18-04-08

Actie '1000 klachten over Electrabel' (55)


large_454001Klacht tegen electrabel
Van: maurice pieck
Verzonden: donderdag 28 februari 2008 18:22:22
Aan: Yves_Goossen@hotmail.com

In januari kreeg ik mijn factuur toegestuurd om te betalen voor 15 februari, voor een te factureren bedrag van 1094,69€ en dit voor de periode van 27/10/2007 tot 26/01/2008 dus voor amper drie maanden. Daar ik voor november en december reeds betaald had, werd er terug 114,00€ afgetrokken wat neerkwam op een te betalen bedrag van 980,69€. Ook werd mijn nieuw tussentijds bedrag opgetrokken van 51€ per maand naar 417,00€ per maand. Dit zou dus betekenen dat ik voor 2008 een totaal zou moeten betalen van 5984,69 € ! Wij zijn nog met zijn twee en hebben de laatste jaren een gemiddeld gebruik van +/- 700€ per jaar. Dit komt er op neer dat ik in 2008 een bedrag van 5284,69€ teveel zou moeten betalen. ik heb dan eens gebeld naar die wlvn en kreeg een antwoord dat dit normaal was. Na wat aandringen van mij om dit toch recht te zetten werd mij geantwoord dat zij hun manier van factureren voor mij niet zouden veranderen. Ik heb dan maar een aangetekend schijven verstuurd om te melden dat ik hiermee niet akkoord ga. ik heb nog steeds niet betaald en wacht op een antwoord. Ik weet wel zeker dat ik bij de volgende vervaldag van mijn contract van leverancier verander. Volgens mij zitten diegenen die daar de facturen maken ergens aan waarvan ik hier de naam niet kan noemen maar het begint met een D. Ik hoop dat er na al die klachten toch iemand wakker wordt.


From: Yves Goossen [mailto:yves_goossen@hotmail.com]
Sent: Sun 2/03/2008 16:21
To: schelfhout@senators.senate.be
Cc: tony.van.parys@skynet.be; Marleen Temmerman; guy.swennen@skynet.be
Subject: Klachten energiefacturen Electrabel

Senator Schelfhout

Geachte Mevrouw Schelfhout,

De klachten over facturen met Electrabel blijven binnenstromen zonder dat er door de overheid op een controlerende manier wordt opgetreden.
In bijlage zend ik u een klacht van De Heer Maurice Pieck.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Yves Goossen
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/


Foutieve berekening factuur Electrabel

Van: Bart Ryckaert
Verzonden: zondag 9 maart 2008 20:06:36
Aan: Yves_Goossen@hotmail.com

Geachte Mr Goossen,

Naar aanleiding van mijn verbruiksfactuur van oktober'07 heb ik vastgesteld dat de gebruikte meterstanden van de voorbije 2 jaar niet juist waren. De fout heb ik ontdekt door het hoge bedrag (404€) dat ik nog eens moest bijbetalen op de reeds betaalde tussentijdse bedragen en ook mede dankzij de grafische voorstelling die ze nu aanhet factuur toevoegen. Dit werd in oktober onmiddellijk doorgegeven aan de klantendienst, samen met de juiste meterstanden. Volgens de persoon van Electrabel was een onmiddelljke controle van de meter niet nodig en ging ik snel een nieuwe afrekening ontvangen. Deze persoon heeft toen het verschuldige bedrag + het verhoogde tussenstijdse bedrag gecancelled in haar "systeem" en een nieuwe afrekening aangevraagd met de juiste meterstanden. We zijn ondertussen 5 maand (en verschillende telefoons) verder en ik heb nog steeds geen nieuwe afrekening ontvangen.
Ik heb nu mijn maandelijkse domiciliering stop gezet, aangezien ik niet langer foutieve facturen wens te betalen. Door het lezen van uw blog heb ik ook beseft dat ik deze week nog een aangetekende brief moet versturen. Ik bezorg u een kopie van zodra dit is gebeurd. Heeft u nog ander advies om deze klacht zo snel mogelijk behandeld tezien?
Wanneer men als individu zijn facturen niet tijdig betaald, wordt men onmiddellijk bedreigd met boetes en deurwaarders. Wanneer Electrabel iemand geld verschuldigd is, is het blijkbaar wel mogelijk om dit maanden te rekken zonder gevolg? Ik veronderstel niet dat ik interesten kan vragen?

