentie is', zegt Peter Claes van de federatie van grote elektriciteitsverbruikers.

'Voor een grootverbruiker is het in België bijna onmogelijk om zich bij iemand anders dan bij Electrabel te bevoorraden. Vorig jaar is er trouwens geen enkele grootverbruiker in België van leverancier veranderd.'

Electrabel heeft de Belgische bedrijven tussen 2005 en 2007 meer dan een miljard euro doen betalen voor CO2- uitstootrechten die het zelf gratis had gekregen. Dat heeft de creg, de federale instelling die toezicht moet houden op de electriciteits- en gasmarkt in ons land, in een recente studie berekend.

Unizo eist dringend overleg

Ondernemersorganisatie Unizo wil dringend overleg over de terugbetaling van de aangerekende CO2-emissierechten door de elektriciteitsproducenten de voorbije jaren. De organisatie wil ook een onmiddellijk verbod op doorrekening van deze gratis rechten in elektriciteitsfacturen aan bedrijven. De organisatie pleit tot slot voor meer concurrentie, meer transparantie en vergelijkbare offertes.

'Hoewel dit misschien strikt juridisch niet onwettig is, zijn dergelijke praktijken in elk geval onethisch en niet te verantwoorden', stelt Unizo-topman Karel Van Eetvelt zaterdag in een persbericht.
svh

De Standaard,
zaterdag 17 mei 2008 | Bron: vrt, de standaard

Gepost door: Leentje | 17-05-08

Reactie Electrabel: 'Markt is geliberaliseerd'
BRUSSEL - Electrabel-woordvoerster Lut Vande Velde reageerde zaterdag geprikkeld op het rapport van de Creg waaruit zou blijken dat het bedrijf aan zijn industriële klanten gedurende jaren CO2-bijdragen heeft aangerekend die het zelf gratis ontving.
'We zitten in een concurrentiële markt. Er zijn verschillende aanbieders, blijkbaar is onze prijs nog steeds concurrentieel', aldus de woordvoerster.

Op de vraag of het bedrijf nu al dan niet de CO2-bijdragen heeft aangerekend, wilde de Vande Velde niet ingaan. 'Het is geen kwestie van ontkennen of bevestigen. De markt is vrij en de klant heeft de vrije keuze.'

De woordvoerster merkte op dat ook grootverbruikers elders terecht kunnen. Electrabel zou dus geen de facto monopolie bezitten. 'Men kan ook elektriciteit vanuit het buitenland invoeren. De elektriciteitsmarkt in de Benelux en Duitsland is nagenoeg één.'
svh

De Standaard,
zaterdag 17 mei 2008 | Bron: belga

Gepost door: Leentje | 17-05-08

'Sterke regulering nodig'
BRUSSEL - 'Het wordt tijd dat de nieuwe federale regering eindelijk onze voorstellen voor een sterke regulering van de energiemarkten gaat steunen', reageert Vlaams volksvertegenwoordiger en senator Bart Martens (SP.A) op het bericht dat Electrabel de bedrijven de voorbije jaren meer dan 1 miljard euro te veel aanrekende.
De socialistische partij diende in Kamer en Senaat voorstellen in om de prijzen van energiemonopolisten te kunnen plafonneren, superwinsten door middel van een 'mottenballentaks' op afgeschreven kerncentrales af te romen en terug te geven aan de consument en de monopoliepositie van Electrabel te doorbreken door deze te verplichten om een deel van zijn productie te veilen aan nieuwe spelers op de markt.

De SP.A-wetsvoorstellen werden door de nieuwe meerderheid in Kamer en Senaat weggestemd (prijsregulering) of op de lange baan geschoven (mottenballentaks).

