16-07-08

Plainte contre la société LUMINUS


Cher Monsieur,

Excusez-nous pour le retard de notre réponse.

Nous publions votre message sur notre blog.

Tenez-nous au courant s'il vous plaît.

Salutations,

Yves


----- Original Message -----

From: Jean-Jacques.Piette
To: plaintes.complaints
Sent: Friday, July 04, 2008
Subject: Plainte contre la société LUMINUS

Bonjour,

Depuis un an, nous n'arrétons pas d'avoir des problèmes avec la société Luminus suite à un transfert abusif de notre compteur chez Electrabel.

Mon voisin, qui habite au 62a, a soit-disant demandé des renseignements chez Electrabel et c'est mon numèro d'EAN qui a été transferré.

J'ai toujours payé mes factures chez Luminus et jamais chez Electrabel.
Les sociétés PBE et Electrabel reconnaissent l'erreur mais Luminus ne veut rien entendre. Nous avons pris contact avec un avocat mais vu la somme, 600€, il a décidé que cela n'était pas rentable de continuer.
Vous pouvez trouver ci-joint les différents documents et preuves de paiements.
Ce qui est bizarre, il y a des paiements qui sont disparus dans la nature.
Luminus.pdf - Réclamation Luminus.pdf - Facture clôture.pdf

Si vous pouviez nous tenir au courant car il menace de nous installer un compteur limitatif et comme dans notre maison, tout est éléctrique, cela serait assez ennuyant.

Des infos par mail ne posent pas de problèmes, si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez me joindre sur mon GSM: ........

En vous remerciant.

Jean-Jacques Piette

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
- CREG - Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz
- Changez de fournisseur d'énergie
- Info Gouvernementale - Portez Plainte - document
- Test Achats - Signez notre pétition pour les actions collectives
- 'Bienvenue chez Luminus, le nouveau fournisseur d’énergie'

16:56 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: luminus plaintes |  Facebook |

29-06-08

Actie '1000 klachten over Electrabel' (61)


large_454001RE: Electrabel
Van: Yves Goossen (yves_goossen@hotmail.com)
Verzonden:zondag 29 juni 2008
Aan: L. Linda

Geachte Mevrouw L.,
Beste Linda,

Ik heb met gezondheidsproblemen gekampt en heb mij wat minder met al die problemen kunnen bezig houden.

Onze bedoeling is om alle problemen bekend te maken, zodat mensen niet meer alleen staan en eventueel contact met elkaar kunnen opnemen en elkaar raad kunnen geven.
Met de publicaties bereiken we ook dat Electrabel gevoeliger wordt voor fraude.
Verder hopen we dat mensen gaan samenwerken om de problematiek bij allerlei diensten, consumentenorganisaties, politieke partijen en politici aan te klagen.

Het is dus een kwestie van mobilisatie. Het is niet zo dat we met een pasklare oplossing willen afkomen en al het werk op ons willen nemen. Daar hebben we de middelen niet voor.

Kan u mij een korte samenvatting van het probleem maken die ik kan publiceren (anoniem of met naamvermelding) ?

Groeten,

Yves

-----------------------------------

Date: Thu, 26 Jun 2008
From: app.zeebrugge
To: Yves_Goossen@hotmail.com
Subject: Electrabel

Geachte,

Heb zopas mijn afrekening gekregen van Electrabel. Amai, moest wel even gaan zitten.

Minder verbruik dan vorig jaar maar 8OO euro meer te betalen.

Kan u mij iets meer vertellen over jullie actie?

Vriendelijke groeten,

Linda L.


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
Verander van leverancier in Vlaanderen
Verander van leverancier in Brussel
Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling
Petitie Testaankoop voor een collectieve vordering

15:56 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

24-05-08

Uw klachten rond Electrabel


GELIEVE ONS TE WILLEN VERONTSCHULDIGEN VOOR HET LAATTIJDIG BEANTWOORDEN VAN UW KLACHTBRIEVEN. WE MAKEN ER EERSTDAAGS OPNIEUW WERK VAN !

VEUILLEZ NOUS EXCUSER POUR LE RETARDEMENT DE VOTRE REPONSE.

large_454001

De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
Verander van leverancier in Vlaanderen
Verander van leverancier in Brussel
Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling
Petitie Testaankoop voor een collectieve vordering

13:04 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

10-05-08

Actie '1000 klachten over Electrabel' (60)


large_454001Electrabel - vervolg
Van: Willy WAUTERS
Verzonden: maandag 21 april 2008
Aan: Yves_Goossen

Beste Yves,

In aansluiting op mijn e-mail van 07.04.2008 nog een kopie van mijn reactie op het antwoord van Electrabel.

Met vriendelijke groet.

Willy WAUTERS
Waasmunster

-------------

ELECTRABEL
Postbus 109
2600 BERCHEM 2

AANGETEKEND MET ANTWOORDKAART

Waasmunster, 21 april 2008

Geachte,

Betreft: Electrabel EnergyPlus contract Elektriciteit (EAN541448820065477241) en Aardgas (EAN541448820065477258) – Klantnummer 2 200 102 156o.n.v. Willy WAUTERS, Fortenstraat 91 – 9250 WAASMUNSTER

Ik meld u de goede ontvangst van uw brief van 09.04.2008 in reactie op mijn aangetekend schrijven van 07.04.2008.

Het antwoord dat u mij evenwel geeft gaat volledig voorbij aan de inhoud van mijn voormelde brief, bovendien ontbreekt de naamstempel van uw ondertekenaar (in opdracht), alsook de vermelding bovenaan van de desbetreffende contactpersoon.

U verwijst naar het Decreet van de Vlaamse Regering van 20/10/1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en de diverse uitvoeringsbesluiten, alsof u met een wanbetaler te doen hebt, terwijl gans de kwestie draait om het feit dat ik het recht had (en heb) om een herziening te vragen van het geschat verbruik en u mij binnen een redelijke termijn diende te informeren of u aan mijn verzoek kon gevolg geven (art. 7.2. van Uw Algemene Voorwaarden).

Dat recht heb ik aangetekend uitgeoefend met mijn brief van 03.09.2007 en u hebt mij nadien aangepaste facturen bezorgd. Een duidelijker bewijs dat u akkoord was kan ik mij niet indenken.

Om wat voor onbegrijpelijke redenen dan ook blijft u echter halsstarrig weigeren een creditnota te bezorgen voor het door u teveel aangerekende bedrag van 83 € (factuur 11.09.2007), alsmede alle daaropvolgende aanmanings- en ingebrekestellingskosten m.b.t. dat betwiste bedrag.
Alle voorschotfacturen zijn tot op heden door mij correct voldaan, uiteraard onder aftrek van de onterecht aangerekende aanmaningskosten. U kan mij dus onder geen enkel beding als een wanbetaler brandmerken en ik zal nog minder tolereren dat ik op één of andere “zwarte lijst” zou circuleren (privacywetgeving).

Ik blijf dus bij mijn eis dat u mij een creditnota bezorgt voor het bedrag van 83 € vermeerderd met alle aanmaningskosten.

Ter info kan ik u melden dat ik ten gepaste tijde mijn dossier zal bezorgen aan de Lokale Adviescommissie.

Met vriendelijke groet.

Willy WAUTERS
Fortenstraat 91
9250 WAASMUNSTER

Copie:
- Hilde CREVITS, Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 1 - 1000 Brussel - hilde.crevits@vlaanderen.be
- ALGEMENE DIRECTIE CONTROLE EN BEMIDDELING van de F.O.D. Economie, WTC III, SimonBolivarlaan 30, 1000 Brussel - eco.inspec.fo@mineco.fgov.be
- Greenpeace Belgium vzw, Haachtsesteenweg 159 - 1030 Brussel (Schaarbeek) - info@be.greenpeace.org
- Verbruikersunie Test-Aankoop CVBA, Hollandstraat 13 - 1060 Brussel - info@testaankoop.be
- Yves Goossens - http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
Verander van leverancier in Vlaanderen
Verander van leverancier in Brussel
Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling
Petitie Testaankoop voor een collectieve vordering

10:16 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Klacht bij Europese Ombudsman


large_454001RE: Dossier Energie-Consumentenbescherming
Van: Euro-Ombudsman
Verzonden: maandag 5 mei 2008
Aan: Yves Goossen

Geachte,

De Europese Ombudsman heeft als taak om klachten te onderzoeken inzake wanbeheer door de instellingen en organen van de Europese Gemeenschappen.

Voor meer informatie, gelieve de volgende website te contateren:
http://ombudsman.europa.eu/home/nl/default.htm

Hoogachtend,

S. Lahousse
Bureau van de Europese Ombudsman
(EO@ombudsman.europa.eu)


-----Original Message-----
From: Yves Goossen
Sent: 25 April 2008 13:04
To: schelfhout@senators.senate.be
Cc: tony.vanparys@dekamer.be; fractie.cdenv@vlaamsparlement.be
Subject: Dossier Energie - Consumentenbescherming

Geachte Mevrouw Schelfhout,

Betreft: Dossier Energie - Consumentenbescherming

Ik las dat de verbruikersorganisatie Test-Aankoop zeven energieleveranciers in gebreke heeft gesteld voor het doorrekenen van de Eliataks aan de consumenten.

De Vlaamse regering had de zogenaamde Eliaheffing met ingang van 1 januari 2008 afgeschaft maar de netbeheerders blijven de heffing aanrekenen aan de energieleveranciers, die ze vrolijk afwentelen op de consument, terwijl daar geen wettelijke basis voor is.
Voor een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh/jaar gaat het om bedragen van ongeveer 15 euro tot 20 euro per gezin. Te weinig dus om verhaal te zoeken, laat staan naar de rechtbank te stappen als individuele consument.

Welk standpunt neemt de CD&V daar als regeringspartij in ?

Enkele maanden geleden beloofde de regering dan weer om de door de VLD-Sp.a-regering al jarenlang geleden 'onafhankelijke ombudsman Energie' eindelijk aan te stellen maar daar komt blijkbaar niets van en de consumenten die in de regeringsverklaring niet eens ter sprake kwamen, kunnen nergens met hun klachten terecht.
In bijlage zend ik u een kopij van de klacht van de heer Fons Podevijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Yves Goossen
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/


Niet akkoord met eindafrekening.

17 Apr 2008

Aan:
ELECTRABEL
Customers Solutions N.V.
Regentlaan 8
B-1000 BRUSSEL

ONDERWERP: Verbruiksfactuur van 10 Apr 2008
Referte: 1. Klantnummer: 2 150 877 877 - 2. Factuurnummer: 706 960 716 431

Geachte,

Wij hebben met blijheid uw afrekening gevonden, met het goede nieuws dat U ons in de komende dagen 118,02 € zult terug betalen.

Wij hebben tevens met droefheid vastgesteld dat de voorafbetaling van 200 €, die wij tot nu toe maandelijks betaalden , opgetrokken wordt tot 231 € per maand.

Dat klopt NIET, en wel om volgende redenen:

1. Omwille van de besparingspogingen die voornamelijk mijn echtgenote heeft gedaan, heb ik de hele winter kou gehad. NIET voor NIETS, want wij trekken ongeveer 10 € per maand terug. Hoera!!!

2. Ik ben dus bereid in de toekomst nog 190 € in de maand vooraf te betalen en als jullie daar NIET kunnen mee leven, het gewoon bij de 200 € per maand te houden, verder kou te lijden en bij de volgende afrekening het eventuele verschil bij te leggen.

3. De reden waarom ik zo denk is:

Volgens cijfers die ik op uw site vind, was uw Operationele Winst in het jaar 2006 € 2272 Miljoen! Ik wou dat ik daarmee zelf kon pronken!

U baseert zich op de “MOGELIJKE PRIJSEVOLUTIE”. Dat is een VERONDERSTELLING.

