21-11-14

Problemen met Water Link: Ombudsdienst Stad Antwerpen

gantman.jpg

Antwerpen, 21 november 2014

 
Karla Blomme | Ombudsvrouw
Ombudsdienst stad Antwerpen, OCMW, lokale politie en sociale huisvesting
De Coninckplein 25 | 2060 Antwerpen

Geachte Mevrouw,


Bedankt voor uw antwoord.
 
Zoals u in mijn schrijven zal hebben gelezen, ben ik helemaal niet tevreden over de manier waarop de Vlaamse Ombudsdienst mijn klacht inzake Water Link afhandelde.
Misschien is dit voor een deel te wijten aan het feit dat ik in mijn eerste brief schreef dat ik 'weinig of geen vertrouwen in de Vlaamse Ombudsdienst heb' maar deze opmerking was dan ook terecht.
Op 35 jaar tijd heeft geen enkel van mijn klachten bij de Vlaamse Ombudsdienst, tot een positief resultaat geleid. Dat is niet normaal te noemen.
Ik werkte vroeger (ten tijde van Wivina Demeester) bijvoorbeeld heel wat rond de rechten van de patiënt maar al mijn klachten terzake werden door de Vlaamse Ombudsdienst die telkens voortging op de verklaring van de Vlaamse Gezondheidsinspectie die een nauwe band onderhoudt met Caritas-instellingen, geklasseerd.  Daardoor begon ik mij af te vragen wat de feitelijke rol was van de Vlaamse Ombudsdienst. De dienst leek niet te zijn bedoeld om klachten te onderzoeken maar om fouten van overheidsinstanties dicht te dekken.
 
Ik maakte hetzelfde mee met mijn klacht rond de Geelse Huisvesting die één van haar bestuursleden petities in een wijk liet opstellen, om bepaalde mensen uit hun sociale woning te zetten. De maatschappij wees ook sociale woningen toe aan mensen die er geen recht op hadden. Ik schreef hierover ondermeer naar oud-minister Keulen (Open VLD) die in een bepaald geval 'eerst' de resultaten van een procedure voor de Vrederechter afwachtte, om mij dan enkele maanden later mede te delen dat hij zich 'niet kon mengen in gerechtelijke procedures'. Ik bracht deze gang van zaken meermaals ter sprake bij de Vlaamse Ombudsdienst waar men deze gang van zaken blijkbaar normaal vond.
 
Enkele jaren geleden diende ik verschillende klachten in inzake het systematisch achterhouden van onze briefwisseling en de folterpraktijken tegenover Marcel Vervloesem, bestuurslid van onze vereniging, in de gevangenis van Brugge.
Tot mijn verbazing wou de Vlaamse Ombudsdienst toen wel ingaan op mijn klachten inzake willekeurige sancties en folterpraktijken in de gevangenis van Brugge die in strijd waren met de zogenaamde gevangeniswet.
Maar toen ik de Vlaamse Ombudsdienst verder contacteerde, ontving ik geen enkel antwoord meer alsof er vanuit het kabinet van oud-justitieminister De Clerck de opdracht gegeven was om geen aandacht te besteden aan deze zaak.
 
Ook in mijn persoonlijke probleem met Water Link, bleef de Vlaamse Ombudsdienst volgens mij in gebreke. Mijn klacht draaide rond het feit dat Water Link mij 25 euro wou laten betalen voor het feit dat ik de stand van mijn meter, laattijdig had aangegeven en er intussen iemand van de maatschappij was langs geweest om de meterstand te noteren.
De Vlaamse Ombudsdienst wees op een artikeltje van het contract dat haar door Water Link was toegezonden waarin stond dat 'alle kosten door de klant dienen betaald te worden'.  Einde discussie.  
Ik zond de Vlaamse Ombudsdienst echter een reeks foto's waaruit bleek dat ik de kelder (zonder verlichting, zonder trapleuning,) niet kon betreden en vroeg de Vlaamse Ombudsdienst tevens om de Antwerpse Wooninspectie te willen contacteren die deze feiten enkele weken geleden heeft vastgesteld en in haar rapport genoteerd heeft. Ook de man van de Antwerpse Wooninspectie is de kelder niet ingegaan omdat hij geen risico wou nemen. Zoals u weet, wil de Antwerpse Wooninspectie de woonkwaliteit van de Antwerpenaars verbeteren. Dus ik dacht wel dat de Vlaamse Ombudsdienst deze dienst wel eens mocht contacteren.
Water Link wist het zo te draaien dat ik bepaalde facturen niet had betaald. Dat had echter niets met mijn klacht te maken en ik vind het fout dat de Vlaamse Ombudsdienst die redenering overnam.
 
Om toch even verder op de betaling van de facturen in te gaan: een bepaalde rekening van Water Link bleek bij nazicht, en in tegenstelling tot wat ik genoteerd had, inderdaad niet te zijn betaald. Het betrof hier een bedrag van 53 euro voor de maand september 2014.  Ik heb dat bedrag toen onmiddellijk op de rekening van Water Link gestort. Een ander bedrag had te maken met de aansluiting van het water, waarvan men mij echter nooit op de hoogte bracht. Ik wist zelfs niet eens dat de huisbaas het water had afgesloten voor dat ik het appartement huurde.
 
De Vlaamse Ombudsdienst volgde dus uitsluitend de redenering van Water Link zonder rekening te houden met mijn klacht rond het opmeten van de water-meterstand. Ze wees mij op het feit dat ik mij 'akkoord verklaarde met het feit om alle onkosten van Water Link te betalen' en stelde mij (zoals Water Link) voor als een soort wanbetaler, wat ik helemaal niet ben en helemaal naast de kwestie is.
Omdat Water Link zich door de Vlaamse Ombudsdienst gesteund voelde, begon zij mij aanmaningen en ingebrekestellingen te sturen. 
Ik werd zodanig onder druk gezet dat ik een voor mij onverklaarbare rekening van Water Link ten belope van maar liefst 96 euro tenslotte betaalde.
 
Ik denk dat er zich heel wat mensen in mijn situatie bevinden. Zij betalen tenslotte maar, niet omdat zij akkoord zijn met de factuur, maar omdat zij van alle problemen en op de opéénstapeling van bijkomende kosten willen verlost zijn. 
 
De klantendiensten van Electrabel, Waterlink en de gasmaatschappijen werken als ware incasso-bureau's. Indien er een betwisting is, krijgt men kosten voor aanmaningen, ingebrekestellingen en deurwaarders. Bovendien wordt ermee gedreigd om het water, de gas of de elektriciteit af te sluiten (wat weer bijkomende kosten voor de her-aansluiting met zich meebrengt).
Over de facturen valt niet de discussiëren.
 
Op mijn blog http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/ getuigen honderden mensen over het feit dat zij nergens met hun klachten terecht kunnen. 
 
Het is niet de taak van de Vlaamse en Antwerpse Ombudsdienst om voor de frauduleuze en klant-vijandige praktijken van de Energie- Water- en Gasmaatschappijen te kiezen.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Van der Meydenstraat 12/2
2140 Borgerhout
 
===
 
Geachte heer Boeykens
 
Bedankt voor uw mail.
Aangezien uw mail in eerste instantie gericht is aan de Vlaamse ombudsman, ga ik ervan uit dat u van hem een antwoord mag verwachten.
 
Mocht u in de toekomst nog vragen en of opmerkingen hebben, verneem ik dit graag van u.
 
met vriendelijke groeten
 
Karla Blomme | Ombudsvrouw
 
====
Foto: André Gantman (NV-A), directeur van Water Link

29-01-14

Electrabel en de Ombudsdienst voor Energie

VandenBossche.jpg

Onze blogbeheerders kregen het volgende bericht van het Skynet Blogs team dat echter nergens onder de commentaren is weer te vinden en dat we daarom publiceren...

===

Er is een bericht voor jou aangekomen via de blog ELECTRABEL KLACHTEN PLAINTES:

Naam: Een jong koppel

Site : http://www.notehub.org/2014/1/17/een-jong-koppel-electrabel-en-de-ombudsd

Bericht:

"EEN JONG KOPPEL, ELECTRABEL EN DE OMBUDSDIENST VOOR ENERGIE

Op een niet zo mooie dag krijgen we een factuur van Electrabel in de bus: 13.921,12 euro, meteen te betalen. (Later loopt het bedrag nog op.) Electrabel wil niet zeggen wat er aan de hand is, antwoordt niet op onze brieven, en blijft maar aanmaningen sturen. Dus proberen we er zelf achter te komen. Onze nieuwe warmwaterketel? Slecht geplaatst? Ons energieverbruik zou het equivalent zijn van dat van een ondergrondse parkeergarage. We trekken naar de rechtbank, laten expertises doen op onze CV-installatie, en kijken met lede ogen naar het over-en-weer tussen een hooghartige rechter en een schandalig incompetente “gerechtsdeskundige” — je kan het je niet voorstellen. Het kost ons allemaal nog eens handen vol geld. De experten geraken er niet uit… Wat wel blijkt: Eandis vergat de meterstanden op te nemen, drie jaar lang, zonder dat we ook maar iets konden vermoeden. We staan voor een financieel bankroet en soms zitten we er emotioneel compleet onderdoor. Ondertussen zoeken we uit hoe het juridisch allemaal in mekaar zit, en we doen ons verhaal bij de federale Ombudsdienst voor Energie. “Van het kaske naar de muur,” zegt men dan. Tegen de muren praten, zo voelt het inderdaad wel. Maand na maand: “Kunnen jullie ons al meer vertellen? Wat zegt Electrabel? En Eandis? Hoe moet het nu verder?” Het was een lange uitputtingsslag, een hel. Het heeft drie jaar van ons leven gekost: nooit op reis, leven op een werf, onze verbouwingen noodgedwongen stopgezet, het huis bijna willen verkopen, geen geld voor kinderen. Alles vergeefs. Na 1048 dagen valt het verdict: de Ombudsman geeft er de brui aan, en Electrabel staat weer aan de deur… Voor ons is het een verloren zaak. Ons geld is op, wij zijn op. Electrabel krijgt haar bloedgeld en wij proberen met ons leven verder te gaan. We hebben heel ons verhaal, het hele dossier, met alle briefwisseling en de juridische argumenten, op het internet gedumpt. Misschien kan het andere mensen helpen. http://www.notehub.org/2014/1/17/een-jong-koppel-electrabel-en-de-ombudsd"

Met vriendelijke groet,

Het Skynet Blogs team
Skynet Blogs
De officiële blog

Foto: Freya Van den Bossche, Minister van Wonen (sp.a)

10-12-13

Electrabel: miljardencontracten en geknoei met facturen

Suez Chairman and CEO Gerard Mestrallet, right, is seen with GDF Chairman and CEO Jean-Francois Cirelli

"Geachte, Ben al jaren klant bij electrabel en heb een sociaal tarief reeds in 1990 67% invalide RIZIF (ook vermindering belastingen) Kreeg mijn eindafrekening van electrabel 2013 is voldaan. Nu ontving ik een schrijven van electrabel dat de eindfactuur 2013 terug gestort wordt, reden sociaal statuut is afgekeurd! dit na al die jaren, electrabel vraagt over 2011 /2012/2013 1958,78 eur tebetalen! Na protest van per email,anwoordde electrabel:: we zullen de vraag voor leggen aan het FOD, u krijgt nog wat uitstel. maw wij wassen onze handen in onschuld ondertussen heb ik begrepen dat invaliditeit van het RIZIF niet aanvaard wordt door electrabel Mijn opmerking: wat kan ik er aan doen als electrabel een (fout) maakt?waar om moet ik bijbetalen? Ze kunnen op zijn minst, het tarief plan aanpassen slot voor mij zijn dit gangster praktijken, die via de media aan de kaak gesteld moeten worden Ik ben een mens van 70 jaar met een klein pensioen, en kan onmogelijk betalen; wat is er aan te doen? mvg R.T."