'Hoe lang kan de nieuwe ploeg van Leterme de misbruiken op de energiemarkt en kunstmatig hoge prijzen nog blijven ontkennen?', vraagt Martens zich in een persbericht af. 'De nieuwe misbruiken maken duidelijk dat de markt dringend aan een sterke regulering toe is.'
svh

De Standaard,
17 mei 2008 | Bron: belga

Gepost door: Leentje | 17-05-08

'Open VLD wil meer bevoegdheden voor CREG'
Open Vld wil dat de federale instelling die toezicht moet houden op de elektriciteits- en gasmarkt in België, CREG, meer bevoegdheden krijgt. Dat heeft Bart Tommelein van Open Vld zaterdag gezegd. Hij reageert hiermee op een rapport van de CREG waaruit blijkt dat Electrabel 1 miljard euro gratis emmissierechten heeft doorgerekend aan bedrijven.
'De instelling moet kunnen onderzoeken of de prijselementen die leiden tot de prijsvorming correct zijn', zegt Tommelein. 'De instelling moet ook kunnen optreden als er dingen worden aangerekend die niet correct zijn. We zijn niets met scheidsrechters die wel kunnen fluiten, maar geen gele of rode kaarten kunnen geven'.

Tot slot wil Open Vld de monopoliepositie van Electrabel verder afbouwen.
sdg

De Standaard,
17 mei 2008 | Bron: belga

Gepost door: Leentje | 17-05-08

Magnette sluit dwingende maatregelen niet uit

Minister van Klimaat en Energie Paul Magnette (PS) heeft de elektriciteitsproducenten en bedrijven zaterdag tot dialoog opgeroepen. De minister doet dat nadat bekendraakte dat de twee belangrijkste producenten van elektriciteit, Electrabel en SPE, hun professionele klanten teveel hebben aangerekend. De minister sluit niet uit om 'dwingende maatregelen' te nemen.
Magnette verklaarde kennis te hebben genomen van de studie van de CREG, de federale instelling die toezicht moet houden op de elektriciteits- en gasmarkt in ons land. Daaruit blijkt dat tussen 2005 en 2007 meer dan een miljard euro is gefactureerd aan bedrijven voor CO2-uitstootrechten, die de energieproducenten zelf gratis toegewezen hadden gekregen. De minister noemt deze praktijk 'onaanvaardbaar'.

De vrijmaking van de markt geeft niet het recht om om het even wat te doen, vooral in een land waar het door de erg zwakke concurrentie moeilijk is voor de consument om van leverancier te veranderen, zegt Magnette.

De minister heeft daarom de elektriciteitsproducenten en bedrijven uitgenodigd tot dialoog om na te gaan of en hoe deze fout rechtgezet kan worden. 'Als er geen akkoord uit de bus komt, zal de regering dwingende maatregelen nemen zoals dat ook in Groot-Brittannië gebeurt', waarschuwt hij.

De minister herinnert eraan dat hij in januari 2008 al om een studie van de CREG had gevraagd over de samenstelling van de energieprijs in België en dat de bevoegdheden van de CREG op zijn initiatief uitgebreid zijn.

Magnette voelt zich door de studie van de CREG gesterkt om de energiemarkt strenger te reguleren en de concurrentie in ons land te versterken. 'Het is hoog tijd om plaats te maken voor nieuwe operatoren. Dat is bovendien een van de belangrijkste doelstellingen van de regering in het dossier rond de overname van Distrigas', luidt het nog.
sdg

De Standaard,
zaterdag 17 mei 2008 | Bron: belga

Gepost door: Leentje | 17-05-08

Minister Magnette (PS) noemt geldgewin 'onaanvaardbaar'
'Electrabel moet fout rechtzetten'
Minister Magnette (PS) noemt geldgewin onaanvaardbaar'

Dat de elektriciteitsproducenten aan de Belgische bedrijven tussen 2005 en 2007 meer dan een miljard euro hebben gefactureerd voor CO{-2}-uitstootrechten die ze zelf gratis hadden gekregen, omschrijft minister van Energie Paul Magnette (PS) als 'onaanvaardbaar'.
De Franstalige socialist laat er dan ook weinig misverstanden over bestaan: 'Ik nodig de energieproducenten uit tot een dialoog met de bedrijven om na te gaan op welke manier deze fout kan worden rechtgezet. Komen ze niet tot overeenstemming, dan zal de regering dwingende maatregelen nemen, zoals dat ook al is gebeurd in het Verenigd Koninkrijk.'

Toen de Britse elektriciteitsproducenten op een gelijkaardig manoeuvre werden betrapt, beloofde ze om jaarlijks belangrijke bedragen te storten in sociale fondsen. Magnette verlangt dus een gelijkaardige geste van Electrabel, dat goed is voor meer dan 90 procent van de elektriciteitsproductie, en SPE, de veel kleinere producent.