Dat ik nu al veel betaal, kou lijdt en dat die “mogelijke prijsevoluties” NIET vaststaan.
Dat is een FEIT!

Daarom weiger ik in te gaan op uw optrekking van mijn maandelijkse voorafbetaling.

Met beleefde groet,

Ondertekend

Magda MEULEMAN en Fons PODEVIJN
Val. de Saedeleerstraat, 21
B-9300 AALST


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
Verander van leverancier in Vlaanderen
Verander van leverancier in Brussel
Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling

09:03 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

09-05-08

Actie '1000 klachten over Electrabel' (59)


large_454001Kan u klaarheid brengen?

Van: Suzanne B
Verzonden: maandag 21 april 2008 4:57:09


Hallo,
mag ik een paar minuutjes van jullie tijd?
Ik ben voor 66% werkonbekwaam   en heb recht op het sociaal tarief ..
Electrabel is al meerdere keren in het nieuws geweest in verband met fouten , en ontevreden klanten...
Ik vermoed dat er ook in mijn faktuur fouten zitten en zou graag door iemand die een klein beetje op de hoogte is  een berekening laten maken .... het heeft echt niet tot in de puntjes perfekt uitgerekend te zijn ... gewoon een globale berekening  van mijn verbruik  ... hieronder mijn meterstanden ...
Electrabel zelf maakt het zo ingewikkeld dat ik het echt niet zie zitten .... door mijn ziekte  ook last van concentratiestoornissen ... en te weing energie en tijd  door de verzorging van mijn chronisch zieke dochter ( terwijl ik zelf ziek ben !!!! )
Hopende dat u bereid  bent even wat tijd uit te trekken om mij hierbij te helpen .... kan me niet verplaatsen  en mijn gehoor is ook aangetast door mijn ziekte , dus bellen is ook uit den boze  !!!!
Hééééééééééééééééél hartelijk bedankt bij voorbaat ,
mvrgrn
Suzanne
Indien u wil stuur ik u mijn " uitgebreid dossier" toe .... heb al vele brieven , emails ( ook via hun site ) aangetekende brieven  verstuurd ...
Sept 2004   meterstand     09675 gas                          

Sept  2007          19241

  ""     """        ""     ""    ""     58606  elec                        

Sept  2007          78328

ZOU U DAT VOOR MIJ HEEL SIMPEL OP PAPIER WILLEN ZETTEN    :

ELEC VAN 2004  TOT MET AUG  2007    ............    kWh     X      ........  / kWh      =     .........    euro

GAS   VAN sEPT  2004 TOT  AUG 2007    ............                X    ............               =    ............   euro
GEREKEND   AAN DE PRIJS VAN HET SOCIAAL TARIEF  WAAR IK RECHT OP HEB .....


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
Verander van leverancier in Vlaanderen
Verander van leverancier in Brussel
Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling

22:00 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Collectieve vorderingen


images-2

Alleen is de consument berooid. We pleiten dan ook voor het principe van de collectieve vorderingen. Help ons door onze petitie voor de overheid te ondertekenen!

Honderden reizigers die vastzitten in het buitenland, duizenden gedupeerde investeerders, prijsverhogingen gerechtvaardigd door betwistbare argumenten: de gevallen waarin een collectieve vordering de consumenten zou kunnen verder helpen, zijn niet gering. Daarom vraagt Test-Aankoop de opname van het principe van de collectieve vordering in Belgisch recht. Zo kunnen benadeelde consumenten zich verenigen waardoor ze betere resultaten zouden kunnen boeken in de rechtzaal. Tot op heden bleven de opeenvolgende regeringen compleet doof voor deze eis. Daarom beslisten we om een tandje bij te steken door een petitie te richten aan de regering. Ze staat voor iedereen open, leden en niet-leden van Test-Aankoop. Als u ze ondertekent, verstevigt u de verdediging van de consument.

Ik eis dat het principe van collectieve vorderingen wordt opgenomen in Belgisch recht.
 
Zoals miljoenen andere consumenten moet ik de prijsstijging van aardgas die Electrabel aankondigde, ondergaan. Toch hebben ze me proberen te bedotten. Ze lieten me ook geloven dat de elektriciteitsprijs concurrentieel was of stabiel bleef in België. En ondertussen verlies ik elke maand enkele tientallen bijkomende euro’s.

Zoals miljoenen andere consumenten word ik razend als ik zie hoe bepaalde tussenpersonen speculeren op de prijs van basisproducten zoals melk, aardappelen of meel, en de mededingingsautoriteiten dit laten gebeuren.

Zoals miljoenen andere consumenten ben ik bedrogen door de advertenties van banken die grote, maar onbestaande winsten beloven. Ik geloofde het, en werd bedot.

Zoals miljoenen andere consumenten stelde ik me vragen over het van de markt halen van bepaalde producten, zoals geneesmiddelen of wagens. Het had op mij betrekking, maar ik verkreeg er nooit een schadeloosstelling voor.

Zoals miljoenen andere consumenten heb ik genoeg van de straffeloosheid die sommige ondernemingen genieten. Ik wil dat daar verandering in komt.

In deze context vraag ik samen met Test-Aankoop aan de huidige regering om zo snel mogelijk een procedure voor collectieve vorderingen te installeren. Zo kunnen alle rechtstreeks betrokken consumenten samen een vordering instellen onder leiding van een consumentenorganisatie. Sneller, doeltreffender en met een schadeloosstelling in het vooruitzicht. De opeenvolgende regeringen deden nooit iets om deze toegang tot het gerecht mogelijk te maken.

http://quask.euroconsumers.org/FormServer/petitie_collect...

21:00 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Actie '1000 klachten over Electrabel' (58)


large_454001 Que puis-je faire?

Van: (postmaster)
Verzonden: woensdag 9 april 2008
Aan:  famille Abbeloos


Chère Madame,

En résumé, vous avez téléphoné à Electrabel,  votre fournisseur en énergie, pour leur demander combien de temps il prévoyait pour remédier à l’accident qui avait privé tout votre quartier d’électricité.

Electrabel vous a alors envoyé un technicien de Sibelga, le distributeur d’énergie dont il est client, pour remédier à son défaut de service, puisque la distribution n’était plus effectuée.

Sibelga vous a facturé le déplacement de ce technicien et Electrabel n’a pas répondu à votre courrier recommandé.

En conclusion, les deux compagnies vous renvoient la responsabilité de la panne, et vous demande d’en payer les frais.

Par ailleurs, le site Internet de Sibelga ne fait pas état d’offre de service de dépannage, mais de :

  1. Modification ou suppression de compteur ou un raccordement existant ;
  2. De placement de nouveau compteur ou raccordement ;
  3. D’étude d’orientation avant la réalisation des travaux, les frais liés à cette étude en matière d’électricité devant être payés avant de la recevoir.

Sauf erreur, vous n’avez pas demandé pareil service à Electrabel et Sibelga ne devrait pas vous facturer un déplacement, pour un service qu’il ne fourni pas au client final, mais à Electrabel.

Au cas où les difficultés de communication avec ces compagnies persisteraient, vous mettant en demeure de payer une facture pour des services que vous contestez avoir demandé, il pourrait vous être utile de consulter un avocat, dont les frais peuvent être réclamés à la partie perdante. Cet avocat pourrait étudier l’éventualité de faux en écriture dans cette facture, et dont les éléments constitutifs sont les suivants :

  1. ALTERATION DE LA VERITE...  Le faux en écriture est un "mensonge par écrit". On vise tant l'altération d'un écrit vrai que la fabrication de toute pièce d'un écrit faux.
  2. DANS UN ECRIT...  Le faux en écriture doit forcément être écrit. Le faux en écriture public doit l’être dans un écrit « authentique et public », comme le sont les actes notariés. Il en est de même pour les actes administratifs, par exemple les actes que le bourgmestre pose en tant qu'officier public qui constituent les écritures authentiques et publiques protégées par la loi pénale.
  3. PAR UN DES MODES ENUMERES DANS LA LOI... Le faux en écriture se réalise par fausse signature, par altération de celle-ci ou de l'acte lui-même, par supposition de personnes, par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics depuis leur confection ou clôture.
  4. SUSCEPTIBLE DE CAUSER UN PREJUDICE...  Le faux n'existe que si l'altération de la vérité cause un préjudice. Il y aura préjudice lorsque le faux lèse par exemple les intérêts pécuniaires.
  5. REALISE AVEC INTENTION FRAUDULEUSE OU INTENTION DE NUIRE...  Il s'agit de l'intention de se procurer à soi-même ou à autrui un profit ou un avantage illicite qui n'aurait pas été obtenu si la vérité ou l'intégralité de l'écrit avait été respectée.

Bien à vous,

Jacqueline de Croÿ

----- Original Message -----
Sent: Monday, April 07, 2008 2:33 PM
Subject: Mise en demeure pour facturation de déplacement inutile non demandé! Que puis-je faire?

Bonjour,
Je me permets de m'adresser à vous concernant un souci de facturation avec electrabel. Vous trouverez dans le courrier ci-joint l'explication de la situation et je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile.
Merci d'avance de m'informer de la démarche que je peux suivre!
Bien à vous,
Mme Nicole Van Rumst
Clos des Peupliers,114
1200  Bruxelles


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd. Bron: PVDA-nieuws

-----------------

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
Verander van leverancier in Vlaanderen
Verander van leverancier in Brussel
Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling

20:28 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-05-08

Actie '1000 klachten over Electrabel' (57)


large_454001

Van: Ricky
Verzonden: zaterdag 19 april 2008
Dan doe ik vanaf nu 17 dagen daarna m'n betaling.
Deze mail houd ik als bewijs dat dat allemaal mag.

------------------------------

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: EH-EBL-AN-REPLY@electrabel.com [mailto:EH-EBL-AN-REPLY@electrabel.com]
Verzonden: zaterdag 19 april 2008 11:32
Aan: ricky.v.d

Geachte heer Van Dijck

Alvast bedankt voor uw bericht.

Zowel voor de betaling van facturen als voor een terugbetaling van een tegoed, wordt een periode van 18 kalenderdagen, na opmaak van de factuur, voorzien. Onze terugbetaling van 683,58 euro gebeurde binnen deze termijn.

Wij danken u voor uw bezoek aan onze website en zijn steeds ter beschikking voor bijkomende inlichtingen.

Met vriendelijke groeten

Hedwig Curvers
Klantenadviseur

------------------------------

On April 9, 2008 at 11:32 AM, "Ricky" wrote:

En waar zijn de verwijlkosten ?
Jullie hebben 10 dagen te laat betaald en jullie moeten mij verwijlkosten betalen.

------------------------------

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: EH-EBL-AN-REPLY@electrabel.com
[mailto:EH-EBL-AN-REPLY@electrabel.com]
Verzonden: woensdag 9 april 2008 11:52
Aan: ricky.v.d

"Wanneer u een antwoord geeft op deze mail, gelieve dan het onderwerp (Subject) niet te veranderen. Doet u dat wel, dan is alle verdere opvolging onmogelijk."

"When answering this e-mail, please don't change the subject, because that would make later follow-up impossible."

"Quand vous répondez à ce mail, veuillez ne pas modifier le sujet (Subject), car cela rendrait tout suivi ultérieur impossible."

Uw vraag over terugbetaling

Geachte heer Van Dyck

Wij hebben uw tegoed, ter waarde van 683,58 euro, op 2 april 2008 teruggestort naar uw rekening, nummer 063-1022865-35.

Heeft u nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren.

