10-05-08

Actie '1000 klachten over Electrabel' (60)


large_454001Electrabel - vervolg
Van: Willy WAUTERS
Verzonden: maandag 21 april 2008
Aan: Yves_Goossen

Beste Yves,

In aansluiting op mijn e-mail van 07.04.2008 nog een kopie van mijn reactie op het antwoord van Electrabel.

Met vriendelijke groet.

Willy WAUTERS
Waasmunster

-------------

ELECTRABEL
Postbus 109
2600 BERCHEM 2

AANGETEKEND MET ANTWOORDKAART

Waasmunster, 21 april 2008

Geachte,

Betreft: Electrabel EnergyPlus contract Elektriciteit (EAN541448820065477241) en Aardgas (EAN541448820065477258) – Klantnummer 2 200 102 156o.n.v. Willy WAUTERS, Fortenstraat 91 – 9250 WAASMUNSTER

Ik meld u de goede ontvangst van uw brief van 09.04.2008 in reactie op mijn aangetekend schrijven van 07.04.2008.

Het antwoord dat u mij evenwel geeft gaat volledig voorbij aan de inhoud van mijn voormelde brief, bovendien ontbreekt de naamstempel van uw ondertekenaar (in opdracht), alsook de vermelding bovenaan van de desbetreffende contactpersoon.

U verwijst naar het Decreet van de Vlaamse Regering van 20/10/1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en de diverse uitvoeringsbesluiten, alsof u met een wanbetaler te doen hebt, terwijl gans de kwestie draait om het feit dat ik het recht had (en heb) om een herziening te vragen van het geschat verbruik en u mij binnen een redelijke termijn diende te informeren of u aan mijn verzoek kon gevolg geven (art. 7.2. van Uw Algemene Voorwaarden).

Dat recht heb ik aangetekend uitgeoefend met mijn brief van 03.09.2007 en u hebt mij nadien aangepaste facturen bezorgd. Een duidelijker bewijs dat u akkoord was kan ik mij niet indenken.

Om wat voor onbegrijpelijke redenen dan ook blijft u echter halsstarrig weigeren een creditnota te bezorgen voor het door u teveel aangerekende bedrag van 83 € (factuur 11.09.2007), alsmede alle daaropvolgende aanmanings- en ingebrekestellingskosten m.b.t. dat betwiste bedrag.
Alle voorschotfacturen zijn tot op heden door mij correct voldaan, uiteraard onder aftrek van de onterecht aangerekende aanmaningskosten. U kan mij dus onder geen enkel beding als een wanbetaler brandmerken en ik zal nog minder tolereren dat ik op één of andere “zwarte lijst” zou circuleren (privacywetgeving).

Ik blijf dus bij mijn eis dat u mij een creditnota bezorgt voor het bedrag van 83 € vermeerderd met alle aanmaningskosten.

Ter info kan ik u melden dat ik ten gepaste tijde mijn dossier zal bezorgen aan de Lokale Adviescommissie.

Met vriendelijke groet.

Willy WAUTERS
Fortenstraat 91
9250 WAASMUNSTER

Copie:
- Hilde CREVITS, Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 1 - 1000 Brussel - hilde.crevits@vlaanderen.be
- ALGEMENE DIRECTIE CONTROLE EN BEMIDDELING van de F.O.D. Economie, WTC III, SimonBolivarlaan 30, 1000 Brussel - eco.inspec.fo@mineco.fgov.be
- Greenpeace Belgium vzw, Haachtsesteenweg 159 - 1030 Brussel (Schaarbeek) - info@be.greenpeace.org
- Verbruikersunie Test-Aankoop CVBA, Hollandstraat 13 - 1060 Brussel - info@testaankoop.be
- Yves Goossens - http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
Verander van leverancier in Vlaanderen
Verander van leverancier in Brussel
Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling
Petitie Testaankoop voor een collectieve vordering

10:16 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Ik ben willy wauters en wil hier niks me te maken hebben

Gepost door: Willy Wauters | 05-07-08

Een vraag stellen
kaswaarborg.
Het is voor mij onmogelijk om een kaswaarborg te storten van 590,00€.
Aangezien ik een zwaar verkeersongeval gehad heb en nog steeds werkonbekwaam ben.

Ik hoop dan toch ook op een beetje begrip van jullie.

Mvg.

Gepost door: De Spiegeleer | 01-09-10

gelieve ons een kopie toe te zenden van uw faktuur 708401989654 van 11/03/2010,
€ 205 op volgend adres:
Basisschool Axi-Joma
St Fredegandusstraat 32
2100 Deurne

Indien deze mail niet voor u is gelieve deze dan door te geven aan de bevoegde dienst.
Met dank.

Hoogachtend,
Basisschool Axi-Joma

Gepost door: Basisschool Axi-Joma | 17-01-11

De commentaren zijn gesloten.