Magnette reageert dus heel scherp op de studie van de Creg, de federale instelling die de elektriciteits- en gasmarkt in ons land controleert. Daaruit bleek dat de producenten de kostprijs voor CO{-2}-uitsootrechten voor de periode 2005 tot 2007 weliswaar niet hebben doorgerekend aan de gezinnen, maar wel aan de bedrijven. Merkwaardig, want ze hebben voor die emissierechten geen cent moeten betalen. Dat heeft de producenten - in de praktijk vooral Electrabel - ten minste 1,2 miljard euro opgeleverd.

Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, reageerde furieus. Ook uit politieke hoek klonk niks dan afkeuring. CD&V-fractieleider Servais Verheirstraeten sprak van een 'pijnlijk misbruik' en pleitte voor een verdere afbouw van het quasimonopolie van de grootste speler op de energiemarkt.

Dat wil ook Bart Tommelein (Open VLD), die tegelijkertijd pleit voor meer bevoegdheden voor de Creg: 'We zijn niets met scheidsrechters die wel kunnen fluiten maar geen gele of rode kaarten kunnen geven.'

Electrabel verdedigde zich met het argument dat de markt al vrijgemaakt is: 'Blijkbaar is onze prijs nog altijd concurrentieel', zegt de woordvoerster van de energieproducent.

Het maakte weinig indruk op minister Magnette: 'De vrijmaking van de markt geeft niet het recht om zomaar om het even wat te doen. Vooral niet in een land waar het door de erg zwakke concurrentie moeilijk is voor de consument om van leverancier te veranderen.'

De minister voelt zich door de Creg-studie gesterkt om de energiemarkt sterker te reguleren en de concurrentie te versterken. 'Hoog tijd om plaats te maken voor nieuwe operatoren.'

Peter De Backer
De Standaard zaterdag 17 mei 2008

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 18-05-08

CREG torpedeert Distrigas
De Belgische energiewaakhond CREG haalt de lucratieve gas- transitcontracten van de aardgasleverancier Distrigas onderuit. Daardoor dreigt de geplande verkoop van die activiteiten aan Fluxys veel minder op te brengen dan eerst geschat. Dat is een streep door de rekening van de Franse energiegroep Suez, de grootste aandeelhouder van Distrigas.
(tijd) - Amper enkele dagen nadat een rapport over de prijzen van elektriciteitsproducent Electrabel als een bom was ingeslagen, laat de Belgische energiewaakhond CREG, dit keer via zijn website, opnieuw de tanden zien. De toezichthouder op de Belgische energiemarkt legt de gasnetbeheerder Fluxys erg lage tarieven op voor de activiteit gastransit. Dat is het vervoer van aardgas over Belgisch grondgebied, bijvoorbeeld het transport van Nederlands gas naar Frankrijk. De CREG legt daarvoor tarieven op die ongeveer 75 procent lager liggen dan wat gangbaar is.

Met die beslissing treft de CREG vooral Distrigas. Die beschikt al jaren over het leeuwendeel van de capaciteit in de transitpijpleidingen via dochter Distrigas & Co. Die activiteit leverde Distrigas de jongste jaren ruim 100 miljoen euro nettowinst op.

Gemeenten

De beslissing van de CREG haalt de winstgevendheid van Distrigas & Co onderuit. En dat betekent dat Distrigas die activiteit wellicht voor veel minder geld kan doorverkopen aan Fluxys. De verkoop van Distrigas & Co aan Fluxys was een van de beloftes die Suez deed om te mogen fuseren met Gaz de France.

Bij Fluxys en Distrigas onderzoekt men de draagwijdte van de beslissing van de CREG. Sectorkenners zeggen alvast dat de beslissing voor onzekerheid zorgt over de waardebepaling van Distrigas. Dat komt bijzonder slecht uit, want Suez zit in de laatste fase om zijn belang in Distrigas te verkopen.

In kringen van de gemeenten, die minderheidsaandeelhouder van zowel Fluxys als Distrigas zijn, wordt de beslissing 'een ramp voor de Belgische economie genoemd'. De transitactiviteiten dienden immers om investeringen te financieren.

