21-03-08

Regeerakkoord


Regeerakkoord: geen plaats voor consumentenbescherming

ID1008712_08_hansen_124514_00EFMH_0.JPG


Hoe kan de regering het 'vertrouwen' bij de burger herwinnen als zij de consumenten aan hun lot overlaat ? Voor de meer dan 6000 mensen (voor zoverre bekend) die in 2007 een klacht indienden in verband met hun energiefacturen, betekent dit een regelrechte kaakslag.

--------------

De regering Leterme I - Test-Aankoop mist consumentenbescherming in regeerakkoord

BRUSSEL - Test-Aankoop vindt dat het federale regeerakkoord getuigt van een totaal gebrek aan visie en coherentie op het vlak van consumentenbescherming. 'Na negen maanden onderhandelen is men er in geslaagd welgeteld zes zinnen te schrijven, waarvan er vier in schabouwelijk en onbegrijpelijk Nederlands werden geformuleerd en de twee andere meteen de deur dicht doen voor enig initiatief op Belgisch niveau', schrijft de verbruikersorganisatie.
De eerste vraag die Test-Aankoop zich stelt, is of er een minister specifiek bevoegd is voor consumentenzaken. De organisatie hekelt dat in de interim-regering de bevoegdheden versnipperd waren over verschillende ministers, terwijl er nooit overeenstemming werd gevonden over een protocol tot afbakening van de bevoegdheden.

Inzake koopkracht twijfelt Test-Aankoop ook aan het nut van de oprichting van een Prijzenobservatorium, terwijl de bestaande instellingen met dezelfde opdracht al jaren aan de klaagmuur staan wegens een gebrek aan middelen en slagkracht.

De organisatie herinnert eraan dat ze steeds concrete maatregelen heeft geëist voor de lage inkomensgroepen en voor mensen met een vervangingsinkomen. 'De door de regering voorgestelde maatregelen lijken positief, maar zijn niet begroot en kunnen dus eigenlijk niet tegen het licht worden gehouden. Zullen dit ook 'borrelnootjes' zijn of 'vette vissen' voor de betrokken mensen?', vraagt ze zich af.

Op energievlak noemt Test-Aankoop het een nobel initiatief dat de regering erover wil waken dat nieuwe elektriciteitsproducenten zich in België kunnen ontplooien in echte concurrentievoorwaarden, wat borg moet staan voor redelijke prijzen voor de verbruikers.

'Maar zijn ze vergeten dat slechts een week geleden de voormalige premier een pact liet sluiten tussen reus Electrabel en dwerg SPE om de productie onder hun twee te verdelen. Ondanks het feit dat alle studies wijzen op de noodzaak van 4 producenten op de markt', luidt het.

De Standaard, 21 maart 2008 | Bron: BELGA


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

-----------------

Indien de service bij Electrabel Consumers Solution (ECS) niet naar wens is, of de aangerekende voorschotfactuur te hoog worden geschat: Verander van leverancier. Een vergelijking van de leveranciers in Vlaanderen staat op de website van de VREG (http://www.vreg.be) en een vergelijking van de leveranciers in Brussel vindt u op http://www.brugel.be

video filmpje ElectraBrol te bekijken
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/

10:49 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.