Nog veel succes met uw schitterend initiatief!

Met vriendelijke groeten,
Bart Ryckaert


From: temmerman@senators.senate.be
To: yves_goossen@hotmail.com
CC: peeters@s-p-a-spirit.polgroups.senate.be
Subject: Re: Klachten energiefacturen Electrabel
Date: Mon, 10 Mar 2008 10:49:18 +0100

Geachte heer Goosen,

Als sp.a zijn wij al lang vragende partij voor het oprichten van een ombudsdienst die klachten over facturen van energieleveranciers aanpakt. Onder Minister Verwilgen kwam dit nooit tot stand, maar Minister Magnette heeft intussen aangekondigd dat deze ombudsdienst er op korte termijn zal komen.

Jammer genoeg kan ik niet concreet ingaan op de case van de heer Pieck die u aan u mail toevoegde vanwege een probleem met het cijfermateriaal. Wel wil ik u graag helpen met wat algemene informatie rond dergelijke klachten:

- Bij twijfels over de correctheid van uw factuur kan u klacht indienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie. Een klachtenformulier staat op http://economie.fgov.be/protection_consumer/complaints/form_complaint_consumer_nl.doc. Elke klacht moet schriftelijk ingediend worden bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling:
Per e-mail naar eco.inspec.fo@economie.fgov.be
Per fax naar (02) 277 54 52
Per brief naar Algemene Directie Controle en Bemiddeling, WTC III, Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel

- Indien de service bij Electrabel Consumers Solution (ECS) niet naar wens is, of de aangerekende voorschotfactuur te hoog worden geschat, is het steeds mogelijk om van leverancier te veranderen.
Een vergelijking van de leveranciers in Vlaanderen staat op de website van de VREG (www.vreg.be) en een vergelijking van de leveranciers in Brussel vindt u op www.brugel.be.

Het is zo dat leveranciers vrij zijn hun voorschot te bepalen. Wel zijn ze verplicht om op elke aanvraag tot wijziging in te gaan.
Deze wordt best gemotiveerd, bijvoorbeeld wegens een wijziging in de gezinssituatie, isolatie van het huis, investeringen in de verwarmingsisolatie, door een te hoog voorschot te hebben betaald het voorgaande jaar, enz. De leverancier is verplicht een antwoord te bezorgen waarin een eventuele weigering wordt gemotiveerd maar is niet verplicht het bedrag aan te passen.

Met vriendelijke groet,

Senator Marleen Temmerman
Voorzitter van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Paleis der Natie
HVP 3206
Natieplein 1
1009 Brussel
02/501.77.46
0473/193585


On 10-mrt-08, at 19:10, Yves Goossen wrote:

Senator Temmerman (Sp.a)

Geachte Mevrouw Temmerman,

Betreft: klachten energiefacturen Electrabel

In bijlage zend ik U nog een copie van de klacht van de heer Bart Ryckaert.

Zoals hij terecht opmerkt, wordt men onmiddellijk bedreigd als men Electrabel niet betaald terwijl men als consument die 400 Euro te veel betaald heeft, na 5 maanden nog altijd op zijn geld moet wachten.
De heer Ryckaert kan natuurlijk een klacht indienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, zoals U voorstelt, maar daarmee is hij niet direct geholpen.
De heer Ryckaert wil, zoals die duizenden andere slachtoffers, op de eerste plaats zijn geld (met eventuele interest) terugzien zonder dat hij eerst 5000 Euro aan advocaten moet betalen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Yves Goossen
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/


Re: Klachten energiefacturen Electrabel - vervolg
Van: Bart Ryckaert
Verzonden: dinsdag 15 april 2008 20:12:13
Aan: Yves Goossen (yves_goossen@hotmail.com)
CC: temmerman@senators.senate.be; eco.inspec.fo@economie.fgov.be; tony.van.parys@skynet.be;guy.swennen@skynet.be

Beste Dhr. Goossen,

Hierbij stuur ik u een update ivm mijn klacht tegen Electrabel.