Met vriendelijke groet,

+++++++

Electrabel is de nieuwe hofleverancier van de Belgische federale overheid. Zowat alle federale overheidsgebouwen - ministeries en kabinetten, maar bijvoorbeeld ook gevangenissen - halen hun energie sinds begin van dit jaar bij Electrabel. In totaal gaat het om zo'n 45 miljoen euro aan elektriciteit en zo'n 20 miljoen euro aan gas.

Het gaat om een contract van zo'n 65 miljoen euro. 

=====================================================================

Foto: Jean-François Cirelli en Gérard Mestrallet.

Cirelli, de huidige nummer twee van de Franse energiegroep GDF Suez, werd de nieuwe gedelegeerd bestuurder bij Electrabel.  

Mestrallet, de topman van GDF Suez, werd voorzitter van de raad van bestuur van Electrabel.

Florence Coppenolle is communicatiedirecteur van Electrabel. Coppenolle was voorheen aan de slag bij Belgacom waarvan de Belgische oud-justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) thans tot voorzitter werd benoemd. Voordien werkte ze als woordvoerder van de PS nauw samen met de toenmalige voorzitter Elio Di Rupo (PS, Parti Socilaiste).

GDF-Suez dat, dank zij de bemiddeling van de oud-Franse premier Sarkozy, met het door de Staat gekontroleerde Gaz de France fusioneerde, is met het Russische Gazprom, Electricite de France en het Duitse EON. één van Europa's grootste energiebedrijven geworden. Het 'Sociaal' Europa krijgt meer en meer vorm...

04-12-13

Ouders kunnen elektriciteit niet betalen: dochter (13) dood

3 december 2013

In het Griekse Thessaloniki is een 13-jarig meisje om het leven gekomen, omdat de ouders van het kind de elektriciteitsrekening niet meer konden betalen. Dat maakte de lokale politie bekend.

Omdat stroom te duur was, probeerde het gezin hun woning op te warmen met behulp van een houtkachel. Ettelijke dagen later overleed de dochter van het gezin aan een koolmonoxidevergiftiging. Het was haar moeder die haar levenloos in bed terugvond.

Het meisje werd nog gereanimeerd, maar het mocht niet meer baten.

http://krantennieuws.mamanieuws.be/buitenland/ouders-kunnen-electriciteit-niet-betalen-dochter-13-dood.html

01:58 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, duurder, electriciteit, slachtoffers | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-12-13

Kathleen Cools wenst u géén "fijne, nog rustige avond" toe

3/12/2013

"Terzake"-anker Kathleen Cools is gezwicht voor de kritiek op Twitter dat ze altijd afscheid neemt van de kijkers met de woorden "een fijne, nog rustige avond". Vanavond deed ze het anders. (Terzake)

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/Gezien%2Bop%2Btv%253F/MV_131203_Cools_goeienavond%2B

Conflict met Johan Vande Lanotte

http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detai...

http://www.knack.be/nieuws/het-korte-geheugen-van-johan-vande-lanotte/article-opinion-44608.html

http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1445547/2012/05/29/99-6-procent-van-De-Keizer-van-Oostende-is-correct.dhtml

http://www.tv-visie.be/nieuws/belgie/26mei2012/kathleen-cools-pakt-haar-baas-hard-aan-in-terzake_51858/

Terechte kritische vragen rond CD&V en ACV

"Het rommelt in de regering en de CD&V" (Terzake - 5/3/13)
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/2.27161?video=1.1565734

++++++++++++++++++++++++++

Johan Vande Lanotte en Electrabel

http://www.demorgen.be/dm/nl/986/geld/article/detail/1426811/2012/04/21/Vande-Lanotte-is-nog-niet-klaar-met-Electrabel.dhtml

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1263038/vande-lanotte-niet-opgezet-met-miljoenencontract-tussen-electrabel-en-overheid.aspx

++++++++++++++++++++++++++

Journalistieke stijl

http://www.express.be/articles/nl/column/de-ankervrouwen-van-terzake/104867.htm

++++++++++++++++++++++++++

Johan Vande Lanotte - Kathleen Cools - video
http://youtu.be/oUlyH00rYhY

Electrabel en Electrawinds vechten om windmolens

6 oktober 2010

De strijd om windmolens tussen Electrawinds en Electrabel neemt ‘karikaturale vormen' aan, meent de vzw Molenslag. De organisatie, die zich verzet tegen windmolenparken in Erpe-Mere en Sint-Lievens-Houtem, volgt de aanvraagdossiers in het betrokken gebied op de voet.

‘Wat nu aan de gang is, neemt karikaturale vormen aan', stelt woordvoerder Manuel Van Royen vast. 

‘NV Electrawinds kreeg een milieuvergunning voor drie windmolens ten zuiden van de E40 ter hoogte van Vlekkem, Zonnegem en Vlierzele en onlangs diende het bedrijf een aanvraag in voor een stedenbouwkundige vergunning. Intussen kreeg Electrabel een stedenbouwkundige vergunning voor drie windmolens op nagenoeg dezelfde locatie maar (nog) geen milieuvergunning. Om het helemaal complex te maken heeft Electrabel nu beroep aangetekend tegen de milieuvergunning van Electrawinds!'

De vzw zat ook niet stil en heeft bij de Raad van Vergunningsbetwistingen de vernietiging aangevraagd van de verleende vergunningen. Het gemeentebestuur van Erpe-Mere heeft beroep aangetekend tegen alle totnogtoe verleende vergunningen van Electrabel en Electrawinds. Het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem heeft beroep aangetekend tegen de milieuvergunning van Electrawinds.

‘Intussen is gebleken dat Electrabel een stedenbouwkundige vergunning gekregen heeft voor locaties waarvoor ze (nog) geen erfpachtovereenkomst heeft', zegt Van Royen. ‘De eigenaars hebben begrijpelijkerwijze ook beroep aangetekend.'

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=S430DF47

03-08-13

Facturen Electrabel: Aktie

Electrabel.Katras.jpg

Mevr Peeters heeft schulden, namelijk een onbetaalde factuur van Electrabel.

Ze erkent de schuld en is bereid die af te betalen. Helaas slaat het lot toe.  Er wordt borstkanker bij haar vastgesteld en ze moet stoppen met werken. Ze volgt een zware behandeling: chemo, ablatie van de borsten... De deurwaarder toont echter geen genade. De oorspronkelijke schuld van 1000 euro is inmiddels aangegroeid tot bijna 3000 euro. Ze nemen de inboedel in beslag en dreigen die openbaar te verkopen. Alleen tegen direkte betaling van 500 euro + 100 euro per maand zullen ze de verkoop uitstellen. Er wordt uitleg gegeven over de situatie van Mevr Peeters. Niks aan te doen: ze moet betalen. Betalen, betalen en nog eens betalen. De Farasy deurwaarders en Electrabel als opdrachtgever, tonen geen medelijden.

Dergelijke toestanden kunnen niet. 

Help ons een einde te maken aan deze toestand en aan de toestand van alle mensen die op deze manier met Electrabel te maken krijgen.

Ook de Belgische Staat is verantwoordelijk voor het optreden van Electrabel. Electrabel ontvangt al jarenlang miljoenen euros van de Belgische Staat voor reeds afgeschreven maar nog steeds in werking zijnde kerncentrales.

http://www.change.org/es/peticiones/electrabel-farasyn-katras-geef-een-kans-aan-mevr-peeters-om-te-genezen?utm_campaign=friend_inviter_chat&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=permissions_dialog_true

17:48 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, aktie, Electrabel, facturen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-05-13

Electrabel: zwendel

electrabel.etiketten.zwendel.jpg

Electrabel licht haar klanten niet alleen op door middel van onverklaarbaar hoge facturen...

---

De Etikettenzwendel van Electrabel & co

Een uittreksel uit 'Opgelicht' van Tom De Meester, een onthutsend verhaal over wurgprijzen, machtsmisbruik en manipulatie.

De wet van Murphy bestaat echt. Net nu het dossier was ingediend om de Bourgogne, de bekendste wijnstreek van Frankrijk, als Unesco werelderfgoed te klasseren, brachten twee filous de hele terroir in opspraak. In de nacht van 13 juni 2012 werden Armand en Louis Cottin, de hoogbejaarde patroons van het gereputeerde wijnhuis Labouré-Roi in Nuits-Saint-Georges door het parket van Dijon van hun bed gelicht. Er was geknoeid met bijna twee miljoen flessen dure Bourgogne. Karaktervolle klassewijnen als de Charmes-Chambertin uit 2007 – rond in de mond, explosieve tonen van violet, verse hazelnoot en likeur van bloedsinaasappel – waren gemengd met doordeweekse tafelwijn. Op het etiket stond een cru, in de fles zat bocht. Heiligschennis.

Maar het wijnschandaal in Nuits-Saint-Georges is niets vergeleken met de etikettenzwendel op de stroommarkt. Want vergis u niet: groene stroom is nep, negen kansen op tien.

Groene stroom in de lift

Er lijkt geen vuiltje aan de lucht, nochtans. Groene stroom zit in de lift. U hebt vandaag keuze zat tussen groene stroomcontracten. Op vijf jaar tijd is het marktaandeel van duurzaam geproduceerde elektriciteit gestegen van 17 procent naar 54 procent. Goed voor het klimaat, en de luchtkwaliteit vaart er wel bij.

Maar helaas, officiële statistieken geven aan dat in België helemaal geen 54 procent groene stroom geproduceerd wordt, maar slechts 7 procent. Wat leveranciers als groene stroom verkopen, komt gewoon uit de kerncentrale van Doel of de gascentrale van Jemappes-sur-Sambre. Zoals de wijnboeren van de Bourgogne goedkope landwijn als een premier cru verkopen, zo verpatsen GDF Suez & co grijze elektriciteit als groene stroom.

Stroometikettering

‘Stroometikettering’ wordt de flessentrekkerij in het wereldje genoemd. In plaats van zelf te investeren in windmolens, zonnepanelen of biogascentrales, kopen slimme energieleveranciers groene etiketten, zogenaamde ‘garanties van oorsprong’, aan dumpingprijzen op de internationale markt. Grijze stroom wordt groengewassen, en het is niet eens illegaal.

In Europa wordt jaarlijks 200 miljoen megawattuur stroom groengewassen, dat is het stroomverbruik van zestig miljoen gezinnen. En België is nummer één. We zijn de grootste importeur van groene etiketten in Europa. 94 procent van die etiketten komt uit Scandinavië, vooral uit Noorse waterkrachtcentrales. Noorwegen is de groene kampioen van Europa. Met hun zeshonderd waterkrachtcentrales en windmolenparken slagen de Noren erin om bijna al hun energie duurzaam op te wekken. Die elektriciteit stroomt naar de Noorse huiskamers maar het groene etiket wordt met behulp van brokers, tussenhandelaars, op de internationale markt verkocht.

STX is zo’n broker die grossiert in virtuele groene stroom. De leerling-tovenaars van STX scheiden 'de groene waarde' van de 'fysieke elektriciteit', lees ik in de catalogus, zoals middeleeuwse alchemisten probeerden de natuurelementen vuur en aarde, lucht en water in een ordinair metaal als lood te scheiden, om er zo goud van te maken. Naast groene stroometiketten uit de Noorse waterkrachtcentrales heeft STX ook groene elektriciteit uit Zwitserland, van het gecertificeerd Nature Made Star-label, in de toonzaal, en Zweedse natuurstroom met het Bra Miljöval keurmerk.

Het is één oplichterij, pure fictie. Omdat zoveel groene certificaten aan buitenlandse stroombedrijven versjacherd worden, produceert Noorwegen officieel maar 23 procent groene energie. Terwijl elke Noor, van Oslo tot Hammerfest, weet dat zijn stroom voor de volle honderd procent uit windmolens komt, en uit de waterkrachtcentrale aan de fjord. Het lijkt wel hekserij.

Legale oplichterij

De Vreg, de officiële Vlaamse energiewaakhond, beaamt het volmondig. Dat u als milieubewuste verbruiker groene stroom koopt "betekent niet dat de leverancier ook echt investeert in groene energie”. Daarvoor is het groenwassen van grijze stroom veel te voordelig. De groene etiketten uit Noorse waterkrachtcentrales kosten peanuts, nog geen 30 eurocent per megawattuur. Voor het belachelijke bedrag van één euro kan GDF Suez of Essent stroom uit steenkool- of gascentrales voor een heel gezin groen kleuren. Het is veel goedkoper stroometiketten te kopen in Noorwegen dan in België te investeren in windmolens.

