25-04-08

Energie - Consumentenbescherming - Senator Schelfhout (CD&V)


SCHELFHOUT1-els2Dossier Energie - Consumentenbescherming
Van: Yves Goossen (yves_goossen@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 25 april 2008 11:04:15
Aan: schelfhout@senators.senate.be
CC: tony.vanparys@dekamer.be; fractie.cdenv@vlaamsparlement.be

Geachte Mevrouw Schelfhout,

Betreft: Dossier Energie - Consumentenbescherming

Ik las dat de verbruikersorganisatie Test-Aankoop zeven energieleveranciers in gebreke heeft gesteld voor het doorrekenen van de Eliataks aan de consumenten. De Vlaamse regering had de zogenaamde Eliaheffing met ingang van 1 januari 2008 afgeschaft maar de netbeheerders blijven de heffing aanrekenen aan de energieleveranciers, die ze vrolijk afwentelen op de consument, terwijl daar geen wettelijke basis voor is.
Voor een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh/jaar gaat het om bedragen van ongeveer 15 euro tot 20 euro per gezin. Te weinig dus om verhaal te zoeken, laat staan naar de rechtbank te stappen als individuele consument.

Welk standpunt neemt de CD&V daar als regeringspartij in ?

Enkele maanden geleden beloofde de regering dan weer om de door de VLD-Sp.a-regering al jarenlang geleden 'onafhankelijke ombudsman Energie' eindelijk aan te stellen maar daar komt blijkbaar niets van en de consumenten die in de regeringsverklaring niet eens ter sprake kwamen, kunnen nergens met hun klachten terecht.
In bijlage zend ik u een kopij van de klacht van de heer Fons Podevijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Yves Goossen
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
Verander van leverancier in Vlaanderen
Verander van leverancier in Brussel
Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling

13:20 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Antwoord Senator Schelfhout - Dossier Energie - Consumentenbescherming RE: Dossier Energie - Consumentenbescherming

Van: Els Schelfhout (eschelfhout@senaat.cdenv.be)
Verzonden: woensdag 7 mei 2008 13:41:20
Beantwoorden aan: schelfhout@senators.senate.be
Aan: Yves Goossen (yves_goossen@hotmail.com)


Geachte heer,

Wij verzamelden de klachten over problemen met energieleveranciers die u ons de voorbije maanden doorstuurde, en onderscheiden drie verschillende 'type' klachten:

1) de voorschotten die door Elia al dan niet onterecht doorgerekend zouden worden;

2) de bevoegdheden van de VREG en de CREG in het bepalen van de prijspolitiek, en de institutionele dynamiek die hierin van belang is;

3) het al dan niet systematisch mank lopen van het behandelen van klanten en facturen bij het beëindigen en/of verhuizen van een contract.

Onze antwoorden luiden als volgt:

1) De reden van deze "stiekeme heffing" is dat bij de invoering van de Eliaheffing enkele jaren geleden, de regering-Verhofstadt II de gemeenten vanaf een bepaalde datum geld heeft beloofd, maar de heffing niet met terugwerkende kracht aan de verbruikers heeft willen aanrekenen. Bijgevolg werden de intercommunales verplicht de eerste periode "voor te schieten". Dat zou dan "achteraf wel geregeld worden". Uiteraard proberen de intercommunales dat geld nu te recupereren; zoniet zou dat immers van hun marges afgaan, en zouden de gemeenten het geld dat ze enkele jaren geleden gekregen hebben, nu zelf moeten terugbetalen...

2) In de Octopus-akkoorden staat een vermelding dat het prijsbeleid inzake de distributietarieven wordt overgeheveld naar het gewestelijk niveau. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen residentiële en niet-residentiële klanten, namelijk residentiële klanten zijn meestal gezinnen, en niet-residentiële klanten zijn professionelen (KMO’s) en industriëlen. Wat precies de bevoegdheid zal zijn van de VREG en wat van de CREG is vooralsnog niet helemaal duidelijk – de parlementaire debatten en de memorie van toelichting moeten de richting bepalen, de praktijk zal in de feiten uitwijzen wat precies gebeurt. De bijzondere wet spreekt over een scheiding tussen de VREG en de CREG op grond van het transport onder of boven 70.000 Volt (Artikel 9 uit 4-602/1).

3) Voor klachten met betrekking tot het afsluiten van een klantendossier is het niet duidelijk wie bevoegd is. Minister Paul Magnette is bevoegd voor Energie, terwijl Minister Sabine Laruelle bevoegd is voor Consumentenzaken. Bij het opduiken van dit probleem bleek dat het samenwerkingsakkoord tussen beide ministers geen uitsluitsel gaf. Daarnaast komt nog extra moeilijkheid dat Electrabel ten gevolge van de (verplichte) Europese liberalisering van de energiesector geen overheidsbedrijf meer is, ook al heeft de Belgische staat tijdens de fusie met Suez een “gouden aandeel” bedongen.
We zullen hierover een parlementaire vraag stellen, gericht aan minister Magnette.