Met beleefde groeten

Heidi Kino
Klantenadviseur

------------------------------

On April 2, 2008 at 8:44 AM, "Ricky" wrote:

Als jullie deze opdracht hadden gegeven dan had dit geld, MIJN geld gisteren op de bank gestaan.
Vandaag nog altijd niks.
Rotzakken

------------------------------

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: EH-EBL-AN-REPLY@electrabel.com
Verzonden: maandag 31 maart 2008 15:03
Aan: ricky.v.d

"Wanneer u een antwoord geeft op deze mail, gelieve dan het onderwerp (Subject) niet te veranderen. Doet u dat wel, dan is alle verdere opvolging onmogelijk."

"When answering this e-mail, please don't change the subject, because that would make later follow-up impossible."

"Quand vous répondez ce mail, veuillez ne pas modifier le sujet (Subject), car cela rendrait tout suivi ult rieur impossible."

Geachte heer Van Dyck

Alvast bedankt voor uw bericht.

Wij hebben reeds de opdracht gegeven aan onze financiële instelling om de terugbetaling uit te voeren.

De terugstorting wordt voorzien op rekeningnummer 063-1022865-35.

Wij danken u voor uw bezoek aan de website en zijn steeds ter beschikking voor bijkomende inlichtingen.

Met vriendelijke groeten

Joachim Hermans
Klantenadviseur

------------------------------

On March 28, 2008 at 10:02 AM, ricky.v.d wrote:

U wilt een klacht formuleren over mijn factuur, een betaling of terugbetaling.
VOOR 25 MAART moest ik mijn terugbetaling ontvangen van 700.
Waarom staat die niet op mijn rekening ?
Jullie zijn op enkele manier te bereiken, niet via de telefoon, niet via het internet en ook niet via jullie loket.
Bedankt voor jullie amateurwerk.
GELIEVE ONMIDDELIJK MIJN GELD TE STORTEN, MET VERWIJLKOSTEN. De domiciliering heb ik vernietigd, het contract wordt beeindigd,Ik heb genoeg van jullie onbestaande service.


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
Verander van leverancier in Vlaanderen
Verander van leverancier in Brussel
Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling

22:30 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

26-04-08

Electrabel fait exploser les factures


'Electrabel a calculé ces nouvelles factures intermédiaires sur base du cumul de deux années et non d'une seule'

ID1008712_08_hansen_124514_00EFMH_0.JPGLe CPAS d'Houffalize a mis le doigt sur une grosse entourloupe: les factures de régularisation signées par Electrabel sont irrégulières. C'est à la suite de la réception d'une facture de régularisation de 3.000 euros - à payer dans les quinze jours - pour un seul appartement que le CPAS a fait cette découverte.

Pour combler l'oubli de régularisation de 2006 qui n'avait pas été réclamé à certains de ses clients en 2007, Electrabel leur a facturé les deux années en 2008. Les clients d'Electrabel trouvaient ainsi des montants beaucoup plus élevés sur leurs factures.

Le problème ne concerne que les consommateurs qui n'ont pas reçu de facture de régularisation en 2007 pour l'année 2006.

Or, selon la loi, il y a prescription pour l'année 2006, le délai de facturation des marchands à des non-commerçants étant limité à un an. De plus, Electrabel a calculé ces nouvelles factures intermédiaires sur base du cumul de deux années et non d'une seule. Ceci engendre une augmentation importante des factures intermédiaires. Par exemple, les factures intermédiaires d’un particulier sont passées de 23 à 132 euros.

Interrogé, Electrabel invoque de simples erreurs mais les cas ne semblent pas si isolés. Une dizaine de personnes se sont déjà adressées au service de médiation de dettes du CPAS d'Houffalize après avoir reçu des factures de régularisation allant de 2.000 à 3.000 euros.

Une information à lire ce samedi dans Vers L'Avenir.

sam 26 avr 2008

Electrabel fait exploser les factures
video filmpje ElectraBrol te bekijken
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/

19:16 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

25-04-08

Energie - Consumentenbescherming - Senator Schelfhout (CD&V)


SCHELFHOUT1-els2Dossier Energie - Consumentenbescherming
Van: Yves Goossen (yves_goossen@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 25 april 2008 11:04:15
Aan: schelfhout@senators.senate.be
CC: tony.vanparys@dekamer.be; fractie.cdenv@vlaamsparlement.be

Geachte Mevrouw Schelfhout,

Betreft: Dossier Energie - Consumentenbescherming

Ik las dat de verbruikersorganisatie Test-Aankoop zeven energieleveranciers in gebreke heeft gesteld voor het doorrekenen van de Eliataks aan de consumenten. De Vlaamse regering had de zogenaamde Eliaheffing met ingang van 1 januari 2008 afgeschaft maar de netbeheerders blijven de heffing aanrekenen aan de energieleveranciers, die ze vrolijk afwentelen op de consument, terwijl daar geen wettelijke basis voor is.
Voor een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh/jaar gaat het om bedragen van ongeveer 15 euro tot 20 euro per gezin. Te weinig dus om verhaal te zoeken, laat staan naar de rechtbank te stappen als individuele consument.

Welk standpunt neemt de CD&V daar als regeringspartij in ?

Enkele maanden geleden beloofde de regering dan weer om de door de VLD-Sp.a-regering al jarenlang geleden 'onafhankelijke ombudsman Energie' eindelijk aan te stellen maar daar komt blijkbaar niets van en de consumenten die in de regeringsverklaring niet eens ter sprake kwamen, kunnen nergens met hun klachten terecht.
In bijlage zend ik u een kopij van de klacht van de heer Fons Podevijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Yves Goossen
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
Verander van leverancier in Vlaanderen
Verander van leverancier in Brussel
Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling

13:20 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Actie '1000 klachten over Electrabel' (56)


large_454001Niet akkoord met eindafrekening.
Van: Fons PODEVIJN
Verzonden: woensdag 16 april 2008 19:39:13
Aan: Yves_Goossen@hotmail.com

Geachte Heer Goossen,

Gelieve nota te nemen van dit voorstel. Ik kon namelijk via mail ELECTRABEL NIET bereiken. Ik ga ervan uit dat uw diensten gratis zijn. Zoniet mag u deze mail als nietig beschouwen.

Hartelijke dank.

--------------

17 Apr 2008

Alfons PODEVIJN
Val. De Saedeleerstraat, 21
B-9300 AALST

Aan:
ELECTRABEL
Customers Solutions N.V.
Regentlaan 8
B-1000 BRUSSEL

ONDERWERP: Verbruiksfactuur van 10 Apr 2008
Referte: 1. Klantnummer: 2 150 877 877 - 2. Factuurnummer: 706 960 716 431

Geachte,

Wij hebben met blijheid uw afrekening gevonden, met het goede nieuws dat U ons in de komende dagen 118,02 € zult terug betalen.

Wij hebben tevens met droefheid vastgesteld dat de voorafbetaling van 200 €, die wij tot nu toe maandelijks betaalden , opgetrokken wordt tot 231 € per maand.

Dat klopt NIET, en wel om volgende redenen:

1. Omwille van de besparingspogingen die voornamelijk mijn echtgenote heeft gedaan, heb ik de hele winter kou gehad. NIET voor NIETS, want wij trekken ongeveer 10 € per maand terug. Hoera!!!

2. Ik ben dus bereid in de toekomst nog 190 € in de maand vooraf te betalen en als jullie daar NIET kunnen mee leven, het gewoon bij de 200 € per maand te houden, verder kou te lijden en bij de volgende afrekening het eventuele verschil bij te leggen.

3. De reden waarom ik zo denk is:

Volgens cijfers die ik op uw site vind, was uw Operationele Winst in het jaar 2006 € 2272 Miljoen! Ik wou dat ik daarmee zelf kon pronken!

U baseert zich op de “MOGELIJKE PRIJSEVOLUTIE”. Dat is een VERONDERSTELLING.

Dat ik nu al veel betaal, kou lijdt en dat die “mogelijke prijsevoluties” NIET vaststaan . Dat is een FEIT!

Daarom weiger ik in te gaan op uw optrekking van mijn maandelijkse voorafbetaling.

Met beleefde groet,

Ondertekend

Magda MEULEMAN en Fons PODEVIJN
Val. de Saedeleerstraat, 21
B-9300 AALST


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
Verander van leverancier in Vlaanderen
Verander van leverancier in Brussel
Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling

12:39 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Test-Aankoop stelt zeven energieleveranciers in gebreke


large_456535De verbruikersorganisatie Test-Aankoop stelt zeven energieleveranciers in gebreke voor het doorrekenen van de Eliataks aan de consumenten. Dat heeft de organisatie vrijdag gemeld.
"De Vlaamse regering heeft de Eliaheffing afgeschaft met ingang van 1 januari 2008. Toch blijven de netbeheerders de heffing aanrekenen aan de energieleveranciers, die ze vrolijk afwentelen op de consument, terwijl daar geen wettelijke basis voor is", luidt het in een persbericht. Voor een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh/jaar gaat het om bedragen van ongeveer 15 euro tot 20 euro per gezin. "Te weinig dus om verhaal te zoeken, laat staan naar de rechtbank te stappen als individuele consument", klinkt het. Test-Aankoop stuurt daarom vrijdag een ingebrekestelling naar de zeven energieleveranciers die de Eliaheffing nog hanteren. (DWM)(Belga)


Reageer

Normaal gezien zou de regering moeten optreden maar gezien die van de energieleveranciers profiteert, laat ze dergelijke oplichtingspraktijken toe.

Ook bij Electrabel wordt er systematisch fraude toegepast zonder dat de regering, die al jaren geleden een onafhankelijke ombudsman Energie beloofde, optreedt.

De mensen worden individueel uitgebuit. Het gaat hem telkens om bedragen van 100 of 200 Euro. De consument staat machteloos en wordt door deze regering die in haar regeringsverklaring geen woord aan de bescherming van de consument besteedde, in de steek gelaten.

Voor meer informatie: http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/

Skynet, vrijdag 25 april 2008


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
Verander van leverancier in Vlaanderen
Verander van leverancier in Brussel
Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling

12:18 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

18-04-08

Actie '1000 klachten over Electrabel' (55)


large_454001Klacht tegen electrabel
Van: maurice pieck
Verzonden: donderdag 28 februari 2008 18:22:22
Aan: Yves_Goossen@hotmail.com

In januari kreeg ik mijn factuur toegestuurd om te betalen voor 15 februari, voor een te factureren bedrag van 1094,69€ en dit voor de periode van 27/10/2007 tot 26/01/2008 dus voor amper drie maanden. Daar ik voor november en december reeds betaald had, werd er terug 114,00€ afgetrokken wat neerkwam op een te betalen bedrag van 980,69€. Ook werd mijn nieuw tussentijds bedrag opgetrokken van 51€ per maand naar 417,00€ per maand. Dit zou dus betekenen dat ik voor 2008 een totaal zou moeten betalen van 5984,69 € ! Wij zijn nog met zijn twee en hebben de laatste jaren een gemiddeld gebruik van +/- 700€ per jaar. Dit komt er op neer dat ik in 2008 een bedrag van 5284,69€ teveel zou moeten betalen. ik heb dan eens gebeld naar die wlvn en kreeg een antwoord dat dit normaal was. Na wat aandringen van mij om dit toch recht te zetten werd mij geantwoord dat zij hun manier van factureren voor mij niet zouden veranderen. Ik heb dan maar een aangetekend schijven verstuurd om te melden dat ik hiermee niet akkoord ga. ik heb nog steeds niet betaald en wacht op een antwoord. Ik weet wel zeker dat ik bij de volgende vervaldag van mijn contract van leverancier verander. Volgens mij zitten diegenen die daar de facturen maken ergens aan waarvan ik hier de naam niet kan noemen maar het begint met een D. Ik hoop dat er na al die klachten toch iemand wakker wordt.