Tot in 2012 kregen die groenwassers van grijze stroom ook nog eens korting van de federale overheid. Terwijl het maar 30 eurocent kostte om een nucleair megawattuur groen te wassen, mocht de leverancier 3,30 euro minder taksen aanrekenen. En raad eens wie het verschil op zak stak? Juist, de energiebedrijven. Omdat het zo lucratief was, wasten Belgische energiebedrijven bijna veertig procent meer grijze stroom groen dan hun klanten vroegen. Een carrousel van groene stroom, en nogmaals: perfect legaal.

Greenwashing

Als je de websites van Electrabel & co moet geloven, is het groene stroomparadijs binnen handbereik. Maar elk jaar publiceert Greenpeace een objectieve doorlichting van de Belgische energiebedrijven. En dat valt dik tegen.

Essent profileert zich schaamteloos als de 'grootste producent van groene energie in de Benelux', maar eindigt in de ranking van Greenpeace wel als hekkensluiter, met nauwelijks 7 procent duurzame energieproductie. Ook Luminus scoort niet bijster goed in de ranking. Zoals verwacht kaapt Electrabel de hoofdprijs weg. Volgens de cijfers van Electrabel zelf is welgeteld 3,1 procent van de Electrabel-elektriciteit op duurzame wijze geproduceerd. En die groene energie produceert Electrabel dan nog in hout- gestookte biomassacentrales, een techniek die volgens de milieubeweging helemaal niet duurzaam is. Windmolens, zonne-energie of waterkracht zorgen bij Electrabel voor nog geen half procent van alle elektriciteit.

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/05/10/de-etikettenzwendel-van-electrabel-co

13-11-12

Electrabel hofleverancier van de overheid

freya-van-den-bossche-even-onwel-geworden.jpg


'Electrabel ondanks protest Vande Lanotte toch hofleverancier overheid'

28 oktober 2012,

Terwijl de Belgische fiscus Electrabel ervan beschuldigt honderden miljoenen belastingen te hebben ontdoken, is diezelfde energiereus vrijdag toch maar fijntjes hofleverancier van de federale overheid geworden. Weliswaar dik tegen de zin van SP.A-minister en ‘Electrabel-basher’ Johan Vande Lanotte.

Electrabel mag in 2013 de gas en elektriciteit leveren voor zowat alle federale overheidsgebouwen in ons land. De energiereus kwam als goedkoopste uit een aanbesteding waaraan ook nog twee andere grote energieleveranciers deelnamen. Met het contract is een bedrag van zo’n 65 miljoen euro gemoeid.

Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten (CD&V) heeft het over een ‘bijzonder forse bezuiniging’ op de jaarlijkse energiefactuur van de federale overheid. ‘Het is voor de allereerste keer dat we een aanbesteding uitschreven voor bijna alle overheidsgebouwen tegelijk. Tot nog toe sloot elke overheidsdienst op zijn eigen houtje contracten af met een energieleverancier, waardoor we niet altijd de beste prijzen op de markt kregen.’

Strengere spelregels

Nog volgens Verherstraeten levert deze ‘groepsaankoop’ de federale overheid volgend jaar een besparing van 6,5 miljoen euro op. Een mooi bedrag in tijden van economische crisis. Toch was economieminister Johan Vande Lanotte (SP.A), die het al een tijdje niet begrepen heeft op de volgens hem veel te dure energiereus Electrabel, allesbehalve enthousiast.

‘Maar dat heeft niks te maken met het feit dat Electrabel deze aanbesteding won’, klinkt het op zijn kabinet. ‘Wat ons tegen de borst stuit, is dat ook in dit contract de gasprijs verbonden is aan de prijs van de olie op de internationale markten. Dat mechanisme vinden wij niet correct.’

Dat het contract toch groen licht kreeg van de regering is omdat het alternatief – een tijdrovende nieuwe aanbesteding uitschrijven – ook de besparing van 7 miljoen euro in het gedrang bracht. ‘Maar voor het contract van 2014 gaan we de spelregels dus duidelijk nog veel strenger opstellen’, klinkt het ferm bij Vande Lanotte.

Klantenverlies

Verherstraeten en Vande Lanotte verwachten overigens van alle federale overheidsdiensten dat zij vanaf 2014 ook fors op hun verbruik gaan besparen. ‘Het is niet omdat we nu goedkopere energie aankopen, dat onze ambtenaren het licht ’s avonds mogen aan laten.’ Om een forse daling van het verbruik te kunnen halen, zal er worden samengewerkt met specialisten van de energiewaakhond CREG.

Electrabel kan het federale energie-contract overigens goed gebruiken, nu het door de aanhoudende kritiek van Vande Lanotte over haar ‘bedrieglijke hoge prijzen’, in een recordtempo klanten verliest. Voor aardgas is de energiereus afgelopen week zelfs onder de symbolische grens van een marktaandeel van vijftig procent gezakt.

Foto: Minister Freya Van den Bossche (sp.a) die bevoegd is voor Energie en Woonbeleid en zich blijkbaar graag laat fotograferen. Het kabinet van Van de Bossche ziet geen probleem in het feit dat honderden klanten van Electrabel electriciteitsrekeningen aankrijgen die niet overéénkomen met de werkelijke kosten voor hun verbruik en die ze onder zware dreigingen (deurwaarder, afsluiting electriciteit,) moeten betalen.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121027_00349998

http://michaeltack.blogspot.be/2012/01/factuur-electrabel-het-was-mijn-energie.html

http://www.youtube.com/watch?v=UckiK6AUb44

http://gent.pvdaplus.be/sites/default/files/fields/attachment/pvda_gent_stadsprogramma_energie.pdf
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2012/briefing_outofnukes_nl_def.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eandis

Electrabel wil folterfilmpje Di Rupo van het net

electrabel-di-rupo.jpg27 juni 2012

Milieuorganisatie Greenpeace heeft een shockerend filmpje op het internet gezet waarin te zien is hoe Elio Di Rupo gegijzeld en gefolterd wordt door Electrabel om de kerncentrales langer open te houden. Electrabel noemt het filmpje 'totaal onaanvaardbaar' en dreigt met juridische stappen.

Twee mannen slepen in het filmpje een acteur mee die met zijn rode vlinderdas overduidelijk aan premier Elio Di Rupo doet denken. Nadat ze hem hebben vastgemaakt aan een stoel, hangen ze hem een natte doek over zijn hoofd en beginnen ze hem te 'waterboarden': ze gooien water over zijn gezicht waardoor hij dreigt te stikken. Daarna duwen ze hem een pistool tegen het hoofd en laten ze hem de tekst 'de kerncentrales zullen tien jaar langer open blijven' voorlezen vanop een kaart met het logo van Electrabel op.

'We willen het debat over de kernuitstap weer op de agenda zetten', zegt Eloi Glorieux, één van de campagneverantwoordelijken van Greenpeace. 'We willen dat de regering zijn belofte nakomt om de drie oudste kerncentrales in 2015 te sluiten. Dat staat zo in het regeerakkoord. Electrabel probeert de politiek te gijzelen en dreigt haar aardgascentrales te sluiten om zo de verouderde kerncentrales langer aan de gang te kunnen houden. We vragen de premier om niet toe te geven aan die nucleaire maffia.'

Premier Di Rupo zelf wou gisteren niet reageren op de beelden. Electrabel noemt het filmpje, dat gisteren ongeveer vijfduizend kijkers trok opYoutube, 'totaal onaanvaardbaar'. 'Zowel qua taal, stijl als qua woordkeuze getuigt dit van grote demagogie', zegt woordvoerster Lut Vande Velde. 'Er spreekt een totaal gebrek aan respect uit voor de bedrijfswereld, voor de politiek en voor de 7.200 mensen die bij Electrabel werken.' Electrabel bekijkt nu of het juridische stappen kan nemen. 'We moeten zien of we hier nog iets tegen kunnen doen', zegt Vande Velde.

Bij Greenpeace vinden ze niet dat ze te ver zijn gegaan. 'Als je ziet hoe Electrabel zelf al dertig jaar lang de Belgen uitperst door via hun machtspositie de hoogst mogelijke prijs te vragen voor hun energie, dan zijn wij nog erg braaf gebleven', zegt Glorieux. 'We hebben een duidelijke boodschap willen geven: we hopen dat de beslissing over de kernuitstap wordt genomen in het algemeen belang, en niet in functie van de winst van één multinational. En als de regering zich niet aan zijn belofte houdt en de kerncentrales toch langer openhoudt, dan stappen we naar de Raad van State om die beslissing aan te vechten.'

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120626_00201045

http://michaeltack.blogspot.be/2012/01/factuur-electrabel-het-was-mijn-energie.html

http://www.youtube.com/watch?v=UckiK6AUb44

http://gent.pvdaplus.be/sites/default/files/fields/attachment/pvda_gent_stadsprogramma_energie.pdf
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2012/briefing_outofnukes_nl_def.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eandis

Premier Di Rupo's problemen met Electrabel

FotoDiRupo.jpg

Electrabel maakt dankzij de afgeschreven kerncentrales, woekerwinsten.

Heel wat mensen ondervinden ook ernstige problemen met Electrabel.  Zij ontvangen electriciteitsrekeningen die niet overéénkomen met de werkelijke kosten voor hun verbruik en worden vervolgens gedwongen om deze rekeningen te betalen.

Premier Elio Di Rupo (PS, Parti Socialiste) verklaarde in een interview met Metro dat hij 'een einde wil maken aan het gevoel van straffeloosheid en dat een misstap niet zonder gevolgen mag blijven'. Dat kwam hem echter duur te staan...

http://www.youtube.com/watch?v=UckiK6AUb44

http://gent.pvdaplus.be/sites/default/files/fields/attachment/pvda_gent_stadsprogramma_energie.pdf
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2012/briefing_outofnukes_nl_def.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eandis

Problemen met Electrabel: Minister Van den Bossche 'antwoordt'

freya-van-den-bossche-even-onwel-geworden.jpg

van: VAN DEN BOSSCHE, kabinet kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be
aan:  werkgroepmorkhoven@gmail.com
datum: 13 november 2012 15:52
onderwerp: RE: Problemen met electriciteits- en gasfacturen: sp.a, VLD, N-VA
verzonden door: vlaanderen.be

Geachte heer,

Het toezicht op het consumentenrecht, en dus ook op de opmaak van (afrekeningsfacturen) is in ons land een federale bevoegdheid waar minister Freya Van den Bossche als Vlaams minister voor Energie niet voor bevoegd is.

Indien u klachten zou hebben over uw afrekeningsfactuur neemt in u eerste instantie best contact op met uw leverancier.

Indien u niet tevreden bent over het resultaten kan u zich wenden tot de Ombudsdienst Energie:
Koningsstraat, 47
1000 Brussel
E-mail: klacht@ombudsmanenergie.be            
Telefoon: 02/211.10.60
Fax: 02/211.10.69

Met vriendelijke groeten,

Kabinet minister Van den Bossche

---

Electrabel.eind.afrekening.jpgElectriciteit op vijf jaar tijd 44 procent duurder

Het administratief antwoordje van het kabinet van Minister Van de Bossche (sp.a) die bevoegd is voor Energie en Woonbeleid, is een mooi voorbeeld van struisvogelpolitiek.

In plaats van in te gaan op onze opmerking dat er een blijkbaar een structureel probleem is omdat honderden klanten en ex-klanten van Electrabel geconfrontreerd worden met onverklaarbare facturen, laat de Minister ons weten dat deze mensen maar contact moeten opnemen met Electrabel die hen juist afdreigt met de afsluiting van gas en electriciteit of met het betalen van extra-deurwaarderskosten indien zij niet akkoord gaan met de ontvangen facturen.

