15-03-08

Facturen Electrabel: journalisten zoeken getuigen (2)


large_454001Van: Florizoone Antoon
Verzonden: zaterdag 15 maart 2008 17:10:58
Aan: yves_goossen@hotmail.com
CC: Jean-Pierre.Hansen@uclouvain.be; sociaaljuridischedienst@gezinsbond.be; Eric.Sonnet@economie.fgov.be; schouppe@senators.senate.be; EH-EBL-AN-REPLY@electrabel.com; eco.inspec@mineco.fgov.be; etienne.schouppe@skynet.be

Geachte,

In antwoord op uw schrijven laten we weten dat we graag ingaan op uw voorstel om de “laakbare” handelswijze van fakturatie door Electrabel aan de kaak te stellen in een reportage door een aantal journalisten.

Gezien we zelf konden vaststellen dat noch de “politieke beleidsverantwoordelijken”, noch de “verantwoordelijke ambtenaren en ministers” enige bereidwilligheid en of initiatief aan de dag leggen om Electrabel hiervoor ter verantwoording te roepen.

We beschikken momenteel over onze historisch verbruik en de overeenkomstige kosten, op PC.

Dit geïllustreerd met de grafieken, en dit over de laatste periode van tien jaar.

Hieruit komt duidelijk naar voor dat Electrabel sedert de laatste twee jaar een “frauduleuze & ontoelaatbare ” fakturatie methode toepast!!!!

Steeds ter beschikking voor alle verdere informatie, en dank bij voorbaat om dit initiatief te ondernemen ter bescherming van de gedupeerde verbruikers.

Hoogachtend vanwege,

Antoon & Georgette Florizoone – Dobbelaere


WIE WIL GETUIGEN ?

Een aantal journalisten willen een reportage maken over de facturen van Electrabel. Zij zoeken met name mensen die net hun afrekening van het voorbije jaar hebben gekregen en -hoewel ze MINDER hebben verbruikt- toch MEER voorschot moeten betalen per maand.
Indien u zich in dergelijk geval bevindt en indien u wenst mee te werken aan deze reportage: contacteer ons op yves_goossen@hotmail.com met opgave van uw naam, adres en telefoonnummer die uiteraard vertrouwelijk blijven. Wij geven uw e-mailadres of uw telefoonnummer (als u ermee akkoord gaat) dan door aan de betreffende journalisten die op hun beurt contact met u zullen opnemen. U kan ook een boodschap achterlaten als commentaar op dit bericht moest u problemen hebben om ons terzake te contacteren.

23:14 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Senator Van Dienderen (Groen!): klachten energiefacturen Electrabel Hugo Van Dienderen
Senator Groen!

Beste Hugo,

Het doet mij plezier u hier op het internet weer te vinden en te zien dat je rond Electrabel werkt (wat, je kennende, waarschijnlijk al wel een paar jaartjes het geval zal zijn).

Ik ben namelijk, naast mijn werk voor de vzw Werkgroep Morkhoven, op dit ogenblik ook actief rond Electrabel en meer bepaald rond de manier waarop Electrabel haar facturen opstelt.

Met een aantal mensen publiceren we namelijk de klachten die mensen rond de energiefacturen van Electrabel hebben.

Het is gewoon verbijsterend wat je allemaal te lezen krijgt en het is schokkend dat de overheid dit allemaal toelaat maar dat zal wel komen omdat ze grotendeels afhankelijk is van Electrabel.
Het lijkt wel of ze hun ziel aan den duivel hebben verkocht en de burgers daarvoor moeten opdraaien.

We zijn met onze groep nu op zoek naar parlementsleden die parlementaire vragen willen stellen rond die klachten over energiefacturen en die desnoods een parlementair onderzoek willen eisen.

Ken jij iemand binnen Groen! of ben je bereid om zelf dergelijke vraag aan de minister die verantwoordelijk is voor Energie te stellen ?

In afwachting van je antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Gepost door: Jan Boeykens | 16-03-08

De commentaren zijn gesloten.