From: Yves Goossen [mailto:yves_goossen@hotmail.com]
Sent: Sun 2/03/2008 16:21
To: schelfhout@senators.senate.be
Cc: tony.van.parys@skynet.be; Marleen Temmerman; guy.swennen@skynet.be
Subject: Klachten energiefacturen Electrabel

Senator Schelfhout

Geachte Mevrouw Schelfhout,

De klachten over facturen met Electrabel blijven binnenstromen zonder dat er door de overheid op een controlerende manier wordt opgetreden.
In bijlage zend ik u een klacht van De Heer Maurice Pieck.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Yves Goossen
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/


Foutieve berekening factuur Electrabel

Van: Bart Ryckaert
Verzonden: zondag 9 maart 2008 20:06:36
Aan: Yves_Goossen@hotmail.com

Geachte Mr Goossen,

Naar aanleiding van mijn verbruiksfactuur van oktober'07 heb ik vastgesteld dat de gebruikte meterstanden van de voorbije 2 jaar niet juist waren. De fout heb ik ontdekt door het hoge bedrag (404€) dat ik nog eens moest bijbetalen op de reeds betaalde tussentijdse bedragen en ook mede dankzij de grafische voorstelling die ze nu aanhet factuur toevoegen. Dit werd in oktober onmiddellijk doorgegeven aan de klantendienst, samen met de juiste meterstanden. Volgens de persoon van Electrabel was een onmiddelljke controle van de meter niet nodig en ging ik snel een nieuwe afrekening ontvangen. Deze persoon heeft toen het verschuldige bedrag + het verhoogde tussenstijdse bedrag gecancelled in haar "systeem" en een nieuwe afrekening aangevraagd met de juiste meterstanden. We zijn ondertussen 5 maand (en verschillende telefoons) verder en ik heb nog steeds geen nieuwe afrekening ontvangen.
Ik heb nu mijn maandelijkse domiciliering stop gezet, aangezien ik niet langer foutieve facturen wens te betalen. Door het lezen van uw blog heb ik ook beseft dat ik deze week nog een aangetekende brief moet versturen. Ik bezorg u een kopie van zodra dit is gebeurd. Heeft u nog ander advies om deze klacht zo snel mogelijk behandeld tezien?
Wanneer men als individu zijn facturen niet tijdig betaald, wordt men onmiddellijk bedreigd met boetes en deurwaarders. Wanneer Electrabel iemand geld verschuldigd is, is het blijkbaar wel mogelijk om dit maanden te rekken zonder gevolg? Ik veronderstel niet dat ik interesten kan vragen?

Nog veel succes met uw schitterend initiatief!

Met vriendelijke groeten,
Bart Ryckaert


From: temmerman@senators.senate.be
To: yves_goossen@hotmail.com
CC: peeters@s-p-a-spirit.polgroups.senate.be
Subject: Re: Klachten energiefacturen Electrabel
Date: Mon, 10 Mar 2008 10:49:18 +0100

Geachte heer Goosen,

Als sp.a zijn wij al lang vragende partij voor het oprichten van een ombudsdienst die klachten over facturen van energieleveranciers aanpakt. Onder Minister Verwilgen kwam dit nooit tot stand, maar Minister Magnette heeft intussen aangekondigd dat deze ombudsdienst er op korte termijn zal komen.

Jammer genoeg kan ik niet concreet ingaan op de case van de heer Pieck die u aan u mail toevoegde vanwege een probleem met het cijfermateriaal. Wel wil ik u graag helpen met wat algemene informatie rond dergelijke klachten:

- Bij twijfels over de correctheid van uw factuur kan u klacht indienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie. Een klachtenformulier staat op http://economie.fgov.be/protection_consumer/complaints/form_complaint_consumer_nl.doc. Elke klacht moet schriftelijk ingediend worden bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling:
Per e-mail naar eco.inspec.fo@economie.fgov.be
Per fax naar (02) 277 54 52
Per brief naar Algemene Directie Controle en Bemiddeling, WTC III, Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel

- Indien de service bij Electrabel Consumers Solution (ECS) niet naar wens is, of de aangerekende voorschotfactuur te hoog worden geschat, is het steeds mogelijk om van leverancier te veranderen.
Een vergelijking van de leveranciers in Vlaanderen staat op de website van de VREG (www.vreg.be) en een vergelijking van de leveranciers in Brussel vindt u op www.brugel.be.

Het is zo dat leveranciers vrij zijn hun voorschot te bepalen. Wel zijn ze verplicht om op elke aanvraag tot wijziging in te gaan.
Deze wordt best gemotiveerd, bijvoorbeeld wegens een wijziging in de gezinssituatie, isolatie van het huis, investeringen in de verwarmingsisolatie, door een te hoog voorschot te hebben betaald het voorgaande jaar, enz. De leverancier is verplicht een antwoord te bezorgen waarin een eventuele weigering wordt gemotiveerd maar is niet verplicht het bedrag aan te passen.

Met vriendelijke groet,

Senator Marleen Temmerman
Voorzitter van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Paleis der Natie
HVP 3206
Natieplein 1
1009 Brussel
02/501.77.46
0473/193585


On 10-mrt-08, at 19:10, Yves Goossen wrote:

Senator Temmerman (Sp.a)

Geachte Mevrouw Temmerman,

Betreft: klachten energiefacturen Electrabel

In bijlage zend ik U nog een copie van de klacht van de heer Bart Ryckaert.

Zoals hij terecht opmerkt, wordt men onmiddellijk bedreigd als men Electrabel niet betaald terwijl men als consument die 400 Euro te veel betaald heeft, na 5 maanden nog altijd op zijn geld moet wachten.
De heer Ryckaert kan natuurlijk een klacht indienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, zoals U voorstelt, maar daarmee is hij niet direct geholpen.
De heer Ryckaert wil, zoals die duizenden andere slachtoffers, op de eerste plaats zijn geld (met eventuele interest) terugzien zonder dat hij eerst 5000 Euro aan advocaten moet betalen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Yves Goossen
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/


Re: Klachten energiefacturen Electrabel - vervolg
Van: Bart Ryckaert
Verzonden: dinsdag 15 april 2008 20:12:13
Aan: Yves Goossen (yves_goossen@hotmail.com)
CC: temmerman@senators.senate.be; eco.inspec.fo@economie.fgov.be; tony.van.parys@skynet.be;guy.swennen@skynet.be

Beste Dhr. Goossen,

Hierbij stuur ik u een update ivm mijn klacht tegen Electrabel.

We zijn nu ondertussen weer een maand verder en de situatie is nog steeds niet opgelost. Zelfs na een aangetekend schrijven, heb ik nog verschillende herinneringen gekregen voor het openstaande bedrag. Na telefonisch contact werd mij steeds gezegd dat het per vergissing werd opgestuurd en dat ik een nieuwe juiste afrekening ging ontvangen.
Vorige week werd mij dan gemeld dat de door mij doorgegeven meterstanden niet werden aanvaard door Eandis. Bij mijn eerste telefonisch contact in oktober had ik zelf voorgesteld dat het misschien beter was dat iemand van Eandis zou langskomen, maar dat was allemaal niet nodig.
Een persoon van Eandis kan langskomen 's morgens of 's middags. Een exact tijdstip kunnen ze niet geven, wat dus wil zeggen dat ik een halve dag vrijaf moet nemen en wat mij dus als zelfstandige nog geld kost ook! Volgens de werknemer van Electrabel zijn ze bij Eandis niet zo klantvriendelijk!!??? Ik ben is benieuwd hoe lang het gaat duren alvorens ik een nieuwe afrekening krijg nadat Eandis is gepasseerd.
Ik had voorgesteld om al een foto door te sturen van de meter, zodat de zaken ondertussen kunnen afgehandeld worden, maar dat snapten ze blijkbaar niet zo goed.

Het meest ergerlijke is de communicatie met Electrabel! Ik denk dat ik ondertussen al 5 verschillende mensen heb gesproken of gemaild voor hetzelfde probleem.
Rechstreeks emailen of bellen gaat niet en een constructieve afhandeling van het probleem is dus ook niet mogelijk. Hun interne communicatie moet ook een ramp zijn want ook al meld ik mijn probleem 10x (incl. aangetekend schrijven), ik blijf herinneringen krijgen van hun facturatie dienst.

En dan nu het toppunt van deze klucht! Vandaag ontving ik een nieuwe afrekening, dit is dezelfde als degene die ik op 04/10/07 ontving met de voorbije 5 maand toegevoegd en nog steeds met de verkeerde meterstanden! (Eandis moet nog langskomen). Conclusie al mijn telefoons, emails en aangetekend schrijven hebben niets opgeleverd en ik word gewoon uitgelachen door Electrabel!
Het ergste van al is dat de berekeningen anders zijn dan op het initieel factuur, waardoor Electrabel nog maar is hun onkunde in de verf zet. bvb Aardgas factuur oktober (04/10/06-03/10/07) = 483€ - Aardgas factuur april (04/10/06-30/03/08) = 969€

Als zelfstandige weet ik zeer goed dat service en kwaliteit zeer belangrijk zijn om een firma draaiende te houden. Firma's als Electrabel kunnen blijkbaar zelfs winsten blijven genereren met 5000 klachten op jaarbasis??!!!

Met vriendelijke groeten,
Bart Ryckaert


Geachte Heer Ryckaert,
Beste Bart,

Je schrijven wordt gepubliceerd.

Heb je zelf al klacht ingediend bij eco.inspec.fo@economie.fgov.be ?

Schrijf ook eens naar de parlementsleden en laat weten wat hun reactie is.

Met hoe meer mensen we schrijven, hoe beter !

Mvg,

Yves


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
Verander van leverancier in Vlaanderen
Verander van leverancier in Brussel
Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling

11:02 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

15-04-08

Actie '1000 klachten over Electrabel' (54)


large_454001Electrabel bills - I do not understand anything anymore
Van: Conny Neuner
Verzonden: zaterdag 12 april 2008 10:24:41
Aan: yves_goossen@hotmail.com
CC: plaintes.complaints@droitfondamental.eu

Dear Mrs/Mr Goossen,

I am writing you because I do not know what to do with Electrabel and their bills anymore.I do not understand the bills they are sending, they ask me to pay double for the final bill concerning my place I've lived before. They are claiming I would not have given them myfinal meters that's why they base their bill on average consumptions... it is all not true and they never answer my emails or my 'aangetekende briefen' but just continue sending me their 'herinneringen' to pay bills I do not understand and I do not consider as correct.

Sorry, I hope it is ok for you that I write in English (it is easier for me to express myself),I can try it in Nederlands as well if it is more convenient for you.

Can you help me? How would the procedure be?

Thank you very much in advance.

Kind regards,

Cornelia Neuner


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
Verander van leverancier in Vlaanderen
Verander van leverancier in Brussel
Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling

22:05 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Actie '1000 klachten over Electrabel' (53)


large_454001From: nele.verfaillie
To: Yves_Goossen@hotmail.com
Subject: Klacht electrabel
Date: Thu, 10 Apr 2008 21:35:11 +0200

Hallo,

Ik was net zoals Sofie Desmet op zoek naar een ombudsdienst voor energiefacturen en kwam ook bij jou terecht.

Ik zit met een dubbel probleem:ten eerste mijn facturen en ten tweede electriciteitsopstoten waardoor apparaten kapot raken.

Het eerste probleem stelde ik vast in November 2007 ( ik kreeg sedert maar 2007 geen facturen meer voor electriciteit en gas) toen ik naar electrabel belde bleek dat ze zonder mijn toestemming mijn facturen stopgezet hadden.
Dus ik was nergens meer aangesloten maar kreeg toch gas en electriciteit.
Ze gaven toe dat het hun fout was maar zouden alles herberekenen en een factuur zenden.
Die bleek 529,12 euro te bedragen en ze zouden het via een afbetalingsplan goedmaken.
Dus ik moest iedere maand 44.09 euro afbetalen, dat vond ik al redelijk dan zouden we toch weer met een schone lei kunnen beginnen ( tenminste dat dacht ik !!!!).