En doordat de Ombudsman Energie slechts individuele klachten kan behandelen (alhoewel men zich kan afvragen hoeveel mensen er daadwerkelijk geholpen worden), kan Electrabel gewoon haar gang blijven gaan.

Maar zo verwonderlijk is dit niet. Van den Bossche laat immers ook toe dat Electrabel, dankzij de afgeschreven kerncentrales, woekerwinsten maakt en dat Electrabel nauwelijks belastingen moet betalen in België.

Verder zijn Van den Bossche en de Vlaamse regering verantwoordelijk voor het feit dat de consumenten de zonnepanelensubsidies aan de grote bedrijven zoals Electrabel, die de zonnepanelenparken als een louter financiële belegging zien, moeten betalen.
Een gemiddeld gezin betaalt 97 euro per jaar extra voor die zonnepanelen terwijl de electriciteit op vijf jaar tijd reeds 44 procent duurder werd.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto's: 1) Freya Van den Bossche die zich blijkbaar graag laat fotograferen  2) Een zogenoemde 'eindafrekening' van Electrabel die heel wat consumenten in de bus krijgen en die niets te maken heeft met het werkelijke electriciteitsverbruik

(Er waren problemen met deze publicatie, maar die verdwenen nadat er melding van werd gemaakt op andere blogs)

http://gent.pvdaplus.be/sites/default/files/fields/attachment/pvda_gent_stadsprogramma_energie.pdf
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2012/briefing_outofnukes_nl_def.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eandis

09-11-12

Elektriciteit werd op vijf jaar tijd maar liefst 44 procent duurder

Freya.Vanden.Bossche.GuyVerhofstadt.genever.GentseFeesten2006.jpgElektriciteit werd op vijf jaar tijd maar liefst 44 procent duurder. De gasprijs steeg zelfs met meer dan de helft. 
Electrabel maakt woekerwinsten, dankzij de afgeschreven kerncentrales, en betaalt in België nauwelijks belastingen.
Ook de forse toename van de subsidies voor zonnepanelen jagen de consument op kosten.
Grote bedrijven legden grote zonnepanelenparken aan, louter als financiële belegging.
De Vlaamse regering besliste onlangs dat de distributienetbeheerders de kostprijs van
zonnepanelensubsidies mogen doorrekenen aan de consumenten, via het distributienettarief in de stroomfactuur.
Alle gezinnen betalen mee, ook wie zelf géén zonnepanelen heeft liggen. Een gemiddeld gezin betaalt zo 97 euro per jaar extra voor de zonnepanelen van grote bedrijven.
De Vlaamse minister van energie, Freya Vandenbossche (sp.a Gent) is hiervoor verantwoordelijk.

De prijsverhoging van gas en electriciteit werd in mei 2011 doorgevoerd door distributienetbeheerder Eandis.
Eandis is een Belgische werkmaatschappij van het distributienet voor elektriciteit en aardgas die actief is in 239 gemeenten in Vlaanderen. Het bedrijf telt ruim 4250 medewerkers.
De aandeelhouders van Eandis zijn de gemengde Vlaamse distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas, met name Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas. 70% van de aandelen van Eandis zijn eigendom van de gemeenten. De overige 30% zijn momenteel eigendom van het privé-bedrijf Electrabel.
De Vlaamse gemeentes hebben via hun financieringsverenigingen een financiële participatie van 3% in Electrabel Customer Solutions.

De Raad van Bestuur bij Eandis bestaat helemaal uit lokale politici. De voorzitter is Geert Versnick (Open VLD, 'Partij van de Burger'), de Gentse OCMW-voorzitter, die tot voor kort ook – bij wijze van lucratieve bijverdienste - in de Raad van Bestuur van Electrabel zetelde. De ene dag verhoogt Geert Versnick de elektriciteitsprijs bij Eandis, de volgende dag ontvangt hij als OCMW-voorzitter gezinnen die hun energiefactuur niet meer kunnen betalen!

Foto: Guy Verhofstadt (Open VLD) en Freya Van den Bossche (sp.a) drinken jenever op de Gentse Feesten in 2006. Geert Versnick, Open VLD-OCMW-raadslid van de Stad Gent en toen nog lid van de raad van bestuur van Electrabel, ontbreekt.

----

Klachten electriciteits- en gasfacturen:

Indien men niet terecht kan bij de Ombudsdienst voor Energie die de verwerking van al de klachten niet aankan, schrijf, telefoneer, mail of fax dan naar Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie (sp.a) en laat ons weten of de minister de moeite wil doen om uw vraag te beäntwoorden.
Of schrijf naar Geert Versnick (Open VLD) en laat weten of hij de moed heeft om te reageren zodat men daarmee rekening kan houden bij de eerstvolgende federale verkiezingen in 2014.
Men kan ook Siegfried Bracke (NV-A) contacteren om te zien of hij bereid is om iets te ondernemen. 

Ombudsman voor Energie
http://www.ombudsmanenergie.be/index.php?lang=nl)

Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie en Wonen
Martelaarsplein 7, 1000 Brussel
Telefoon: 02 552 61 00
Fax: 02 552 61 01
kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be
http://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/vlaamse-regering-2009-2014/freya-van-den-bossche-vlaams-minister-van-energie-wonen-steden-en-sociale-economie

OCMW voorzitter Geert Versnick
Onderbergen 86
9000 Gent
Schepen.Versnick@gent.be
http://www.geertversnick.be/

Siegfried Bracke
Huis der Afgevaardigden, bureau 1106
Leuvenseweg 21
1008 BRUSSEL
siegfried@siegfriedbracke.be
http://www.siegfriedbracke.be
https://twitter.com/sthbracke/status/262483553785376769

Links naar interessante artikels:
http://gent.pvdaplus.be/sites/default/files/fields/attachment/pvda_gent_stadsprogramma_energie.pdf
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2012/briefing_outofnukes_nl_def.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eandis

03-11-12

Klachten Electrabel: Minister Van den Bossche zwijgt

freya-van-den-bossche-even-onwel-geworden.jpg

Klachten Electrabel

Minister Freya Van den Bossche (sp.a) die verantwoordelijk is voor Energie, blijft zwijgen over het feit dat honderden klanten van Electrabel  met onverklaarbare facturen krijgen te maken en vervolgens door deurwaarders van Electrabel onder druk worden gezet.

Dat geldt ook voor de klanten die van energie-leverancier durfden te veranderen.

Heel wat mensen die nog klant zijn van Electrabel, zijn bang om weg te gaan bij Electrabel. Zij vrezen immers dat Electrabel hen dan ook via een deurwaarder zal dwingen tot het betalen van de hoge bedragen die op de onjuiste facturen vermeld staan. 

Dat kan zeker niet de bedoeling geweest zijn van de Vlaamse regering die de 'concurrentie tussen de energiebedrijven' juist wilde aanmoedigen.

Het is verwonderlijk dat minister Van den Bossche die politiek verantwoordelijk is voor dit dossier, dergelijke intimidaties en oplichtingspraktijken goedkeurt.

Dat verklaart waarom de ombudsdienst Energie thans overspoeld wordt met klachten waarvoor geen oplossing kan gevonden worden (indien het zoeken van een oplossing de bedoeling is).

Profiterende criminelen

Doordat Van den Bossche niet optreedt, publiceert het criminele milieu ook voortdurend voorstellen tot het aangaan van leningen op deze blog:

Er werd een nieuwe reactie gepost op je blog op de notitie Action '1000 plaintes envers Electrabel' (29)
"WELKOM OP HENRY globale leningen Hallo goede dag, Ik ben de heer Tony Henry een geregistreerd en legitiem lening kredietverstrekker, geven we alle soorten van leningen tegen lage rente van 3% aan particulieren en bedrijven in nood van de lening. we geven leningen binnen het bereik van 2000 dollar euro en pond naar 500 miljoen dollar euro en pond als je nodig hebt finacail bijstand contact met ons op via E-mail: henry_loans17@yahoo.com. Bellow is het bedrijf de lening aanvraagformulier .... te vullen en terug te keren naar de aprover ofyour lening mogelijk te maken. Lening aanvraagformulier ingevuld terug te sturen ..... NAAM ADRES SEX AGE FAX TELEFOONNUMMER Huidige arbeidsplaats JAARLIJKSE WINST LAND LENING DUUR BEDRAG als lening Beste Regard De heer Tony Henry (c.e.o) In acknowlegde dit detail van het bedrijf verstrekt u met onze looptijd en voorwaarden."
Deze reactie werd gepost door Mr Tony Henry.

---

Fraude sociale woningen

vrouw.82jaar.op.straat.geelsehuisvesting.jpgMinister Van den Bossche is ook politiek verantwoordelijk voor het Woonbeleid. En ook op dat punt blijft zij in gebreke zoals het volgende verhaal aantoont.

We schreven de ex-Vlaams minister van Wonen Marino Keulen (Open VLD) en minister Van den Bossche herhaaldelijk over het gezinnetje B. met hun 82-jarige bedlegerige moeder die meer dan 20 jaar lang een woning van de Geelse Huisvesting huurden en steeds trouw de huur betaalden. Die dreigden op een bepaald moment als een vuilniszak op straat te worden gezet. Dat gebeurde nadat zij door enkele buren uit de wijk waren beschuldigd van het feit dat zij de dochter van hun nieuwe buurman (een fabrieksdirecteur) waren gaan aangegeven voor zwartwerk, wat zeer ongeloofwaardig was gezien zij met er een zeer goede relatie mee hadden. Zoals reeds in een andere zaak het geval was geweest, stelden de fabrieksdirecteur en enkele buren vervolgens een petitie in verband met 'lawaaioverlast' op en lieten die door de wijkagent aan het bestuur van de Geelse Huisvesting overmaken. Alhoewel het 'lawaaioverlast' nooit door de wijkagent of de lokale politie werd vastgesteld, nam het bestuur van de Geelse Huisvesting deze klacht onmiddellijk ernstig en liet zij een 'sociaal onderzoek' opstarten.

De sociaal assistente van de Geelse Huisvesting voerde een totaal éénzijdig onderzoek. Zij ging er van uit dat er inderdaad sprake was van 'lawaaioverlast'. Op een bepaald moment stelde zij in haar rapport dat de buurman 'geen deel wenste te nemen aan de ronde-tafelgesprekken'. Maar nadien schreef zij dat de man en de vrouw van het gezinnetje 'niet wilden meewerken'. Het gezinnetje werd maandenlang gepest door allerlei klachten van de fabrieksdirecteur die telkens gevolgd werden door  bezoekjes van de sociaal assitente. De vrouw van het gezinnetje schreef hierover naar het bestuur van de Geelse Huisvesting die haar met allerlei berichten en valse aantijgingen bestookte. De gesprekken met de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) bleven zonder resultaat. Het gezinnetje deed vervolgens een beroep op de Vrederechter die zich aanvankelijk welwillend opstelde maar er tenslotte mee akkoord ging dat de fabrieksdirecteur niet wenste deel te nemen aan de tal van voorgestelde verzoeningspogingen en daarop besliste om de zaak af te sluiten. De Geelse Huisvesting startte vervolgens met een gerechtelijke procedure die jarenlang bleef duren waardoor de vrouw van het gezinnetje een zelfmoordpoging ondernam. 

Uiteindelijk werd het gezinnetje (een getrouwd koppel met één van hun kinderen en hun 82-jarige moeder) uit huis gedreven.  De fabrieksdirecteur had intussen reeds lang, en voor de vijfde keer, een andere sociale woning gekregen. Dat gebeurde zonder dat hij zich eerst op een wachtlijst moest inschrijven.

Wij trachtten het gezinnetje te helpen door, als vertrouwenspersoon, deel te nemen aan de gesprekken met de sociaal assistente. We schreven ook jarenlang aan de sp.a-voorzitters Johan Vande Lanotte en Caroline Gennez. Ook de sp.a-parlementsleden en ministers werden aangeschreven maar die gaven zelfs geen antwoord.

Vlak voor de verkiezingen van 14 oktober 2012 contacteerden wij de nieuwe sp.a-voorzitter Bruno Tobback. Deze wist ons te antwoorden dat hij ons schrijven over de hierboven beschreven fraude met sociale woningen aan minister Freya Van den Bossche doorgaf 'die terzake bevoegd is'.

