19-06-07

Klachten gas- en electriciteitsrekeningen


Image Hosted by ImageShack.usGEEN ANTWOORD

Objet: Sibelga: klachten
Date: 3 juin 2006 14:29:00 GMT+02:00
À: info@freya.fed.be

Minister Freya Van Den Bossche

Excellentie,

In bijlage zend ik U een afschrift van mijn klachtbrief aan de Federale Ombudsman inzake Sibelga.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jacqueline de Croÿ
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis


Klachten Sibelga

Objet: Sibelga: klachten
Date: 3 juin 2006 14:07:01 GMT+02:00
À: email@federaalombudsman.be

Federale Ombudsman

Geachte Heer,

Betreft: Klacht Sibelga

Gezien ik overdreven hoge rekeningen diende te betalen aan mijn gas-en electriciteitsmaatschappij (Sibelga), vroeg ik om een duidelijk overzicht van de berg facturen die ik had ontvangen.

In februari 2006 werd ik door Sibelga ten kantore uitgenodigd. De vier Sibelga-vertegenwoordigers beloofden mij de gevraagde documenten toe te sturen, wat echter niet gebeurde.

Ongeveer een 20-tal dagen geleden kreeg ik Philippe Massart, de 'ombudsman' van Sibelga, op een vrij agressieve wijze aan de telefoon. De man vroeg me om voor diezelfde dag een afspraak te maken.

De heer Massart verscheen ten mijnen huize en begon op een agressieve wijze waarbij hij regelmatig met justitie dreigde, zijn bundeltje documenten (waarvan hij geen copie voor mij maakte), uit de doeken te doen.

Op een bepaald moment reageerde Massart zelfs zo agressief dat hij één van mijn stoelen wist te breken terwijl hij één van de betwiste document in stukken probeerde te scheuren.

Ik liet hiervan een Proces-Verbaal opmaken door de politie.

Twee dagen nadien ontving ik een aangetekende brief van hem waarin hij ondermeer zei dat ik had beweerd dat ik 'akkoord' was gegaan met de door hem opgestelde rekeningen. Vervolgens liet hij de gas afsluiten, wat mij in ernstige problemen bracht.

Toen ik dan 2925 Euro 'onder voorbehoud van alle rechten' via de Post (rechtstreeks aan de loketbediende betaald) op de rekening van Sibelga liet overschrijven en Sibelga ook een afschrift van de postoverschrijving bezorgde, beweerde Massart dat de financiële afdeling van Sibelga dit bedrag 'nooit had ontvangen'.Hij beweerde hetzelfde aan mijn advocate die Sibelga ook een afschrift van de storting had bezorgd.

Na 20 dagen, doen Massart en de diensten van Sibelga nog altijd of zij geen Euro van mij hebben gezien en de huurders van mijn benedenappartement zitten nu al 20 dagen zonder verwarming, warm water en gas (koken).

Op de dag van mijn storting via de Post maakte de rekeningendienst van Sibelga een herfacturatie op die zij mij toestuurden. Ik ontving ook nog een aantal nieuwe rekeningen van Sibelga.

Ik heb gemerkt dat als ik naar de directie van Sibelga schrijf, steeds een antwoord krijg van Philippe Massart die naast 'ombudsman' ook de secretaris van de algemene directie en de woordvoerder is van Sibelga. De website van het Brusselse Gewest vermeldt Massart echter in zijn lijst 'ombudsmannen'.

Mag ik om uw dringende tussenkomst verzoeken in deze zaak ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jacqueline de Croÿ
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
( issakaba@skynet.be)

PS. in bijlage zend ik u een afschrift van het bericht dat ik naar de ministers van de Brusselse Gewestregering en een aantal parlementsleden stuurde. Voor zover ik heb kunnen vaststellen, ben ik immers niet de enige die problemen heeft met onverklaarbare gas- en electriciteitsrekeningen.

---------------------------------

info@dupuis.irisnet.be, info@smet.irisnet.be, info@huytebroeck.irisnet.be, info@picque.irisnet.be, info@cerexhe.irisnet.be, info@kir.irisnet.be, info@grouwels.irisnet.be, info@vanhengel.irisnet.be

Excellenties,

Het is algemeen bekend dat de facturen inzake het verbruik van gas en electriciteit totaal onoverzichtelijk zijn voor de cliënt en dat deze laatste met zijn klachten nergens terecht kan als hij/zij vindt dat bepaalde rekeningen niet blijken te kloppen.