Wat blijkt nu vandaag 10 april 2008 dat ik een afrekening moet betalen van 1469,88 euro. Dat vond ik wel heel veel en besloot deze avond te bellen. Ik kreeg als antwoord dat ze terug in de fout waren gegaan, ze hadden bij mijn afbetaling de maanden van maart 2007 tot November 2007 , de gewone betalingen niet bijgerekend.

Dus moeten wij deze achterstal nu nogmaals bij betalen.

Dubbele fout!!!!
Eerste keer sluiten ze facturen af en nu blijkt nogmaals een foute berekening!!Schadevergoeding welnee juffrouw , betalen moet je!!

Electrabel maakt een fout , klant betaalt!!

Zo gaat dat met grote firma's!!
Ze zijn toch terug nog een klant kwijt vrees ik.

Wat doe je eraan?

Tweede probleem is dat wij hier nu en dan een grote opstoot van teveel electriciteit hebben.
We hebben al meerdere malen electrabel gecontacteerd en hebben onze schade aangegeven,maar schadevergoeding is nog nooit uit de bus gekomen.

Probleem ligt niet bij hen? Bij wie wel dan ?
Ze kunnen het altijd van hun rug schuiven en de consument moet ervoor opdraaien.
We hebben hier in de straat al heel veel klachten genoteerd en doorgemaild en vangen altijd bot!!!
vriendelijke gasten daar bij electrabel ( juffrouw trekt uw plan, op een tv meer of minder gaat niet komen zeker).
Wij hebben bijna iedere dag lampen dat daardoor kapot gaan, hebben nu uit eigen zak dimmer betaald zodat wanneer electriciteit te fel gaat we die kunnen dimmen.
Nieuwe babyfoon aangekocht, nieuwe microgolfoven, nieuwe tv, nieuwe filter van aquarium...
Waar gaat dit eindigen misschien als onze huizen eens afbranden door kortsluiting misschien?
Kunnen ook niet ten rade gaan bij brandverzekering zitten daar met franchises.

Nu wij weten zeker dat electrabel aan het achteruitgaan is en zeker geen enkele klant wil helpen, eigen zak telt daar!!!!

Ik hoop dat je mij kunt verderhelpen.

Alvast bedankt,

Verfaillie Nele

------------------

Geachte Mevrouw Verfaillie,
Beste Nele,

We plaatsten je klacht op onze blog en sturen ze door naar enkele parlementsleden.

Heb je zelf al klacht ingediend bij de inspectie ?

Blijven schrijven en protesteren !

Denk er ook eens aan om van energieleverancier te veranderen.

met vriendelijke groet,

Yves


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
Verander van leverancier in Vlaanderen
Verander van leverancier in Brussel
Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling

21:50 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

08-04-08

Actie '1000 klachten over Electrabel' (52)


large_454001Van: Willy WAUTERS
Verzonden: maandag 7 april 2008 21:12:27
Aan: Yves_Goossen@hotmail.com
Bijlage: ELECTRABE...doc (45,7 KB), ELECTRABE...doc (26,7 KB), ELECTRABE...doc (27,7 KB)

Geachte, Ik stuur u in bijlage ter info de (aangetekende) briefwisseling die ik gevoerd heb met Electrabel.
Vooral mijn brief van heden 7 april is het meest gedocumenteerd en zal u een goed kijkvenster geven over wat ik op zijn minst gezegd onfrisse praktijken vind van Electrabel.

Ik breng u dit onder de aandacht omdat ik onlangs uw website heb leren waarderen. Verder ook omdat ik mij, net als zovele andere consumenten, gegijzeld voel door het machtsmisbruik van deze energiegigant, die er een bijzondere manier van debiteurenadministratie op na houdt, waarin de klant die een standpunt wil afdwingen,gewoon verder in het ongewisse wordt gehouden, maar wel voortdurend de dreiging van een begrenzer boven het hoofd hangt.
Ik bemerk ook dat men zich contractueel beslissingen toeëigent, die ik eerder van een Vrederechter zou verwachten, waardoor men ook nog eens eigengereid optreedt.

Ik dank u alvast voor uw aandacht!

Vriendelijke groet.

Willy Wauters
Fortenstraat 91
9250 WAASMUNSTER
tel.: 052.47.66.46


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
Verander van leverancier in Vlaanderen
Verander van leverancier in Brussel
Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling

13:28 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Actie '1000 klachten over Electrabel' (51)


large_454001Van: Sofie De Smet
Verzonden: vrijdag 4 april 2008 12:21:18
Aan: yves_goossen@hotmail.com

Hallo,

Ik ben ten einde raad en heb op het internet gezocht achter een soort 'ombudsdienst' voor energie maar nergens niet te vinden (schrik om te veel klachten te hebben?) dus ik kwam bij jou terecht.
Ik weet niet of jij mij kan helpen of iemand weet die mij kan helpen maar het probleem is het volgende ; ik woon sinds 01/12/2006 op een nieuw adres en probeer vanaf dan voor uitsluitend gas een tussentijdse factuur te bekomen (zonder resultaat) en vanaf 01/09/2007 kreeg ik dan plots een factuur, ik was blij en opgelucht maar blijkt nu verkeerde factuur te zijn en ik heb dus een verkeerd verbruik betaald, zij gaan dit nu terugbetalen en ik zal 'wel eens' (wanneer kunnen ze niet zeggen) een afrekening krijgen (hoeveel weten ze ook niet) van 1,5 jaar (!!!) dat ik nu achtersta (ze gaan mij de betalingen van het verkeerde verbruiksadres terugbetalen).
Omdat zij in fout zijn zeggen ze wel dat ik geen 'schrik' moet hebben want dat ik wel een 'afbetalingsplan zal krijgen' (zijn ze niet VERPLICHT iemand een afbetalingsplan te geven???).
In alle geval ; ik heb juist gedaan met een afbetalingsplan omdat bij mijn vorige verhuis ook al dingen foutgelopen zijn en ik zit al bijna weer met een nieuw, kan ik hier echt niets aan doen?
Ik zou dus echt wel een schadevergoeding willen bekomen voor alle mails (die ik nog heb) waarop ik geen reactie kreeg, de mails waarop ik wél reactie kreeg, alle telefoons die ik gedaan heb, gewoon ALLE moeite die ik er ingestoken heb om dan nu NOG niet zeker te zijn dat het wel in orde is (na 1.5jaar begin je wel te twijfelen als ze voor de zoveelste keer zeggen dat het in orde is).
Daarjuist heb ik zojuist een uur met hen gebeld ; het mooiste voorbeeld, ze schakelen je door naar een andere dienst en je komt weer op het begin terecht (waar je de opties moet geven voor wat je belt; factuur,verhuis,...)

Ik hoop dat jij mij kunt verderhelpen.

Alvast bedankt,
Sofie De Smet


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
Verander van leverancier in Vlaanderen
Verander van leverancier in Brussel
Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling

12:52 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

01-04-08

Actie '1000 klachten over Electrabel' (50)


large_454001Van: Ricky
Verzonden: maandag 31 maart 2008 8:10:07
Aan: Yves_Goossen@hotmail.com

Geachte,

Heden heb ik een probleem bij electrabel, deze dienen mij een terugbetaling te doen van bijna 700€.
Dit volgens hun eigen melding voor 25 maart, tot op heden niet gestort.
Hun klantendienst meldt me dat ik maar geduld moet hebben.
Onderstaand is mijn brief aan hun klantendienst.
Tevens wil ik hierbij vermelden dat ze dreigen met hun contract.
Met andere woorden als er een contract is dan hebben zijzelf geen verplichtingen meer.

Mvg
Van Dyck

---------------------

Klantnr:2151445605 Deurne, 31 Maart 2008

Geachte,

Heden om U mijn ontvredenheid van electrabel te melden.

Op mijn jaarlijkse afrekening gezien mijn verbruik is gezakt krijg ik het bedrag van 683,58€ terug, een aanzienlijk bedrag, dit bedrag zou volgens uw schriftelijke kennisgeving VOOR 25 Maart 2008 terug gestort worden. DIT JAAR.
Tot op heden is dit niet gebeurd, kunt U mij hier een verklaring voor geven.

Uw klantendienst vermeldt me dat ik maar geduld moet hebben, vind U dat normaal?
Als ik een rekening van Electrabel krijg mag ik dan betalen wanneer het mij uitkomt?
U BENT VERPLICHT OM MIJ DEZE BETALING VOOR DATUM TE STORTEN.
Hoeveel verwijlkosten gaat U mij betalen, zelfde tarief als U aan uw klanten rekent ?
Tevens ga ik informeren om bij electrabel weg te gaan want deze situatie kan niet.

U praat over het contract, volgens de wet heeft U ook verplichtingen die U mij moet nakomen en de terugbetaling op tijd te doen, wat U ook nalaat, wordt dit deze week terugbetaald, daar neem ik geen genoegen mee terugbetaling VOOR 25 MAART DIT JAAR.
En uw contract is niks waard als u uw verplichtingen ook niet nakomt.

Tevens wil ik hierbij vermelden dat uw klantendienst te wensen over laat.
Locaal bureel onverwachts gesloten, via mail niet bereikbaar vorige donderdag.
Als toch een mail stuurt dan geen antwoord, heeft U veel mails te verwerken, ja.
4 telefoons naar uw klantendienst betekent 4 verschillende antwoorden.
Hoe zou dat komen als U uw verplichtingen aan mij nakomt dan, heeft U van mij geen mail.

U mag er rekening mee houden dat ik bij Electrabel wegga.

R. Van Dyck


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
Verander van leverancier in Vlaanderen
Verander van leverancier in Brussel
Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling

16:50 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

31-03-08

Actie '1000 klachten over Electrabel' (49)


large_454001Onkunde of slechte wil ?

Zaventem 31 maart 2008

Geachte,

Betreft: EAN 541 44 89 20 70 33 71 051 Meternummer: 33232880

Begin december 2007 vind ik toevallig bij een bezoek aan de woning in Etterbeek, een brief van Sibelga (gedateerd op 27 november 2007), waarin mij wordt gevraagd naar het leveringscontract met een leverancier. Het gebouw dat mijn broer en ik verhuren, telt drie appartementen en het probleem draait rond de elektriciteitsmeter van de gemeenschappelijke delen.

Ik neem contact op met Electrabel, waar ik klant ben, en zij verzekeren mij dat alles in orde is en dat zij Sibelga hiervan zullen verwittigen. Ik moet mij verder geen zorgen maken.

Eind februrai 2008 word ik telefonisch gecontacteerd door Sibelga met de melding dat zij van mijn leverancier nog niets hebben gehoord en ik word zelfs telefonisch beschuldigd van fraude. Ik neem op 2 maart 2008 opnieuw contact op met Elektrabel. Deze keer zullen zij het nodige doen. Er wordt me zelfs gevraagd om de meterstand door te geven, wat ook gebeurt. Op 4 maart 2008 ontvangt Sibelga een overeenkomst, maar de verkeerde en die wordt geweigerd. Resultaat: op 31 maart 2008 wordt de elktriciteit afgesloten, met als gevolg dat de bewoners van de appartementen via een niet verlichte traphal naar hun appartementen moeten. Ik werd niet op de hoogte gebracht en ging er vanuit dat alles in orde was.

Donderdag 3 april 2008 zal de meter opnieuw geopend worden. Ondertussen heb ik uren getelefoneerd, gewacht en geluisterd naar irritante muziekjes. Ik blijf met vragen zitten: Wie is aansprakelijk bij een eventueel ongeval in het appartementsgebouw door het ontbreken van noodzakeijke verlichting? Wie zal de kosten betalen voor het sluiten en heropenen van de meter en een eventuele boete? Hebben wij hier te maken met onkunde of slechte wil? Kan het vandaag nog altijd dat bedienden bij Sibelga en Electrabel Nederlands onkundig zijn, wat de communicatie zeker bemoeilijkt?