Sindsdien hebben we echter niets meer van deze zaak vernomen en we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de sp.a deze kwestie wil toedekken.

Voortgaande op het feit dat er in de sociale woonwijk reeds een andere petitie werd opgesteld waarin de verbanning van een wijkbewoner en zelfs de sluiting van diens blog op het internet werd geëist (deze zaak kwam zelfs in de Herentalse gemeenteraad ter sprake), was het vanaf het begin aan duidelijk dat de genaamde V., een sp.a-Herentals-gemeenteraadslid, achter deze zaak stak. V. die zichzelf destijds tot 'directeur-generaal' van het plaatselijke wijkcomité inzake de toewijzing van sociale woningen benoemde, zetelt reeds jarenlang in het bestuur van de Geelse Huisvesting en betrekt met zijn vrienden een aantal woningen van de Geelse Huisvesting in dezelfde wijk.

De man, die als bestuurslid van de Herentalse sp.a, al jarenlang goede contacten onderhoudt met de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a), maakte een politieke bliksemcarrière. Na als 'directeur-generaal' van de door hem opgerichte wijkraad en bij de CD&V en Groen wat te hebben aangemodderd, stapte hij over naar sp.a. Herentals waar hij al gauw in het bestuur werd opgenomen. Die stelden hem aan tot bestuurslid van het Herentalse OCMW (Openbar Centrum voor Maatschappelijk Werk). In 2006 kon hij het met een hondertal stemmen tot gemeenteraadslid brengen. Na tot voorzitter van de Herentalse commissie Veiligheid en Politie te worden benoemd, werd hij aangesteld als vertegenwoordiger van twee intercommunales. Hij is thans lid van de politieraad Neteland die onder het gezag staat van burgemeester Jan Peeters (Peeters is ook de voorzitter van het Herentalse sp.a-bestuur waarvan V. eveneens deel uitmaakt).

Misschien wenst de sp.a deze zaak toe te dekken omdat zij weet dat V. betrokken was bij een grote doofpotaffaire en er processen-verbaal van ernstige zedenmisdrijven met minderjarigen op zijn naam staan...

De blogbeheerder
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/

27-10-12

Electrabel Nieuws: Klanten dumpen Electrabel

G-rard-Mestrallet-PDG-de-GDF-Suez-.jpgAlhoewel stroom- en gasklanten Electrabel massaal schijnen te dumpen, meemt dat niet weg dat heel wat klanten of afhakende klanten door Electrabel worden gedwongen om onjuiste energiefacturen te betalen zonder dat de overheid daartegen optreedt.

Komt dat omdat Electrabel vanaf 2013 alle federale overheidsgebouwen - ministeries en kabinetten, maar bijvoorbeeld ook gevangenissen - van stroom
voorziet ?

In totaal gaat het om zo'n 45 miljoen euro aan elektriciteit en zo'n 20 miljoen euro aan gas...

-------

'Klanten dumpen Electrabel'

30 augustus 2012,

BRUSSEL - Electrabel verloor in één jaar 219.000 stroomklanten in Vlaanderen.

Electrabel heeft de voorbije twaalf maanden ruim 13 procent van zijn stroomklanten en 11 procent van zijn gasklanten kwijtgespeeld. Dat blijkt uit de meest recente cijfers over de marktaandelen van de energieleveranciers in Vlaanderen van de Vreg, de Vlaamse energieregulator.

Groepsaankopen en de heisa rond de plafonnering van de stroomprijzen begin april door de federale regering zijn de energieverbruikers aan het wegjagen bij Electrabel. Ook al probeerde het bedrijf eveneens in april tegengas te geven met de aankondiging van een verlaging van zijn vaste energietarieven.

Van het voortdurende klantenverlies van Electrabel hebben niet minder dan vier concurrenten geprofiteerd. Dat zijn Essent, Lampiris, Eneco en Nuon. De primus is Essent. De opmars van deze leverancier is voor een groot stuk te danken aan de groepsaankopen. Essent kwam regelmatig als beste koop uit de bus. Zijn marktaandeel als gasleverancier steeg in twaalf maanden tijd van 1,98 naar 5,53 procent. Als stroomleverancier ging het van een marktaandeel van 2,08 naar 4,18 procent.

Het ziet er volgens de Vlaamse minister van Energie, Freya Van den Bossche (SP.A), alvast naar uit dat de consument de voorbije maanden en masse ontdekt heeft zijn dat de prijzen van de leveranciers vergelijken de makkelijkste en snelste manier is om te besparen op de energiefactuur. Na zeven maanden zijn in Vlaanderen al meer gezinnen en bedrijven van energieleverancier veranderd dan in heel 2011. Het betekent dat dit jaar al 8,46 procent van alle Vlaamse stroomverbruikers al overgestapt is naar een andere leverancier en 9,66 procent van alle gasverbruikers.

Deze forse en snelle stijging van het aantal wissels gaat de leveranciers dwingen om elkaar nog meer te gaan beconcurreren op prijs en klantvriendelijkheid, hoopt Van den Bossche.

Opvallend is wel dat de huidige nummer twee op de Vlaamse energiemarkt, Luminus, niet kan profiteren van het weglopen van de klanten bij Electrabel. Het trappelt al een jaar ter plaatse.

Electrabel blijft ondanks het zware klantenverlies met nog meerdere lengten voorsprong de grootste energieleverancier van Vlaanderen. Het levert nog altijd stroom en gas aan ruim de helft van alle energieverbruikers.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF...

Foto: Gerard Mestrallet (63) die sinds 1995 de Franse groep Suez leidt. Suez fusioneerde in 2008 met Gaz de France tot GDF Suez. Deze energiereus controleert in ons land onder meer Electrabel. In 2011 verdiende  Mestrallet een salaris van 3.089.367 euro. Zijn vast salaris bedroeg 1,4 miljoen euro en zijn variabel salaris 1,683 miljoen euro.  In 2011 kreeg hij 87.000 aandelen toegezegd kreeg die hij in 2016 definitief verwerft als hij resultaten boekt. Daarnaast verkocht Mestrallet in januari en september van 2011 opties voor meer dan een miljoen euro.

Noot: Op 18 mei 2012 verklaarde Electrabel nog dat het 'niet meer wilde investeren in België' en dat het 'liever investeringen doet in het buitenland'.  Het is dan ook bijzonder vreemd dat Electrabel vanaf 2013 alle federale overheidsgebouwen - ministeries en kabinetten, maar bijvoorbeeld ook gevangenissen - van stroom voorziet.

19:20 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, Electrabel nieuws, Klanten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Electrabel nieuws: sp.a standpunt

Johan-Vande-Lanotte-SP-A.1.jpgWat vinden de politici over de belastingsontduikingen en oplichtingspraktijken van Electrabel ?

Johan Vande Lanotte (sp.a) gaat niet akkoord met deze gang van zaken. Maar wordt hij wel voldoende gesteund door zijn partijbestuur en welke concrete maatregelen denkt de sp.a te zullen nemen ?

----

'Geen plezier in op Electrabel schieten'

woensdag 26 september 2012

Jos Bouveroux was gisteren in zijn column ('Energie (wan)beleid') niet bepaald mals voor vicepremier Johan Vande Lanotte (sp.a). De minister reageert.

DOOR JOHAN VANDE LANOTTE MINISTER VAN ECONOMIE, CONSUMENTEN EN DE NOORDZEE.

Beste Jos,

Ik heb jouw opinie gelezen over het energiedebat. Je ergert je aan de soms tegengestelde berichten, je vindt het niet kunnen dat je ongerust zou moeten zijn over de bevoorradingszekerheid en je vindt dat de overheid zich niet moet bemoeien met de keuze van energieleverancier: dat doen we toch ook niet met auto's. Ten slotte denk je dat ik er plezier in schep op Electrabel te schieten. Wel Jos, laat me duidelijk zijn, ik schep daar geen plezier in. Ik vond ook dat twijfel over bevoorradingszekerheid nefast is, dat de overheid zich niet met de energieprijzen zou moeten bezighouden en eigenlijk haat ik het dat we voortdurend in de clinch gaan met een van de grootste bedrijven van ons land. Vooral omdat zij 7.000 mensen tewerkstellen en die werknemers finaal het slachtoffer van die hetze kunnen zijn. Zowel zondag als maandag sprak ik met verschillenden van hen.

Maar, beste Jos, je ziet één ding over het hoofd. Voor een sereen klimaat moet er bereidheid zijn om tot redelijke oplossingen te komen. En dat klimaat is er nog altijd niet. Meer nog. Hoe langer ik me in deze materie verdiep, hoe erger ik het vind. Mag ik je één voorbeeld geven? Het gas dat GDF Suez (het moederbedrijf van Electrabel) koopt, koopt het voor Frankrijk en België samen. In België verkoopt het dat gas 25 procent duurder dan in Frankrijk. Ik heb het dus niet over distributienettarieven, transportkosten, belastingen of heffingen. Die zijn ongeveer even hoog als in Frankrijk. Maar hetzelfde product wordt aan de Belgische gezinnen een vierde duurder verkocht dan aan de Franse gezinnen. Dat is niet mijn stelling, maar een analyse van de CREG (de Belgische energiewaakhond, red.).

Ik geef alleen maar dit voorbeeld. Er zijn er nog andere. Ik schep daar geen genoegen in, Jos. Ik vind dat gewoon aanstootgevend. Ik heb de voorbije dagen de facturen van enkele gezinnen vergeleken. Enkele dagen geleden kwam een mevrouw me in Mechelen uitleggen dat ze vanaf 20 uur de verwarming uitzet en een deken over zich slaat om warm te blijven. Uit haar factuur bleek effectief dat ze weinig verwarmde. Toch zou een overstap haar 300 euro opbrengen. Ze schrok daarvan. Ongelooflijk. Hoe kan je denken dat ik daar genoegen in zou scheppen? Hoe kan je denken dat ik dat lijdzaam zou ondergaan? Hoe kan je zeggen dat de overheid zich hier niet mee moet bezighouden?

Waarmee dan wel?

Johan

http://oostende.s-p-a.be/nieuws/geen-plezier-in-op-electr...

18:19 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, Electrabel nieuws, sp.a | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Electrabel beschuldigd van belastingsontduiking

electrabel.Suez2.jpg

Electrabel wordt niet alleen in vraag gesteld omtrent de afschrijving van de verouderde kerncentrales (waarin het weigert openheid van zaken te geven) en de oplichting terzake van de Belgische Staat maar wordt nu ook beschuldigd van belastingsontduiking.

Hoe staat het nu met de duizenden Electrabel-klanten die onjuiste voorschotfacturen moeten betalen en met een deurwaarder worden afgedreigd ? Heeft de Belgische Staat wel voldoende oog voor de bescherming van de energiegebruikers tegen de malafide praktijken van energiebedrijven ?  Waatom wenst de regering Di Rupo geen prioriteit te geven aan de bestrijding van de corruptie ? Waarom worden er geen parlementaire vragen terzake ?

Albert Frère, een van de grootste aandeelhouders van Electrabel en GDF Suez, wordt in tegenstelling tot de gebruikers die door deurwaarders en electriciteitsafsluitingen onder druk worden gezet om onverklaarbare facturen te betalen, steenrijk dankzij de hoge energieprijzen. Zijn energieholding GBL maakte in 2009 een winst van 3,2 miljard euro, waarop hij welgeteld nul euro belastingen betaalde...

----

Electrabel en co beschuldigd van belastingsontduiking
27/10/12 - Bron: belga.be
 
De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) beschuldigt Electrabel en andere Belgische bedrijven van de energiegroep GDF Suez van grootschalige belastingontduiking. Er staat liefst 285 miljoen euro op het spel. Dat bevestigt de woordvoerder van GDF Suez, Kristof Scheldeman, aan de krant De Tijd.

De belastingontduiking zou gebeuren via filialen van Electrabel en co in Luxemburg. Op de winsten die de Belgische GDF Suez-bedrijven via Luxemburg boeken, zouden ze zo goed als geen belasting betalen.