We zijn nu ondertussen weer een maand verder en de situatie is nog steeds niet opgelost. Zelfs na een aangetekend schrijven, heb ik nog verschillende herinneringen gekregen voor het openstaande bedrag. Na telefonisch contact werd mij steeds gezegd dat het per vergissing werd opgestuurd en dat ik een nieuwe juiste afrekening ging ontvangen.
Vorige week werd mij dan gemeld dat de door mij doorgegeven meterstanden niet werden aanvaard door Eandis. Bij mijn eerste telefonisch contact in oktober had ik zelf voorgesteld dat het misschien beter was dat iemand van Eandis zou langskomen, maar dat was allemaal niet nodig.
Een persoon van Eandis kan langskomen 's morgens of 's middags. Een exact tijdstip kunnen ze niet geven, wat dus wil zeggen dat ik een halve dag vrijaf moet nemen en wat mij dus als zelfstandige nog geld kost ook! Volgens de werknemer van Electrabel zijn ze bij Eandis niet zo klantvriendelijk!!??? Ik ben is benieuwd hoe lang het gaat duren alvorens ik een nieuwe afrekening krijg nadat Eandis is gepasseerd.
Ik had voorgesteld om al een foto door te sturen van de meter, zodat de zaken ondertussen kunnen afgehandeld worden, maar dat snapten ze blijkbaar niet zo goed.

Het meest ergerlijke is de communicatie met Electrabel! Ik denk dat ik ondertussen al 5 verschillende mensen heb gesproken of gemaild voor hetzelfde probleem.
Rechstreeks emailen of bellen gaat niet en een constructieve afhandeling van het probleem is dus ook niet mogelijk. Hun interne communicatie moet ook een ramp zijn want ook al meld ik mijn probleem 10x (incl. aangetekend schrijven), ik blijf herinneringen krijgen van hun facturatie dienst.

En dan nu het toppunt van deze klucht! Vandaag ontving ik een nieuwe afrekening, dit is dezelfde als degene die ik op 04/10/07 ontving met de voorbije 5 maand toegevoegd en nog steeds met de verkeerde meterstanden! (Eandis moet nog langskomen). Conclusie al mijn telefoons, emails en aangetekend schrijven hebben niets opgeleverd en ik word gewoon uitgelachen door Electrabel!
Het ergste van al is dat de berekeningen anders zijn dan op het initieel factuur, waardoor Electrabel nog maar is hun onkunde in de verf zet. bvb Aardgas factuur oktober (04/10/06-03/10/07) = 483€ - Aardgas factuur april (04/10/06-30/03/08) = 969€

Als zelfstandige weet ik zeer goed dat service en kwaliteit zeer belangrijk zijn om een firma draaiende te houden. Firma's als Electrabel kunnen blijkbaar zelfs winsten blijven genereren met 5000 klachten op jaarbasis??!!!

Met vriendelijke groeten,
Bart Ryckaert


Geachte Heer Ryckaert,
Beste Bart,

Je schrijven wordt gepubliceerd.

Heb je zelf al klacht ingediend bij eco.inspec.fo@economie.fgov.be ?

Schrijf ook eens naar de parlementsleden en laat weten wat hun reactie is.

Met hoe meer mensen we schrijven, hoe beter !

Mvg,

Yves


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
Verander van leverancier in Vlaanderen
Verander van leverancier in Brussel
Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling

11:02 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Aan heer Maurice Piek! Groot gelijk dat je van leverancier verandert!!! Ik ben ook blij dat ik van Electrabel af ben (ook na resem onjuistheden), maar ik wou je nog één tip geven : LAAT MINSTENS EEN MAAND OP VOORHAND WETEN AAN ELECTRABEL DAT JE VAN LEVERANCIER VERANDERT, of je hangt weer vast aan het volgende jaarcontract!!! Veel succes!

Gepost door: M@®© | 18-04-08

De commentaren zijn gesloten.