Met vriendelijke groeten,

Daniel Nicasie
Zonnedallaan 3
1930 Zaventem


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
Verander van leverancier in Vlaanderen
Verander van leverancier in Brussel
Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling

20:53 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-03-08

Foute eindafrekening


large_454001Foute eindafrekening, mogelijk bij honderdduizenden klanten
Van: ceurrrix
Verzonden: donderdag 27 maart 2008
Aan:yves_goossen@hotmail.com

Meer moet ik niet zeggen, denk ik.

- http://www.tik.be/forum/viewtopic.php?f=15&t=9339
- http://www.test-aankoop.be/public/nl/forummessage.aspx?src=481232

Hoogachtend

Ceurvelts Henri


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

-----------------

Indien de service bij Electrabel Consumers Solution (ECS) niet naar wens is, of de aangerekende voorschotfactuur te hoog worden geschat: Verander van leverancier. Een vergelijking van de leveranciers in Vlaanderen staat op de website van de VREG (http://www.vreg.be) en een vergelijking van de leveranciers in Brussel vindt u op http://www.brugel.be

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/

23:03 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-03-08

Actie '1000 klachten over Electrabel' (48)


large_454001Van: Once Upon a Time ... (Laetitia)
Verzonden: dinsdag 25 maart 2008 21:07:15
Aan: Eric_SONNET@MINECO.BE
CC: plaintes.complaints@droitfondamental.eu; antwerp@progresslaw.net; Yves_Goossen@hotmail.com; walter.wyninckx@post.be

REF : suite plaintes Electrabel ref Mineco : E7.FO/2008/2963

Uw ref : Mineco E7.FO/2008/2963 dd 28/03/2008

Ci-joint copie de mon courrier à Electrabel, suite à leurs nouveaux calcul, c’est digne de KAFKA ….

ELECTRABEL
Customer Service Solution
Regentlaan 8
1000 Brussel

Antwerpen, 26 maart 2008

AANGETEKEND

Betreft : klantnr 2 150 192 681

Mijnheer,
Mevrouw,

Naar aanleiding van jullie schrijven met referenties : Faktuur 700-000-915-614 dd 18/03/2008, Faktuur 700-000-915-669 dd 18/03/2008, stellen we onze betalingen uit aangezien de onduidelijkheid van de fakturen, foutieve gegevens en berekeningen.

Naar aanleiding van ons aangetekend schrijven dd. 7 maart 2008, hebben jullie met mij contact opgenomen om te zeggen dat de zaak geregulariseerd zou worden aan de hand van :
· een kredietnota (tegenhanger van faktuur 709-600-701-051 dd 27/02/2008, bedrag = 1.337,63€ btw incl)
· een gedetailleerde overzicht van verbruik
· met vermelding en rekeninghoudend van reeds ontvangen bedrag van Faktuur 707-360-642-896 dd 20/02/2008, bedrag 404,15€ ;
· herberekend op niet leegstaand tarief
· en rekening houdend met het geschrapte btw-nummer.

Ik ontving van jullie twee fakturen :

· Faktuur 700-000-915-614 dd 18/03/2008, bedrag -1534,40€ :
o Zou dit dan geen krendietnota moeten zijn ?
o Aan de hand van welke gegevens komt u tot dit bedrag ?
o Foutieve Addendum van openstaande bedrag (933,48€) :
dit bedrag stemt overeen met 1.337,63€ (fc 709-600-701-051) - 404,15€ (fc 707-360-642-896). Zie hierboven.

· Faktuur 700-000-915-669 dd 18/03/2008, bedrag 861,75€ :
o Aan de hand van welke gegevens komt u tot dit bedrag ?
o Foutieve Addendum van openstaande bedrag (933,48€) : dit bedrag stemt overeen met 1.337,63€ (fc 709-600-701-051) - 404,15€ (fc 707-360-642-896). Zie hierboven.

TER HERHALING : Ik wens een gedetailleerde overzicht van jullie berekeningen te ontvangen en rekening houdend met geschrapte BTW-nummer.

Met dit aangetekend schrijven, had ik u willen vragen de situatie zo snel mogelijk te regulariseren.

Met beleefde groeten,

Laetitia De Somer

Cc : Test Aankoop, Electrabel Marketing Departement

----------------

Van: Yves Goossen (yves_goossen@hotmail.com)
Verzonden: woensdag 26 maart 2008 0:07:38
Aan: Once Upon a Time ...
CC: eco.inspec.fo@economie.fgov.be; temmerman@senators.senate.be; schelfhout@senators.senate.be; tony.van.parys@skynet.be; info@groen.be; vl.parlm@groen.be; prv.antwerpen@groen.be; guy.swennen@skynet.be

Geachte Mevrouw De Somer,
Beste Laetitia,

Hartelijk dank voor uw klacht die we op onze blog 'Klachten Plaintes Electrabel' hebben geplaatst en waarvan we een copie aan de inspectiedienst en enkele volksvertegenwoordigers zenden.

Dien zelf ook een klacht in bij de inspectie ( eco.inspec.fo@economie.fgov.be ) en laat ons weten op welke manier deze klacht wordt onderzocht en afgehandeld.

Het is jammer dat Electrabel een deeltje van haar miljardenwinst niet gebruikt om een werkelijke klachtendienst op poten te zetten voor haar benadeelde klanten.
Ook de federale regering die van de winsten van Electrabel profiteert, blijft ernstig in gebreke en doet niets om de consumenten te beschermen.

Hou ons op de hoogte van uw dossier.

Met vriendelijke groet,

Yves
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files

16:55 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Een (voorlopig) goede afloop


large_454001From: paul.dauwe
To: yves_goossen@hotmail.com
Subject: RE: Electrabel klachten faktuur
Date: Tue, 25 Mar 2008 20:18:08 +0100

Geachte,

Intussen heb ik zowel van Electrabel (na telefonisch onderhoud, met overeenkomst van te betalen bedrag) als van Binnenlandse Zaken een positief bericht mogen ontvangen.

Met deze hoop ik dat deze zaak is opgelost.

Alvast bedankt voor uw support in deze affaire.

Hoogachtend,
PAUL DAUWE

---------------------

Geachte Heer Dauwe,
Beste Paul,

Bedankt voor uw bericht dat ik op onze blog zal plaatsen om de mensen die de wanhoop nabij zijn een beetje moed te geven.

Indien er nog problemen moesten zijn, neem dan gerust opnieuw contact met ons op.

Groeten,

Yves
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/


Uit heel wat klachten die op deze blog werden gepubliceerd blijkt dat de mensen die telefonisch contact opnemen met de diensten van Electrabel, van het kastje naar de muur worden gestuurd. Men is ook dikwijls niet op de hoogte van het dossier, mensen ontvangen geen informatie en worden afgescheept of zelfs belachelijk gemaakt. Ook gebeurt het dat Electrabel soms schriftelijk laat weten dat de zaken geregeld zijn terwijl dit niet het geval is en men achteraf soms opnieuw te betalen facturen in verband met zogezegde achterstallige betalingen binnenkrijgt. Men zou het bijna een perverse vorm van klantenbinding kunnen noemen.

De journalist van de VTM-Nieuwsdienst die een reportage wilde maken rond de klachten over Electrabel schreef ons: 'Waarom zouden de mensen die 25% te veel betaald hebben op hun voorschot, niet naar Electrabel blijven bellen als ze daarmee uiteindelijk een kwart minder moeten betalen' (zie de publicatie van 15.3.2008 met als commentaar toegevoegde 'discussie' op deze blog).
Wij geven echter de raad om steeds met aangetekende brieven te werken zodat men tenminste bewijzen in handen heeft. Aangetekende brieven met het bewijs van betaling, kan men gebruiken indien het uiteindelijk tot een rechtszaak zou komen waarbij men zijn te veel betaalde geld terugvordert.

Dien ook steeds per aangetekende brief een klacht in bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, WTCIII - Simon Bolivarlaan, 30 - 1000 Brussel (zie formulier terzake op deze blog d.d. 25-3-2008 dat men bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling kan opvragen - Tel/Fax: 02/277 54 52 - Eco.inspec.fo@economie.fgov.be).

Als men uiteindelijk verplicht wordt om het betwiste bedrag toch te betalen omdat Electrabel er anders mee dreigt om de electriciteit en gas af te sluiten (wat tijdens deze koude winterdagen niet kan), voeg er dan de mededeling 'onder voorbehoud van alle rechten' aan toe zodat men het betaalde geld eventueel kan terugvorderen.

Indien de service bij Electrabel Consumers Solution (ECS) niet naar wens is, of de aangerekende voorschotfactuur te hoog worden geschat: Verander van leverancier. Een vergelijking van de leveranciers in Vlaanderen staat op de website van de VREG (http://www.vreg.be) en een vergelijking van de leveranciers in Brussel vindt u op http://www.brugel.be

00:40 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

25-03-08

Klachtenformulier Algemene Directie Controle en Bemiddeling


Formulier terugzenden (per post, fax of e-mail) naar :

Algemene Directie Controle en Bemiddeling
WTCIII - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Fax: 02/277 54 52

Eco.inspec.fo@economie.fgov.be

Klachten dient u schriftelijk in te dienen.

Hoe meer u precieze gegevens verstrekt in verband met uw klacht hoe beter uw klacht kan worden behandeld.
Klachten zonder duidelijke vermelding van de naam en het adres van de klager worden niet behandeld.

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, met het oog op het eventueel instellen van een onderzoek naar de naleving van de economische regelgeving.

In voorkomend geval kan uw klacht worden doorgegeven aan andere overheidsinstanties die bevoegd zijn voor het behandelen ervan.

Indien u niet wenst dat uw klacht wordt verstuurd naar een andere overheidsinstantie dan dient u hier het vakje aan te vinken.

Conform de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u ten allen tijde over een recht op toegang en op verbetering van uw gegevens en heeft u het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking en de doorgifte van die gegevens. Hiertoe dient u zich schriftelijk te richten tot de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, Dienst Coördinatie, Simon Bolivarlaan 30 -1000 Brussel.

Ten persoonlijke titel
(uitsluitend rubriek 1 invullen)

Voor rekening van een andere persoon
(rubrieken 1 en 2 invullen)

1. Gegevens van de klager (dit zijn de contactgegevens van de consument, die klacht indient)

Naam
Voornaam
Straat
Nr. (+ busnr.)
Gemeente
Postcode
Land
Geboortedatum
Tel.
Fax
Gsm
E-mail

2. Gegevens van de tussenpersoon (dit zijn de contactgegevens van diegene die het formulier invult, bijv. een familielid, een vriend die het formulier invult om de consument, die klacht wil indienen, te helpen)

Naam
Voornaam
Straat
Nr. (+ busnr.)
Gemeente
Postcode
Land
Geboortedatum
Tel.
Fax
Gsm
E-mail

----

NADEEL

Heeft de klager financieel nadeel ondervonden ? (met andere woorden, heeft de klager geld verloren?)

Ja
Neen

Identificatie van de betrokkene onderneming Handelsbenaming (naam van de onderneming, van de winkel, enz.) Handelsactiviteit (bijv. verkoop van kleding, auto’s, enz.)
Straat, Nr (+ busnr.), Postcode, Gemeente, Land, Tel., Fax, E-mail

KBO-nr. (voorheen BTW-nr.) (niet verplicht in te vullen, maar helpt bij het behandelen van uw dossier. Dit nummer staat meestal vermeld op een factuur of een kasticket)

Beschrijving van de feiten

(Gelieve de voorziene ruimte bij voorkeur niet te overschrijden! Wees zo duidelijk en volledig mogelijk in uw beschrijving)
Indien echt nodig kunt U een bijkomende pagina toevoegen.