Zo zou de Belgische schatkist ettelijke miljoenen euro's mislopen en kunnen Electrabel en co hun winsten nog vergroten. De fiscus claimt 285 miljoen euro voor de periode 2003-2008.

Raad van bestuur
Dat ligt des te gevoeliger omdat toen ook Belgische politici en topzakenlui de raad van bestuur van Electrabel bevolkten. Een van hen, Geert Versnick (Open Vld), zegt dat hij nooit wat vernam over de constructie via Luxemburg.

De zaak is ook delicaat voor de relaties tussen België en Luxemburg. Want de belastinginspectie kon de hand leggen op een vertrouwelijke overeenkomst die de Luxemburgse fiscus sloot met de Luxemburgse filialen van Electrabel en co. Daarin beloven de Luxemburgers dat ze amper belastingen zullen heffen op de winsten die de Belgische GDF Suez-bedrijven in het groothertogdom boeken. Er is sprake van een verwaarloosbaar belastingtarief van 1,8 procent.

Illegaal
De Belgische fiscus spreekt in zijn documenten letterlijk over het "misbruiken" van het dubbelbelastingverdrag tussen ons land en Luxemburg. Zo'n verdrag vermijdt dat mensen en bedrijven op dezelfde bedragen twee keer worden belast, hier en in Luxemburg. Maar onze fiscus stelt dat het akkoord met Electrabel en co om amper belastingen te vragen illegaal is, ook volgens de Luxemburgse wet.

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detai...

(Er waren problemen met de publicatie van dit bericht)

25-10-12

Electrabel nieuws

Electrabel.Suez.Albert.Frère.jpg

Van: Jan Boeykens
Datum: 25 oktober 2012
Aan: info@s-p-a.be

Ter attentie van de heer Tobback, Sp.a-voorziiter

Geachte Heer Tobback,

Buiten het dossier inzake de Geelse Huisvesting, werken we ondermeer ook rond een dossier inzake Electrabel.

Heel wat klanten van Electrabel klagen over onjuiste facturen waarvan de bedragen steeds via een deurwaarder van Electrabel worden opgeëist.
 
De Ombudsman Energie die destijds na lange tijd en vele discussies werd aangesteld omdat het een politieke benoeming betrof, weet dit probleem blijkbaar niet op te lossen.

Uw politieke collega, Minister van Energie (en Woonbeleid) Freya Van den Bossche van de Sp.a, is verantwoordelijk voor deze materie.

In bijlage zend ik u een kopie van een bericht dat op 'Klachten Electrabel' werd gepubliceerd.

Mag ik u verzoeken om de Minister terzake te contacteren ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens

-----

AlbertFrère2.jpg

Electrabel's 'voorschotfactuur'

Eén van onze lezers schreef ons dat zij van energieleverancier veranderde en dat Electrabel hem, via een gerechtsdeurwaarder, nu een zogenoemd 'voorschotfactuur' van een maand wil laten betalen terwijl het slechts over een periode van 6 dagen gaat.

Ons antwoord:

Uw zaak toont op een simpele manier aan op welke manier honderden, zoniet duizenden klanten van Electrabel, opgelicht en bestolen worden.

Naar aanleiding van de talrijke klachten, schreven we herhaaldelijk naar de Ombudsdienst voor Energie, Minister van Energie Freya Van den Bossche (sp.a) en de verkozen parlementsleden van alle grote politieke partijen (Sp.a, CD&V en VLD).

Maar we kregen geen enkel antwoord, laat staan dat er een parlementaire vraag werd gesteld of men de opdracht gaf om deze dagelijkse oplichtingspraktijken te onderzoeken.

Het probleem is dat heel wat parlementsleden in de bestuursraden van Electrabel zetelen en dat de regering Di Rupo bij haar aantreden stelde dat zij geen prioriteit wenst te verlenen aan de bestrijding van de corruptie.

De Belgische Staat laat zich, op kosten van de belastingsbetaler, ook letterlijk uitzuigen door Electrabel. 

Over het precieze bedrag van de monsterwinsten op de afgeschreven kerncentrales weigert GDF Suez Electrabel geen enkele inzage te verlenen.

De Electrabel-zaak toont aan in welke mate de politieke corruptie in België is gevorderd.

De Belgische burger begint gelukkig te begrijpen dat er met de politieke partijen die altijd aan de macht zijn geweest in België, en die de macht steeds onderling verdeeld hebben, niets meer aan te vangen is. 

Indien u wil, wil ik voor uw zaak opkomen omdat het een duidelijk voorbeeld is.

---

Foto's: Albert Frère.  Uit een onderzoek van de PVDA blijkt dat Albert Frère, een van de grootste aandeelhouders van Electrabel en GDF Suez, steenrijk wordt dankzij de hoge energieprijzen.  Zijn energieholding GBL maakte in 2009 een winst van 3,2 miljard euro, waarop hij welgeteld nul euro belastingen betaalde.

07:00 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, Electrabel nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-10-12

Electrabel Nieuws

AlbertFrère2.jpg

Electrabel's 'voorschotfactuur'

Eén van onze lezers schreef ons dat zij van energieleverancier veranderde en dat Electrabel hem, via een gerechtsdeurwaarder, nu een zogenoemd 'voorschotfactuur' van een maand wil laten betalen terwijl het slechts over een periode van 6 dagen gaat.

Ons antwoord:

Uw zaak toont op een simpele manier aan op welke manier honderden, zoniet duizenden klanten van Electrabel, opgelicht en bestolen worden.

Naar aanleiding van de talrijke klachten, schreven we herhaaldelijk naar de Ombudsdienst voor Energie, Minister van Energie Freya Van den Bossche (sp.a) en de verkozen parlementsleden van alle grote politieke partijen (Sp.a, CD&V en VLD).

Maar we kregen geen enkel antwoord, laat staan dat er een parlementaire vraag werd gesteld of men de opdracht gaf om deze dagelijkse oplichtingspraktijken te onderzoeken.

Het probleem is dat heel wat parlementsleden in de bestuursraden van Electrabel zetelen en dat de regering Di Rupo bij haar aantreden stelde dat zij geen prioriteit wenst te verlenen aan de bestrijding van de corruptie.

De Belgische Staat laat zich, op kosten van de belastingsbetaler, ook letterlijk uitzuigen door Electrabel. 

Over het precieze bedrag van de monsterwinsten op de afgeschreven kerncentrales weigert GDF Suez Electrabel geen enkele inzage te verlenen.

De Electrabel-zaak toont aan in welke mate de politieke corruptie in België is gevorderd.

De Belgische burger begint gelukkig te begrijpen dat er met de politieke partijen die altijd aan de macht zijn geweest in België, en die de macht steeds onderling verdeeld hebben, niets meer aan te vangen is. 

Indien u wil, wil ik voor uw zaak opkomen omdat het een duidelijk voorbeeld is.

 

W.M.

blogbeheerder

-----

 

Vanden.Bossche.minister.Sp.a.jpg


'Test-Aankoop heeft besloten de Electrabel-klanten te hulp te komen'

De consumentenorganisatie gaat in de tegenaanval nadat ze de hand heeft kunnen leggen op de concrete tarieven die Electrabel vanaf september wil aanrekenen.

Test-Aankoop is verbolgen, omdat prijssimulaties aantonen dat Electrabel de verbruikers valse hoop heeft gegeven. De elektriciteits- en gasleverancier zei dat de prijsverhoging voor aardgas vanaf 1 september tussen 13 en 20 procent hoger zal liggen. Volgens de consumentenvereniging blijkt uit simulaties met de definitieve tarieven van Electrabel dat zo goed als alle Electrabel-klanten 20 procent meer zullen betalen voor aardgas.

Uit de prijssimulatie blijkt bovendien dat Electrabel weinig of geen onderscheid maakt tussen klanten die bij hem terechtgekomen zijn omdat hij fungeert als standaardleverancier, en gasverbruikers die een echt leveringscontract hebben ondertekend.

Voor Test-Aankoop staat het als een paal boven water dat de andere gasleveranciers goedkoper zijn geworden dan Electrabel. In Wallonië en Vlaanderen scoort Luminus met de Actief-prijsformule het best. In Brussel is Lampiris nu goedkoper dan Electrabel.

Via de tariefsimulator op de site of een hotline kunnen de gasverbruikers te weten komen wie vanaf september de goedkoopste leverancier is.

Gazet van Antwerpen, 20.6.2007

 

Foto 1: Albert Frère.  Uit een onderzoek van de PVDA blijkt dat Albert Frère, een van de grootste aandeelhouders van Electrabel en GDF Suez, steenrijk wordt dankzij de hoge energieprijzen.  Zijn energieholding GBL maakte in 2009 een winst van 3,2 miljard euro, waarop hij welgeteld nul euro belastingen betaalde. Is het misschien daarom dat de Belgische regering met Elio Di Rupo (Parti socialiste) als premier en Freya Van den Bossche (Sp.a) als Minister van Energie, 'geen prioriteit wenst te besteden aan de bestrijding van de corruptie' ?

Foto 2: Freya Van den Bossche, Minister van Energie.

21-10-12

Electrabel: omkoping en valsheid in geschrifte

Electrabel.centrale.jpg

Voormalig topman van Electrabel verdacht van omkoping en valsheid in geschrifte

15 mei, 2012 - De Nederlandse justitie verdenkt de directeur van het regionale energiebedrijf Rendo in Meppel van omkoping en valsheid in geschrifte. De man zou in 2006 een miljoen euro hebben gekregen om de overname van de elektriciteitspoot van Rendo door de Belgische energieproducent Electrabel mogelijk te maken. Hij werd vorige week aangehouden na onderzoek door het Functioneel Parket en zit nog vast.

Een voormalig topman van Electrabel wordt eveneens verdacht van omkoping en valsheid in geschrifte rond de overname. Het vermoeden is dat de Rendo-directeur steekpenningen heeft ontvangen op initiatief van deze topman, in ruil voor "het gunnen" van de verkoop, aldus het Functioneel Parket.

Rendo is een energiemaatschappij in delen van Drenthe en Overijssel, met zo'n 100.000 aansluitingen. In 2006 werd een deel van het bedrijf, waarvan negen gemeenten in beide provincies aandeelhouder zijn, voor 66,5 miljoen euro verkocht aan Electrabel. Er zouden ook andere gegadigden zijn geweest die een hogere prijs hadden wilden betalen. (Belga)

http://www.vandaag.be/binnenland/97259_aanhouding-in-corr...

27-09-12

Van den Bossche tegen zwarte lijst energieleveranciers

Vanden.Bossche.minister.Sp.a.jpg

Minister van Energie Freya Van den Bossche (sp.a) wil niet dat energieleveranciers klanten met betalingsproblemen op een soort van zwarte lijst plaatsen.  Maar zij zegt niets over het systematisch opmaken van onjuiste facturen door energieleveranciers zoals Electrabel terwijl dit al jarenlang een probleem is...

-----

'Van den Bossche tegen zwarte lijst energieleveranciers'

28.11.11 - Minister van Energie Freya Van den Bossche (sp.a) trekt ten strijde tegen energieleveranciers die klanten met betalingsproblemen op een soort van zwarte lijst te plaatsen. Dat schrijven de Corelio-kranten.

Wie zijn energiefactuur niet of niet tijdig betaalt, wordt door de leverancier na verloop van tijd gedumpt en verhuist naar de distributienetbeheerder, die als een sociaal vangnet optreedt. Eens de betalingsachterstand weggewerkt is, kan de klant weer een commerciële marktleverancier zoeken.

Uit een doorlichting van het Vlaams Energieagentschap (VEA) en energiewaakhond VREG blijkt echter dat leveranciers bij een contractwissel informatie in handen krijgen waaruit ze kunnen afleiden dat hun nieuwe klant ooit een beroep heeft moeten doen op een sociale netbeheerder. Vaak wordt zo'n klant geweigerd.

"Wij hebben geen bewijzen of cijfers", zegt VREG-topman André Pictoel. "Het fenomeen valt moeilijk in kaart te brengen, maar het bestáát. Ondanks afspraken met de sector om dit niet te doen."