De meeste cliënten denken dat het om een 'vergissing' gaat als de gas- en electriciteitsmaatschappij weeral te veel heeft aangerekend (er wordt nooit te weinig aangerekend) maar het aantal 'vergissingen' ligt zo hoog dat men zich kan afvragen of het geen systematische fraude betreft.

Aardgasleveringen
--------------------------

Vlaanderen: Gaselwest, IGAO, IMEWO, Intergas, Intergas netbeheer bv, Intergem, IVEG, IVEKA, IVERLEK, Pligas/Interelectra, Sibelga, VEM, WVEM

Wallonië: ALG, IDEG, IGH, IGEHO, Interlux, Intermosane, Sedilec, Simogel

Brussel: Sibelga

Zoals men kan zien heeft Sibelga een monopolie op de aardgaslevering in het Brusselse Gewest. Dat maakt dat klachten over deze Intercommunale niet behandeld worden.


http://groups.msn.com/Klachtenbijstand
http://groups.msn.com/Plainte-Complaint-Meldpuntklachten

23:01 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

Gemeenten hebben een belang van 1,5 miljard euro in Distrigas
De financiële belangen van de gemeenten is een gasbedrijf zoals Distrigas, zijn niet mis. Dat zou 1,5 miljard euro bedragen...

--------

Gemeenten overwegen vertrek uit Distrigas

BRUSSEL - De gemeenten zien Distrigas als een remedie tegen de kredietcrisis. Ze overwegen hun belang in het gasbedrijf volledig te verkopen. Dan hebben ze op slag anderhalf miljard euro extra op de bankrekening.


De gemeenten bestuderen de volledige verkoop van hun belang in Distrigas, is te horen in gemeentelijke kringen. Dat levert hen bijna anderhalf miljard euro op. Ze kunnen hun Distrigas-aandelen verkopen aan de Italiaanse olie- en gasgroep Eni. Dat energieconcern controleert sinds enkele maanden de Belgische gasmaatschappij.

Tot voor enkele weken luidde het dat de gemeenten in Distrigas wilden blijven. Deze boodschap kreeg Eni half oktober nog te horen. De gemeenten hebben via de holding Publigas 31,25 procent van Distrigas. De argumentatie van de gemeenten was dat Distrigas de komende jaren een cruciale rol blijft spelen in de gasvoorziening van ons land. De gemeenten wilden daarom een vinger in de pap hebben bij Distrigas.

Maar onder druk van de kredietcrisis is daarin verandering gekomen. De Brusselse gemeenten lieten als eerste weten dat ze voorstander zijn van een volledige verkoop. De Waalse gemeenten veranderden van mening naar aanleiding van de financiële problemen bij de verzekeraar Ethias. Ze gingen er toen vanuit dat ze voldoende geld in kas moesten hebben om eventueel de participaties die Ethias aanhoudt in maatschappijen die belangen hebben in de energiesector, over te kopen. Ethias participeert onrechtstreeks in Publi T, de grootste aandeelhouder van het Belgische hoogspanningsbedrijf Elia.

Langs Vlaamse kant werd nog het langst vastgehouden aan een aanwezigheid in Distrigas. Maar het ziet ernaaruit dat ook de Vlaamse gemeenten cash verkiezen nu de financiële en de economische crisis zo hebben toegeslagen.

Publigas moet de knoop nog definitief doorhakken. Vandaag komen de bestuurders bijeen, maar een definitieve beslissing wordt nog niet verwacht.

Dat is onder meer toe te schrijven aan Eni. De Italiaanse groep had beloofd in de eerste helft van december een ondernemingsplan voor Distrigas te presenteren. De gemeenten wachten nog altijd op de voorstelling van dat plan.

Tegelijk hopen de gemeenten meer tijd te krijgen om hun aandelen te verkopen. De beurstoezichthouder CBFA kijkt echter nauwgezet toe om te vermijden dat het resulteert in een ongelijke behandeling van de beleggers die via de beurs Distrigas-aandelen bezitten. De gemeenten hebben meer tijd nodig omdat ze nog niet goed weten wat ze met het anderhalf miljard euro gaan doen. Bij bestuurders van Publigas is te horen dat ze de voorkeur geven aan een herinvestering in de energiesector.

Ten slotte zoeken de gemeenten ook nog naar politieke ruggesteun voor hun aanpak. Voorlopig zonder veel resultaat. Gisteren bleek een bijeenkomst van de socialistische politieke kopstukken een maat voor niets.