De Belgische overheid heeft beslist een energie-ombudsdienst in te richten. Het KB is reeds gepubliceerd, de procedure voor Selor is ook uitgeschreven. Er werden twee vacatures uitgeschreven voor de ombudsdienst, ttz. voor een Nederlandstalige- en een Franstalige ombudsman/vrouw. Het is de bedoeling dat deze diens in de loop van deze maand operationeel is. Twee mensen aanwerven voor alle energieklachten lijkt ons echter wat weinig te zijn. We zullen ook dit aankaarten.

Ik hoop u met dit antwoord van dienst te zijn geweest en blijf ter beschikking voor verdere tussenkomsten.
Met vriendelijke groeten,

Els Schelfhout
Senator

Paleis van de Natie
Natieplein 1
1009 Brussel
België

T +32 2 501 76 88
F +32 2 511 50 64

schelfhout@senators.senate.be
http://www.elsschelfhout.be

------------------

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Yves Goossen
Verzonden: vrijdag 25 april 2008 13:04
Aan: schelfhout@senators.senate.be
CC: tony.vanparys@dekamer.be;fractie.cdenv@vlaamsparlement.be
Onderwerp: Dossier Energie - Consumentenbescherming


Geachte Mevrouw Schelfhout,

Betreft: Dossier Energie - Consumentenbescherming


Ik las dat de verbruikersorganisatie Test-Aankoop zeven energieleveranciers in gebreke heeft gesteld voor het doorrekenen van de Eliataks aan de consumenten.
De Vlaamse regering had de zogenaamde Eliaheffing met ingang van 1 januari 2008 afgeschaft maar de netbeheerders blijven de heffing aanrekenen aan de energieleveranciers, die ze vrolijk afwentelen op de consument, terwijl daar geen wettelijke basis voor is.
Voor een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh/jaar gaat het om bedragen van ongeveer 15 euro tot 20 euro per gezin. Te weinig dus om verhaal te zoeken, laat staan naar de rechtbank te stappen als individuele consument.

Welk standpunt neemt de CD&V daar als regeringspartij in ?

Enkele maanden geleden beloofde de regering dan weer om de door de VLD-Sp.a-regering al jarenlang geleden 'onafhankelijke ombudsman Energie' eindelijk aan te stellen maar daar komt blijkbaar niets van en de consumenten die in de regeringsverklaring niet eens ter sprake kwamen, kunnen nergens met hun klachten terecht.
In bijlage zend ik u een kopij van de klacht van de heer Fons Podevijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,


Hoogachtend,

Yves Goossen
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/

-----


Niet akkoord met eindafrekening.

Van: Fons PODEVIJN
Verzonden: woensdag 16 april 2008 19:39:13
Aan: Yves_Goossen@hotmail.com

Geachte Heer Goossen,

Gelieve nota te nemen van dit voorstel. Ik kon namelijk via mail ELECTRABEL NIET bereiken. Ik ga ervan uit dat uw diensten gratis zijn. Zoniet mag u deze mail als nietig beschouwen.

Hartelijke dank.

--------------

17 Apr 2008

Alfons PODEVIJN
Val. De Saedeleerstraat, 21
B-9300 AALST

Aan:
ELECTRABEL
Customers Solutions N.V.
Regentlaan 8
B-1000 BRUSSEL

ONDERWERP: Verbruiksfactuur van 10 Apr 2008
Referte: 1. Klantnummer: 2 150 877 877 - 2. Factuurnummer: 706 960 716 431

Geachte,

Wij hebben met blijheid uw afrekening gevonden, met het goede nieuws dat U ons in de komende dagen 118,02 € zult terug betalen.

Wij hebben tevens met droefheid vastgesteld dat de voorafbetaling van 200 €, die wij tot nu toe maandelijks betaalden , opgetrokken wordt tot 231 € per maand.

Dat klopt NIET, en wel om volgende redenen:

1. Omwille van de besparingspogingen die voornamelijk mijn echtgenote heeft gedaan, heb ik de hele winter kou gehad. NIET voor NIETS, want wij trekken ongeveer 10 € per maand terug. Hoera!!!

2. Ik ben dus bereid in de toekomst nog 190 € in de maand vooraf te betalen en als jullie daar NIET kunnen mee leven, het gewoon bij de 200 € per maand te houden, verder kou te lijden en bij de volgende afrekening het eventuele verschil bij te leggen.

3. De reden waarom ik zo denk is:

Volgens cijfers die ik op uw site vind, was uw Operationele Winst in het jaar 2006 € 2272 Miljoen! Ik wou dat ik daarmee zelf kon pronken!

U baseert zich op de “MOGELIJKE PRIJSEVOLUTIE”. Dat is een VERONDERSTELLING.

Dat ik nu al veel betaal, kou lijdt en dat die “mogelijke prijsevoluties” NIET vaststaan . Dat is een FEIT!

Daarom weiger ik in te gaan op uw optrekking van mijn maandelijkse voorafbetaling.

Met beleefde groet,

Ondertekend

Magda MEULEMAN en Fons PODEVIJN
Val. de Saedeleerstraat, 21
B-9300 AALST

Yves Goossen
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/

Gepost door: Yves Goossen | 24-05-08

leuk om te lezen.

Gepost door: Energie vergelijken | 23-09-14

hoor wel veel klachten over Electrabel de laatste tijd

Gepost door: energievergelijker | 22-12-14

De commentaren zijn gesloten.