Van den Bossche gaat leveranciers wettelijk verbieden een klant af te wijzen omdat hij ooit bij een netbeheerder zat. Ook een vermoeden dat men niet in staat is te betalen of een onderzoek naar de kredietwaardigheid mag geen argument zijn. Leveranciers zullen niet langer kunnen zien of een klant ooit betalingsproblemen had.

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1095103/van-den-bo...

23-09-12

Electrabel: Staat binnen de Staat

Sophie-Dutordoir-ceo-van-Electrabel.jpg

Als men veel macht heeft over een regering die voor een deel financieel afhankelijk is van jou, dan kan men zich alles permiteren.  Er mag dan niet alleen gefoefeld worden met de klantenfacturen van Electrabel.  Ook een politicus die nog een beetje de moed heeft om kritiek op Electrabel te uiten, wordt dan gewoon neergesabeld.  Tengevolge van corrupte politici die in allerlei beheerraden zetelen, is Electrabel een Staat binnen de Staat geworden.

----------------------

22 september 2012

Volgens de ceo van Electrabel, Sophie Dutordoir, maakt de kritiek op Electrabel deel uit van de verkiezingscampagne van Johan Vande Lanotte.

'Kritiek op Electrabel is niet om kiezers te lokken' (Vande Lanotte)

Dutordoir bestempelt de verwijten aan het adres van Electrabel als populistische kritiek vol halve waarheden, georchestreerd door de sp.a-politicus.

Ze meldt onder meer dat ze van Johan Vande Lanotte zelf te horen heeft gekregen dat hij niets tegen het bedrijf heeft, maar dat het electoraal wel nuttig is om er kritiek op te hebben. Dit is niet meer ernstig en onrechtvaardig, zo vindt ze.

Vande Lanotte ontkent dat hij zoiets gezegd heeft. "Als je geen argumenten meer hebt om je je te verdedigen en niet kan uitleggen waarom de prijzen te duur zijn, zoek je een drogreden", reageert hij op deredactie.be. "Ik heb helemaal niets tegen het bedrijf en ik doe dit echt niet om electorale redenen, maar omdat de prijzen bij Electrabel te duur zijn."
De topvrouw van Electrabel doet Vande Lanotte en de regering alvast een suggestie aan de hand om de energieprijzen te verlagen. In plaats van Electrabel te verplichten om een nucleaire bijdrage te betalen die daarna in de staatskas verdwijnt, kan dat geld gebruikt worden om de elektriciteitsprijzen te verlagen. Ze legde het voorstel al op tafel tijdens de vorming van deze regering, maar dat werd toen afgeblokt, omdat het de concurrentie zou verstoren. 
(Belga/TE)

http://www.knack.be/nieuws/belgie/kritiek-op-electrabel-is-niet-om-kiezers-te-lokken-vande-lanotte/article-4000181726644.htm

Foto: Sophie Dutordoir, ceo van Electrabel

 

Electrabel: dialoog met regering...

Electrabel.centrale.jpg

Electrabel zou de regering uitnodigen voor een 'constructieve dialoog rond de verschillende energiedossiers'. De regering zal ongetwijfeld gedwongen worden om geld op tafel te leggen alsof Electrabel nog niet genoeg winst maakt dank zij de regeringsoveréénkomst inzake de kerncentrales die reeds lang afgeschreven zijn.
Geen woord over het feit dat er jaarlijks duizenden Electrabel-klanten zijn die onverklaarbare hoge facturen moeten betalen.  Maar dat zal waarschijnlijk geen deel uitmaken van de 'constructieve dialoog met de regering'.  Daaruit blijkt nog eens dat de regering de voornoemde praktijken van Electrabel goedkeurt.

-----------

'Electrabel wil dialoog met regering'

23 september 2012

Electrabel nodigt de regering uit voor een constructieve dialoog rond de verschillende energiedossiers. Electrabel kreeg de voorbije weken heel wat kritiek van vicepremier Johan Vande Lanotte en van consumentenorganisaties.

Bedrog

Vande Lanotte omschrijft de prijzenpolitiek van het energiebedrijf als bedrog. Hij ontkent dat zijn kritiek is gemotiveerd door electoralisme. Hij zegt ook geen probleem te hebben met Electrabel.

"Maar het bedrijf mag me wel eens antwoord geven op de vraag waarom het 400 of zelfs 450 euro duurder is dan de concurrentie, en waarom oude klanten meer betalen dan nieuwe", aldus de vicepremier. "Of is het juiste antwoord dat Electrabel die klanten gewoon bedriegt?", zegt Vande Lanotte.

Het bedrijf roept op tot "rationaliteit" en wijst erop dat het zelf een verantwoordelijke onderneming blijft. "Verantwoordelijk inzake nucleaire veiligheid, ten aanzien van klanten en als investeerder-werkgever."

Afspraken

Als basis van de gesprekken met de regering verwijst Electrabel naar het protocolakkoord van 2009, waarin afspraken werden gemaakt rond onder meer de nucleaire bijdrage en rond investeringen. Electrabel betreurt dat het zelf zijn verbintenissen altijd is nagekomen, terwijl de regering eenzijdig besliste om de nucleaire capaciteit te verminderen en de nucleaire bijdrage misschien te verdubbelen.

Desondanks bevestigt het bedrijf dat het bereid is een constructieve dialoog aan te gaan over maatregelen ten voordele van klanten en over de betaling van een aanzienlijke nucleaire bijdrage. "Niet het een of het ander, maar wel degelijk het geheel van de elementen die zijn voorzien in het protocolakkoord uit 2009.

Dat alles in een context waarin prijsdaling voor de consument een prioriteit is, zowel voor de regering als voor Electrabel." (Belga/TE)

http://www.knack.be/nieuws/belgie/electrabel-wil-dialoog-met-regering/article-4000182190020.htm

17-09-12

Stop à la mafia Electrabel!

electrabel.Suez2.jpg

Ils mentent, ils trompent la population, ils falsifient les chiffres et s’assurent ensuite de ne devoir presque rien payer d’impôts sur leurs profits avec leurs amis politiciens. Ils jouent avec la sécurité de la population et défendent sans merci les intérêts des gros actionnaires. Au cinéma, ce seraient des maffiosi crapuleux. Mais dans le cadre d’Electrabel, ce sont des messieurs distingués en costume et de dames en deux-pièces à la mode, gratifiés de titres de noblesse: le baron Albert Frère (actionnaire principal), la baronne Van den Berghe ou encore le baron Vandeputte (tous deux membres du Conseil d’Administration).

Le désastre au Japon nous a confrontés à nouveau aux faits. Electrabel a tout intérêt à ce que les alternatives à l’énergie nucléaire ne se développent pas trop rapidement, histoire de préserver la croissance de leurs profits. La fin du nucléaire annoncée pour 2015 restera lettre morte, et tous les partis politiques traditionnels en portent la responsabilité. Ils n’ont pas libéré à temps les moyens nécessaires au développement de sources d’énergie alternatives.

Il est clair qu’un tel investissement n’est pas à l’ordre du jour dans le secteur privé, toujours en quête de rentabilité à court terme. Cela sera encore à la collectivité de le faire, tout ça pour qu’au final le privé s’approprie les résultats les plus lucratifs. Un gouvernement au service de la population aurait réclamé les profits d’Electrabel - au moins 20 milliards d’euros cette dernière décennie - afin de développer des sources d’énergies alternatives. Dans pareille situation, si Electrabel s’y refusait, il suffirait de passer à son expropriation afin d’orienter la production énergétique vers le service à la population et non celui des actionnaires.

Toutes sortes de propositions circulent afin de mieux faire passer la pilule aux consommateurs confrontés à leurs factures d’énergie. Certains réclament le contrôle des prix, d’autres veulent diminuer la TVA. Certains partis gouvernementaux veulent également instaurer une taxe supplémentaire afin de maintenir l’activité des centrales nucléaires. Tout cela est très positif, mais n’arrange en rien le fait qu’Electrabel engrange des profits monstrueux sur le dos de la population: une diminution de la TVA ne touche pas aux profits, une taxe supplémentaire serait facturée aux consommateurs. Le problème fondamental, c’est la propriété privée de la production d’énergie. Quelles sont les priorités ? La sécurité, la garantie de prix abordables, le respect de l’environnement et des futures générations,… ou de gros profits et dividendes pour une petite minorité ?

Electrabel prend en otage toute la société: les familles, les écoles, les petits indépendants et les services publics comme la SNCB, les TEC,… On se fait tous plumer par cette bande de rapaces. Les politiciens ne se sont jamais opposés à cette démarche, que du contraire, et ce malgré le discours musclé qu’ils tiennent régulièrement. C’est pourtant très simple: ce qui concerne la communauté appartient à la communauté. Nous revendiquons la nationalisation sous le contrôle de la population de tout ce qui touche à la production et à la distribution de l’énergie. La gestion de ces sociétés doit être entre les mains des travailleurs et des consommateurs. Les petits actionnaires pourront être compensés sur base de besoins prouvés. Les grands actionnaires n’ont déjà que trop pillé la communauté. Il est temps de leur arracher des mains ce qui constitue une partie essentielle de notre existence: l’énergie.

Bart Vandersteene

http://polymedia.skynetblogs.be/tag/baron+vandeputte

21:54 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, facturen, Klachten Electrabel, mafia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Electrabel: oplichting

Gérard Mestrallet.voorzitter van Electrabel,.jpg

Duizenden cliënten van Electrabel krijgen jaarlijks met onverklaarbare hoge rekeningen te maken.  Als zij niet betalen, wordt er met een deurwaarder gedreigd (die zij extra moeten betalen) ofwel wordt de stroom afgesneden zodat zij niet meer normaal kunnen leven.

Hier is een lijstje van de figuren die verantwoordelijk zijn (en waren) voor deze praktijken:

 

De Raad van bestuur telt vijftien leden.

1. Elf niet-uitvoerende bestuurders

 • Gérard MESTRALLET, Voorzitter
 • Stéphane BRIMONT
 • Alain CHAIGNEAU 
 • Jean-Marie DAUGER
 • Didier ENGELS
 • Gérald FRÈRE
 • Jean-Pierre HANSEN

waaronder vier onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen

 • Harold BOËL
 • Thierry de RUDDER
 • Barones VAN den BERGHE
 • GERIMUS bvba, vertegenwoordigd door Baron VANDEPUTTE

2. Vier uitvoerende bestuurders

 • Dirk BEEUWSAERT, Gedelegeerd bestuurder en Ondervoorzitter
 • Jean-François CIRELLI, Ondervoorzitter
 • Isabelle KOCHER, Ondervoorzitter
 • Sophie DUTORDOIR, Bestuurder-Directeur-generaal

21:48 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, facturen, Klachten Electrabel | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Ik kan met mijn klachten over de facturen van Electrabel nergens terecht...

Gérard Mestrallet.voorzitter van Electrabel,.jpg

‘De politici zullen zich nu definitief schikken naar de wensen van Electrabel’ (Gérard Mestrallet, voorzitter van Electrabel)

Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook werkelijkheid geworden. Elektriciteitsproducent Electrabel heeft de Belgische politiek in haar geheel overgenomen. Enkel Johan Vande Lanotte verliest zijn job.

21 mei, 2012 - Electrabel heeft al sinds jaren een aanzienlijk belang in de Belgische politiek. ‘Op een enkel randgeval na dansten de ministers en staatssecretarissen gedwee naar onze pijpen’, zegt Gérard Mestrallet, voorzitter van Electrabel en CEO van moederbedrijf GDF Suez. ‘Maar in het labiele politieke en economische klimaat van tegenwoordig moeten we voorzorgen nemen. Door de Belgische politiek over te nemen verzekeren we ons voor de komende jaren van het monopolie in de energiemarkt.’