Ik ga ermee akkoord dat de persoonsgegevens van de belanghebbende aan de beklaagde kunnen meegedeeld worden indien de behandeling van het dossier dit vereist.

Ik geef geen toestemming om de persoonsgegevens van de belanghebbende aan de beklaagde mee te delen.

Bijlagen, Datum en handtekening

Gelieve hierbij kopieën van alle documenten te voegen die nuttig zijn voor de behandeling van uw dossier (bijv. kopie van reclame, kasticket of factuur, enz.)

Aantal bijlagen vermelden :

13:07 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-03-08

Actie '1000 klachten over Electrabel' (47)


large_454001Van: nv Kapelleveld
Verzonden: vrijdag 21 maart 2008 21:19:53
Aan:Yves_Goossen@hotmail.com

Geachte,

Wij wonen nu  8 jaar in ons nieuw huis (open bebouwing met totale woonoppervlakte van 235 m², garage van 57 m² inbegrepen).

Ons huis wordt verwarmd met mazout a rato van +/- 2200 liter/jaar.

We hebben een zwembad (10x5m) dat wordt gebruikt van 1 mei tot 1 oktober (dus ongeveer 5 maanden) en waar de motor om het water te laten circuleren ongeveer 3000 kwh  op die periode verbruikt.
Het zwembad wordt verwarmd met een warmtepomp en deze noteert een verbruik van om en bij de 7000 kwh. Samen voor het zwembad maakt dat dus +/- 10 000 kwh  per zomer

Wij hebben echter vorig jaar  (augustus 2007)  een faktuur gekregen van electrabel  zijnde 4 016  euro (voor een verbruik van  28 500 kwh)....  dus hebben wij een huishoudelijk verbruik van bijna 20 000 kwh wat zowat neerkomt op 4 tot 5 maal een "normaal gezinsverbruik".

Daarbij komt nog dat wij 7 dagen op 7 werken en elke dag vanaf 16 u de deur uit zijn tot 's nachts  01.00 u...
Overdag zijn mijn vrouw en ik dan wel thuis maar aangezien onze woning volledig op de zuiderkant is gebouwd en wij allemaal vensters hebben tot op de grond hoeven wij in de dag heel zelden een licht aan te steken.

Wij hebben dat hoge electriciteitsvebruik aan electrabel gemeld...
Er is iemand langs gekomen en heeft de verschillende meters getest en "in orde" bevonden. Onze electricien heeft vervolgens alle lijnen gecheckt en uitgemeten en kon geen "lekkage" vinden.
Een andere moedige, jonge electricien deed de job nog es over en zonder resultaat.
Eandis/electrabel stelden een ENERGIE AUDITEUR voor (200 euro) en deze man is 3 weken geleden langs geweest.
Veel interesse voor energie had hij wel maar hééééél weinig interesse voor onze hoge electriciteitsrekening.

We staan nog altijd met de rug tegen de muur. Iedereen lacht ons uit.  Een 'gewone' woning'  met zo'n verbruik, dat is toch niet mogelijk ! Maar  wie, W I E  aub,  helpt ons ?

Wij zijn ten einde raad hoor.

Rony en Gerda  Swinnen-Goossens
Weg Messelbroek  38
3271 - Zichem - Scherpenheuvel


Van: Yves Goossen (yves_goossen@hotmail.com)
Verzonden: zaterdag 22 maart 2008 16:42:56
Aan: nv Kapelleveld
CC: eco.inspec.fo@economie.fgov.be; temmerman@senators.senate.be; schelfhout@senators.senate.be; tony.van.parys@skynet.be; info@groen.be; vl.parlm@groen.be; prv.antwerpen@groen.be; guy.swennen@skynet.be

Geachte Heer en Mevrouw,
Beste Rony en Gerda,

Hartelijk dank voor jullie klacht die we op onze blog 'Klachten Plaintes Electrabel' zullen plaatsen en waarvan we een copie aan de inspectiedienst enkele volksvertegenwoordigers zullen zenden.

Politiek gezien, is men echter maar matig geinteresseerd in dit onderwerp terwijl er vorig jaar toch meer dan 6.000 gekende klachten in verband met energiefacturen waren. Het doet enigszins denken aan de zaak Lernout en Hauspie waarin de duizenden slachtoffers aan hun lot worden overgelaten.
Senator Temmerman antwoordde ons dat zij onze informatie inzake klachten over energiefacturen aan het sp.a-studiebureau heeft overgemaakt.
We schreven, op aanraden van senator Temmerman, naar Bruno Tobback die het electrabel-dossier voor de sp.a mede opvolgt. We kregen tot nogtoe geen antwoord.
We contacteerden senator Schelfhout (Cd&V) die beloofde dat één van de CD&V-senatoren werk zou maken van deze zaak. Ook senator Tony Van Parys antwoordde ons. Nu de nieuwe regering die in haar regeringsverklaring niets over consumentenbescherming zegt, gevormd is, zou er enige beweging moeten komen bij de CD&V.
We namen contact op met Groen! dat electrabel fel bekritiseert, maar ontvingen voorlopig geen antwoord.

Ik stel voor dat je zelf ook een klacht indient bij de inspectie ( eco.inspec.fo@economie.fgov.be ).
Laat ons weten op welke manier deze klacht onderzocht en afgehandeld wordt want ik vind het vreemd dat we nog geen enkele reactie van deze inspectiedienst hebben gekregen alhoewel senator Temmerman (sp.a) ons ernaar heeft doorverwezen.

Denk er ook eens aan om van leverancier te veranderen. Een vergelijking van de leveranciers in Vlaanderen staat op de website van de VREG (http://www.vreg.be). Volg de vermelde regels (opzegging contract).

Hou ons op de hoogte van jullie dossier.

Met vriendelijke groet,

Yves
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/

-----------------

De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken

12:42 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

21-03-08

Sibelgaz/Electrabel: Action '1000 plaintes envers Electrabel' (46)


large_454001Van: Bureau Technique
Verzonden: vrijdag 21 maart 2008 10:06:02
Aan: Yves_Goossen@hotmail.com

Bonjour,

Je suis francaise et malheureusement mon neerlandais est pitoyable. Veuillez m'en excuser.
J'ai une facture ouverte de 141euro chez sibelgaz concernant les mensualités. J'ai malheureusement recu le decompte me demandant 288.98euro supplementaire.
Je travaille et eleve seule mon petit garcon.
J'ai demandé par mail un paiement echellonné. On m'a gentiment demandé d'aller au CPAS!!!!!

Pouvez vous me dire si jai une chance de pouvoir beneficier d'un echellonnement je vous assure que je me ferais un point d'honneur a respecter ce plan.

Cordialement
Bier Bérangère

ElectraBrol

21:10 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Regeerakkoord


Regeerakkoord: geen plaats voor consumentenbescherming

ID1008712_08_hansen_124514_00EFMH_0.JPG


Hoe kan de regering het 'vertrouwen' bij de burger herwinnen als zij de consumenten aan hun lot overlaat ? Voor de meer dan 6000 mensen (voor zoverre bekend) die in 2007 een klacht indienden in verband met hun energiefacturen, betekent dit een regelrechte kaakslag.

--------------

De regering Leterme I - Test-Aankoop mist consumentenbescherming in regeerakkoord

BRUSSEL - Test-Aankoop vindt dat het federale regeerakkoord getuigt van een totaal gebrek aan visie en coherentie op het vlak van consumentenbescherming. 'Na negen maanden onderhandelen is men er in geslaagd welgeteld zes zinnen te schrijven, waarvan er vier in schabouwelijk en onbegrijpelijk Nederlands werden geformuleerd en de twee andere meteen de deur dicht doen voor enig initiatief op Belgisch niveau', schrijft de verbruikersorganisatie.
De eerste vraag die Test-Aankoop zich stelt, is of er een minister specifiek bevoegd is voor consumentenzaken. De organisatie hekelt dat in de interim-regering de bevoegdheden versnipperd waren over verschillende ministers, terwijl er nooit overeenstemming werd gevonden over een protocol tot afbakening van de bevoegdheden.

Inzake koopkracht twijfelt Test-Aankoop ook aan het nut van de oprichting van een Prijzenobservatorium, terwijl de bestaande instellingen met dezelfde opdracht al jaren aan de klaagmuur staan wegens een gebrek aan middelen en slagkracht.

De organisatie herinnert eraan dat ze steeds concrete maatregelen heeft geëist voor de lage inkomensgroepen en voor mensen met een vervangingsinkomen. 'De door de regering voorgestelde maatregelen lijken positief, maar zijn niet begroot en kunnen dus eigenlijk niet tegen het licht worden gehouden. Zullen dit ook 'borrelnootjes' zijn of 'vette vissen' voor de betrokken mensen?', vraagt ze zich af.

Op energievlak noemt Test-Aankoop het een nobel initiatief dat de regering erover wil waken dat nieuwe elektriciteitsproducenten zich in België kunnen ontplooien in echte concurrentievoorwaarden, wat borg moet staan voor redelijke prijzen voor de verbruikers.

'Maar zijn ze vergeten dat slechts een week geleden de voormalige premier een pact liet sluiten tussen reus Electrabel en dwerg SPE om de productie onder hun twee te verdelen. Ondanks het feit dat alle studies wijzen op de noodzaak van 4 producenten op de markt', luidt het.

De Standaard, 21 maart 2008 | Bron: BELGA


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

-----------------

Indien de service bij Electrabel Consumers Solution (ECS) niet naar wens is, of de aangerekende voorschotfactuur te hoog worden geschat: Verander van leverancier. Een vergelijking van de leveranciers in Vlaanderen staat op de website van de VREG (http://www.vreg.be) en een vergelijking van de leveranciers in Brussel vindt u op http://www.brugel.be

video filmpje ElectraBrol te bekijken
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/

10:49 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-03-08

Actie '1000 klachten over Electrabel' (45)


large_454001Geachte Heer Goossen,

Ook ik ondervind al jaren problemen met electrabel.

Nu het spelleke begon allemaal enkele jaren terug. Mijn meter 2855 werd altijd doorgegeven met 6 cijfers, opeens kreeg ik de melding bij het bellen naar 080014127 eandis dat dit verkeerd was en dat de laatste cijfer niet gold, want dat een cijfer na de komma was...

Enfin, er kwam iemand om de meter op te meten ook, maar die was zo zat en ziek dat die 1 uur op mijn toilet vertoefde en ik hem de deur heb gewezen.

Enfin vanaf toen kreeg ik een brief om de meterstanden te melden met vorige meterstand 15xxx ipv 150xxx.. Wie ben ik om hen te betwisten.

Alles verliep een tijdje goed en dan opeens bleek er toch een vergissing te zijn en moest ik 100.000Bef achterstal betalen ??

Na enkele telefoontjes waarop ik er zelf 1 aan de lijn kreeg die me doodleuk wist te melden dat ik 2 meters had: 1 voor de dag en 1 voor de nacht. Maar als ik de kosten deed voor een meter dubbeltarief zou de factuur geseponeerd worden. Welke maffiapraktijken zijn dat??

Na mijn brief naar de klachtendienst in Luik werd de 100.000 te betalen een creditnota van 18.000bef...
Nu verstond ik het helemaal niet meer, dus weer bellen... 'Dit was juist', werd me verteld.

Door gans dat spelleke vertrouwde ik electrabel niet meer en deed ik de overstap naar nuon. Nu dat ging goed. Bevestiging van einde contract, slotfactuur, etc.. Ik was er vanaf dacht ik.

Maar nee, vorig jaar kreeg ik een brief dat ik nog een tegoed had van electrabel en dat men dit op mijn rekening ging storten. Welke rekening?? Ik was geen klant meer en het rekeningnummer van toen ik het nog wel was, was niet meer geldig. Dus bellen naar electrabel, rekeningnr doorgeven (enfin via een rompslomp van papieren), nog geen week later opnieuw post van electrabel. Ik moest bij nader inzien een hoge achterstal betalen ??