Pascal Sertyn

De Standaard, woensdag 17 december 2008

Gepost door: Yves Goossen | 30-12-08

Sibelga is echt een vuil spel aan het spelen.
Elektrabel zegt via hun advocaat dat de slotfactuur in orde is (betaalden mij zelfs terug). Maar ze blijven me achtervolgen (na weer een periode van ongeveer zes maanden stilte) met een schuldvordering. Ze weigeren nog altijd (na bijna 30 maanden) om uitleg te geven.

Gepost door: Van Loosveldt | 28-12-09

naar aan leiding van mijn afrekening van 916.€98 voor gaz en electriek was ik er niet goed van om dat ik normaal terug trek ,is het om dat ik van af 01.06.2012 over gestapt ben naar andere leverransier dat ik zou veel moet betalen ,want u kunt het zelf moeluk controleren hè wat moet ik doen en wie kan mij raadt geven

Gepost door: SCHIETTECAT A | 04-06-12

Sibelga gebruikt inderdaad maffiapraktijken en de overheid zorgt ervoor dat men met zijn klachten nergens terecht kan. Dat komt omdat heel wat politici in de beheerraden van die maatschappijen zetelen (en van die maffiapraktijken profiteren).
Het zou interessant zijn om uit te zoeken welke politici in het Sibelga-bestuur zitten.

Gepost door: Yves Goossen | 05-06-12

Raad van bestuur
Voorzitter
Eric TOMAS
Eerste ondervoorzitter
Christian DEREPPE
Tweede ondervoorzitter
Sophie DUTORDOIR
Bestuurders
José ANGELI
Alain BACK
Soâd BEN ABDELKADER
Monique CASSART
Jean-Marie CHARELS
Emmanuel DE BOCK
Eliane DE MEULEMEESTER
Olivier DE RIEMAECKER
Dries DELEENHEER
Caroline DESIR
Christophe DUPONT
Mohamed EL KHATTABI
Mohammed ERRAZI
Michel EYLENBOSCH
Luc FRANKIGNOULLE
Amet GJANAJ
Griet HEYVAERT
Michel LAURENT
Jacques MARTROYE de JOLY
Bernard MASSET
Mounia MEJBAR
Fiorenzo MOLINO
Lydia MUTYEBELE
Pierre MUYLLE
Yasmina NEKHOUL
Frédéric NIMAL
Bernard NOEL
Roland PETIT-JEAN
Alain PIRET
Philippe PIVIN
Mahfoudh ROMDHANI
André SARENS
Jan VAN DEN BOSSCHE
Jean-Paul VAN LAETHEM
Luc VAN NUFFEL
Agnès VANDEN BREMT
Claude VANHEE
Emmanuel VERHEGGHEN
Expert bij de Voorzitter
Christian VIAENE
Algemeen directeur
Luc HUJOEL
Secretaris
Philippe MASSART

Gepost door: evl | 25-07-12

Je suis client Electrabel N° 2153198781 et depuis fin de l'année passée j'ai réclamé un nouveau lien pour pouvoir introduire un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe!
on me donne l'identifiant Sacrénicole et ce qui apparaît c'est : SacrAfA@nicole que je ne sais pas reproduire ,mais on me répond que ce n'est pas bon et je ne peux aller plus loin,et comme mot de passe j'ai #N4#r6O3 et cela ne m'avance pas plus.
Bref ,je suis allé au shop le mercredi 21 janvier 2015,sans succès .Et depuis lors, on répond à mes réclamations par des ouvertures de dossier dont les N° suivent:
le 27 janvier on va me téléphoner !?
le 28 janvier N° dossier 8177419702 pas de suivi;
le 10 février N° dossier 8181307929 pas de suivi;
le 25 février N° dossier 8185032333 pas de suivi;
On me contacte le 27 février pour mon mail du 10 février?!
le 03 mars "Energy manager" me rappelle de...comment voulez-vous?
le 17 mars on me dit que le service technique s'occupe de...
Bref je ne suis pas plus avancé qu'avant,mais cela traîne depuis fin 2014 soit bientôt 3 mois.
Tout cela pour m'envoyer le LIEN AVEC LE CODE D'ACTIVATION qui me permet d'intoduire un nouvel identifiant et mon mot de passe.
Alors je compte sur vous pour que satisfaction me soit donnée.
Merci d'avance et recevez mes meilleures salutations.
Schellens André.

Gepost door: Schellens | 19-03-15

De commentaren zijn gesloten.