De overnameprijs is niet bekend gemaakt – daarvoor is het wachten tot de antifraudecel van het federaal parket in actie schiet. Vast staat wel dat het energiebedrijf diep in de buidel heeft moeten tasten om de Belgische politiek in te lijven. ‘Maar het sop is de kolen waard’, beklemtoont Mestrallet. ‘De Belgische politici waren makkelijk te overhalen. Met een riante zwijgpremie voor alle Kamerleden en nog een extra zwijgbonus voor de regeringsleden was de deal snel beklonken. De politici zullen zich nu definitief schikken naar de wensen van Electrabel. Anders ze mogen ze vrezen voor hun politieke loopbaan.’

De overname zal gefinancierd worden met de winsten die in het verleden werden gegenereerd uit de kerncentrale van Doel. Mestrallet meent dat de operatie zichzelf in de toekomst dubbel en dik zal terugbetalen.

Sommige politici hebben duidelijk begrepen wat hen te doen staat, stelt de topman tevreden vast. ‘Zo voert minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) de elektrische stoel in als alternatieve straf voor zware delinquenten. De FOD Financiën wacht met de invoering van energiezuinige spaarlampen. Enkel Kamerlid Ben Weyts (N-VA) konden we in eerste instantie niet overtuigen van onze goede bedoelingen. Toen we hem een privéjet aanboden, kon hij niet anders dan overstag gaan.’

Gezinnen moeten zich geen zorgen maken over hun energiefactuur, beweert Electrabel. ‘De prijzen verhogen we sowieso, ongeacht de situatie. Bovendien kunnen klanten gratis van energieleverancier veranderen, op voorwaarde dat het richting Electrabel is. In het andere geval zal de consument een billijke compensatie moeten betalen van ongeveer vier bruto maandlonen.’

Minister van Economie en Consumentenzaken Johan Van de Lanotte (sp.a) is de enige die in de huidige regering baan moet ruimen. ‘Hij past niet in onze toekomstplannen. We willen competente, betrouwbare mensen aan het roer die op een heldere manier wetten kunnen uitschrijven’, meldt Mestrallet.

Foto: Gérard Mestrallet, voorzitter van Electrabel, benadrukt dat gezinnen zich geen bijkomende zorgen moeten maken over hun energiefactuur: 'We verhogen de prijzen sowieso.'

http://de.rechtzetting.be/2012/05/21/electrabel-koopt-hel...

07-09-12

Klachten Electrabel: minister Van de Bossche - ombudsman

Freya Van den Bossche.VlaamsEnergie.jpg


Richt u met uw klacht inzake Electrabel en konsoorten, tot de Vlaamse minister Van den Bossche (Sp.a) die verantwoordelijk is voor het energiebeleid.  Contacteer ook 
de vlaamse ombudsdienst.

Het kan zijn dat noch de diensten van de Minister, noch de ombudsman, uw klacht op een goede manier behandelen.  De vlaamse ombudsman is immers politiek benoemd en heel wat politici zetelen in het bestuur van Electrabel en andere maatschappijen.

Publiceer als 'commentaar' op dit bericht, een kopie van uw schrijven en van het antwoord van de minister en de ombudsman.

-----------

Minister Van den Bossche
Martelaarsplein 7, 1000 Brussel (België)
Telefoon: 02 552 61 00 - Fax: 02 552 61 01
E-mail: 

Vlaamse Ombudsdienst
Bart Weekers, Vlaams ombudsman
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
E-mail: info@vlaamseombudsdienst.be
- Tel.: 02 552 48 48
- gratis nummer: 0800 240 50
- Fax: 02 552 48 00
Men kan elke werkdag van 9 tot 18 uur en op vrijdag tot 17 uur langsgaan bij de ombudsdienst, na vooraf een afspraak te hebben gemaakt.

03-09-12

Politieke aandacht voor Michelle Martin...

michelle-martin.jpg

Het valt op dat de pers uitsluitend aandacht heeft voor de vrijlating van Michelle Martin maar dat er over het dichtdekken van het dossier Dutroux Bis in alle talen gezwegen wordt.

Ook andere problemen komen niet ter sprake.  Jaarlijks zijn er bijvoorbeeld duizenden mensen die problemen hebben met hun energie-leverancier maar er is geen enkele politicus die dit probleem ter sprake brengt...

--

Freya Van den Bossche.VlaamsEnergie.jpgFreya Van den Bossche, is verantwoordelijk voor het energiebeleid in Vlaanderen.

Gelieve haar dus schriftelijk te willen contacteren bij klachten met uw energie-maatschappij.

Indien u geen antwoord krijgt op uw schrijven, of uw probleem geraakt niet opgelost, reageer dan op dit bericht.

Er wordt een lijst opgemaakt van alle klachten die aan Minister van den Bossche worden gemeld.

-----------

Minister Van den Bossche
Martelaarsplein 7, 1000 Brussel (België)
Telefoon: 02 552 61 00 - Fax: 02 552 61 01
E-mail: 

Contactpersonen: 

Joris Vandenbroucke, kabinetschef
Helmer Rooze, adjunct-kabinetschef wonen
Gorik Van Holen, adjunct-kabinetschef energie - woordvoerder
Peggy De Nil, kabinetssecretaris
Wim Buelens, raadgever Energie
Helga Coppen, raadgever algemeen beleid - juridische zaken
Christian Fieremans, raadgever Wonen
Koen Lebegge, raadgever Begroting
Tinne Op de beeck, raadgever Wonen
Jan Schaerlaekens, raadgever Energie
Benediekt Van Damme, raadgever Wonen
Tom Vanden Eede, raadgever Wonen
Seppe De Blust, beleidsmedewerker energie en stedenbeleid
Felix Braeckman, secretariaat van de kabinetschef
Eva Degrieck, secretariaat wonen
Raf Marien, secretariaat energie, stedenbeleid en sociale economie
Arachida Outferdine, secretariaat van de minister en opvolging parlement

http://www.freyavandenbossche.be/freya/biografie

----------------------------------------------------------------------

Energieministers
In België zijn er vier energieministers in België die elkaar regelmatig ontmoeten en afspraken maken maar die weinig belang hechten aan de klachten van de konsument:
Paul Magnette, federaal minister van Energie
Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Energie
Jean-Marc Nollet, Waals minister van Energie
Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
Telefoon: 0800 240 50 - Fax: 02 552 48 00 
http://www.vlaamseombudsdienst.be

05-06-12

Problemen met energie-facturen: Schrijf naar de bevoegde Minister !

Freya Van den Bossche.VlaamsEnergie.jpgGezien de slachtoffers van onterechte energiefacturen nergens terecht kunnen, is het belangrijk dat zij zichzelf organiseren.
Mensen met dezelfde klachten kunnen met elkaar contact opnemen, elkaar informeren en samen klachten indienen.  Samen staat men sterker.

Men kan zich samen met een klacht (per aangetekend schrijven) tot de minister die verantwoordelijk is voor Energie richten.  En als die niet antwoordt op al die brieven met dezelfde problemen, dan is het duidelijk dat hij/zij niet geinteresseerd is in de belangen van de energiegebruikers. 

Indien de Minister niet antwoordt, dan kan men zich gezamelijk met zijn klachten en de vermelding dat de bevoegde minister geen aandacht besteedt aan de problemen, per aangetekend schrijven tot de Vlaamse Ombudsman wenden.

Alle brieven die men samen schrijft (met vermeldig van het uitblijven van antwoorden) publiceert men op het Internet, maakt men bekend via kranten enzoverder.   Hoe meer lawaai errond wordt gemaakt, hoe beter.  En desnoods blijft men dat jaren volhouden zodat men tenslotte goed-geörganiseerde groepen heeft die op allerlei vlakken kunnen samenwerken.

Als de overheid niets wil doen omdat zij in deze zaken mee betrokken is, dan moeten de mensen zichzelf organiseren.  Een andere mogelijkheid is er niet.

Er zijn vier energieministers in België die elkaar regelmatig ontmoeten en afspraken maken: Paul Magnette, federaal minister van Energie
Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Energie
Jean-Marc Nollet, Waals minister van Energie
Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie

-----------

Minister Van den Bossche
Martelaarsplein 7, 1000 Brussel (België)
Telefoon: 02 552 61 00 - Fax: 02 552 61 01
E-mail:

Contactpersonen: 

Joris Vandenbroucke, kabinetschef
Helmer Rooze, adjunct-kabinetschef wonen
Gorik Van Holen, adjunct-kabinetschef energie - woordvoerder
Peggy De Nil, kabinetssecretaris
Wim Buelens, raadgever Energie
Helga Coppen, raadgever algemeen beleid - juridische zaken
Christian Fieremans, raadgever Wonen
Koen Lebegge, raadgever Begroting
Tinne Op de beeck, raadgever Wonen
Jan Schaerlaekens, raadgever Energie
Benediekt Van Damme, raadgever Wonen
Tom Vanden Eede, raadgever Wonen
Seppe De Blust, beleidsmedewerker energie en stedenbeleid
Felix Braeckman, secretariaat van de kabinetschef
Eva Degrieck, secretariaat wonen
Raf Marien, secretariaat energie, stedenbeleid en sociale economie
Arachida Outferdine, secretariaat van de minister en opvolging parlement

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
Telefoon: 0800 240 50 - Fax: 02 552 48 00 
http://www.vlaamseombudsdienst.be

Foto: Freya Van den Bossche (Sp.a) http://www.freyavandenbossche.be/freya/biografie

27-04-12

Ook de bijenvolken hebben rechten. Red de bijen van Bayers gif !

bijenraat.jpgOnderteken de petitie voor het stoppen van de productie van gif dat bijenvolken doodt

Beste vrienden in de strijd,

Als vice-president J.H.P. Donner van de Raad van State uitvoering geeft aan ons verzoek d.d. 24 april 2012 die u hieronder vindt  ingelast, dan is er geen ondertekening meer nodig, want dan mogen de agrariers betreffende bestrijdingsmiddelen niet meer gebruiken zonder vooraf vereiste milieuvergunning (en in samenhang daarmee WVO-vergunning) gedurende de gebruiks en afvalfase en wordt de Nederlandse Staat als gevolg daarvan niet nog voor meer miljarden euro's opgelicht (voor bewijs lees het Echte Nieuws: http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-10.php )         

 
Ik spreek nog steeds de hoop uit dat vice-president J.H.P. Donner voor 1 mei 2012 als zodanig beslist, dan is ook het doden van de bijenvolken voorbij.   
 
Kopie hiervan heb ik verstuurd aan vice-president J.H.P. Donner van de Raad van State. 
 
Met vriendelijke groten
Ad van Rooij
 

De politieke groepering De Groenen, Afdeling Sint-Oedenrode

Voor deze A.M.L. van Rooij als gemachtigde

’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode

Website: https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/  :

E-mail: ekc.avanrooij@gmail.com Tel: +32 484749360

  

Onderteken de petitie voor het stoppen van de productie van gif dat bijenvolken doodt. Het gif wordt door de firma Bayer geproduceerd en is al in enkele landen verboden. Er is haast bij, omdat heel binnenkort de aandeelhouders van Bayer erover kunnen stemmen:

http://www.avaaz.org/en/bayer_save_the_bees/?sbc

 

-----------------------------------------------------------------


Het gaat slecht met de honingbij !


Dat ligt niet alleen aan het afnemend aantal imkers. Honingbijen blijken zeer gevoelig voor middelen waarmee gewassen beschermd worden tegen insectenvraat. Bijen zijn bijzonder nuttig omdat ze stuifmeel overdragen bij vruchtbomen. Ze zijn bekend om nuttige producten als honing en was.

Honing bederft niet gemakkelijk. Er is in de piramiden duizenden jaren oude honing gevonden, zwart maar nog goed. 
Deze eigenschap maakt dat honing ook gebruikt wordt bij genezing van brandwonden. (Brandwondencentrum Beverwijk).

Was wordt niet alleen in kaarsen toegepast. Minder bekende producten van bijen zijn propolis en koninginne gelei.

Bijen raken verzwakt door blootstelling aan minieme hoeveelheden gif en worden daardoor extra gevoelig voor ziekten en parasieten als de varoa mijt.

Het Nederlandse toelatingsbeleid inzake de nieuwe generatie insecticiden verzuimt bijenvolken te beschermen.

http://www.hansdijkstra.com/bijen/bijen.html