Weer bellen dus... Enfin, om kort te zijn, vele telefoontjes en brieven later werd het een creditnota. Nogmaals een bevestiging van de slotfactuur en de belofte dat nu alles volledig afgesloten en betaald was, dacht dat ik dus.

Maar nee, momenteel is het weer van hetzelfde liedje: eerst een creditnota, een week later een hoge factuur in verband met zogezegde achterstallen en allerlei blabla.
Dus weer bellen en schrijven per aangetekende brief naar electrabel.
Vandaag een telefoontje van een of andere operator die noch van toeten noch blazen wist want het enige zinneke dat eruit kwam was dat ik die factuur moest betalen en dat hij van het dossier in verleden niet op de hoogte was.
Met andere woorden... ik ben nu ten einde raad.

Dit kan toch niet meer ! Ik ben al enkele jaren geen klant meer van Electrabel en ik zou nu, volgens hen, door een zogezegde vergissing van hun kant weer nog es 1300 euro moeten betalen !!

Zie bijlagen voor meer info over de factuurdata, etc.

Sabine Bol
Roeselarestraat 66
8840 Oostnieuwkerke


Van: Yves Goossen (yves_goossen@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 20 maart 2008 10:02:11
Aan: sabine bol
CC: eco.inspec.fo@economie.fgov.be; temmerman@senators.senate.be; schelfhout@senators.senate.be; tony.van.parys@skynet.be; guy.swennen@skynet.be

Geachte Mevrouw Bol,
Beste Sabine,

Dit zijn inderdaad pure maffiapraktijken alhoewel de top van electrabel dat een 'normale klantenbinding' zal noemen.

We plaatsen uw klacht op onze blog 'Klachten Plaintes Electrabel' en zenden een copie van uw klacht aan de inspectiedienst en enkele volksvertegenwoordigers die hopelijk hun partijbelangen weer niet voorop stellen.

Dien zelf ook een klacht in bij de inspectie ( eco.inspec.fo@economie.fgov.be ) en laat ons weten op welke manier deze klacht wordt onderzocht en afgehandeld.

Het is jammer dat Electrabel een deeltje van haar miljardenwinst niet gebruikt om een werkelijke klachtendienst op poten te zetten voor haar benadeelde klanten.
Ook de federale regering die van de winsten van Electrabel profiteert, blijft ernstig in gebreke en doet niets om de consumenten te beschermen.

Hou ons op de hoogte van uw dossier.

Met vriendelijke groet,

Yves
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/

PS. Het begint mij op te vallen dat ik nog geen enkele reactie ontving van de zogenaamde inspectiedienst van de federale regering (eco.inspec.fo@economie.fgov.be). Hopelijk zal het met de 'onafhankelijke' ombudsman Energie die de regering Verhofstadt vijf jaar geleden beloofde, niet dezelfde richting opgaan (als die ombudsman er tenminste ooit komt).

-----------------

De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken

11:30 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Actie '1000 klachten over Electrabel' (44)


large_454001Van: wim de smet
Verzonden: woensdag 19 maart 2008 9:50:56
Aan: yves_goossen@hotmail.com

Ik heb momenteel het volgend probleem met Electrabel (gaslevering).

Verleden week ontving ik in 2 verschillende enveloppen van Electrabel. In de ene zat een factuur waarop ik  € 1553.36 terug krijg, in de andere een creditnota van € 853.85 die ik moet betalen voor maart 2007.

Beide brieven spreken over dezelfde periode 2006-2007.

Na een hele namiddag afrekeningen bestuderen, kom ik er achter met welk soort praktijken Electrabel zijn winst maakt.

In januari 2006 kreeg ik een afrekening van Electrabel waar ik een € 512.90 moet opleggen. Bij telefonische navraag krijg ik het antwoord dat er een forfait gerekend is omdat ze mijn meterstand niet hebben gekregen van het opnamebedrijf. Door de ingewikkelde afrekeningen, stijgende energieprijzen en mijn blind vertrouwen stelde ik mij op dat moment geen vragen. Wat blijkt nu, de forfait die ze mij aangerekend hebben, was meer dan het dubbel van een normaal verbruiksjaar. Ik heb dus op dat moment al een volledig jaar vooraf betaald. Daarop laten ze mij nog iedere maand  € 136 voorschot bovenop betalen.

In januari 2007 hebben ze echter een probleem. Mijn meterstand heeft nog altijd niet de geschatte stand van 2006 bereikt. Wat is nu hun pracht oplossing ? In mijn afrekening vermelden ze voor de periode 2005-2006 als eindstand de geschatte waarde. Voor de periode 2006-2007 (waar duidelijk zou worden dat mijn meter wonderbaarlijk achteruit draait) vermelden ze als beginwaarde 2006 een aangepaste waarde.

Resultaat: ze rekenen mij 13.474 kwh 2 maal aan waardoor ik maar een deel terug krijg van de ondertussen € 1553 die ik al teveel betaald had.

Ik heb dus voor de 2e maal op rij een jaar op voorhand betaald, waarop ik dan iedere maand € 76 voorschot bovenop betaal.

Nog een jaar later in maart 2008 krijg ik een creditnota, waarop ik de terug gekregen som van 2007 moet terug betalen. En een nieuwe afrekening voor de periode 2005-2007 waarop ik het volle bedrag van € 1553.36 terug moet krijgen.

Doordat ik op dat moment het nog hoor donderen in Keulen, belde ik naar Electrabel. Daar kunnen ze me enkel vertellen dat er verschillende vreemde aanpassingen zijn gebeurd in mijn meterstand en dat ik beter bij hun klantendienst verdere uitleg moet vragen. Zo gezegd zo gedaan, wat blijkt nu? De klantendienst van Electrabel is het postkantoor. Hun contactpersoon is de postbeambte. Deze persoon kan geen enkele zinnige verklaring geven voor Electrabel hun praktijken, hetgeen mij niet echt verwondert. Ze hadden misschien beter mijn bakker op de hoek aangeworven als hun contactpersoon, dat zou voor mij minder ver zijn geweest. Het enige wat de postbeambte kan doen, is mijn klacht doorgeven.

De kers op de taart is dan nog de € 35 die ze mij meer aanrekenen in de herwerkte versie voor de meetactiviteit. Ze maken er een potje van en dat rekenen ze mij nog door ook.

Gezien het feit dat Electrabel mij schaamteloos als renteloze bank gebruikt en geen enkele zinnige uitleg kan of wil geven over hun aanpassingen aan mijn facturen (aanpassingen die boekhoudkundig onmogelijk zijn).

Kan ik alleen maar concluderen dat Electrabel een firma is die van zichzelf vindt dat ze boven de wet staan en zich daardoor schuldig kunnen maken aan wat ik maffiapraktijken noem.

In bijlage vindt u een kopie van de betreffende afrekeningen.

Vriendelijke groeten,
Wim De Smet


Van: Yves Goossen (yves_goossen@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 20 maart 2008 9:36:28
Aan:wim de smet
CC: eco.inspec.fo@economie.fgov.be; temmerman@senators.senate.be; schelfhout@senators.senate.be; tony.van.parys@skynet.be; guy.swennen@skynet.be

Geachte Heer De Smet,
Beste Wim,

Hartelijk dank voor uw klacht die we op onze blog 'Klachten Plaintes Electrabel' zullen plaatsen en waarvan we een copie aan de inspectiedienst en enkele volksvertegenwoordigers zullen zenden.

Dien zelf ook een klacht in bij de inspectie ( eco.inspec.fo@economie.fgov.be ) en laat ons weten op welke manier deze klacht wordt onderzocht en afgehandeld.

Het is jammer dat Electrabel een deeltje van haar miljardenwinst niet gebruikt om een werkelijke klachtendienst op poten te zetten voor haar benadeelde klanten maar ook de federale regering die van de winsten van Electrabel profiteert, blijft ernstig in gebreke en doet niets om de consumenten te beschermen.

Hou ons op de hoogte van uw dossier.

Met vriendelijke groet,

Yves
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/

PS. Het begint mij op te vallen dat ik nog geen enkele reactie ontving van de zogenaamde inspectiedienst van de federale regering (eco.inspec.fo@economie.fgov.be). Hopelijk zal het met de 'onafhankelijke' ombudsman Energie die de regering Verhofstadt vijf jaar geleden beloofde, niet dezelfde richting opgaan (als die ombudsman er tenminste ooit komt).

-----------------

De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken

10:54 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

18-03-08

Actie '1000 klachten over Electrabel' (43)

Actie '1000 klachten over Electrabel' (43)


large_454001Van: May Kerkhofs
Verzonden: dinsdag 18 maart 2008 8:53:21
Aan: Yves_Goossen@hotmail.com
CC: joss kerckhofs

Klacht energielevering electrabel/iveka/eandis.

Geachte,

Graag krijgen wij hulp voor het oplossen van een onontwarbaar probleem van verwisseling van leveringsadressen in twee huurapppartementen van mijn moeder.
De ene huurder probeert sinds 1 november 2006 het leveringskontrakt voor elektriciteit van mijn moeder over te nemen. Tot heden heeft zij geen nog geen rekening gekregen, ook niet na regelmatig bellen en schrijven. Ze is uiteindelijk naar het OCMW gestapt, ze weet niet welk bedrag ze ineens zal moeten betalen voor verwarming en elektriciteit.
De tweede huurder is in dezelfde situatie maar pas sinds janurari 2007. Deze huurder ontvangt al wel fakturen van electrabel voor de levering van gas maar niet voor elektriciteit.
De eandisnummers kloppen niet en er is persoonsverwisseling omdat de ene huurder mevr Boogaerts is en de tweede huurder is Boogaerts - Vranken.

Sinds 1 maart is er nog een bijkomend probleem de huisnummers zijn gewijzigd.

Er zijn reeds meerdere personen de meternummers komen controleren, telkens beweren ze dat het in orde gaat komen.
Nu is er weer een brief gekomen als reactie op een nieuw huisnummer met een nieuw eandisnummer.

Is het mogelijk dat wij met iemand een afspraak maken om de formulieren na te kijken. Zelf begrijpen we er niets meer van. De rechtzetting heeft ons al uren telefoon gekost. Ook deze morgen heeft men mij meegedeeld langs de energielijn dat het in orde zal komen. Dat horen wij nu al meer dan één jaar.

Wanhopige mensen danken u al in de eerste plaats voor uw aandacht.

May Kerckhofs
Zandstraat 20/2
2490 Balen


Van: Yves Goossen (yves_goossen@hotmail.com)
Verzonden: dinsdag 18 maart 2008 10:37:14
Aan: May Kerkhofs
CC: eco.inspec.fo@economie.fgov.be; temmerman@senators.senate.be; schelfhout@senators.senate.be; tony.van.parys@skynet.be; guy.swennen@skynet.be

Geachte Mevrouw Kerkhofs,
Beste May,

Hartelijk dank voor uw klacht die we op onze blog 'Klachten Plaintes Electrabel' zullen plaatsen en waarvan we een copie aan de inspectiedienst en enkele volksvertegenwoordigers zullen zenden.

Dien zelf ook een klacht in bij de inspectie ( eco.inspec.fo@economie.fgov.be ) en laat ons weten op welke manier deze klacht wordt onderzocht en afgehandeld.

We worden momenteel zodanig met klachten overstelpt dat het op dit ogenblik onmogelijk is om een afspraak te maken.

Het is jammer dat Electrabel een deeltje van haar miljardenwinst niet gebruikt om een werkelijke klachtendienst op poten te zetten voor haar benadeelde klanten.

Hou ons op de hoogte van uw dossier.

Met vriendelijke groet,

Yves
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/

-----------------

De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken

13:22 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |