09-05-08

Collectieve vorderingen


images-2

Alleen is de consument berooid. We pleiten dan ook voor het principe van de collectieve vorderingen. Help ons door onze petitie voor de overheid te ondertekenen!

Honderden reizigers die vastzitten in het buitenland, duizenden gedupeerde investeerders, prijsverhogingen gerechtvaardigd door betwistbare argumenten: de gevallen waarin een collectieve vordering de consumenten zou kunnen verder helpen, zijn niet gering. Daarom vraagt Test-Aankoop de opname van het principe van de collectieve vordering in Belgisch recht. Zo kunnen benadeelde consumenten zich verenigen waardoor ze betere resultaten zouden kunnen boeken in de rechtzaal. Tot op heden bleven de opeenvolgende regeringen compleet doof voor deze eis. Daarom beslisten we om een tandje bij te steken door een petitie te richten aan de regering. Ze staat voor iedereen open, leden en niet-leden van Test-Aankoop. Als u ze ondertekent, verstevigt u de verdediging van de consument.

Ik eis dat het principe van collectieve vorderingen wordt opgenomen in Belgisch recht.
 
Zoals miljoenen andere consumenten moet ik de prijsstijging van aardgas die Electrabel aankondigde, ondergaan. Toch hebben ze me proberen te bedotten. Ze lieten me ook geloven dat de elektriciteitsprijs concurrentieel was of stabiel bleef in België. En ondertussen verlies ik elke maand enkele tientallen bijkomende euro’s.

Zoals miljoenen andere consumenten word ik razend als ik zie hoe bepaalde tussenpersonen speculeren op de prijs van basisproducten zoals melk, aardappelen of meel, en de mededingingsautoriteiten dit laten gebeuren.

Zoals miljoenen andere consumenten ben ik bedrogen door de advertenties van banken die grote, maar onbestaande winsten beloven. Ik geloofde het, en werd bedot.

Zoals miljoenen andere consumenten stelde ik me vragen over het van de markt halen van bepaalde producten, zoals geneesmiddelen of wagens. Het had op mij betrekking, maar ik verkreeg er nooit een schadeloosstelling voor.

Zoals miljoenen andere consumenten heb ik genoeg van de straffeloosheid die sommige ondernemingen genieten. Ik wil dat daar verandering in komt.

In deze context vraag ik samen met Test-Aankoop aan de huidige regering om zo snel mogelijk een procedure voor collectieve vorderingen te installeren. Zo kunnen alle rechtstreeks betrokken consumenten samen een vordering instellen onder leiding van een consumentenorganisatie. Sneller, doeltreffender en met een schadeloosstelling in het vooruitzicht. De opeenvolgende regeringen deden nooit iets om deze toegang tot het gerecht mogelijk te maken.

http://quask.euroconsumers.org/FormServer/petitie_collect...

21:00 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

Electrabel plukt u kaal
Geachte Heer Van Dienderen,
Beste Hugo,

Zoals ik reeds aanhaalde, slaat de slogan 'Electrabel plukt u kaal'
niet enkel op de vervroegde afschrijvingen van sommige kern- en steenkoolcentrales. Electrabel pluimt, met het akkoord van deze regering, ook de individuele consument.

De individuele consument staat daar machteloos tegenover en wordt met onbegrijpelijke facturen van het kastje naar de muur gespeeld.

Testaankoop kwam zopas met een schitterend initiatief op de proppen. Via een petitie vragen ze de opname van het principe van de collectieve vordering in het Belgisch recht. Zo kunnen benadeelde consumenten zich verenigen waardoor ze betere resultaten zouden kunnen boeken in de rechtszaal.

Gepost door: Yves | 10-05-08

Klachten over contracten Electrabel Het Nieuwsblad, 9.6.2005

Test-Aankoop heeft dit jaar al honderden klachten over contracten met Electrabel binnengekregen. Het gaat dikwijls om boetes die opliepen tot honderden euro's. Volgens de consumentenorganisatie kregen de consumenten de boete zogezegd omdat ze naar een andere leverancier waren overgestapt, terwijl ze zonder het te beseffen een contract met Electrabel hadden gesloten. Volgens Electrabel zijn de verkoopstechnieken conform aan de wet op de handelspraktijken.

Gepost door: Yves | 10-05-08

nieuw contract? Hoezo? Ik vertrouwde het telefonisch voorstel om een EnergyPlus contract af te sluiten al van het begin niet. Waarom hadden ze nu ineens een handtekening nodig. Waarom een nieuwe contract als ik al jarenlang klant ben. Eindelijk heb ik nu op internet allerlei reacties gevonden o.a. de uwe en mijn achterdocht wordt nu bevestigd.
Ik heb het eerste strookje niet teruggestuurd. Nu ligt er weer een verzoek voor mij met de aanhef 'Belangrijk !'. Het lijkt mij het beste het nieuwe contract niet te activeren. Heb ik daar gelijk in?

Gepost door: lineke | 11-09-08

Aan Lineke
Het is duidelijk dat er iets niet klopt. En de boodschap 'belangrijk' wordt ook wel eens gebruikt om je met een virus op je computer op te zadelen. Het gebruik van dergelijke oplichtingspraktijken is dus niet nieuw.

Dus niet reageren en eerst goed informeren bij de consumentenorgaisatie Testaankoop bijvoorbeeld.

Gepost door: Yves | 02-10-08

De commentaren zijn gesloten.