David Adriaen

07:34 - 20/05/2008
Copyright © De Tijd

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 20-05-08

'Argumentatie Electrabel houdt geen steek'
Minister van Energie Paul Magnette (PS) vindt dat de argumentatie van Electrabel in het dossier rond de gratis verkregen CO2-uitstootrechten, waarbij de elektriciteitsproducent zegt zijn prijzen te bepalen op basis van de markt, geen steek houdt.
Foto Belga: Paul Magnette.

(belga) - Voor de grote verbruikers geldt er immers een feitelijk monopolie, stelt de woordvoerder van de minister maandag.
Volgens een studie van de CREG, de federale instelling die toezicht moet houden op de elektriciteits- en gasmarkt in ons land, blijkt dat Electrabel tussen 2005 en 2007 een miljard euro factureerde aan bedrijven voor CO2-uitstootrechten, die het bedrijf zelf gratis toegewezen hadden gekregen.

De PS-minister vindt dat niet kunnen. "Je kan geen dingen verkopen die gratis zijn verkregen", luidt zijn redenering. Hij wil dan ook dat Electrabel en de grote klanten tot een vergelijk komen om het geld naar hen te laten terugvloeien.

Hoe een en ander moet gebeuren, laat Magnette in het midden. Het meest duurzame is voor hem dat beide partijen zelf tot een vergelijk komen. Mocht dat niet lukken, dan wil Magnette dat de regering optreedt.

19:56 - 19/05/2008
Copyright © De Tijd

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 20-05-08

Europese Commissie opent onderzoek naar Gaz de France De Standaard, donderdag 22 mei 2008 | Bron: AFP/DPA


BRUSSEL - De Europese Commissie heeft een formeel onderzoek geopend naar de Franse gasgroep Gaz de France (GDF). Vermoed wordt dat het bedrijf zijn dominante marktpositie heeft misbruikt.
'Het onderzoek van de Commissie concentreert zich op gedragingen die de concurrentie op de leveringsmarkten van natuurlijk gas in Frankrijk zouden hebben kunnen verhinderd of beperkt', aldus de Europese Commissie.

Als de Europese concurrentieautoriteiten na het onderzoek steekhoudende bewijzen in handen hebben, riskeert GDF een boete die kan oplopen tot 10 procent van de jaaromzet.

Het onderzoek volgt op invallen die in 2006 werden verricht op sites van GDF in Frankrijk. Tegen de gasgigant en het Duitse E.ON-concern loopt sinds vorig jaar al een Europese procedure wegens vermoede verdeling van de gasmarkten.

GDF heeft aanzienlijke belangen in België.
kld

Gepost door: Leentje | 23-05-08

Creg trekt juridische status Eliataks in twijfel De Standaard,
24 mei 2008 | Bron: BELGA

BRUSSEL - De Eliataks die nu nog aan Vlaamse gezinnen en bedrijven wordt aangerekend, is niet voldoende juridisch onderbouwd. Dat besluit de federale energieregulator CREG na een uitgebreide studie over de omstreden belasting op het verbruik van elektriciteit.
Dat schrijft De Tijd zaterdag. De belasting werd enkele jaren geleden ingevoerd in Vlaanderen om het inkomstenverlies van de gemeenten door de liberalisering van de energiemarkt te compenseren. De Vlaamse verbruikers zijn sinds nieuwjaar vrijgesteld van die taks.

Toch rekenen de intercommunales nog steeds een Eliaheffing aan. Daarmee willen ze het bedrag recupereren dat ze hadden voorgeschoten aan de gemeenten. Verbruikers zijn daarover niet te spreken.

De CREG betwist niet dat er een aanzienlijk bedrag gerecupereerd moet worden, maar stelt dat de manier waarop dat gebeurt, niet koosjer is: 'De juridische basis is onduidelijk', schrijft de CREG.
wle

Gepost door: Jan Boeykens | 24-05-08

Een vergelijking met de electriciteitsfactuur van vorig jaar geeft een stijging van 36% te zijn voor eenzelfde verbruik. Ik meen dat dit een onverantwoorde stijging is in vergelijking met de dalende koopkracht. Eénieder zou moeten reageren en onze politici en energieleveranciers moeten duidelijk maken dat zoiets NIET kan!!!!

Gepost door: Possemiers | 16-11-08

De commentaren zijn gesloten.